vchilka.in.ua 1

ВІСНИК

Національного науково-дослідного інституту

охорони праці


№ 12 -2005


ЗМІСТРєпін В.М., Муніца Г.І. Інформація про стан реалізації Національної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2001-2005 рр.............................................................................................................3

Рєпін В.М., Змитрук Ю.А. Інформація про стан реалізації програми розвитку виробництва засобів індивідуального захисту працівників на 2001-2004 рр........


4

Лесенко Г.Г., Різа В.Б., Базилевич Л.М., Сігал Т.Г. Державний нагляд за охороною праці та ризик виникнення аварій і нещасних випадків на виробництві................................................................................................................…

5

Семко О.П., Єсипенко А.С., Романенко Н.В. Дослідження стану промислової безпеки в сільському господарстві……………….………………………………….

9

Малихін О.В., Енгстрем В.Б. Проблеми охорони праці на малих підприємствах України...........................................................................…………….

13

Дубенчук М.Е., Поляков В.С. Использование противопылевых респираторов типа “Росток-2” для защиты органов дыхания от радиоактивных аэрозолей…...................................…………………………………………………….

16

Бойко В.В., Митюк Л.А. Влияние схем многорядного короткозамедленного взрывания скважинных зарядов на сейсмический эффект взрыва……...................................................................................……………………..


21

Орел Л.В., Бочаров В.В., Русаловський В.Б., Бойченко Л.О. Проблеми охорони здоров’я людей від дії електромагнітного випромінювання.................................................................................................……...

26

Базилевич Л.М., Різа В.Б., Ткалич І.М. Способи боротьби з вибухами………………………………………………………………….……………

31

Лисюк М.О., Дубровіна Ж.Г. Вивчення досвіду зарубіжних країн для формування заходів щодо поліпшення стану охорони праці в Україні.......................................................…………………………………………….

33