vchilka.in.ua 1

Код за ЄДРПОУ
ДЕРЖАВНЕ СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику"
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення

ЗВІТ ПРО НАЯВНІСТЬ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

НА 1 СІЧНЯ 200 __ РОКУ

Подають:

Терміни подання

Форма № 2 інф


річна

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Держкомстату України

20.07.2007 № 230


юридичні особи та їх відокремлені структурні підрозділи незалежно від виду економічної діяльності та організаційно-правової форми господарювання, які мали на балансі, взяли на баланс, або зняли з балансу в звітному періоді електороно- обчислювальні машини будь-яких типів,

Звіт не складають суб’єкти, вид діяльності яких наведено в переліку Зводу відомостей, що становлять державну таємницю


– органу державної статистики за місцезнаходженням


не пізніше 20 лютого
Респондент:


Найменування :__________________________________________________________________________________________________ (юридична особа або відокремлений підрозділ)


Місцезнаходження (юридична адреса) :______________________________________________________________________________

(юридична особа або відокремлений підрозділ)

________________________________________________________________________________________________________________

(поштовий індекс, область/АР Крим, район, населений пункт, вулиця/ провулок, площа тощо, № будинку/корпусу, _______________________________________________________________________________________________________________

квартири-офісу)


Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається звіт (фактична адреса):________________________________________________

(юридична особа або відокремлений підрозділ)

________________________________________________________________________________________________________________

(поштовий індекс, область/АР Крим, район, населений пункт, вулиця/ провулок, площа тощо, № будинку/корпусу, _______________________________________________________________________________________________________________

квартири-офісу)

Типи ЕОМ

(процесорів)

Код рядка


Наявність ЕОМ

на 1 січня, одиниць

Залишкова вартість за станом на

1 січня,

тис. грн. *)

Поповнення та вибуття парку ЕОМ

у звітному році, одиниць

взято на баланс

введено

в дію

знято з балансу

усього

з них, що не підлягають експлуатації

А

Б

1

2

3

4

5

6


ВСЬОГО КОМП’ЮТЕРІВ

00Процесори початкового рівня ,всього


10

Pentium75-233; Pentium-II; Pentium-III;

Celeron 1700 і нижче класом

11AMD K6; K6-2; K6-3; Duron

12PowerPС (процесори G2,G1 і нижче класом )

13VIA (всі типи);RISE (mP6/P6 II); CENTAUR (Winchip)

148080 і нижче класом; PC/XT; PC/AT;586; CYRIX

15

Інші процесори початкового рівня


Сучасні процесори ,всього

20Pentium-IV; Pentium-М /4М; Xeon/MP/1M;РII-/PIII-Xeon; Celeron 1700 і вище класом

21AMD K7; Athlon МР/XP; Athlon64; Opteron; (всі процесори випуску до кінця 2004 року)

22

PowerPC (процесори G3 та G4)

23Інші сучасні процесори (вказати!)

29Надпотужні процесори, всього

30Intel Core (Yonah), Dual-Core Xeon LV

(Sossaman); Pentium 4ЕE/4E/4F; IA -64 (Itanium, Itanium2) ;

EM 64T NetBurst; Pentium 4F(D0 і вище за калсом), Pentium –D; Pentium Extreme Edition;

EM 64T Intel Core: [ Xeon –Woodcrest, Intel Core 2 Duo]

31

AMD K8; Turion – 64; AMD – FX (з початку 2005 року);

32Power РС (процесори G5) AIM; Motorola MC 680х0; VAX; KILOCORE;CELL;ARM;AVR;

Sun Ultra SPARS; MIPS; Alpha DEC;

PA-PISC (Hewlett-Packard)

33Інші надпотужні процесори (вказати!)

39Середні ЕОМ типу "СМ"

40

Великі ЕОМ (мейнфрейми)

50*) Залишкову вартість подають в тисячах гривень з двома десятковими знаками.

Довідка:

60
Середньооблікова кількість штатних працівників особового складу (осіб)

70
Кількість комп’ютерів, що взяті в оренду у фізичних осіб (одиниць)

80
Кількість комп’ютерів, що мають доступ до INTERNET (одиниць)Керівник (власник)_______________ __________________________________________

(підпис) (П.І.Б.)

Виконавець: ___________________________

(П.І.Б.)

Телефон________________________Факс________________електронна пошта____________________