vchilka.in.ua 1Ідентифікаційний код ЄДРПОУ


Державне статистичне спостереження


Конфіденційність статистичної інформації забезпечується

статтею 21 Закону України "Про державну статистику"
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушення


ЗВІТ ПРО РОБОТУ АВТОТРАНСПОРТУ

за ____________ рік


Подають:

Термін подання
юридичні особи та їхні відокремлені підрозділи, які експлуатують автомобільний транспорт (власний або орендований)


- органу державної статистики за місцезнаходженням/ місцем здійснення діяльності


до 20 січня


№ 2-тр


(річна)


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомстату

28.03.2011 № 68

Респондент:


Найменування: _______________________________________________________________________________

(юридична особа або відокремлений підрозділ)


Місцезнаходження (юридична адреса): ___________________________________________________________

(юридична особа або відокремлений підрозділ) _____________________________________________________________________________________________

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,

_____________________________________________________________________________________________

будинку /корпусу, № квартири /офісу)

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса): __________________

(юридична особа або відокремлений підрозділ)

_____________________________________________________________________________________________

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,

_____________________________________________________________________________________________

будинку /корпусу, № квартири /офісу)

1 . Робота і використання рухомого складу

Найменування

Код

Вантажні автомобілі, включаючи пікапи і фургони на шасі

легкових автомобілів

Пасажирські автобуси

Пасажирські легкові

автомобілі

Спеціальні автомобілі


показника

ряд-

Усього

у тому числілегкові

нелег-
ка

(сума гр.2,3)

комерційні перевезення

для власних потреб


кові

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

Наявність автомобілів у господарстві на кінець року (власних та орендованих), од.700


ХХ

з них орендованих

710
Х

Х

Автомобіле-дні перебування в господарстві, тис.


800

Х


Х

Час у наряді, тис.год.

830


Загальний пробіг, тис.км (сума рядків 842 - 847 )


840


з нього пробіг із вантажем

(пасажирами, платний),

тис.км


841


Х


Х


Х

із рядка 840 пробіг,

який виконано на:

бензині
842


ХХ

дизельному паливі

843
Х

Х

зрідженому нафтовому газі

844
Х

Х

стисненому природному газі

845
Х

Х

газодизельними

автомобілями


847

Х


Х


Х


Х


Х


Найменування

Код

Вантажні автомобілі, включаючи пікапи і фургони на шасі

легкових автомобілів

Пасажирські автобуси

Пасажирські легкові


автомобілі

Спеціальні автомобілі


показника

ряд-

Усього

у тому числілегкові

нелег-
ка

(сума гр.2,3)

комерційні перевезення

для власних потреб


кові

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

Перевезено вантажів*)

(пасажирів), тис.тонн (тис.пас.)850ХХХ

з них у міжнародному

сполученні*)


851Х


Х


Х


Х

Вантажооборот*)

(пасажирооборот),

тис.ткм (тис.пас.км)860ХХХ

з нього в міжнародному

сполученні*)


861Х


Х


Х


Х1.1. Групування пасажирських перевезень автобусами за видами сполучення


У тому числі за видами сполучення

Показники

Код ряд-ка

Усього (сума граф 2, 46)

міське

з нього - в обласному (республі-канському) центрі

приміське

міжміське

міжнародне

А

Б

1

2

3

4

5

6


Перевезено пасажирів, тис.


1050з них:

маршрутними автобусами

(сума рядків 1052, 1053)1051у тому числі:

платних


1052

безплатних

1053Пасажирооборот, тис.пас.км

1060з нього:

маршрутними автобусами


1061
2. Витрати палива на експлуатацію автомобілівНайменування показника


Код

рядка

Бензин,

тис.літрів

Дизельне

паливо,

тис.літрів

Газ

зріджений,

тис.літрів

Газ

стиснений,

тис.м3

А


Б

1

2

3

4

Усього (сума рядків 902, 905, 907, 908, 911)

901

у тому числі:
вантажними автомобілями

902

з них газодизельними

903

Х
Х
пасажирськими автобусами

905

пасажирськими легковими

автомобілями


907спеціальними автомобілями

легковими908

спеціальними автомобілями

нелегковими


911

з них газодизельними

912

Х
Х
Дані наводити з точністю до 0,1

Примітка: *) розділ 1 гр.1, 2, 3 - включаючи перевезення на автопричепах.


______________________________________________ _____________________________________________

Місце підпису керівника (власника) та/або особи, (ПІБ)

відповідальної за достовірність наданої інформації


______________________________________________ _____________________________________________

(ПІБ)

телефон: _________________ факс: _________________ електронна пошта: ____________________________