vchilka.in.ua 1

Політологічний клуб «СПІЛКА»:

«Суспільство, Політика, Історія, Логіка, Комунікації, Аналіз»


Зі змінами до внутрішнього статуту організації від Д. Прокопчука

від 16.06.2008


РОЗДІЛ 1. Мета


 1. ПК СПІЛКА (далі також Організація) ставить за початкову мету об’єднати всіх студентів напрямку Політологія та суміжних (соціологія, право, історія, філософія) в Києво-Могилянській Академії, що серйозно цікавляться політикою та проблемами соціуму.

 2. Таке об’єднання має працювати на взаємний розвиток членів Організації в царині профільних знань та навичок, колективну допомогу в суперечливих питаннях, що стосуються політики та суспільних проблем, а також отримання цікавої та/або свіжої інформації щодо цих питань, проведення соціологічних опитувань на політичну тему та дебатів.

 3. Подальшою метою є об’єднання ініціативних та відповідальних студентів університетів Києва, що серйозно цікавляться політикою та проблемами соціуму.

 4. За головне завдання ПК СПІЛКА ставитиме собі допомогу членам Організації в їхньому визначенні з місцем роботи, кар’єрному зростанні і т.ін.

 5. Стратегічною метою ПК СПІЛКА є контакти з керівництвом Києво-Могилянської Академії та інших університетів Києва, науковими бібліотеками та архівами задля отримання інформації та ресурсів для саморозвитку в царині політології, права та інших.

 6. В перспективі представники ПК СПІЛКА мають встановити контакти з діючими політиками, політологами, експертами задля проведення виступів та лекцій, як виключно для членів Організації, так і для всіх охочих студентів.

 7. Офіційною мовою ПК СПІЛКА є українська.

 8. Ідеологічні засади Організації затверджуються додатково під час її утворення та не можуть бути змінені за будь-яких обставин.


РОЗДІЛ 2. Членство

 1. До ПК СПІЛКА може вступити будь-яка людина, незалежно від національності, статі, релігійної приналежності та інших ознак, якщо така людина є студентом, серйозно цікавиться соціальними науками та готова до посиленого їх вивчення.


 2. Кандидатури потенційних членів ПК СПІЛКА розглядаються на нараді Керівництва.

 3. Для того, щоб стати членом ПК СПІЛКА, найперше необхідно сплатити членський внесок Скарбнику організації. У випадку неспроможності сплати внеску питання вступу особи до Організації після його виступу загальним голосуванням вирішують діючі члени ПК СПІЛКА (на зібранні мають бути присутні не менше 2/3 членів, рішення ухвалюється простою більшістю) із затвердженням Керівництвом.

 4. Розмір членського внеску встановлює Скарбник за згодою Керівництва.

 5. Після сплати внеску потенційний член зобов’язаний коротко виступити перед діючими членами Організації, аби коротко доповісти про мету, яку особа переслідує вступом до ПК СПІЛКА, функції, що вона може та бажає виконувати, свої політичні переконання і таке інше. У випадку категоричної незгоди один з членів Керівництва ПК СПІЛКА може винести питання вступу нового члену на загальне голосування.

 6. Потенційний член організації зобов’язаний ознайомитися з даним Статутом та Ідеологічними Засадами та підтвердити, що в цілому він є для нього або неї прийнятним.

 7. Член Організації зобов’язаний поширювати інформацію про неї серед людей, що згідно з пунктом 9 можуть вступити до ПК СПІЛКА. Рекомендація діючого члена щодо кандидата з характеристикою та контактами подається Секретареві, після чого Керівництво протягом двох тижнів з моменту розгляду рекомендації та ухвалення позитивного рішення зобов’язане зв’язатися з потенційним членом та запропонувати йому зробити внесок і виступити на черговому зібранні ПК СПІЛКА.

 8. У випадку незгоди кандидата робити виступ він має в письмовій формі написати коротку інформацію щодо того, що зазначене в пункті 9. Якщо кандидат хоче зберегти свої політичні переконання в таємниці, він має на це право, якщо до виступу або подання інформації повідомив про це Голову.
 9. У випадку відмови в членстві вступний внесок не повертається.


 10. Кожен член організації має сплачувати щомісячні внески /розмір 20% початкового/. За них відповідає Скарбник ПК СПІЛКА. У випадку систематичної несплати внесків Скарбник за поданням Голови може ухвалити рішення про виключення члена з Організації.

 11. Члени Організації зобов’язані відвідувати не менш як 25% засідань протягом року, в іншому випадку вони автоматично виключаються з ПК СПІЛКА без повернення членських внесків. Виняток – якщо член подає інформацію про відсутність через поважні причини.

 12. Діяльність членів узгоджується з даним Статутом та вказівками Керівництва, що обговорюються та затверджуються на чергових засіданнях.

 13. Член організації може бути виключений з неї рішенням Голови або голосами 75% членів на зборах за недотримання Статуту або Ідеологічних Засад чи за власним бажанням.

 14. У випадку, якщо виявлені факти підривної діяльності члена щодо ПК СПІЛКА, на зборах Організації має бути представлений звіт щодо таких фактів. Після цього надається слово звинувачуваному. Рішення про виключення з ПК СПІЛКА члена, що підозрюється в підривній діяльності, приймається простою більшістю.


РОЗДІЛ 3. Керівництво


 1. Керівництво Організації є найвищим органом ПК СПІЛКА та складається з Голови, Секретаря, Скарбника, Відповідального за забезпечення інформацією та заступника Голови.

 2. Кожен з членів Керівництва має право скликати позачергові збори за умов резервування місця для проведення таких засідань, пропонувати питання для голосування (при цьому рішення про голосування певного питання приймає тільки Голова), вимагати від будь-якого члена ПК СПІЛКА звіту про його діяльність.

 3. Заступник Голови посідає місце Голови у випадку, якщо той не прийшов на засідання. Якщо Заступника також немає на засіданні, Секретар зобов’язаний закрити збори та перенести їх в рамках двох тижнів.
 4. Члени Керівництва обираються серед особового складу ПК СПІЛКА терміном на півроку. По закінченні терміну кожен з членів має представити перед не менш як 50% членів Організації звіт про свою діяльність на посаді, після чого присутні розглядають питання про продовження повноважень даного члена Керівництва. Для затвердження рішення потрібна проста більшість. Голосування проходить у закритому режимі.


 5. У випадку, якщо присутні на зборах голосують проти продовження повноважень одного з членів Керівництва, він залишається на своїй посаді до обрання іншої особи на його посаду.

 6. В двотижневий термін після зняття одного з членів (дата за рішенням Голови) проводяться збори, на яких простою більшістю за поданням Голови ухвалюється нова особа на посаду в Керівництві. Якщо ж знято Голову, кандидатура претендента на це місце ухвалюється нарадою Керівництва. На час до ухвалення кандидатури обов’язки Голови виконує його заступник.

 7. Голова може зняти будь-кого з членів Керівництва своїм рішенням, яке має бути підкріплене мотивацією таких дій на Зборах, а також підтримкою не менш як 1/3 членів.

 8. Обов’язком Скарбника є нагляд за всіма грошовими активами Організації та ведення обліку фінансів ПК СПІЛКА, видання за погодженням з іншими членами Керівництва рядовим членам Організації премії задля матеріального заохочування або позбавлення такого члена обов’язку платити регулярний внесок на домовлений термін, збір грошових внесків.

 9. Скарбник відповідає за грошові активи ПК СПІЛКА. У випадку втрати таких активів через власну недбалість або інші суб’єктивні причини він зобов’язаний відшкодувати втрачені гроші за власний рахунок.

 10. Секретар відповідає за організацію та проведення засідань ПК СПІЛКА, отримання рекомендацій щодо потенційних членів, отримання та зберігання потрібних для Організації матеріалів (літератури, публіцистики), надання їх новим членам, прийняття скарг та рекомендацій щодо роботи ПК СПІЛКА від її членів, а також забезпечення фіксації на папері основних рішень засідання та подальшого затвердження їх Головою.

 11. У випадку надзвичайної ситуації Секретар має право особисто поставити на голосування питання про зняття з посади Голови. В такому разі Секретар зобов’язаний мотивувати свої дії. Рішення приймається за підтримки не менш як 1/3 членів.
 12. Голова приймає рішення про проведення чергового засідання, веде засідання, вирішує питання прийняття нових членів до Організації, повідомляє нових членів про напрями та методи роботи ПК СПІЛКА, ставить питання на голосування чи обговорення, затверджує підписом всі колегіальні рішення.


 13. У випадку скасування рішення про проведення засідання або його перенесення обов’язкове поінформування Головою або Секретарем про це всіх членів ПК СПІЛКА через дистанційні засоби зв’язку, а також повідомлення їм дати, часу та місця проведення нового засідання.

 14. Голова має право призначити дебати чи колективну дискусію, дати старт соцопитуванню, змінити (за підтримки більше від 75% присутніх членів ПК СПІЛКА та погодження з усіма членами Керівництва) даний Статут.

 15. Секретар зобов’язаний надавати матеріали для семінарів, дискусій, дебатів всередині Організації.

 16. Секретар на прохання члена ПК СПІЛКА має право надати такі матеріали для персонального використання з терміном на три дні менше за той, що вимагається від Організації джерелом матеріалів, або не більш як на 30 днів, якщо матеріал є власністю ПК СПІЛКА.

 17. У випадку, коли особі потрібен матеріал ПК СПІЛКА на довший термін, питання вирішується Головою одноосібно.

 18. Зобов’язанням Відповідального за інформацію є інформування про ПК СПІЛКА, його дії та плани інших організацій, встановлення взаємовигідних контактів з іншими організаціями. Такі контакти виносяться на обговорення зборів. У випадку заперечень серед тих, хто присутній на засіданні, проти контакту з певною організацією, питання про цей контакт ставиться Головою на голосування.

 19. Відповідальний за інформацію зобов’язаний інформувати всіх членів про зміну часу зборів, проведення позачергових зібрань, їхнє місце та час, а також забезпечує голосування в телефонному режимі щодо важливих питань.

 20. Відповідальний за інформацію зобов’язаний створити (за потреби - з допомогою помічників серед інших членів ПК СПІЛКА) веб-сайт Організації та підтримувати його.


РОЗДІЛ 4. Робота

 1. Основним органом роботи ПК СПІЛКА є Збори, на яких проводяться дебати, дискусії, семінари та інші форми обміну професійною інформацією.


 2. Чергові засідання Зборів проводяться раз на місяць. Місце проведення чергових Зборів повідомляється Відповідальним за інформацію не менш як за три дні до них.

 3. Збори є закритим органом. Рішення про допущення не-членів Організації на засідання приймається нарадою Керівництва.

 4. Засідання може проводитися як для вирішення нагальних питань, так і для проведення заходів, пов’язаних з професійною діяльністю, і за суміщення цих дій.

 5. Дебати – це аргументована привселюдна дискусія двох осіб-членів ПК СПІЛКА, що займають протилежні позиції. В умовах дискусії будь-хто з присутніх може приєднатися до одного з таборів, також аргументовано висловлюючи свої думки.

 6. Тези дебатів або дискусії зафіксовуються Секретарем. Він забезпечує можливість для всіх охочих висловити їхню думку в дискусіях.

 7. Сторони вступають в суперечку виключно почергово. На один такий виступ може бути відведено три хвилини.

 8. Семінар передбачає проведення однією або декількома особами з членів ПК СПІЛКА інформації щодо певного аспекту політики чи суспільних проблем, після чого всі присутні мають право висловитися або задати питання (не більше за п’ять хвилин на одного члена). Організатори семінару зобов’язані якнайповніше відповісти на задані питання. Для уточнення кожному з членів надається дві хвилини (без урахування часу на додаткову відповідь організатора семінару).

 9. Окрім цих форм, ПК СПІЛКА може проводити аматорські соціологічні дослідження, в особі Голови - контактувати з авторитетними в політиці особами задля проведення ними лекцій, а також проводити інші акції, направлені на підвищення досвіду та обізнаності членів у політиці.

 10. Припинення існування організації ПК СПІЛКА відбувається за попередньої згоди всіх членів Керівництва та не менш як 75% від членів Організації на Зборах.Прикінцеві положення

Даний Статут та Ідеологічні засади Організації приймається ініціативною групою в складі: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.


/в кожному рядку мають стояти прізвище, ім’я, по батькові, а також підпис/


Статут та Ідеологічні засади затверджуються кваліфікованою більшістю в 2/3 голосів під час голосування названих членів ініціативної групи.


Згідно з рішенням ініціативної групи, тимчасовими членами Керівництва КАМП стають:


Голова –

__________________________________________

Секретар –

__________________________________________

Скарбник –

__________________________________________

Відповідальний за забезпечення інформацією –

__________________________________________

Заступник Голови –

__________________________________________