vchilka.in.ua 1


Відомості про роботу:

Організація:_____________________________

Діяльність:______________________________

Посада:_________________________________

Рід занять:______________________________


Особисті відомості:

Стать:__________________________________

Дата народження:________________________

Місце народження:_______________________

Національнісь:___________________________


Інтереси (хобі):__________________________

_______________________________________


АНКЕТА ЧЛЕНА

КЛУБУ ВЛАСНИКІВ АВТОМОБІЛЯ „Запорожець”


Громадянина______________________________________

__________________________________________________

Адреса: ___________________________________________

__________________________________________________

Паспортні дані особи: ______________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Індівідуальний ідентифікаційний номер: _______________

__________________________________________________

Телефони роб. _____________________________________

дом.___________________моб.________________________

E-mail:__________________________Нік______________

WWW___________________________ICQ______________

Автомобіль: ______________________________________

Державний № _____________________________________

Двигун № ________________________________________

Кузов № __________________________________________

Шасі № ___________________________________________

Р


Фото машини

ік виготовлення _____________Колір ________________Маю вищевказаний автомобіль, який дістався мені _________________________________________, та який експлуатую з ______________________________________________________________________

Бачу себе в клубі корисним у вирішенні питань ____________________________________________


_____________________________________________________________________________________

З власних особливих досягнень слід зазначити _____________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Про клуб дізнався _____________________________________________________________________

Хочу запропонувати ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Дата „___”_____________200__р. _______________________________

(підпис)