vchilka.in.ua 1
Додаток N 1
до Інструкції про прибутковий податок з громадян,
затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України
від 21 квітня 1993 р. N 12 і
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
9 червня 1993 р. за N 64

Форма N 1
Державній податковій інспекції по

вхідний N _______________

___________________________________
(назва інспекції)за алфавітом N ___________


Декларація
про доходи, одержані з 1 січня по 31 грудня 200_ року
або за інший період звітного рокуІдентифікаційний номер _____________


РОЗДІЛ 1


Повідомляю, що я ______________________________________________________________,

(прізвище, ім'я та по батькові)

проживаю за адресою ___________________________________________________________

Телефони: квартирний ______________________, службовий _________________________

одержав у 200_ році такі доходи:


1.1. Доходи, одержані мною ЗА МІСЦЕМ ОСНОВНОЇ РОБОТИ (заробітна плата, дивіденди, премії, інші грошові та натуральні винагороди, доходи від роботи за сумісництвом, за договорами цивільно-правового характеру, авторські винагороди, а також доходи від виконання разових та інших робіт):


Місце основної роботи, де зберігається трудова книжка (повне найменування та код юридичної особи за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер фізичної особи)


За який час одержано доход

з ________________
по _______________

Сума нарахованого доходу

Сума утриманого податку


Всього

х
1.2. Доходи, одержані мною в інших місцях НЕ ЗА МІСЦЕМ ОСНОВНОЇ РОБОТИ (за виконання робіт за сумісництвом, за договорами цивільно-правового характеру, разових та інших робіт, дивіденди, авторські винагороди):Де одержано доходи і за що (підприємство або особа, зареєстрована як підприємець та код юридичної особи за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер фізичної особи)

За який час одержано доход

з _______________
по ______________

Сума нарахованого доходу

Сума утриманого податку


Всього

х1.3. Доходи, одержані мною від підприємницької, приватної нотаріальної, адвокатської та іншої незалежної професійної діяльності, та інші доходи, оподаткування яких проводять податкові органи (здавання в оренду приміщень, майна та ін.):Види діяльності за кодом КВЕД, за здійснення яких одержано доход

Сума одержаного валового доходу

Витрати, пов'язані з одержанням доходу

Сума чистого доходу

Сума податку, сплаченого авансом та утриманого підприємствами
Всього


1.4. Доходи, які були мною одержані за кордоном або з іноземних держав:


Назва країни, в якій або з якої одержано дохід (місто, назва організації, яка виплатила доход)

Місяць, в якому одержано доход

Сума одержаного доходу

Сума податку, яка сплачена (утримана за кордоном)

в іноз. валюті

в укр. грн.

в іноз. валюті

в укр. грн.
Всього

З метою усунення подвійного оподаткування ПОДАЮ висновок про сплату податку в _______________________ (назва країни), стверджений податковим органом цієї країни.


РОЗДІЛ 2


Повідомляю, що відповідно до чинного законодавства, я маю право на такі пільги по прибутковому податку:


2.1. На виключення п'яти (десяти, п'ятнадцяти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за ______ місяців в сумі ____________________ грн.

Підстава для виключення ____________________________________________________ .


2.2. На зменшення сукупного доходу на дітей віком до 16 років за _______ місяців в сумі ___________________ грн.

Відомості про дітей віком до 16 років:

N

Прізвище, ім'я

Рік і місяць народження


2.3. На виключення доходів, направлених мною у джерела їх одержання на придбання акції та інвестованих на реконструкцію і розширення виробництва суб'єктів підприємницької діяльності в загальній сумі ________________________ грн. Відповідні підтвердження додаються.2.4. На виключення сум, які не перевищують чотири відсотки від суми задекларованого сукупного оподатковуваного доходу за звітний рік, направлених мною до благодійних установ та організацій грн. Документи, що стверджують ці витрати, додаються.


2.5. На виключення сум, перерахованих мною коштів на пенсійні рахунки в уповноважених холдинговою компанією "Київміськбуд" банках на загальну суму ________ грн. Документи, що стверджують ці витрати, додаються.


РОЗДІЛ 3


3.1. З урахуванням наведених вище даних, вважаю, що мій доход, з якого необхідно сплатити прибутковий податок за 200_ рік, становить ___________________ грн.


3.2. Одночасно повідомляю, що в наступному 200_ році я передбачаю одержати оподатковуваний сукупний доход ___________________ грн.


РОЗДІЛ 4


Відомості про власність та земельні ділянки


Перелік власності

Місцезнаходження

Вартість за даними інвентарбюро (грн.)

Площа виділеної земельної ділянки
(в кв. м)

1. Житловий будинок


2. Власна квартира
3. Дачний будинок4. Земельні ділянки


5. Транспортні засоби (легкові, вантажні автомобілі, мотоцикли, моторні човни):

Марка ______________ Модель____________________ Потужність двигуна _____________

_______________________________________________________________________________


Правильність, зазначених у цій декларації відомостей,

СТВЕРДЖУЮ __________________________________

(підпис, дата)


http://blank.com.ua