vchilka.in.ua 1 2 3ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

головне управління статистики у м. києві

вул. Tургенєвська, 71, м. Київ, 04050

тел./факс 486-71-38, E-mail: kievstat@ukrpack.net, www.gorstat.kiev.ua

Експрес–інформація

(для моніторингу)


10.10.2007р. 03–06/4412


Направляємо інформацію про випуск промислової продукції та її залишки на складах за січень–вересень 2007 року.


Додаток: на 28 арк.


Начальник

Головного управління Р.Г. Віленчук


Додаток


- 1 -ВИРОБНИЦТВО НАЙВАЖЛИВІШИХ ВИДІВ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ЗАЛИШКИ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

У НАТУРАЛЬНОМУ ВИРАЗІ ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ПРОДУКЦІЇ, ВИРОБНИКОМ ЯКОЇ Є 1-2 ПІДПРИЄМСТВА

ЗА СІЧЕНЬ-ВЕРЕСЕНЬ 2007 РОКУ


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

!Код за номен-! Фактично вироблено !Темп зростан-!Залишки

!клатурою СКП !---------------------------------------------!ня, зниження !готової

! ! звітний рік ! попередній рік !у % до відпо-!продукції

! ! ! !відного пе-!на кінець

! !----------------------!----------------------!ріоду попе-!звітного

! !за місяць !за період !за місяць !за період !реднього року!періоду

! ! !з початку ! !з початку !-------------!

! ! !року ! !року !за !за пе-!

! ! ! ! ! !місяць!ріод з!

! ! ! ! ! ! !почат-!

! ! ! ! ! ! !ку року


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Мясо, включаючи суб- 15.11.10.999 217 3185 317 2848 68.5 111.8 70

продукти І катего-

рії,

т

Свинина свіжа (пар- 15.11.13 198 2993 301 2713 65.8 110.3 70

на) чи охолоджена,

т

Субпродукти харчові 15.11.19 32 483 42 348 76.2 138.8 52

свіжі (парні), охо-

лоджені чи мороже-

ні, крім субпродук-

тів м'яса свійської

птиці,

т

Субпродукти харчові 15.11.19.100 7 89 9 57 77.8 156.1 0

І категорії,

т

Субпродукти харчові 15.11.19.200 25 394 33 291 75.8 135.4 52

ІІ категорії,

т

Вироби ковбасні, 15.13.12.100 713 5968 855 7875 83.4 75.8 131

т

Вироби ковбасні, 15.13.12.150 704 5904 844 7754 83.4 76.1 127

крім виробів з

печінки,

т

Вироби ковбасні 15.13.12.151 527 4534 698 6443 75.5 70.4 108

варені, сосиски,

сардельки,

т


- 2 -


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

!Код за номен-! Фактично вироблено !Темп зростан-!Залишки

!клатурою СКП !---------------------------------------------!ня, зниження !готової

! ! звітний рік ! попередній рік !у % до відпо-!продукції

! ! ! !відного пе-!на кінець

! !----------------------!----------------------!ріоду попе-!звітного


! !за місяць !за період !за місяць !за період !реднього року!періоду

! ! !з початку ! !з початку !-------------!

! ! !року ! !року !за !за пе-!

! ! ! ! ! !місяць!ріод з!

! ! ! ! ! ! !почат-!

! ! ! ! ! ! !ку року

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ковбаси напівкоп- 15.13.12.152 106 788 77 565 137.7 139.5 3

чені,

т

Ковбаси варенокоп- 15.13.12.153 20 156 15 151 133.3 103.3 5

чені, напівсухі,

сиров'ялені, сиро-

копчені, включаючи

"салямі",

т

Вироби ковбасні 15.13.12.159 51 426 52 562 98.1 75.8 11

інші,

т

Напівфабрикати 15.13.12.910 2 110 83 519 2.4 21.2 0

м’ясні (включаючи

з м'яса птиці),

т

Риба приготовлена 15.20.14 23 201 52 316 44.2 63.6 0

та консерви з риби,

крім риби копченої,

сушеної, солоної чи

у розсолі; ікра та

її замінники, вироб-

лені з ікри інших

риб,

т

Риба приготовлена 15.20.14.P 23 201 52 316 44.2 63.6 0

та консерви з риби,

крім риби копченої,

сушеної, солоної чи

у розсолі; ікра та

її замінники, вироб-

лені з ікри інших

риб,

т

Молоко оброблене 15.51.11 3402 31448 3261 32695 104.3 96.2 300

рідке,


т


- 3 -


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

!Код за номен-! Фактично вироблено !Темп зростан-!Залишки

!клатурою СКП !---------------------------------------------!ня, зниження !готової

! ! звітний рік ! попередній рік !у % до відпо-!продукції

! ! ! !відного пе-!на кінець

! !----------------------!----------------------!ріоду попе-!звітного

! !за місяць !за період !за місяць !за період !реднього року!періоду

! ! !з початку ! !з початку !-------------!

! ! !року ! !року !за !за пе-!

! ! ! ! ! !місяць!ріод з!

! ! ! ! ! ! !почат-!

! ! ! ! ! ! !ку року

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Масло вершкове жир- 15.51.30.300 0 168 61 795 - 21.1 0

ністю до 85%,

т

Сири жирні, 15.51.40.999 181 1695 208 2201 87.0 77.0 0

т

Сир свіжий нефермен- 15.51.40.300 385 3424 325 2911 118.5 117.6 0

тований та сир кис-

ломолочний,

т

Сири сичужні, 15.51.40.500 116 1089 116 1437 100.0 75.8 0

т

Продукти кисломо- 15.51.52 3137 34230 3638 34796 86.2 98.4 44

лочні,

т

Молоко і вершки 15.51.52.400 3137 34230 3638 34796 86.2 98.4 44

коагульовані, йогурт,

кефір, сметана, аци-

дофілін, молоко і

вершки ферментовані

чи сквашені інші,

т


Йогурт ароматизова- 15.51.52.451 304 3467 510 4632 59.6 74.8 1

ний чи з доданням

фруктів, горіхів,

какао та інших на-

повнювачів,

т

Суміші і тісто для 15.61.24 90 855 97 690 92.8 123.9 1

виготовлення хлібо-

булочних виробів,

т

Вироби хлібобулочні, 15.81.11 18041 160100 19592 181805 92.1 88.1 214

т

Торти, 15.81.12.010 856 7036 786 6594 108.9 106.7 33

т

Тістечка, 15.81.12.020 78 597 72 607 108.3 98.4 2

т


- 4 -


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

!Код за номен-! Фактично вироблено !Темп зростан-!Залишки

!клатурою СКП !---------------------------------------------!ня, зниження !готової

! ! звітний рік ! попередній рік !у % до відпо-!продукції

! ! ! !відного пе-!на кінець

! !----------------------!----------------------!ріоду попе-!звітного

! !за місяць !за період !за місяць !за період !реднього року!періоду

! ! !з початку ! !з початку !-------------!

! ! !року ! !року !за !за пе-!

! ! ! ! ! !місяць!ріод з!

! ! ! ! ! ! !почат-!

! ! ! ! ! ! !ку року

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вироби здобні, 15.81.12.030 656 5308 626 4894 104.8 108.5 2

т

Пироги, пиріжки, 15.81.12.040 4 22 6 44 66.7 50.0 0

пончики,

т

Хлібці хрусткі, 15.82.11 386 3641 379 3326 101.8 109.5 44


сухарі, хліб для

тостів і вироби

хрусткі аналогіч-

ного типу,

т

Пряники і вироби 15.82.12 1972 19378 2557 21320 77.1 90.9 137

аналогічні; печиво

солодке; вафлі,

т

Пряники і вироби 15.82.12.300 281 2427 279 2199 100.7 110.4 44

аналогічні,

т

Печиво солодке і 15.82.12.500 1690 16924 2275 19110 74.3 88.6 93

вафлі,

т

Шоколад та інші 15.84.22 3895 26573 3261 22309 119.4 119.1 81

продукти харчові

готові з вмістом

какао, в брикетах,

пластинах чи плит-

ках,

т

Цукерки шоколадні, 15.84.22.400 2624 16315 2234 14233 117.5 114.6 1

т

Вироби кондитерські 15.84.23 825 6532 503 5550 164.0 117.7 0

з цукру, включаючи

білий шоколад, без

вмісту какао,

т


- 5 -


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

!Код за номен-! Фактично вироблено !Темп зростан-!Залишки

!клатурою СКП !---------------------------------------------!ня, зниження !готової

! ! звітний рік ! попередній рік !у % до відпо-!продукції

! ! ! !відного пе-!на кінець

! !----------------------!----------------------!ріоду попе-!звітного

! !за місяць !за період !за місяць !за період !реднього року!періоду

! ! !з початку ! !з початку !-------------!

! ! !року ! !року !за !за пе-!


! ! ! ! ! !місяць!ріод з!

! ! ! ! ! ! !почат-!

! ! ! ! ! ! !ку року

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вироби макаронні з 15.85.12 1080 8098 883 5294 122.3 153.0 30

начинкою, піддані

тепловому оброблен-

ню або приготовлені

іншим способом (су-

шені, заморожені):

пельмені, вареники

тощо; кускус,

т

Чай зелений нефер- 15.86.13.000 371 3298 392 3584 94.6 92.0 101

ментований, чай чор-

ний ферментований і

чай, частково фер-

ментований, в пако-

ваннях масою менше

3 кг,

т

Лікери, солодкі 15.91.10.800 303 1915 331 2819 91.5 67.9 27

наливки, спиртові

настоянки, горілка

інша, інші спиртові

напої,

тис.дал

Лікери, солодкі 15.91.10.800A 234392 1452022 259960 2196688 90.2 66.1 5850

наливки, спиртові

настоянки, горілка

інша, інші спиртові

напої,

л чист. спирта

Пиво солодове, 15.96.10 11168 101973 10319 84989 108.2 120.0 1086

включаючи пиво без-

алкогольне і пиво з

вмістом алкоголю

менше 0,5%,

тис.дал


- 6 -


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

!Код за номен-! Фактично вироблено !Темп зростан-!Залишки


!клатурою СКП !---------------------------------------------!ня, зниження !готової

! ! звітний рік ! попередній рік !у % до відпо-!продукції

! ! ! !відного пе-!на кінець

! !----------------------!----------------------!ріоду попе-!звітного

! !за місяць !за період !за місяць !за період !реднього року!періоду

! ! !з початку ! !з початку !-------------!

! ! !року ! !року !за !за пе-!

! ! ! ! ! !місяць!ріод з!

! ! ! ! ! ! !почат-!

! ! ! ! ! ! !ку року

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Води натуральні мі- 15.98.11.320 785 9709 941 7367 83.4 131.8 433

неральні газовані,

тис.дал

Води непідсолодже- 15.98.11.510 65 731 102 812 63.7 90.0 6

ні, неароматизовані

інші,

тис.дал

Напої безалкогольні, 15.98.12.999 1917 22081 2287 19827 83.8 111.4 1044

тис.дал

Води, включаючи 15.98.12.300 1863 20885 2253 18925 82.7 110.4 1030

мінеральні і газо-

вані, з додаванням

цукру і речовин

підсолоджувальних

чи ароматизуючих

інших,

тис.дал

Тканини - всього, 17.20.10.999 129.2 1280.0 144.8 1423.4 89.2 89.9 270.6

тис.м2

Тканини з волокон 17.20.30 129.2 1239.4 139.7 1377.1 92.5 90.0 258.9

хімічних,

тис.м2

Тканини з ниток син- 17.20.31 116.0 1150.1 134.5 1309.9 86.2 87.8 252.3

тетичних та штучних


комплексних,

тис.м2

Ковдри та пледи, 17.40.11 7.4 39.1 6.6 39.1 112.1 100.0 0.0

тис.шт.

Бiлизна постiльна, 17.40.12 112.9 841.4 110.4 865.4 102.3 97.2 2.2

тис.шт.

Білизна постільна, 17.40.12.500 112.9 841.4 110.4 865.4 102.3 97.2 2.2

крім трикотажної і

нетканої з волокон

хімічних машинного

чи ручного в'язання,

тис.шт.

Шпагати, 17.52.11.500 57 347 13 88 4P 4P 89

т

- 7 -


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

!Код за номен-! Фактично вироблено !Темп зростан-!Залишки

!клатурою СКП !---------------------------------------------!ня, зниження !готової

! ! звітний рік ! попередній рік !у % до відпо-!продукції

! ! ! !відного пе-!на кінець

! !----------------------!----------------------!ріоду попе-!звітного

! !за місяць !за період !за місяць !за період !реднього року!періоду

! ! !з початку ! !з початку !-------------!

! ! !року ! !року !за !за пе-!

! ! ! ! ! !місяць!ріод з!

! ! ! ! ! ! !почат-!

! ! ! ! ! ! !ку року

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Матерiали нетканi і 17.53.10 65 343 44 387 147.7 88.6 7

вироби з матеріалів

нетканих,

т

Светри, джемпери, 17.72.10 21.0 236.0 26.4 222.7 79.5 106.0 19.3

пуловери, жилети

та вироби анало-


гічні трикотажні

машинного чи руч-

ного в'язання,

тис.шт.

Комплекти і костюми 18.21.11.200 9.0 106.0 12.3 126.5 73.2 83.8 0.1

робочі,чоловічі та

хлопчачі, з тканини,

тис.шт.

Піджаки, куртки та 18.21.11.300 1.3 10.3 3.8 19.1 34.2 53.9 0.0

блейзери робочі, чо-

ловічі та хлопчачі,

з тканини,

тис.шт.

Брюки, бриджі, шор- 18.21.12.400 1.5 7.6 0.8 3.1 187.5 2P 0.0

ти і т.ін. робочі,

чоловічі та хлоп-

чачі, з тканини,

тис.шт.

Одяг робочий iнший 18.21.30.100 26.0 237.6 43.8 329.4 59.4 72.1 0.0

(фартухи, халати,

комбінезони і т.ін.),

чоловічий та хлоп-

чачий, з тканини,

тис.шт.

Одяг робочий iнший 18.21.30.200 23.7 265.3 31.9 221.0 74.3 120.0 0.8

(фартухи, халати,

комбінезони і т.ін.),

жiночий та дiвча-

чий, з тканини,

тис.шт.


- 8 -


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

!Код за номен-! Фактично вироблено !Темп зростан-!Залишки

!клатурою СКП !---------------------------------------------!ня, зниження !готової

! ! звітний рік ! попередній рік !у % до відпо-!продукції

! ! ! !відного пе-!на кінець

! !----------------------!----------------------!ріоду попе-!звітного

! !за місяць !за період !за місяць !за період !реднього року!періоду


! ! !з початку ! !з початку !-------------!

! ! !року ! !року !за !за пе-!

! ! ! ! ! !місяць!ріод з!

! ! ! ! ! ! !почат-!

! ! ! ! ! ! !ку року

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Трикотаж - всього, 18.22.10.999 116.0 1366.8 91.6 1257.4 126.6 108.7 293.5

тис.шт.

Трикотаж верхній, 18.22.10.998 26.4 328.2 43.2 379.4 61.1 86.5 41.6

тис.шт.

Одяг верхнiй трико- 18.22.10 5.4 92.2 16.7 155.7 32.3 59.2 22.2

тажний,

тис.шт.

Пiджаки та блейзе- 18.22.23.300 1.5 18.1 1.3 29.9 115.4 60.5 8.5

ри, куртки типу

піджаків, джемпери

та вироби аналогіч-

ні чоловiчi та хлоп-

чачi, з тканини,

тис.шт.

Жакети та блейзери, 18.22.33.300 3.5 56.6 4.8 77.1 72.9 73.4 14.1

піджаки, куртки

типу

піджаків, джемпери

та вироби аналогіч-

ні жіночі та дівча-

чі, з тканини,

тис.шт.

Сукні та сарафани 18.22.34.700 0.5 8.2 0.6 11.0 83.3 74.5 1.1

жіночі та дівчачі,

з тканини,

тис.шт.

Трикотаж спідній, 18.23.10.998 89.6 1038.6 48.4 878.0 185.1 118.3 251.9

тис.шт.

Сорочки чоловiчi та 18.23.21 14.1 181.5 25.2 246.1 56.0 73.8 36.3

хлопчачi, з тканини,

тис.шт.

Блузки, туніки, 18.23.23 3.8 53.7 8.6 79.7 44.2 67.4 3.0

батники, сорочки

жiночi та дiвчачi,


з тканини,

тис.шт.


- 9 -


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

!Код за номен-! Фактично вироблено !Темп зростан-!Залишки

!клатурою СКП !---------------------------------------------!ня, зниження !готової

! ! звітний рік ! попередній рік !у % до відпо-!продукції

! ! ! !відного пе-!на кінець

! !----------------------!----------------------!ріоду попе-!звітного

! !за місяць !за період !за місяць !за період !реднього року!періоду

! ! !з початку ! !з початку !-------------!

! ! !року ! !року !за !за пе-!

! ! ! ! ! !місяць!ріод з!

! ! ! ! ! ! !почат-!

! ! ! ! ! ! !ку рокуследующая страница >>