vchilka.in.ua 1

ЕКСПРЕС-ВИПУСК

Держстат

Головне управління статистики

у м.Києві11.04.2012 № 88


Доходи та витрати населення м.Києва за 2010 рік

У фактичних цінах,

млн.грн.

Зміна обсягів доходів та витрат населення міста за 2010р.
(у % до 2009р.)

Структура доходів та витрат населення по місту (у % до загального обсягу по Україні)

Україна

м.Київ

Україна

м.Київ

м.КиївДоходи – всього

1101175


143903

123,1

117,5

13,1

з них
заробітна плата

449553

78716

123,1

125,3

17,5

прибуток та змішаний доход

160025

9599

123,3

123,7

6,0

соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти

423741

42663з них соціальні допомоги

237213

17689

116,2

115,4

7,5

Витрати та заощадження – всього

1101175

143903з них


придбання товарів та послуг

838213

120864

118,2

110,4

14,4

поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти

72251

14354з них
поточні податки на доходи, майно тощо

51112

10221нагромадження нефінансових активів

19578

1664приріст фінансових активів

142289

–2651Наявний доход


усього

847949

103347

128,1

135,5

12,2

у розрахунку на одну особу, грн.

18485,6

37012,7

128,6

134,7

200,21

Реальний наявний доход

х

х

117,1

123,4

х

_____________

1 У розрахунку на одну особу (у відсотках до середнього рівня по Україні).

Окремі складові валового регіонального продукту за витратами
за 2010 рік(млн.грн.)
Україна

м.Київ


Фактичне кінцеве споживання – всього

914230

130716

індивідуальне кінцеве споживання – всього

838213

120864

у тому числі
кінцеві споживчі витрати домашніх господарств

686082

104334

індивідуальні кінцеві споживчі витрати некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства

8222

1827

індивідуальні кінцеві споживчі витрати сектору загального державного управління

143909

14703

колективне кінцеве споживання (споживчі витрати сектору загального державного управління)

76017

9852

Валове нагромадження основного капіталу домашніх господарств

23818

1798

Доходи та витрати населення м.Києва за І квартал 2010 року

У фактичних цінах,

млн.грн.

Зміна обсягів доходів та витрат населення міста за І квартал 2010р.
(у % до І кварталу 2009р.)

Структура доходів та витрат населення по місту (у % до загального обсягу по Україні)

Україна


м.Київ

Україна

м.Київ

м.КиївДоходи – всього

228598

32948

118,5

118,9

14,4

з них
заробітна плата

94829

17146

118,7

122,4

18,1

прибуток та змішаний доход

24832

2662

118,1

118,1

10,7

соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти

94164

10278з них соціальні допомоги

53491

4029


110,8

112,8

7,5

Витрати та заощадження – всього

228598

32948з них
придбання товарів та послуг

179476

25266

112,2

108,8

14,1

поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти

15650

3203з них
поточні податки на доходи, майно тощо

10755

2152нагромадження нефінансових активів

–1288

432
приріст фінансових активів

27160

1838Наявний доход
усього

172959

24313

124,4

130,1

14,1

у розрахунку на одну особу, грн.

3770,6

8707,5

124,9

129,3

230,91

Реальний наявний доход

х

х

111,8

116,9

х

_____________

1 У розрахунку на одну особу (у відсотках до середнього рівня по Україні).

Доходи та витрати населення м.Києва за ІІ квартал 2010 року

У фактичних цінах,

млн.грн.


Зміна обсягів доходів та витрат населення міста за ІІ квартал 2010р.
(у % до ІІ кварталу 2009р.)

Структура доходів та витрат населення по місту (у % до загального обсягу по Україні)

Україна

м.Київ

Україна

м.Київ

м.КиївДоходи – всього

266506

35167

122,8

116,1

13,2

з них
заробітна плата

110448

18740

123,5

125,4

17,0

прибуток та змішаний доход

33188

2838

124,6

126,9

8,6

соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти


108252

10324з них соціальні допомоги

61448

4605

119,7

113,6

7,5

Витрати та заощадження – всього

266506

35167з них
придбання товарів та послуг

199503

30036

116,0

114,8

15,1

поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти

17747

3632з них
поточні податки на доходи, майно тощо

12455


2551нагромадження нефінансових активів

663

502приріст фінансових активів

41682

–1415Наявний доход
усього

202906

24980

129,7

129,2

12,3

у розрахунку на одну особу, грн.

4423,4

8946,4

130,2

128,5

202,31

Реальний наявний доход

х

х

119,8

119,2

х

_____________

1 У розрахунку на одну особу (у відсотках до середнього рівня по Україні).

Доходи та витрати населення м.Києва за ІІІ квартал 2010 року


У фактичних цінах,

млн.грн.

Зміна обсягів доходів та витрат населення міста за ІІІ квартал 2010р.
(у % до ІІІ кварталу 2009р.)

Структура доходів та витрат населення по місту (у % до загального обсягу по Україні)

Україна

м.Київ

Україна

м.Київ

м.КиївДоходи – всього

288388

33498

123,6

116,0

11,6

з них
заробітна плата

114112

19516

124,5

125,9

17,1

прибуток та змішаний доход

56039


1955

122,9

124,5

3,5

соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти

102590

8752з них соціальні допомоги

60510

4575

116,9

120,4

7,6

Витрати та заощадження – всього

288388

33498з них
придбання товарів та послуг

214451

26515

118,9

101,4

12,4

поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти

18543

3624з них


поточні податки на доходи, майно тощо

13166

2548нагромадження нефінансових активів

10861

556приріст фінансових активів

37328

338Наявний доход
усього

228554

24094

127,1

131,8

10,5

у розрахунку на одну особу, грн.

4982,6

8629,0

127,6

131,1

173,21

Реальний наявний доход

х

х

117,1

119,6


х

_____________

1 У розрахунку на одну особу (у відсотках до середнього рівня по Україні).

Доходи та витрати населення м.Києва за ІV квартал 2010 року

У фактичних цінах,

млн.грн.

Зміна обсягів доходів та витрат населення міста за ІV квартал 2010р.
(у % до ІV кварталу 2009р.)

Структура доходів та витрат населення по місту (у % до загального обсягу по Україні)

Україна

м.Київ

Україна

м.Київ

м.КиївДоходи – всього

317683

42290

126,5

118,6

13,3

з нихзаробітна плата


130164

23314

124,8

127,0

17,9

прибуток та змішаний доход

45966

2144

125,9

126,0

4,7

соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти

118735

13309з них соціальні допомоги

61764

4480

117,1

114,8

7,3

Витрати та заощадження – всього

317683

42290з них
придбання товарів та послуг

244783

39047

124,4

115,1

16,0

поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти


20311

3895з них
поточні податки на доходи, майно тощо

14736

2970нагромадження нефінансових активів

9342

174приріст фінансових активів

36119

–3412Наявний доход
усього

243530

29960

130,6

150,2

12,3

у розрахунку на одну особу, грн.

5309,1

10729,9

131,1


149,2

202,11

Реальний наявний доход

х

х

119,2

137,4

х

_____________

1 У розрахунку на одну особу (у відсотках до середнього рівня по Україні).


Начальник Головного управління Р.Г. Віленчук


Довідка за телефонами: (044) 486-63-55

Веб-сайт Головного управління статистики у м. Києві: http://gorstat.kiev.ukrstat.gov.ua

 Головне управління статистики у м. Києві, 2012