vchilka.in.ua 1Документ КЕЧ(ГО)01

ТОВ Українська асоціація управління проектами «Укрнет»Кодекс етики членів ТОВ «Українська асоціація управління проектами «Укрнет»ПРЕАМБУЛА:
Члени ТОВ «Українська асоціація управління проектами «Укрнет», займаючись даною професією, своєю працею впливають на рівень життя усього людства. Таким чином, є природнім той факт, що організації керуються елементарними нормами та дотримуються конфіденційності при роботі в консорціумах, командах, з колегами, працівниками, роботодавцями, клієнтами та суспільством.


СТАТТЯ 1:

Члени ТОВ «Українська асоціація управління проектами «Укрнет» мають керуватися найвищими персональними та професійними стандартами, а саме:

 1. Нести відповідальність за свою діяльність;

 2. Розвивати професійні здібності та розуміти важливість власного розвитку та освіти;

 3. Просувати престиж професії шляхом впровадження та здобуття титулів та звань;

 4. Дотримуватися цих норм, а також сприяти поширенню їх серед колег та співпрацівників;

 5. Сприяти розвитку професійного суспільства шляхом залучення колег та інших професіоналів до співпраці;
 6. Дотримуватись Законів України.


СТАТТЯ 2:

Членам ТОВ «Українська асоціація управління проектами «Укрнет», слід:

 1. Впроваджувати необхідні керівні дії для досягнення максимальної продуктивності, при мінімальних витратах;
 2. Застосовувати інструменти та засоби проектного менеджменту для забезпечення та узгодження якості, вартості та часу проекту, як частини плану проекту діяльності організації ТОВ «Українська асоціація управління проектами «Укрнет»;
 3. Поводити себе пристойно зі всіма членами ТОВ «Українська асоціація управління проектами «Укрнет», колегами та співпрацівниками, незалежно від їх раси, релігійного, статевого, вікового та національного походження.


 4. Захищати власний осередок від фізичних та моральних ушкоджень;

 5. Забезпечувати сприятливі умови та можливості для роботи осередку ТОВ «Українська асоціація управління проектами «Укрнет»;

 6. Виявляти та справедливо відмічати працю інших;

 7. Сприяти членам команди, колегам та співпрацівникам їх професійному розвитку.


СТАТТЯ 3:

Члени ТОВ «Українська асоціація управління проектами «Укрнет» повинні:

 1. Виступати в ролі довіреної особи або представника від своїх роботодавців та клієнтів в професійних та бізнесових питаннях;

 2. На протязі членства у ТОВ «Українська асоціація управління проектами «Укрнет», зберігати в таємниці всю бізнес-інформацію, а також ту, що стосується технологічних процесів, якою володіє роботодавець або клієнт, а також після звільнення, доки ця інформація не буде публічно висвітлена;

 3. Інформувати роботодавців, клієнтів, професійні товариства або суспільні агенції про будь-які конфлікти інтересів, що можуть виникнути;

 4. Ніколи не давати жодної згоди, посередньо або безпосередньо, ніяких дарунків, додаткової плати або послуг, що є перевищенням номінальної призначеної вартості до осіб. Що можуть якимось чином вплинути на ділові стосунки з роботодавцями або клієнтами;

 5. Представляти чесні та реалістичні результати діяльності осередку щодо якості, вартості та часу.СТАТТЯ 4:

Члени ТОВ «Українська асоціація управління проектами «Укрнет» мають виконувати свої обов’язки на благо суспільства:

 1. Захищати інтереси суспільства щодо безпеки, здоров’я та благополуччя, виступати проти жорсткого ставлення до зовнішнього середовища;

 2. Поширювати знання та досягнення професій Керівника проектів та програм, фахівця та наукового співробітника з управління проектами та програмами.


З Етичними нормами, викладеними вище, ознайомився та згоден їх дотримуватись.Члени ТОВ «Українська асоціація управління проектами «Укрнет»

ФІО ____________ Дата_________________ Підпис


_____________________________________________________


_____________________________________________________


_____________________________________________________


_____________________________________________________


_____________________________________________________


_____________________________________________________


_____________________________________________________


Громадська організація ТОВ УАУП «Укрнет»

Кодекс етики членів ТОВ УАУП «Укрнет» Версія 2 від 10/2006 Стор. з