vchilka.in.ua 1

КОД _________

ЗАТВЕРДЖУЮ: УЗГОДЖЕНО:

Директор Директор Управління екологічного

__________________________ нагляду ПАТ «АК «Київводоканал»

(назва підприємства) ______________ Є.М. Виперайленко

__________________________


____________________________П.І.Б. «____» _________________ 201__ р

«____» ________________ 201_ р. М.П.

М.П.


ПАСПОРТ


ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА


__________________________________________________________________________

(назва та фактична адреса підприємства, назва об`єкта)


Виконано: «___» _____________ 201__ р. _______________________ (підпис і П.І.Б.)

(уповноважений представник підприємства)


_______________________

(посада, № телефону)


Перевірено: «___» _____________ 201__ р. _______________________ (підпис і П.І.Б.)

(відповідальна особа УЕН)

Київ 201_ р.