vchilka.in.ua 1

Методичні додатки до вивчення теми «Будова речовини»

2-1. Тіла і речовини. Фізичні властивості тіл у різних агрегатних станах.

Тверді тіла: кристалічні та аморфні. Пружність і пластичність твердих тіл.


Завдання 1. У поданому переліку підкресліть слова, що позначають тіла:

книга, ручка, алюміній, літак, сталь, птах, мідь, чашка, фарфор, ключ, залізо, віск, свічка, молоко, крапля води.


Завдання 2. У поданому переліку підкресліть слова, що позначають речовини:

зошит, крейда, вода, ріжок морозива, ртуть, скло, свічка, парафін, окуляри, повітря, стіл, пластилін, крижинка.


Завдання 3. Заповніть таблицю:

Тіла

Природні тіла

Штучні тіла

Тіла живої природи

Тіла неживої природи


Завдання 4. Навести приклади різних тіл, що складаються з однієї й тієї ж речовини:


Речовина

РечовинаТіла

ТілаЗавдання 5. У поданій нижче таблиці наведіть по три приклади речовин, що знаходяться в різних агрегатних станах.

Агрегатний стан речовини

Твердий

Рідкий

Газоподібний


Завдання 6. Поставте знак «+» напроти властивостей, які відповідають вказаним у таблиці станам речовини.

Властивості речовини


Стан речовини

твердий

рідкий

газоподібний

1. Зберігати форму


2. Зберігати об’єм


3. Заповнювати весь об’єм, що наданий

речовині
2-2. Маса тіла та одиниці маси. Вимірювання маси тіл.

Старовинні одиниці маси

1 берковець = 10 пудів = 163,8 кг

1 пуд = 40 фунтів = 16,38 кг

1 фунт = 32 лоти = 96 золотників = 409,51 г

1 лот = 3 золотники = 12,797 г

1 доля = 44,435 мг

Іноземні одиниці маси

1 фунт (англ.) = 16 унцій = 453,6 г

1 унція = 16 драхм = 437,5 грана = 28,35 г

1 гран = 64,8 мг


Міжпредметні зв’язки (фізика-біологія)

Маси в живій природі (середні значення):

п’явка – 2 г

вета (найбільша комаха) – 80 г

скат морський диявол, манта – 1,5 т

білуга (найбільша річкова риба) – 1400 кг

голіаф (найбільша жаба) – 3 кг 300 г

комодський варан – 150 кг

слонова черепаха – 200 кг

дрофа (найважчий птах, що літає) – 20 кг

Завдання 1. Цератонія з родини цезальпінієвих дає однакове насіння, що завжди важить точно 0,2 г. Таким насінням у давнину в якості гирьок користувались ювеліри. Отож саме цю міру маси назвали каратом. Відомо, що 120 тисяч штук насіння сосни мають масу 1 кг. Скільки карат буде важити одне насіннячко сосни? (Відповідь: 0,04 карат).


Завдання 2. У 1905 році під час будівництва Сучанської залізної дороги був знайдений корінь женьшеня – дуже рідкісної та цінної рослини – масою 600 г. Він був проданий у м. Владивосток за 1 800 рублів золотом, а потім у Шанхаї за 5 тисяч доларів. Виразити масу кореня у кілограмах і міліграмах.

2-3. Густина речовини та одиниці її вимірювання.

Міжпредметні зв’язки (фізика-біологія)

Густини:

деревина залізного дерева – 1490 кг/м3;

картопля – 670 кг/м3;

пробкове дерево – 127-240 кг/м3;

бальса – 110-120 кг/м3;

червоне дерево – 540 кг/м3;

чорне дерево – 1160 кг/м3.

Задача. Мова піде про крота. Ця маленька сліпа тваринка з широкими долонями, що вивернуті назовні, дійсно трудяга. Маючи довжину лише 10-15 см і масу 100 г, вона виносить на поверхню на площині 1 га березового лісу за рік до 10 тон землі. Який об’єм землі густиною 2000 кг/м3 переробляє кріт за рік? (Відповідь: 5 м3)

2-4. Лабораторна робота № 7. Визначення густини твердих тіл.

Домашня практична робота. Визначення густини мила.


 1. Візьміть шматок мила у паперовій (картонній) обгортці.

 2. Обережно розгорніть обгортку, випряміть її. Уважно прочитайте надписи на ній: знайдіть вказану масу мила.

 3. Виміряйте лінійкою розміри мила: довжину, ширину та висоту.

* Якщо мило має неправильну форму, можна скористатись мірною склянкою, що у кожній господині на кухні (1 мл = 1 см3).

 1. Розрахуйте об’єм мила.

 2. Знайдіть густину мила.

Побажання: якщо ваша ласка, виконайте записи, розрахунки на обгортці (на внутрішньому боці).

Запитання. За рахунок чого ви можете отримати дещо неточні результати?


2-5. Будова речовини. Атоми і молекули. Будова атома. Рух і взаємодія атомів і молекул. Залежність швидкості руху атомів і молекул від температури тіла.

2-6. Дифузія.

Лабораторна робота № 8. Дослідження явища дифузії в рідинах і газах.

Завдання 1. Наведіть приклади дифузії, з якими ви зустрічаєтесь у повсякденному житті, побуті.

Дифузія

Тверді тіла

Рідини

Гази
2-7. Узагальнення і систематизація знань з теми

Розв’язування задач


2-8. Тематична атестація

Самостійна робота

Варіант 1


 1. У дві однакові бутилі налили гас і воду однакового об’єму. Маса якої бутилі більша? (Маса бутилі з водою більша)

 2. Дубовий брусок має масу 800 г. Визначити його об’єм.(0,001 м3)

 3. Розміри віконного скла 60х20 см, товщина – 5 мм. Яка його маса? (1,5 кг)

 4. Вантажний автомобіль за один рейс може везти 3 т піску. Скільки рейсів він повинен зробити, щоб перевезти 10 м3 піску? (5 рейсів)Варіант2

 1. З цинку та латуні зроблені два брусочки однакової маси. Розміри якого брусочка більші? (Об’єм цинкового брусочку більший)

 2. Об’єм свинцевого дробу 0,2 см3. Яка його маса? (0,0023 кг)
 3. Розміри коркового бруска у формі паралелепіпеда 20х10х72 см3. Визначити його масу. (0,096 кг)

 4. В одну цистерну вміщується 60 т нафти. Скільки цистерн потрібно, щоб перевезти 750 м3 нафти? (10 цистерн)