vchilka.in.ua 1

Додаток 5

до пункту 5.9 Правил сертифікації засобів

індивідуального захисту працюючих

І

ПЕРЕЛІК

питань, які відображаються заявником у технічному опису виробництва

продукції, яка підлягає сертифікації


 1. Виробництво продукції за рік, основні споживачі.

 2. Постачальники сировини і матеріалів.

 3. Відомості про сертифікацію сировини і матеріалів.

 4. Проведення вхідного контролю сировини, параметри контролю, періодичність (щільність) контролю,
  величина відбраковки.

 5. Основні відомості про етапи технологічного процесу, перелік обладнання.

 6. Організація системи прослідковування продукції на технологічному ланцюгу.

м

 1. Заходи, передбачені для ізоляції відбракованої продукції.

 2. Види випробувань, яких зазнає продукція; тип обладнання та приладів, які застосовуються при
  цьому, періодичність його повірки.

•9. Кількість рекламацій на продукцію, обсяг рекламованої продукції за останній рік. 1. Порядок проведення обліку й аналізу рекламацій, ужиття заходів щодо них.

 2. Наявність на підприємстві функціонування елементів системи якості.

(Правила доповнено додатком 5 згідно з наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 23.10.2000 р. N 612)