vchilka.in.ua 1 2

Додаток 2 до правил прийому до Коледжу

Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю


За заочною формою навчання

Споріднені професії кваліфікованого робітника (професійні назви робіт)

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Курс

Термін

навчан-ня


Кількість місць

За кошти

Держав-ного бюджету


За кошти фізичних, юридич-них осіб

Назва

Код

Код

Назва

Апаратник очищення стічних вод

8163.2

5.05060101

“Монтаж і експлуатація теплоенергетичного устаткування теплових електростанцій”


1

1 рік

10 місяців

-


110

Апаратник хімводоочищення

8163.2

Газівник

8163.2

Газогенераторник

8159.2

Генераторник ацетиленової установки

8159.2

Дефектоскопіст з магнітного контролю

7241.1

Дефектоскопіст з ультразвукового контролю

7243.1

Дефектоскопіст рентгено-, гаммаграфування

7242.1

Лаборант з аналізу газів та пилу

8229.2

Лаборант з фізико-механічних випробувань

7241.1

Машиніст газодувних машин

8163.2

Машиніст ексгаустера

8163.2

Машиніст компресорних установок

8163.2

Машиніст крана (кранівник)

8333.1

Оператор з обслуговування установок для пилогазоуловлювання

8163.2

Оператор котельні

8162.2

5.05060101

“Монтаж і експлуатація теплоенергетичного устаткування теплових електростанцій”


1

1 рік

10 місяців


-

110

Стропальник

7215.2

Такелажник

7215.2

Газозварник

7212.1

Газорізальник

7212.2

Електрогазозварник

7212.1

Електрозварник ручного зварювання

7212.1

Слюсар черговий та з ремонту устаткування

7241.1

Слюсар із збирання металевих конструкцій

8232.2

Слюсар з механоскладальних робіт

7233.2

Слюсар-ремонтник

7233.2

Слюсар-складальник двигунів

7241.2

Слюсар з такелажу й вантажозахватних пристроїв

7233.1

Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

7233.2

Машиніст берегових насосних станцій

7241.1

Машиніст блочного щита керування агрегатами (парогенератор-турбіна)

7241.2

Машиніст блочної системи керування агрегатами (котел-турбіна)


7241.1

Машиніст газотурбінних установок в

8163.2

Машиніст енергоблока

8161.1
Машиніст котлів

8161.1

5.05060101

“Монтаж і експлуатація теплоенергетичного устаткування теплових електростанцій”


1

1 рік

10 місяців

-

110

Машиніст парових турбін

8161.1

Машиніст подавання палива

8161.1

Машиніст центрального теплового щита керування котлами

8162.1

Машиніст центрального теплового щита керування паровими турбінами

8162.2

Машиніст-обхідник з котельного устаткування

8163.3

Машиніст-обхідник з турбінного устаткування

8162.1

Моторист автоматизованого подавання палива

8162.1

Оператор головного щита управління вітроенергетичної станції

8162.2


Оператор теплових мереж

8161.2

Слюсар з обслуговування теплових мереж

8161.2

Слюсар з обслуговування теплових пунктів

8161.2

Слюсар з обслуговування устаткування електростанцій

8159.1

Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування

7233.2

Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів

7233.1

Слюсар з ремонту устаткування подавання палива

7233.1
Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж

7233.1

5.05060101

“Монтаж і експлуатація теплоенергетичного устаткування теплових електростанцій”


1

1 рік

10 місяців

-

110

Старший машиніст енергоблоків

7233.1

Старший машиніст котельного устаткування

7233.2

Старший машиніст котлотурбінного цеху

7233.2


Старший машиніст турбінного відділення

8162.1

Апаратник випарювальної установки

8162.1

Електрогазозварник - врізальник

8162.1

Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування

8155.2

Слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів

8155.2

Котлочистильник

7136.2

Машиніст (кочегар) котельні

7136.2

Машиніст парової машини та локомобіля

8162.2

Чистильник

8162.2

Машиніст насосних установок

8162.2

Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування

8290.2

Монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації

7122.2

Монтажник устаткування котельних установок

7233.2

Слюсар з виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем

7233.2


Слюсар з виготовлення деталей та вузлів систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації


7233.2

5.05060101

“Монтаж і експлуатація теплоенергетичного устаткування теплових електростанцій”


1

1 рік

10 місяців

-

110

Слюсар з ремонту автомобілів

7437.2

Слюсар-ремонтник

7231.2

Слюсар із збирання металевих конструкцій

8232.2

Слюсар з механоскладальних робіт

7233.2

Слюсар-ремонтник

7233.2

Слюсар-складальник двигунів

7241.2

Слюсар з такелажу й вантажозахватних пристроїв

7233.1

Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

7233.2

Машиніст берегових насосних станцій

7241.1

Машиніст центрального теплового щита керування котлами

8162.1

Машиніст центрального теплового щита керування паровими турбінами

8162.2

Слюсар з виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем


7233.2

Слюсар з виготовлення деталей та вузлів систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації

7233.2

Слюсар-ремонтник

7231.2

5.05060101

“Монтаж і експлуатація теплоенергетичного устаткування теплових електростанцій”


1

1 рік

10 місяців

-

110

Апаратник випарювальної установки

8155.2

Апаратник випарювання

8152.1

Ізолювальник (ізоляційні роботи)

8262.2

Котельник

7214.2

Котлочистильник

8162.2

Лаборант з аналізу газів та пилу

8229.2

Лаборант з фізико-механічних випробувань

7241.1

Лаборант хімічного аналізу 

8159.1 

Лаборант-металограф 

8121.1 

Машиніст (кочегар) котельні 

8162.2 


Машиніст газодувних машин 

8163.2 

Машиніст газотурбінних установок 

8161.1 

Машиніст ексгаустера 

8163.2 

Машиніст компресорних установок 

8163.2 

Машиніст котельної установки 

8340.2 

Машиніст котлів 

8162.1 

Машиніст крана (кранівник) 

8333.1 

Машиніст машин та механізмів внутрішніх водоймищ  

6151 

Машиніст насосних установок 

8163.2 

Машиніст парових турбін 

8162.1 

Машиніст подавання палива 

8162.2 

Машиніст подрібнювального агрегата 

8151.2 

Машиніст розмельного устаткування 

8273.2 
Машиніст технологічних компресорів

8163.1 

5.05060101


“Монтаж і експлуатація теплоенергетичного устаткування теплових електростанцій”


1

1 рік

10 місяців

-

110

Машиніст технологічних насосів

8155.2 

Машиніст-кранівник 

8331.2 

Машиніст-обхідник з котельного устаткування 

8162.2 

Машиніст-обхідник з турбінного устаткування 

8162.1 

Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 

7214.1 

Монтажник зовнішніх трубопроводів 

7136.2 

Монтажник компресорів, насосів та вентиляторів 

7233.2 

Монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації 

7233.2 

Монтажник технологічних трубопроводів 

7136.2 

Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 

7233.1 

Монтажник турбоагрегатів та синхронних компенсаторів  

7241.2 

Монтажник устаткування атомних електричних станцій 


7233.2 

Моторист автоматизованого подавання палива 

8162.2 

Апаратник випарювальної установки 

8155.2 

Апаратник випарювання 

8152.1 
Ізолювальник (ізоляційні роботи) 

8262.2 

5.05060101

“Монтаж і експлуатація теплоенергетичного устаткування теплових електростанцій”


1

1 рік

10 місяців

-

110

Котельник 

7214.2 

Котлочистильник 

8162.2 

Лаборант з аналізу газів та пилу 

8229.2 

Лаборант з фізико-механічних випробувань 

7241.1 

Лаборант хімічного аналізу 

8159.1 

Лаборант-металограф 

8121.1 


Машиніст (кочегар) котельні 

8162.2 

Машиніст газодувних машин 

8163.2 

Машиніст газотурбінних установок 

8161.1 

Машиніст ексгаустера 

8163.2 

Машиніст енергоблока 

8161.1 

Машиніст компресорних установок 
Машиніст котельної установки 

8340.2 

Машиніст котлів 

8162.1 

Машиніст крана (кранівник) 

8333.1 

Машиніст машин та механізмів внутрішніх водоймищ  

6151 

Машиніст насосних установок 

8163.2 

Оператор головного пульта керування 

8276.2 

Оператор головного щита управління вітроенергетичної станції 

8161.1 

Оператор з обслуговування установок для пилогазоуловлювання 

8163.2 

Оператор зневоднювальної та знесолювальної установки 

8113.2 


Оператор котельні 

8162.2 

5.05060101

“Монтаж і експлуатація теплоенергетичного устаткування теплових електростанцій”


1

1 рік

10 місяців

-

110

Оператор теплового пункту 

8162.2 

Оператор хлораторної установки 

8163.2 

Слюсар аварійно-відновлювальних робіт 

7233.2 

Слюсар з аварійно-відбудовних робіт у газовому господарстві 

7136.2 

Слюсар з виготовлення вузлів і деталей технологічних трубопроводів 

7136.2 

Слюсар з виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем 

7233.2 

Слюсар з виготовлення деталей та вузлів систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації 

7233.2 

Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 

7233.2 

Слюсар з механоскладальних робіт 

7233.2 

Слюсар з обслуговування теплових мереж 


7233.2 

Слюсар з обслуговування теплових пунктів 

7233.2 

Слюсар з обслуговування устаткування електростанцій 

7233.2 

Слюсар з ремонту агрегатів  

7232.2 

Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування 

7233.1 

Слюсар з ремонту реакторно-турбінного устаткування 

7233.1 

Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання  

7233.2 

5.05060101

“Монтаж і експлуатація теплоенергетичного устаткування теплових електростанцій”


1

1 рік

10 місяців

-

110

Слюсар з ремонту технологічних установок 

7233.2 

Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 

7233.1 

Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 

7233.2 

Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж 

7233.2 

Слюсар з такелажу й вантажозахватних пристроїв 


7233.2 

Слюсар із збирання металевих конструкцій 

7214.2 

Слюсар системи випарного охолодження 

7233.2 

Слюсар централізованої мастильної станції 

7233.2 

Слюсар-випробувач  

7232.1 

Слюсар-ремонтник 

7233.1 

Слюсар-сантехнік 

7136.2 

Слюсар-складальник двигунів  

7232.1 

Спостерігач за забрудненням природного середовища  

4190 

Старший машиніст енергоблоків 

8162.1 

Старший машиніст котельного устаткування 

8162.1 

Старший машиніст котлотурбінного цеху 

8162.1 

Старший машиніст турбінного відділення 

8162.1 

Такелажник на монтажі 

7215.2 следующая страница >>