vchilka.in.ua   1 2Продовження додатку 2Спорідненні професії кваліфікованого робітника (професійні назви робіт)

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Курс

Термін

навчан-


ня

Кількість місць

За кошти Держав- ного бюджету

За кошти

Фізичних,


юридич-


них осіб


Назва

Код

Код

НазваЕлектрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 

7241.1

5.05070101

Монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем


1

1 р. 10 міс.

-

135

Електрослюсар підземний 

7241.1

Електрослюсар з ремонту електричних машин 

7241.1


Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 

7241.2

Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування 

7241.1

Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування 

7241.1

Електрослюсар будівельний 

7137.2

Електрослюсар з обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 

7241.1

Електромонтер тягової підстанції 

7241.1

Електромонтер-
лінійник з монтажу повітряних ліній високої напруги й контактної мережі 

7241.2

Електромонтер-релейник 

7241.1

Електроосвітлювач 

7241.2

Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 

7244.1

Електромонтер оперативно-виїзної бригади 

7241.2

5.05070101

Монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем


1

1 р. 10 міс.

-

135

Електромонтер охоронно-

пожежної сигналізації 


7244.2

Електромонтер підземних споруд та комунікацій електрозв'язку 

7241.1

Електромонтер станційного радіотелевізійного устаткування  

7243.1

Електромонтер станційного устаткування проводового мовлення 

7243.1

Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 

7244.1

Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 

7244.1

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 

7241.1

Електромонтер з ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування 

7241.1

Електромонтер з оперативних перемикань у розподільних мережах 

7241.1

Електромонтер з ремонту апаратури, релейного захисту й автоматики 

7241.1

Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв'язку 

7241.2

Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 

7241.1

Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 

7241.2

Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 


7241.2

Електромонтер з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв'язку 

7241.1

Електромонтер з обслуговування гідроагрегатів машинного залу 

7241.2

Електромонтер з обслуговування електроустановок 

7242.2

Електромонтер з обслуговування електроустаткування електростанцій 

7241.2

5.05070101

Монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем


1

1 р. 10 міс.

-

135

Електромонтер з обслуговування і ремонту установок захисту від корозії підземних трубопроводів  

7241.2

Електромонтер з обслуговування перетворювальних пристроїв 

7241.1

Електромонтер з обслуговування підстанції 

7241.1

Електромонтажник-налагоджувальник 

7241.1

Електромонтажник-схемник 

7241.1

Електромонтер головного щита керування електростанцією 

7241.1

Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики  


7241.1

Електромонтер з випробувань та вимірювань 

7241.1

Електромонтер з експлуатації електролічильників 

7241.2

Електромонтер з експлуатації розподільних мереж 

7241.2

Електромонтажник вторинних ланцюгів 

7241.2

Електромонтажник електричних машин 

7241.2

Електромонтажник з кабельних мереж 

7245.2

Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж 

7137.2

Електромонтажник акумуляторних батарей 

7241.2

Електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування 

7241.1

Електромеханік з ремонту та обслуговування устаткування інформаційних систем 

7241.2

Електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування 

7241.1

Електромеханік з обслуговування і ремонту вітроенергетичної установки 

7241.1

5.05070101

Монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем

1


1 р. 10 міс.

-

135

Електромеханік з випробувань та ремонту електроустаткування 

7241.2

Налагоджувальник приладів, апаратури та систем автоматичного контролю, регулювання та керування (налагоджувальник КВП та автоматики) 

7241.1

Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 

7242.1

Монтер кабельного виробництва 

7245.2

Монтажник приладів та апаратури автоматичного контролю, регулювання та керування  

7241.1

Монтажник зв'язку-кабельник 

7245.2

Монтажник зв'язку-лінійник 

7244.2Продовження додатку 2


Споріднені професії кваліфікованого робітника (професійні назви робіт)

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Курс

Термін

навчан-ня


Кількість місць

За кошти

Держав-ного бюджету


За кошти фізичних, юридич-них осіб

Назва

Код

Код

Назва

Електромонтер з випробувань та вимірювань 

7241.1

5.05020202

Обслуговування автоматизованого теплоенергетичного устаткування на електростанціях

4

1 рік 10 місяців

-

90

Електромонтер головного щита керування електростанцією 

7241.1

Електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування 

7241.1

Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування 

7241.1

Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування 

7241.1

Електрослюсар з обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 

7241.1

Електромонтер з ремонту апаратури, релейного захисту й автоматики 

7241.1

Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв'язку 

7241.2

Електромонтер з ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування 


7241.1

Апаратник очищення стічних вод

8163.2

5.05020202

Обслуговування автоматизованого теплоенергетичного устаткування на електростанціях

4

1 рік 10 місяців

-

90

Апаратник хімводоочищення

8163.2

Лаборант з аналізу газів та пилу

8229.2

Лаборант з фізико-механічних випробувань

7241.1

Оператор з обслуговування установок для пилогазоуловлювання

8163.2

Оператор котельні

8162.2

Слюсар-ремонтник

7233.2

Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

7233.2

Машиніст блочного щита керування агрегатами (парогенератор-турбіна)

7241.2

Машиніст блочної системи керування агрегатами (котел-турбіна)

7241.1

Машиніст енергоблока

8161.1

Моторист автоматизованого подавання палива


8162.1

Оператор головного щита управління вітроенергетичної станції

8162.2

Оператор теплових мереж

8161.2

Слюсар з обслуговування теплових мереж

8161.2

Слюсар з обслуговування теплових пунктів

8161.2

Слюсар з ремонту автомобілів

7437.2

Слюсар-ремонтник

7231.2

Слюсар-ремонтник

7233.2
Апаратник випарювальної установки

8155.2

5.05020202

Обслуговування автоматизованого теплоенергетичного устаткування на електростанціях

4

1 рік 10 місяців

-

90

Апаратник випарювання

8152.1

Лаборант хімічного аналізу 

8159.1

Оператор головного пульта керування 

8276.2

Оператор головного щита управління вітроенергетичної станції 


8161.1

Оператор з обслуговування установок для пилогазоуловлювання 

8163.2

Оператор зневоднювальної та знесолювальної установки 

8113.2

Оператор котельні 

8162.2

Слюсар з обслуговування теплових мереж 

7233.2

Слюсар з обслуговування теплових пунктів 

7233.2

Слюсар з обслуговування устаткування електростанцій 

7233.2

Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання  

7233.2

Старший машиніст енергоблоків 

8162.1

Старший машиніст котельного устаткування 

8162.1

Старший машиніст котлотурбінного цеху 

8162.1

Старший машиніст турбінного відділення 

8162.1
Оператор автоматичних і напівавтоматичних ліній холодноштампувального устаткування 

7221.2

5.05020202


Обслуговування автоматизованого теплоенергетичного устаткування на електростанціях

4

1 рік 10 місяців

-

90

Оператор-терміст на автоматичних лініях 

8123.2

Налагоджувальник устаткування металевого покриття та фарбування 

7223.2

Оператор поста керування агрегатами безперервного травлення, знежирення, лудіння, оцинкування, лакування та відпалювання 

8223.2

Оператор-гальванік на автоматичних та напівавтоматичних лініях 

8223.2

Автоматник 

8211.2

Налагоджувальник автоматичних ліній і агрегатних верстатів 

7223.1

Налагоджувальник автоматів і напівавтоматів 

7223.1

Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням 

7223.1

Оператор автоматичних та напівавтоматичних ліній верстатів та установок 

8211.2

Оператор верстатів з програмним керуванням 

8211.1

Електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування 

7241.1

Налагоджувальник технологічного устаткування (електронна техніка) 


7242.1

5.05020202

Обслуговування автоматизованого теплоенергетичного устаткування на електростанціях

4

1 рік 10 місяців

-

90

Регулювальник-градуювальник електровимірювальних приладів 

7241.2

Складальник електровимірювальних приладів 

8282.2

Оператор автоматичної лінії для виготовлення ізольованих жил 

8211.2

Автоматник елементного виробництва 

8211.2

Випробувач джерел струму 

7241.1

Налагоджувальник автоматів елементного виробництва 

7223.2

Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 

7242.1

Оператор автоматичної лінії підготовки та паяння електрорадіоелементів на друкарських платах 

8171.2

Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 

7242.1

Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 

7242.1

Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 


8290.1

Електромеханік з ремонту та обслуговування електронної медичної апаратури 

7311.1

Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 

7242.1
Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка) 

7241.1

5.05020202

Обслуговування автоматизованого теплоенергетичного устаткування на електростанціях

4

1 рік 10 місяців

-

90

Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електроніка) 

7241.1

Електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування 

7241.1

Налагоджувальник приладів, апаратури та систем автоматичного контролю, регулювання та керування (налагоджувальник КВП та автоматики) 

7241.1

Градуювальник оптичних деталей 

7311.2

Електромеханік з випробувань та ремонту електроустаткування 

7241.2

Апаратник блочної знесолюючої установки атомної електростанції 


8154.1

Апаратник хімводоочищення електростанцій 

8151.2

Електромеханік з обслуговування і ремонту вітроенергетичної установки 

7241.1

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення 

4113

Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин 

8290.2

Електромонтер з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв'язку 

7241.1

Електромонтер з обслуговування електроустановок 

7242.2

5.05020202

Обслуговування автоматизованого теплоенергетичного устаткування на електростанціях

4

1 рік 10 місяців

-

90

Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 

7241.1

Оператор дистанційного пульта керування у водопровідно-каналізаційному господарстві 

8163.2

Електромонтажник силових мереж та електроустаткування 

7241.1

Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів 

7241.1

Оператор механізованих та автоматизованих складів 


8333.2

Електромонтер з обслуговування електроустановок 

7242.2

Електромонтер з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв'язку 

7241.1

Електромеханік з ремонту та обслуговування устаткування інформаційних систем 

7241.2

Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 

7241.1

Електромонтер з обслуговування електроустановок 

7242.2Продовження додатку 2


Споріднені професії кваліфікованого робітника (професійні назви робіт)

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Курс

Термін

навчан-ня

Кількість місць

За кошти

Держав-ного бюджету

За кошти фізичних, юридич-них осіб

Назва

Код

Код

Назва


Касир (на підприємстві, в установі, організації) 

4211

5.03050901

“Бухгалтерський облік”

1

1рік

-

60

Касир (в банку) 

4212

Касир багажний 

4211

Касир квитковий 

4211

Касир товарний (вантажний) 

4211

Касир торговельного залу 

4211

Конторський службовець (бухгалтерія) 

4211

Контролер-касир 

4211

Контролер ощадного банку 

4212

Нарядник 

4121

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних 

4121

Обліковець (поліграфічне виробництво) 

7341.2

Рахівник 

4121

Статистик 

4122

Табельник 

4190

Таксувальник 

4121

Калькулятор 

4121
<< предыдущая страница