vchilka.in.ua 1
До ____________________________________

(найменування місцевого суду)

Позивач _______________________________

(п. і. б.)

що проживає за адресою: індекс ___________

(місце проживання)

Номер засобу зв'язку ____________________


Відповідач _____________________________

(п. і. б.)

що проживає за адресою: індекс ___________

(місце проживання)

Номер засобу зв'язку ____________________ПОЗОВНА ЗАЯВА
ПРО ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ЗАЛИТТЯМ КВАРТИРИЦіна позову: ____________________


Я наймаю квартиру (кімнату), що знаходиться за адресою: ______________________________________________________________________.

"___" ____________ 200_ р. з вини відповідача, який проживає поверхом вище, було залито мою квартиру __________________________________________

(вказати характер залиття, його причини:

прорив труб опалення, водопостачання тощо)

Вина відповідача в залитті квартири встановлена _______________________

(вказати, якими документами:

актом огляду тощо)

В результаті пошкодження квартири водою мені завдана майнова шкода:

______________________________________________________________________

перелік речей, які стали непридатними, їх вартість, а також

______________________________________________________________________

вартість необхідного відновлюваного ремонту квартири,

_____________________________________________________________________.

його приблизна вартість)

Відповідач відмовляється відшкодовувати завдані мені збитки.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 1166 Цивільного кодексу України


ПРОШУ:

Стягнути з _______________________________________________________

(п. і. б. відповідача)

на мою користь у якості відшкодування завданої мені матеріальної шкоди ______ грн.

2. Призначити будівельно-технічну і товарознавчу експертизу для встановлення причин залиття, вартості відновлювальних робіт та пошкоджених речей та відновлюваного ремонту квартири.

3. Викликати свідків ______________________________________________.

(п. і. б., адреса)


Додатки:


1. Копія ордера і довідка Ф-3.

2. План житлового приміщення.

3. Акт огляду.


4. Квитанція про сплату державного мита.

5. Квитанція про сплату послуг з інформаційно-технічного забезпечення розгляду справи

6. Копія позовної заяви та копії доданих до неї документів для надіслання відповідачу


____________

Дата


____________________________________ ________________

Підпис


Зразок позовної заяви складено станом на 01.01.2009 р.