vchilka.in.ua 1 2 3 4

Примітка 1 Облікова політика

Відкритого акціонерного товариства «Комерційний банк «Експобанк»


Примітка 1.1 Основна діяльність Банку


Під час виконання своїх функцій Банк керується Конституцією України, законами України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III,   «Про Національний банк України» від 20 травня 1999 року № 679-XIV, «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 року N 1576-XII, «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року № 3480-IV,  Цивільним Кодексом України від 16 січня 2003 року N 435-IV, Господарським Кодексом України від 16 січня 2003 року N 436-IV, іншими законодавчими та нормативними актами України, в тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України, Статутом ВАТ «КБ «Експобанк», Обліковою політикою Банку іншими та внутрішніми нормативними документами Банку. 

ВАТ «КБ «Експобанк» зареєстрований та здійснює свою діяльність на території України.

Зміцнення своїх позицій на фінансовому ринку та збільшення довіри з боку клієнтів спонукає Банк до розширення власної інфраструктури.

ВАТ «КБ «Експобанк» зареєстрований та здійснює свою діяльність на території України.

ВАТ «КБ «Експобанк» зареєстрований та здійснює свою діяльність на території України.

Організаційна структура управління ВАТ «КБ «Експобанк» є трьохрівневою: головний офіс, регіональне управління, відділення.

Станом на кінець дня 31 грудня 2008 року організаційна структура ВАТ «КБ «Експобанк» складалась з головного офісу Банку, 10 філій, 19 відділень, які забезпечували його діяльність:

ВАТ «КБ «Експобанк» –головний офіс;


 • відділення №2 ВАТ «КБ «Експобанк» ;

 • відділення №3 ВАТ «КБ «Експобанк» ;

 • відділення №4 ВАТ «КБ «Експобанк» ;

 • відділення №5 ВАТ «КБ «Експобанк» ;
 • Станкобудівна філія ВАТ «КБ «Експобанк» ;


 • відділення №1 Станкобудівної філії ВАТ «КБ «Експобанк» ;

 • відділення №2 Станкобудівної філії ВАТ «КБ «Експобанк» ;

 • відділення №3 Станкобудівної філії ВАТ «КБ «Експобанк» ;

 • відділення №4 Станкобудівної філії ВАТ «КБ «Експобанк» ;

Київська філія ВАТ «КБ «Експобанк» ;

 • відділення №1 Київської філії ВАТ «КБ «Експобанк» ;

 • відділення №2 Київської філії ВАТ «КБ «Експобанк» ;

Філія «Нивки» ВАТ «КБ «Експобанк»;

 • відділення №1 Філії «Нивки» ВАТ «КБ «Експобанк» ;

Борщагівська філія ВАТ «КБ «Експобанк» ;

 • відділення №1 Борщагівської філії ВАТ «КБ «Експобанк» ;

Подільська філія ВАТ «КБ «Експобанк» ;

 • відділення №1 Подільської філії ВАТ «КБ «Експобанк» ;

Філія «Харківське РУ» ВАТ «КБ «Експобанк» ;

 • відділення №1 Філії «Харківське РУ» ВАТ «КБ «Експобанк» ;

 • відділення №2 Філії «Харківське РУ» ВАТ «КБ «Експобанк»;

 • відділення №3 Філії «Харківське РУ» ВАТ «КБ «Експобанк»;

 • відділення №4 Філії «Харківське РУ» ВАТ «КБ «Експобанк»;

Куренівська філія ВАТ «КБ «Експобанк»;

Філія «Миколаївське РУ» ВАТ «КБ «Експобанк»;

Філія «Полтавське РУ» ВАТ «КБ «Експобанк»;

 • відділення №1 Філії «Полтавське РУ» ВАТ «КБ «Експобанк»;

Філія «Одеське РУ» ВАТ «КБ «Експобанк»;

 • відділення №1 Філії «Одеське РУ» ВАТ «КБ «Експобанк»

Розвиток Банку, особливо роздрібного бізнесу, неможливий без створення потужної мережі філій та відділень, наближення банківських послуг безпосередньо до споживачів. Метою створення кожного відокремленого підрозділу є задоволення потреб юридичних та фізичних осіб у якісних банківських послугах, надання широкого спектру банківських продуктів.


Тому подальший якісний розвиток мережі філій та відділень є одним із пріорітетних напрямків стратегічного розвитку Банку на період до 2010 року. Починаючи з 2006 року, відповідно до концепції розвитку мережі, Банк поступово розширює свою присутність у різних, в першу чергу потенційно привабливих регіонах України. При відкритті нової структурної одиниці враховуються бізнесові інтереси сторін, втілюються у життя взаємовигідні проекти Банку й клієнтів.

Так, у звітному 2008 році відкрито філію «Одеське РУ» ВАТ «КБ «Експобанк» та відділення №1 філії «Одеське РУ» ВАТ «КБ «Експобанк» у м.Одеса, відділення №1 філії «Полтавське РУ» ВАТ «КБ «Експобанк» у м.Кременчук Полтавської області та відділення №4 «Харківське РУ» ВАТ «КБ «Експобанк» у м.Харкові.


ВАТ «КБ «Експобанк» є фінансовою установою, створений у формі відкритого акціонерного товариства та функціонує як універсальний банк на території України.

Предметом діяльності Банку є здійснення банківських операцій разом із забезпеченням їх фінансової прозорості та захистом інтересів вкладників Банку. Банк має право здійснювати інші правочини (договори,угоди) згідно із законодавством України.

Будь які види діяльності, що відповідно до законодавства України підлягають ліцензуванню, Банк має право здійснювати лише після отримання у встановленому порядку відповідної ліцензії.

Відкрите акціонерне товариство «Комерційний банк «Експобанк» на підставі Банківської ліцензії Національного банку України №15 від 22 листопада 2007 року на право здійснювати банківські операції, визначені частиною першою та пунктом 5-11 частини другої ст.47 Закону України «Про банки і банківську діяльність», Дозволу Національного банку України № 15-3 від 22 листопада 2007 року на право здійснювати операції, визначені пунктами 1-4 частини другої та частиною четвертою ст.47 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та Додатку до Дозволу Національного банку України №15-3 від 22 листопада 2007 року здійснює наступні операції:


1. Операції з валютними цінностями:

- неторговельні операції з валютними цінностями;

- ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;

- ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;

- ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;

- відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

- відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

- залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;

- залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;

- операції з банківськими металами на валютному ринку України;

- інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках.

2. Емісія власних цінних паперів.

3. Організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів.

4. Здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг).

5. Здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб.

6. Перевезення валютних цінностей та інкасація коштів.

7. Операції за дорученням клієнтів або від свого імені:

- з інструментами грошового ринку;

- з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;

- з фінансовими ф’ючерсами та опціонами.

8. Довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами.

9. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.

Банк самостійно встановлює процентні ставки та комісійну винагороду по своїх операціях.

Відносини Банку з клієнтами регулюються законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку України та угодами (договорами) між клієнтами та Банком.Банк на підставі Ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 травня 2008 року серія АВ №397984 здійснює професійну діяльність на фондовому ринку- діяльність з торгівлі цінними паперами брокерську діяльність, Ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 травня 2008 року серія АВ №397985 здійснює професійну діяльність на фондовому ринку-діяльність з торгівлі цінними паперами дилерську діяльність, Ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 травня 2008 року серія АВ №397986 здійснює професійну діяльність на фондовому ринку-діяльність з торгівлі цінними паперами андеррайтинг, Ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 травня 2008 року серія АВ №416670 здійснює професійну діяльність на фондовому ринку-депозитарна діяльність депозитарну діяльність зберігача цінних паперів.

Банк є асоційованим членом платіжних систем MasterCard та Viza International, членом Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЕМА.

Банк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, зареєстрований 02 вересня 1999 року у Реєстрі банків-учасників (тимчасових учасників) Фонду за №71, Свідоцтво учасника Фонду №68 від 28 листопада 2007 року.

Банк створений з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Банку, зростання ринкової вартості акцій Банку, а також отримання акціонерами Банку дивідендів.

Основною метою і завданням Банку є:

- сприяння економічному розвитку держави, зміцнення фінансової системи України;

- сприяння економічному та соціальному розвитку підприємств та організацій незалежно від форм власності, процесу приватизації і роздержавлення;


 • кредитування суб’єктів господарської діяльності та фізичних осіб за рахунок власних коштів, залучення коштів юридичних та фізичних осіб;
 • впровадження нових форм банківського обслуговування;


 • отримання максимального прибутку.

Банк здійснює будь-які види зовнішньоекономічної діяльності, які відповідають предмету діяльності Банку, а також необхідні для забезпечення виконання банківських операцій та діяльності Банку, включаючи (але не обмежуючись) наступне: надання банківських послуг іноземним особам, встановлення кореспондентських відносин з іноземними банками та здійснення міжнародних розрахункових операцій, здійснення операцій з валютними цінностями на міжнародних валютних ринках, членство у міжнародних платіжних системах та надання послуг з проведення переказу грошей за допомогою міжнародних платіжних систем, ввезення на територію України та вивезення з території України валютних цінностей, імпорт банківського обладнання, дисків для лазерних систем зчитування, примірників комп'ютерних програм та баз даних, заготівок та матеріалів для виготовлення платіжних карток, інших предметів, необхідних для банківської діяльності тощо.

На протязі 2008 року Банк в основному надавав послуги з кредитування суб’єктів господарської діяльності та фізичних осіб за рахунок власних коштів; залучення коштів юридичних та фізичних осіб; розрахунково-касового обслуговування; комплексного супроводження зовнішньоекономічних операцій; купівлі, продажу іноземної валюти та банківських металів; операцій з обміну валюти; обслуговування операцій клієнтів з цінними паперами; обслуговування акредитивів, гарантій, векселів; емісії платіжних карток міжнародних платіжних систем.

Детальна інформація про діяльність Банку у звітному 2008 році надана у «Загальній інформації про діяльність відкритого акціонерного товариства «Комерційний банк «Експобанк», яка є складовою річної фінансової звітності Банку.


Примітка 1.2 Основи облікової політики та складання звітності

Бухгалтерський облік та фінансова звітність відкритого акціонерного товариства «Комерційний банк «Експобанк» ґрунтується на законах України «Про Національний банк України», «Про банки і банківську діяльність» та «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», нормативно-правових актах Національного банку України та основних принципах міжнародних стандартів та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. 


Основні принципи та методи облікової політики Банку в 2008 р. визначені Положенням про Облікову політику Банку, яка затверджена Правлінням Банку, протокол від 29.12.2007 року №137. При складанні фінансової звітності були використані основні принципи Облікової політики Банку.

Облікова політика Банку базується на основних принципах бухгалтерського обліку, таких як:

повне висвітлення - усі банківські операції підлягають реєстрації на рахунках бухгалтерського обліку без будь-яких винятків. Фінансова звітність містить всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій банку, яка може впливати на рішення, що приймаються згідно з нею;

превалювання сутності над формою - операції обліковуються та розкриваються у звітності відповідно до їх сутності та економічного змісту, а не лише за їх юридичною формою;

автономність - заборгованість, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів, що втілюють у собі економічні вигоди;

обачність - застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, відповідно до яких активи та/або дохід не завищуватимуться, а зобов'язання та/або витрати - не занижуватимуться;

безперервність - оцінка активів банку здійснюється, виходячи з припущення, що його діяльність продовжуватиметься в неосяжному майбутньому. Якщо банк планує скоротити масштаби своєї діяльності, то це має відображатися у фінансових звітах;

нарахування та відповідність доходів і витрат - для визначення фінансового результату звітного періоду порівнюються доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. Доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів. Доходи - це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надходження чи збільшення корисності активів або зменшення зобов'язань, результатом чого є збільшення капіталу, за винятком його збільшення, пов'язаного з внесками акціонерів. Витрати - це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи амортизації активів або виникнення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу і не є розподіленням між акціонерами. Власний капітал - це залишкова частина в активах банку після вирахування всіх зобов'язань;


послідовність - постійне (із року в рік) застосування банком обраної облікової політики. Зміна методів обліку можлива лише у випадках, передбачених міжнародними стандартами та національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, і потребує додаткового обґрунтування і розкриття у фінансових звітах;

історична (фактична) собівартість - активи і пасиви обліковуються пріоритетно за вартістю їх придбання чи виникнення. Активи та зобов'язання в іноземній валюті, за винятком немонетарних статей, переоцінюються у разі зміни офіційного валютного курсу на звітну дату.

Банк дотримується основних принципів бухгалтерського обліку при веденні рахунків і складанні зовнішньої та внутрішньої звітності.

Облікова політика Банку – це один із основних внутрішніх документів Банку, головною задачею якого є повна регламентація прийомів та методів бухгалтерського обліку, технологій обробки облікової інформації та документообороту, що застосовуються на практиці в Банку.

Облікова політика Банку посилається та діє паралельно з внутрішніми положеннями Банку щодо проведення окремих операцій та встановлює загальні методологічні основи організації бухгалтерського обліку. Схеми документообороту, технологія обробки інформації, види бухгалтерських проводок викладені у технологічних картках, які є додатками до внутрішніх положень, або самостійними документами та частиною Облікової політики Банку.

Банк веде бухгалтерський облік і складає фінансову звітність у національній валюті України.

Операції в іноземній валюті відображаються в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності у валюті України з перерахуванням її за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на дату здійснення операції або складання звітності. Річна фінансова звітність Банку за 2008 рік складена в національній валюті України - гривня, одиниці виміру- тисяч гривень.

Операції відображаються в обліку в тому звітному періоді, в якому вони були здійснені, незалежно від дати руху коштів за ними.


Банк веде бухгалтерський облік всіх господарських операцій шляхом безперервного документального їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку методом подвійного запису згідно з планом рахунків бухгалтерського обліку, розробленого та затвердженого Національним банком України.

Всі операції, проведені Банком у 2008 році зареєстровані на відповідних ра­хунках бухгалтерського обліку в день їх здійснення та у відповідності до їх суті та економічного змісту.

Фінансова звітність Банку за 2008 рік складена на підставі бухгалтерських облікових даних Банку.

Система обліку Банку включає бухгалтерський (фінансовий), управлінський та податковий облік, які грунтуються на єдиній інформаційній базі, відрізняються формою та періодичністю розрахунку даних.

Облікова політика Банку враховує методи оцінки активів та зобов'язань.

Фінансові активи та фінансові зобов’язання відображаються в балансі Банку тоді, коли Банк стає стороною за угодою стосовно відповідного фінансового інструменту. Банк відображає операції придбання та реалізації фінансових активів і зобов’язань на дату здійснення операції.

Активи і зобов'язання в балансі Банку відображені таким чином, щоб не переносити наявні фінансові ризики, які потенційно загрожують фінансовому становищу Банку на наступні звітні періоди.

У своїй діяльності Банк використовує принцип бухгалтерського обліку – оцінка, тобто активи і зобов'язання обліковуються пріоритетно за вартістю їх придбання чи виникнення. Активи та зобов'язання в іноземній валюті, за винятком немонетарних статей, переоцінюються при зміні офіційного валютного курсу на звітну дату.

Активи та зобов”язання оцінюються Банком за історичною (первісною) вартістю, а також за окремими статтями балансу за справедливою вартістю у відповідності до діючого законодавства України.

За справедливою вартістю Банк обліковує такі активи як надані кредити та гарантії, вкладення в цінні папери, основні засоби в частині нерухомості, інші активи, що є ризиковими.


У примітках до річної фінансової звітності Банком застосовані правила бухгалтерського обліку відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України, які враховують правила бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності за Міжнародними стандартами фінансової звітності, відповідно, відмінності між Обліковою політикою Банку та Міжнародними стандартами фінансової звітності визначаються тими відмінностями, які існують між Національними положеннями (стандартами) та Міжнародними стандартами фінансової звітності.

В примітках, що наведені далі вказано, які саме принципи оцінки застосовувались до конкретних активів та зобов'язань.

Під час визнання та обліку доходів та витрат Банк застосовує принципи нарахування та відповідності доходів та витрат.

Принцип відповідності. Банк відображає доходи і витрати в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності під час їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів. Для визначення фінансового результату Банк порівнює доходи відповідного звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів.

Принцип нарахування. Відповідно до принципу нарахування бухгалтерських облік нарахованих доходів і витрат здійснюється не рідше одного разу на місяць за кожною операцією (договором) . Такий облік може здійснюватись як з використанням рахунків нарахованих доходів і витрат , так і без їх використання.

Річна фінансова звітність за 2008 рік складена згідно з вимогами міжнародних стандартів та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, нормативно-правових актів Національного банку України, Облікової політики Банку та Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 27.12.2007 р. № 480.следующая страница >>