vchilka.in.ua 1

Примітка 11. Інші активи

за станом на 31 грудня 2006 р. (на кінець дня)

67 КБ “ЕКСПОБАНК”

(тис.грн.)


Рядок

Найменування статті

2006 рік

2005 рікБанківські метали

109

0


Запаси матеріальних цнностей


1382

1749Витрати майбутніх періодів

90

240Дебіторська заборгованість за податком на прибуток

0

126Дебіторська заборгованість за іншими податками та обов’язковими платежами

75

183Дебіторська заборгованість за операціями з банками

0

0Дебіторська заборгованість за операціями з куплі-продажу валюти:

0


0

7.1

для клієнтів

0

0

7.2

за рахунок банку

0

0Дебіторська заборгованість за операціями з фінансовими інструментами

0

0Дебіторська заборгованість працівникам банку

1

3Сумнівна дебіторська заборгованість за операціями банку

0

0Інші

311

563Усього інших активів

1968

2864Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками

0

0Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку

(6)

(2)
Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку

(69)

(88)Усього інших активів за вирахуванням резервів

1893

2774


Розшифровка рядка 12 «Інші»:

Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банка – 145 тис.грн.

Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банка - 166 тис.грн.


Вик.Крамаренко Л.Г.

486-53-40