vchilka.in.ua 1

Примітка 15. Інші фінансові активи

за станом на 31 грудня 2008 р. (на кінець дня)

67 ВАТ «КБ «ЕКСПОБАНК»

Таблиця 15.1. Інші фінансові активи

(тис. грн.)

Рядок 

Найменування статті 

Примітка 

2008 рік 

2007 рік   

  

  

Розрахунок статті (рахунки) Дебіторська заборгованість за торговими операціями 

  

0

0Заборгованість за фінансовим лізингом (орендою) 

  

0

0Дебіторська заборгованість за операціями з кредитовими та дебетовими картками 

  

108

122Розрахунки за конверсійними операціями 

  

0


0Переоцінка фінансових інструментів, що обліковуються за позабалансовими рахунками 

  

0

0Похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування 

  

0

0Грошові кошти з обмеженим правом користування 

  

0

0Інші 

  

2059

1230Резерв під знецінення 

  

(252)

(139)

10 

Усього інших фінансових активів за мінусом резервів 

  

1915

1213Розшифровка рядка 8 “Інші” за звітний 2008 рік:

- нараховані доходи за РКО -1430 тис.грн.;

- прострочені нараховані доходи по орендній платі – 401 тис.грн.;

- прострочені нараховані доходи за РКО – 113 тис.грн.;

- дебіторська заборгованість по платіжним карткам – 84 тис.грн;

- дебіторська заборгованість по купівлі-продажу валюти – 31тис.грн.

Розшифровка рядка 8 “Інші” за попередній 2007 рік:


- нараховані доходи за РКО -788 тис.грн.;

- прострочені нараховані доходи по орендній платі – 236 тис.грн.;

- прострочені нараховані доходи за РКО – 129 тис.грн.;

- дебіторська заборгованість по платіжним карткам – 77 тис.грн.


Дані про інші фінансові активи зазначені у рядку 14 «Балансу».


Таблиця 15.2. Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів за звітний 2008 рік

(тис. грн.)

Рядок 

Рух резервів 

Дебіторська заборгованість за торговими операціями 

Фінансовий лізинг (оренда) 

Дебіторська заборгованість за операціями з кредитовими та дебетовими картками 

Конверсійні операції 

Грошові кошти з обмеженим правом користування 

Інші 

Усього 

Залишок за станом на 1 січня 

0

0

0

0

0

139


139(Збільшення)/ зменшення резерву під знецінення протягом року 

0

0

0

0

0

113

113Списання безнадійної заборгованості 

0

0

0

0

0

0

0Переведення до активів групи вибуття 

0

0

0

0

0

0

0Вибуття дочірніх компаній 

0

0

0

0

0

0

0Залишок за станом на кінець дня 31 грудня 

0

0

0

0

0

252

252


Таблиця 15.3. Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів за попередній 2007 рік


(тис. грн.)

Рядок

Рух резервів

Дебіторська заборгованість за торговими операціями

Фінансовий лізинг (оренда)

Дебіторська заборгованість за операціями з кредитовими та дебетовими картками

Конверсійні операції

Грошові кошти з обмеженим правом користування

Інші

Усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9Залишок за станом на 1 січня 

0

0

0

0

0

280

280(Збільшення)/ зменшення резерву під знецінення протягом року 

0

0

0

0

0

141

141Списання безнадійної заборгованості 

0

0

0

0

0

0

0Переведення до активів групи вибуття 

0

0

0

0

0

0

0Вибуття дочірніх компаній 

0

0

0

0

0

0

0Залишок за станом на кінець дня 31 грудня 

0

0

0

0

0

139

139Таблиця 15.4. Аналіз кредитної якості іншої фінансової дебіторської заборгованості за звітний 2008 рік

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Дебіторська заборгованість за торговими операціями


Фінансовий лізинг (оренда)

Дебіторська заборгованість за операціями з кредитовими та дебетовими картками

Конверсійні операції

Грошові кошти з обмеженим правом користування

Інші

Усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1


Поточна заборгованість та незнецінена: 

0

0

108

0

0

1461

1569

1.1

Великі клієнти з кредитною історією більше 2 років 

0

0

0

0

0

1382

1382

1.2

Нові великі клієнти 

0

0

0

0

0

0

0

1.3

Середні компанії 


0

0

0

0

0

4

4

1.4

Малі компанії 

0

0

108

0

0

75

183

2

Дебіторська заборгованість, умови якої протягом року були переглянуті 

0

0

0

0

0

0

0

3

Усього поточної дебіторської заборгованості та незнеціненої: 

0

0

108

0

0

1461

1469

4

Прострочена, але незнецінена: 

0

0

0

0

0

514

514

4.1

Із затримкою платежу до 31 днів 

0

0

0

0


0

511

511

4.2

Із затримкою платежу від 32 до 92 днів 

0

0

0

0

0

3

3

4.3

Із затримкою платежу від 93 до 183 днів 

0

0

0

0

0

0

0

4.4

Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів 

0

0

0

0

0

0

0

4.5

Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів 

0

0

0

0

0

0

0

5

Заборгованість знецінена на індивідуальній основі: 

0

0

0

0

0

0

0

5.1


Із затримкою платежу до 31 днів 

0

0

0

0

0

0

0

5.2

Із затримкою платежу від 32 до 92 днів 

0

0

0

0

0

0

0

5.3

Із затримкою платежу від 93 до 183 днів 

0

0

0

0

0

0

0

5.4

Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів 

0

0

0

0

0

0

0

5.5

Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів 

0

0

0

0

0

0

0

6

Інша дебіторська заборгованість 

0

0

0


0

0

84

84

7

Резерв під знецінення 

0

0

0

0

0

(252)

(252)

8

Усього іншої фінансової дебіторської заборгованості 

0

0

108

0

0

1807

1915Таблиця 15.5. Аналіз кредитної якості іншої фінансової дебіторської заборгованості за попередній 2007 рік

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Дебіторська заборгованість за торговими операціями

Фінансовий лізинг (оренда)

Дебіторська заборгованість за операціями з кредитовими та дебетовими картками

Конверсійні операції

Грошові кошти з обмеженим правом користування

Інші

Усього

1

2


3

4

5

6

7

8

9

1

Поточна заборгованість та незнецінена: 

0

0

122

0

0

788

910

1.1

Великі клієнти з кредитною історією більше 2 років 

0

0

0

0

0

721

721

1.2

Нові великі клієнти 

0

0

0

0

0

0

0

1.3

Середні компанії 

0

0

0

0

0

3

3

1.4

Малі компанії 

0

0

122

0

0


54

176

2

Дебіторська заборгованість, умови якої протягом року були переглянуті 

0

0

0

0

0

0

0

3

Усього поточної дебіторської заборгованості та незнеціненої: 

0

0

122

0

0

788

910

4

Прострочена, але незнецінена: 

0

0

0

0

0

365

365

4.1

Із затримкою платежу до 31 днів 

0

0

0

0

0

0

0

4.2

Із затримкою платежу від 32 до 92 днів 

0

0

0

0

0

242

242

4.3


Із затримкою платежу від 93 до 183 днів 

0

0

0

0

0

123

123

4.4

Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів 

0

0

0

0

0

0

0

4.5

Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів 

0

0

0

0

0

0

0

5

Заборгованість знецінена на індивідуальній основі: 

0

0

0

0

0

0

0

5.1

Із затримкою платежу до 31 днів 

0

0

0

0

0

0

0

5.2

Із затримкою платежу від 32 до 92 днів 

0

0


0

0

0

0

0

5.3

Із затримкою платежу від 93 до 183 днів 

0

0

0

0

0

0

0

5.4

Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів 

0

0

0

0

0

0

0

5.5

Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів 

0

0

0

0

0

0

0

6

Інша дебіторська заборгованість 

0

0

0

0

0

77

77

7

Резерв під знецінення 

0

0

0

0

0

(139)

(139)


8

Усього іншої фінансової дебіторської заборгованості 

0

0

122

0

0

1091

1213Таблиця 15.6. Інформація щодо платежів до отримання за фінансовим лізингом (орендою) та їх теперішньої вартості за звітний 2008 рік

(тис. грн.)

Рядок 

Найменування статті 

Менше ніж 1 рік 

Від 1 до 5 років 

Більше ніж 5 років 

Усього Залишок зобов'язань з фінансового лізингу (оренди) за станом на кінець дня 31 грудня 

0

0

0

0Майбутній фінансовий дохід 

0

0

0

0Резерв під заборгованість за фінансовим лізингом 

0

0

0

0Теперішня вартість мінімальних лізингових платежів 

0

0

0

0Таблиця 15.7. Інформація щодо платежів до отримання за фінансовим лізингом (орендою) та їх теперішньої вартості за попередній 2007 рік

(тис. грн.)

Рядок 

Найменування статті 

Менше ніж 1 рік 

Від 1 до 5 років 

Більше ніж 5 років 

Усього Залишок зобов'язань з фінансового лізингу (оренди) за станом на кінець дня 31 грудня 

0

0

0

0Майбутній фінансовий дохід 

0

0

0

0
Резерв під заборгованість за фінансовим лізингом 

0

0

0

0Теперішня вартість мінімальних лізингових платежів 

0

0

0

0вик. Чехмиза В.В.

486-19-69