vchilka.in.ua   1 2 3

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДО КУРСУ «ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ПРАВО»


1. Нормативно-правові акти1

Міжнародні нормативно-правові акти


 1. Международная конвенция об охране прав исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций, от 26.10.1961г. // Авторское право и смежные права. – М.: Амалфея, 1997.

 2. Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже товаров 1974г. с поправками, внесёнными протоколом об изменении конвенции об исковой давности в международной купле-продаже товаров, от 11.04.1980 г. // Международное частное право. Сборник документов. – М.: БЕК, 1997. – С.189.

 3. Конвенция о праве, приминимом к международной купле-продаже товаров, от 15.06.1995г. // Международное частное право. Сборник документов. – М.: БЕК, 1997. – С.198.

 4. Угода про порядок вирішення спорів, пов’язаних із здійсненням господарської діяльності. Ратифікована Верховною Радою України 19 грудня 1992 р // Голос України, 14 січня 1993р.


Нормативно-правові акти України


 1. Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 року.

 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. // Офіційний вісник України. – 2003. - № 11. – Ст. 461.

 3. Господарський кодекс України від 16.01.2003р. // Офіційний вісник України. – 2003. - № 11. – Ст. 462.

 4. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 6. – Ст. 56.

 5. Земельний кодекс України від 20.10.2001р. // Офіційний вісник України. – 2001. – № 46. – Ст. 2038.

 6. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: Закон України від 15.05.2003р. // Юридичний вісник України. – 2003.– № 28 12–18 липня
 7. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14.05.1992р. №784 // Урядовий кур’єр, 19 вересня 1999р.


 8. Про статус суддів: Закон України від 15 грудня 1992 року // Урядовий кур’єр, 11 лютого 1992р.

 9. Про судоустрій України: Закон України від 7.02.2002р.

 10. Про виконавче провадження: Закон України від 21.04.1999р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999.– № 24.– Ст. 297.

 11. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991р. - № 29. - Ст. 377.

 12. Про третейські суди: Закон України від 11.05.2004 року.

 13. Про міжнародний комерційний арбітраж: Закон України від 24.02.1994р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994.– № 25.– Ст. 198.

 14. Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 28.

 15. Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань: Закон України від 22 листопада 1996 року № 543/96-вр.

 16. Про майнову відповідальність за порушення умов договору контракту про виконання робіт на будівництві об’єктів: Закон України від 06.04.2000р. // Урядовий кур’єр, 14 червня 2000р.

 17. Про державний матеріальний резерв: Закон України від 24.01.1997р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997.– № 13.–Ст. 112.

 18. Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах: Закон України від 15 вересня 1995 року № 327/95-вр.

 19. Про поставки продукції для державних потреб: Закон України від 22 грудня 1995 року № 493/95-вр.

 20. Про відповідальність підприємств, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування: Закон України від 14.10.1994р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994.– № 46.– Ст. 411.

 21. Про відповідальність суб’єктів підприємницької діяльності за несвоєчасне внесення плати за спожиті комунальні послуги та утримання придомових територій: Закон України від 20.02.1999р. // Голос України. – 1999.– 16 червня.
 22. Про державне мито: Декрет Кабінету Міністрів України від 18.12.1992р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 12. – Ст. 170.


 23. Порядок оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення судових процесів, пов'язаних з розглядом цивільних та господарських справ: Постанова КМУ від 21 грудня 2005р. № 1258.

 24. Про державний нагляд за дотриманням стандартів, норм та правил і відповідальність за їх порушення: Декрет Кабінету Міністрів України від 8.04.1993р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993.– № 23.– Ст. 247.

 25. Про утворення апеляційних господарських судів та затвердження мережі господарських судів України: Указ Президента України від 11 липня 2001 року № 511/2001.

 26. Про утворення в арбітражних судах України спеціальних колегій з розгляду справ про банкрутство: Указ Президента України від 21.04.1998р. // Вісник Вищого арбітражного суду України. – 1998. – № 3. – С. 14.

 27. Про облік окремих видів зовнішньоекономічних договорів контрактів в Україні: Указ Президента України від 7 листопада 1994 року № 659/94.


Роз’яснення Вищого господарського суду України


 1. Про деякі питання застосування майнової відповідальності за невиконання або неналежне виконання грошових зобов’язань. Роз’яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 29.04.1994р. № 02-5/293 // Збірник рішень та арбітражної практики Вищого арбітражного суду України. – 1994.– № 1.

 2. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з укладанням та виконанням кредитних договорів. Роз’яснення Вищого Господарського суду України від 6 жовтня 1994 року № 02-5/706.

 3. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з відшкодуванням збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов’язань за договором поставки. Роз’яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 30.03.1995р. № 02-5/218 // Збірник рішень та арбітражної практики Вищого арбітражного суду України. – 1995.– № 2.– С. 68-72.
 4. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із створенням, реорганізацією та ліквідацією підприємств. Роз’яснення Вищого Господарського суду України від 12 вересня 1996 року № 02-5/334.


 5. Про деякі питання практики застосування окремих норм чинного законодавства у вирішенні спорів. Лист Вищого Господарського суду України від 24 січня 1997 року № 01-8/23.

 6. Про деякі питання практики вирішення господарських спорів, пов’язаних з прийомкою продукції і товарів за кількістю та якістю. Роз’яснення президії Вищого арбітражного суду України від 12 жовтня 1993р. № 01-6/1106 // Збірник офіційних документів Вищого арбітражного суду України. - К., 1997. – С. 71–75.

 7. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з поставкою продукції і товарів неналежної якості та некомплектних. Роз’яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 12 листопада 1993р. № 01-6/1205 // Збірник офіційних документів Вищого арбітражного суду України. – К., 1997. – С. 75-80.

 8. Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з перевозок вантажів автомобільним транспортом. Роз’яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 21 липня 1992р. № 01-6-856 // Збірник офіційних документів Вищого арбітражного суду України. – К., 1997. – С. 20–29.

 9. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з визнанням угод недійсними. Роз’яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 12.03.1999р. № 02-5/111 // Вісник Вищого арбітражного суду України. – 1999.– № 2. – С. 92-101.

 10. Про деякі питання практики застосування Закону України «Про оренду державного та комунального майна». Роз’яснення президії Вищого арбітражного суду України від 25.05.2000р. № 02-5/237 // Вісник Вищого арбітражного суду України. – 2000. – № 3. – С. 141–149.

 11. Про деякі приписи законодавства про відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями державних і громадських організацій. Інформаційний лист Вищого арбітражного суду України від 29.11.2000р. № 01-8/795 // Вісник господарського судочинства. – 2001. – № 1. – С.102–105.
 12. Про застосування деяких норм Статуту залізниць України та Правил перевезення вантажів. Інформаційний лист Вищого господарського суду України № 01-8/917 від 20.08.2001р. // Вісник господарського судочинства. – 2001. – № 4. – С. 114–117.


 13. Про рішення Конституційного Суду України щодо конституційності деяких положень Закону України «Про угоди про розподіл продукції». Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 14.01.2002р. № 01-8/32 // Вісник господарського судочинства. – 2002. – № 2. – С.62-66.

 14. Про порядок примусового списання стягнення коштів з рахунків установ і організацій, відкритих в органах Державного казначейства. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 13.02.2002р. № 01-8/154 // Вісник господарського судочинства. – 2002. – № 2. – С. 75-76.

 15. Судовий розгляд спорів, пов’язаних з розрахунками у зовнішньоекономічних контрактах. Постанова Вищого господарського суду України від 23.01.2004р. у справі № 28/261 // Вісник господарського судочинства. – 2004. – № 2. – С. 153-158.Основна література


 1. Господарське процесуальне право України: Підручник / За заг. Ред. О.І. Харитонової. - К.: Істина, 2008. – 360с.

 2. Господарське процесуальне право України: Підручник / В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос, В.П. Нагребельний, Д.М. Лук’янець. За заг. Ред. к.ю.н. В.Д. Чернадчука. – Суми, ВТД «Університетська книга», 2006. – 331с.

 3. Господарський процесуальний кодекс України: Чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 25 травня 2008р.: Відповідає офіційному текстові - Київ: Паливода А.В., 2008. - 64 с.

 4. Демченко С.Ф. Господарське процесуальне право: практикум. - Київ: Преса України, 2008. - 120 с.


Додаткова література


 1. Абрамов Н.А. Хозяйственно-процессуальное право Украины: Учебное пособие курс лекций 2-е изд. - Х.: Одиссей, 2003. - 336 с.

 2. Арбитражный процесс: Ученик / Под ред. В.В. Яркова. – М.: Юристъ, 2002. – 480с.

 3. Арбітражний процес / Под ред. М.К. Треушникова. - М.: Изд-во МГУ, 1995.
 4. Беляневич О. Спірні питання вжиття запобіжних заходів у господарському судочинстві // Судоустрій і судочинство в Україні. – К.: Ін Юре, 2007. - № 4. - С.36-42.


 5. Вечірко І. Господарський суд як суб’єкт процесуальних правовідносин у провадженні у справах про банкрутство // Підприємництво, господарство та право. - К.: Ін Юре, 2008. - № 6. - С.21-24.

 6. Визнання недійсними юридичних актів: Текст Постанови Вищого господарського суду України від 25.11.2003р. у справі № 4210 // Вісник господарського судочинства. - 2004. - № 2. - С.294-297.

 7. Господарське процесуальне право: Навч. -метод. Посібник для сам ост. вивч. дисц. _К.: КНЕУ, 2002. – 248с.

 8. Господарський процесуальний кодекс України: Офіц. видання. – К.: Концерн «Видавничій Дім «Ін Юре», 2004. – 196с.

 9. Господарський процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами. - К.: Юстініан, 2002. - 544 с.

 10. Господарський процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. 5-е вид. перероб та доп. – Харків: Консум, 2005. – 304с.

 11. Господарські суди в Україні: правові засади організації та здійснення правосуддя: За заг. ред. Д.М.Притики. - К.: Ін Юре, 2002. - 624 с.

 12. Господарські суди України: історичний нарис, портрети, події: Наук. попул. видання. - К: Ін Юре, 2006. - 464 с.

 13. Збірник роз’яснень Вищого господарського суду України. - К.: Ін Юре, 2003. - 304 с.

 14. Григор’єва В. Рішення суду як зовнішня форма виразу судження суду // Підприємництво, господарство та право. - К.: Ін Юре, 2007. - № 12. - С.142-143.

 15. Григор’єва В.В. Витоки та становлення порядку розв’язання господарських спорів та винесення судового рішення на теренах України // Часопис Київського університету права. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2008. - № 2. - С.149-155.

 16. Інформаційні та оглядові листи Вищого господарського суду України // Вісник господарського судочинства. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - № 4. - С.29.
 17. Каллистратовар.Ф., Побірченко И.Г. Хозяйственная юрисдикція. Общее учение // Советское государство и право. - 1974г. - № 7. - С.32-35.


 18. Лобода Ю. Про обмеження конституційного права на оскарження судових ухвал у цивільному та господарському процесі // Юридичний журнал. - К.: Юстініан, 2006. - 2(44). - С. 119-122.

 19. Макаров А. Отсутствие предмета спора - основание прекращения производства по делу // Российская юстиция. - 2004. - № 2. - С.44-46.

 20. Мамутов В.К. Арбітражні суди і економіка // Вісник Вищого арбітражного суду України. - 2001. - № 1.

 21. Мамутов В.К. Кодификація хозяйственного законодательства в новых економических условиях // Государство и право. - 1994. - № 6. - С.32-35.

 22. Мамутов В.К. Сближение современных систем правового регулирования хозяйственной деятельности // Государство и право. - 1996. - № 8. - С.30-33.

 23. Мельниченко О.І. Про практику застосування арбітражними судами конкурентного законодавства // Вісник Вищого арбітражного суду України. - 2001. - № 4. - С.23-25.

 24. Міщенко І. Оксамитова революція в юриспруденції. Визначення підсудності в справах з іноземним елементом господарськими судами України // Юридичний журнал. - К.: Юстініан, 2004. - № 4(22). - С.101-107.

 25. Найфлеш В. Поняття та ознаки судового акта господарського суду // Підприємництво, господарство та право. - К.: Ін Юре, 2008. - № 2. - С.42-45.

 26. Ніколенко Л. Щодо поняття джерела господарського процесуального права // Підприємництво, господарство та право. - К.: Ін Юре, 2008. - № 6. - С.17-20.

 27. Ніколенко Л.М. Предмет галузі господарського процесуального права // Часопис Київського університету права. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2008. - № 3. - С.197-202.

 28. Ніколенко Л.М. Поняття та функції принципів господарського процесуального права // Часопис Київського університету права. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2008. - № 4. - С.118-121.
 29. Ніколенко Л.М. Деякі аспекти змісту та класифікації принципів господарського процесуального права // Часопис Київського університету права. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2009. - № 1. - С.153-158.


 30. Ніколенко Л. Поняття судових доказів у господарському процесі // Право України. - 2003. - № 9. - С.48-51.

 31. Ніколенко Л. Експертний висновок як засіб доказування в господарському процесі // Юридичний журнал. - К.: Юстініан, 2003. – № 7(13). - С.118-119.

 32. Ніколенко Л.М. Коментар до статей 41, 42 Експертиза у господарському процесі України Господарського процесуального кодексу України // Законодавство України. Науково-практичні коментрі. - 2003. - № 7. - С.40-46.

 33. Новицкий В. Проблемы применения встречного иска в хозяйственном процессе // Підприємництво, господарство та право. - К, 2003. - № 10. - С.44-48.

 34. Новицкий В. Встречный иск: понятие и существенные признаки // Підприємництво, господарство та право. - К.: Ін Юре, 2006. - № 5. - С.60-65.

 35. Новицкий В. Цели предьявления встречногоиска в хозяйственном процес се // Юридический вестник. - Одесса: Юридична література, 2004. - № 4. - С.88-94.

 36. Новицький В.В. Терміни пред’явлення зустрічного позову та критерії їх встановлення // Вісник господарського судочинства. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - № 4. - С.212-218.

 37. Олійник О. Судова документація: Навч. посіб. - К: Алерта, 2007. - 282 с.

 38. Організаційно-правові засади діяльності та перспективи розвитку судової палати Вищого господарського суду України з розгляду справ, що виникають з податкових та інших відносин: пов’язаних з державним регулюванням діяльності господарюючих суб’єктів // Вісник господарського судочинства. - 2004. - № 2. - С.311-315.

 39. Осадчий І. Забезпечення позову в господарському процесі: потреба вдосконалення // Юридичний журнал. - К.: Юстініан, 2003. - № 12. - С.120-123

 40. Осетинський А. Організаційно-правові проблеми кадрового забезпечення касаційної інстанції в господарському судочинстві // Право України. - 2005. - № 3. - С.13-18.
 41. Осетинський А. Реформування системи судів господарської юрисдикції в аспекті реалізації конституційного статусу касаційної інстанції // Право України. - 2005. - № 6. - С.3-9.


 42. Осетинський А. Формування касації в контексті розвитку господарської спеціалізації в судовій системі України // Право України. - К.: Ін Юре, 2004. - № 3. - С.8-13.

 43. Осетинський А.Й. Порівняльна характеристика організаційно-правових засад діяльності арбітражного суду касаційної інстанції в Російській Федерації та Господарського суду касаційної інстанції в Україні // Вісник господарського судочинства. - 2004. - № 3. - С.204-210.

 44. Осетинський А.Й. Реалізація Вищим господарським судом України функцій касаційної інстанції(на досвіді перегляду рішень у господарських справах, пов’язаних із застосуванням податкового законодавства // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2004. - № 10. - С.35-42.

 45. Осетинський А.Й. Визначення ролі касаційної інстанції в системі господарських судів України // Часопис Київського університету права. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2004. - № 1. - С.54-61.

 46. Осетинський А.Й. Правові аспекти практики застосування податкового законодавства // Вісник господарського судочинства. - 2004. - № 2. - С.14-22.

 47. Павленко Д. Добросовісність сторін як принцип господарського процесуального права // Юридичний журнал. - К.: Юстініан, 2005. - № 5(35). - С.118-124.

 48. Плевако В.І. Суб’єкти права апеляційного оскарження рішень господарського суду // Вісник господарського судочинства. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - № 3. - С.201- 205.

 49. Плєвако В. Право на апеляційне оскарження рішень господарських судів. Порядок реалізації // Вісник прокуратури. - К., 2003. - № 10(28 - С.67-74.

 50. Погасій І. Проблеми касаційного оскарження: статті 320, 328, 329 ГКП України в контексті доступності засобів ефективного судового захисту і авторитету національного правосуддя // Юридичний журнал. - К.: Юстініан, 2004. - № 8(26 - С.114-116.
 51. Питання корпоративного управління як предмет судового розгляду // Вісник господарського судочинства. – 2001. – № 4. – С. 133-136.


 52. Побирченко И.Г. Подведомственность хозяйственных споров. - К.: Ред. Изд. отд. МВД УССР, 1969. – 320.

 53. Побирченко И.Г. Советский арбитражный процесс. - К.: Вища школа. Ч.1. 1988. - 272с.

 54. Побирченко И.Г. Хозяйственная юрисдикция Общее учение - К.: 1973. – 230.

 55. Поляков Б.М. Вдосконалення процесуального законодавства про банкрутство // Вісник Вищого арбітражного суду України. - 2001. - № 1. - С.32-35.

 56. Поляков Б.М. Деякі питання по ініціюванню провадження справ про банкрутство // Вісник господарського судочинства. – 2002. – № 1. – С.109.

 57. Поляков Б.М. Судебные процедуры банкротства в Украине // Підприємництво, господарство та право. – 2002. – № 9. – С.22.

 58. Притика Д. Про стан здійснення судочинства господарськими судами // Право України. - 2006. - № 1. - С.5-15.

 59. Притика Д. Сучасний стан та перспективи розвитку господарського судочинства // Право України. - 2005. - № 9. - С.3-9.

 60. Про деякі питання практики вирішення спорів пов’язаними із захистом прав інтелектуальної власності Рекомендації президії Вищого господарського суду України від 10.06.2004р. №04-5/1107 // Вісник господарського судочинства. - 2004. - № 3. - С.52-65.

 61. Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію(відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15 квітня 2005 року № 5 // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. - 2005. - № 7. - С.10-15.

 62. Про оновлення Науково-консультативної ради при Вищому господарському суді України та створення у її складі секцій: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 27 лютого 2004р. // Вісник господарського судочинства. - 2004. - № 1. - С.13-14.
 63. Про практику Верховного Суду України у справах зі спорів, пов’язаних із розрахунками за товари, роботи, послуги // Вісник господарського судочинства. - 2004. - № 2. - С.100-122.


 64. Про практику Верховного Суду України у справах зі спорів, пов’язаних із застосуванням законодавства про заставу // Вісник господарського судочинства. - 2004. - № 2. - С.227-248.

 65. Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25 квітня 2003р. №3 // Адвокат. - К., 2003. - № 4(37 - С.33-36.

 66. Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності // Право України. - К.: Ін Юре, 2003. - № 9. - С.150-154.

 67. Про стан роботи господарських судів України у І півріччі 2004 року: Постанова спільного засідання Пленуму Вищого господарського суду України та Ради суддів господарських судів України від 16 липня 2004 // Вісник господарського судочинства. - 2004. - № 3. - С.7-9.

 68. Притика Д. Діяльність господарських судів України в умовах судової реформи Право України. – 2002. – № 12.

 69. Притика Д. Організаційно – правові засади діяльності спеціалізованих колегій по захисту інтелектуальної власності Право України. – 2002. – № 6. – С. 62.

 70. Притика Д. Проблеми діяльності господарських судів України в умовах реалізації Закону про судоустрій // Право України. – 2002. – № 9.

 71. Притика Д.М. Правові питання організації та компетенції юрисдикційних органів по вирішенню господарських спорів з матеріалів арбітражної практики Дис… канд. юрид. наук у формі наукової доповіді. – К. 1993. - 56с.<< предыдущая страница   следующая страница >>