vchilka.in.ua   1 2 3

 • Притика Д.М. Судова влада України: шляхи побудови і становлення // Збірник рішень та арбітражної практики Вищого арбітражного суду України. - 1994. - № 1.


 • Притика Д.М., Тітов М.І. Арбітражний процес: законодавство та практика застосування. Навчальний посібник. Станом на 1 січня 1999р. - Харків: Консум, 1999. Ч.1. – 544 с.

 • Притика Д.М., Тітов М.І., Щербина В.С. та ін. Арбітражний процес: Навчальний посібник. – Харків: Консум, 1999. - Ч. 2. – 416 с.

 • Притика Д.М. Третейський розгляд господарських спорів: сучасність та перспективи розвитку // Збірник рішень та арбітражної практики Вищого арбітражного суду України, 2000. - № 2. - С.32-35.

 • Притика Ю. Міжнародні арбітражні процедури в Україні та країнах заходу. Коротка характеристика // Збірник рішень та арбітражної практики Вищого арбітражного суду України. - 1995. - № 3-4. - С.33-35.

 • Притика Ю.Д. Правові засади формування і функціонування міжнародного комерційного арбітражу в Україні. Автореф. дис... канд. юр. наук. – К.: 1997.

 • Притика Ю.Д., Куфтирєв П.В. Арбітражна угода: теоретичні та практичні аспекти // Вісник Хмельницького університету управління та права. – 2002. – № 3. – С.67.

 • Пришва Н.Ю. Примусове стягнення списання обов’язкових платежів // Вісник господарського судочинства. – 2002. – № 3. – С.166.

 • Пушай В.І. Треті особи в арбітражному процесі. Заміна осіб // Вісник господарського судочинства. – 2001. – № 3. – С.90.

 • Руденко М. Участь прокурора в господарському судочинстві: окремі питання теорії та практики // Вісник Академії правових наук України. – 2002. – № 1(28 – С.161.

 • Смітюх А.В. Застосування міжнародними комерційними арбітражними судами принципів міжнародних комерційних договорів // Підприємництво, господарство та право. – 2002. – № 1. – С.65.
 • Степанова Т.В. Місце судових доказів у процесі розгляду господарських спорів // Вісник господарського судочинства. – 2001. – № 4. – С.183.


 • Степанова Т.В. Поняття допустимості доказів в господарському процесі // Вісник господарського судочинства. – 2002. – № 2. – С.230.

 • Степанова Т.В. Поняття і значення судових доказів у господарському процесі // Підприємництво, господарство та право. – 2002. – № 1. – С.17.

 • Сердюк В. Окремі питання вдосконалення норм цивільного і господарського судочинства // Юридична Україна. - К., 2007. - № 12. - С.4-9

 • Смітюх А. Створення та використання однорідних процесуальних ситуацій в господарському процесі // Підприємництво, господарство та право. - 2005. - № 9. - С.97-99.

 • Смітюх А. Щодо змісту поняття «процесуальна диверсія» // Підприємництво, господарство та право. - К.: Ін Юре, 2006. - № 2. - С.103-105.

 • Степанова Т. Проблеми подання позовних заяв та участі прокурорів у господарському судочинстві // Підприємництво, господарство та право. - К.: Ін Юре, 2003. - № 12. - С.12-15.

 • Степанова Т. Сутність апеляційного оскарження та право на апеляцію // Підприємництво, господарство та право. - К.: Ін Юре, 2008. - № 2. - С.39-41.

 • Степанова Т. Щодо стадій господарського судочинства // Підприємництво, господарство та право. - К.: Ін Юре, 2006. - № 5. - С.57-59.

 • Степанова Т.В. Окремі питання апеляційного оскарження в господарському судочинстві стосовно перегляду рішень у разі відновлення пропущеного строку // Вісник господарського судочинства. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - № 3. - С.206-209.

 • Тараненко В.Ф. Принципы арбитражного процесса. - М.: 1978. - 230с.

 • Темкіжев І.Х. До питання про визначення підвідомчості спорів суб’єктів підприємницької діяльності з податковими органами // Вісник господарського судочинства. - 2004. - № 3. - С.71-75.
 • Теньков С. Деякі питання позовної давності у судовій практиці огляд практики Вищого господарського суду України // Вісник господарського судочинства. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - № 4. - С.167-168.


 • Улетова Г. Процессуальные регламенты ГКП и АПК РФ // Российская юстиция. - М.: Юридическая литература, 2003. - № 12. - С.31-33.

 • Фединяк Л. Правове регулювання попередніх забезпечувальних заходів у цивільному та господарському судочинстві: пропозиції з удосконалення законодавства України // Підприємництво, господарство та право. - К.: Ін Юре, 2007. - № 2. - С.41-43.

 • Фокій Б. Щодо належності доказів надсилання копії апеляційної чи касаційної скарги подання в господарському процесі // Право України. - К.: Ін Юре, 2004. - № 2. - С.134-136.

 • Фонова О. Наказне провадження у господарському процесі пропозиції до проекту Господарського процесуального кодексу України // Підприємництво, господарство та право. - 2005. - № 11. - С.51-54.

 • Чапля О. Щодо поняття учасників господарського процесу // Підприємництво, господарство та право. - К.: Ін Юре, 2005. - № 2. - С.134-136.

 • Черкес В.О. Проблема зняття арешту нерухомого майна у господарському процесуальному праві (ст. 68 ГПК) // Вісник господарського судочинства. - 2004. - № 1. - С.60-64.

 • Шишицький І. Місцеві господарські суди як юридичні особи публічного права // Право України. - 2005. - № 4. - С.96-99.

 • Щербина В.С. Поняття та причини господарських правопорушень // Проблеми правознавства. Вип.52. - К.: Либідь, 1991. – 232с.

 • Щербина В.С. Попередження господарських правопорушень. - К.: Либідь, 1993.

 • Ясь О. Право прокурора на звернення до господарського суду // Вісник прокуратури. - К.: Істина, 2003. - № 7(25).- С.38-41.  1 Усі нормативно-правові акти, що рекомендовані для вивчення студентам, необхідно брати з останніми змінами у комп’ютерних правових базах (Нормативні акти України, Liga, на сайті Верховної Ради України тощо). Ця вимога повинна виконуватися у зв’язку із частим внесенням до відповідного законодавства змін і доповнень. • << предыдущая страница