vchilka.in.ua 1

У К Р А Ї Н А


Вільшанська сільська рада Недригайлівського району


Сьома сесія шостого скликання

РІШЕННЯ

29.06.2011 р.

с. Вільшана

Про встановлення розміру фіксованого податку 
на  доходи   фізичних осіб
за здійснення підприємницької діяльності.

 Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» №1160-IV від 11.09.2003 року, з метою застосування положень ст. 69 Бюджетного кодексу України, на підставі підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 року, Указ Президента України від 03.07.1998 року №727-98 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва», п. 1 ст.14 розділу IV Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.1992 року № 13-92 «Про прибутковий податок з громадян», керуючись ст. 25, п.24 ст.26 та ст. 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада   в и р і ш и л а:

1. Встановити на території Вільшанської сільської ради фіксований податок на доходи фізичних осіб за здійснення підприємницької діяльності у розмірі 100 грн. за календарний місяць.

2. Дія даного рішення розповсюджується на суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб платників фіксованого податку.

3. Секретарю сільської ради Криштоп С.В., в 10-ти денний термін, оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Недригайлівської районної державної адміністрації в мережі Інтернет та в газеті «Недригайлів сьогодні», у відповідності із чинним законодавством України у сфері державної регуляторної політики.

4.  Дане рішення та ставки фіксованого податку, після їх оприлюднення, набувають чинності з 1 січня 2012 року.  

5. Рішення дванадцятої сесії Вільшанської сільської ради п’ятого скликання  від 04.05.2007 «Про встановлення  ставок  фіксованого податку для громадян, які здійснюють підприємницьку діяльність самостійно» вважати таким, що втратило чинність з 01 січня 2012 року.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Вільшанської сільської ради з питань планування, бюджету  та фінансів.

Сільський голова М.В.Мельніков