vchilka.in.ua 1

Тема уроку: Відбивання світла. Закони відбивання

Мета уроку: формування уявлень про відбивання світла та закони відбивання.

Тип уроку: комбінований урок.

Обладнання: прилад для демонстрації законів оптики, плоскі дзеркала, лінійки, транспортири, аркуші паперу, картон, шпильки, скріпки.

План уроку:

1. Актуалізація знань учнів.

2. Відбивання світла. Дзеркальне та розсіяне відбивання.

3. Закони відбивання.


ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань учнів

Бесіда за питаннями

1. Які джерела світла вам відомі?

2. Що таке світловий промінь?

3. Чим відрізняється півтінь від тіні?

ІІ. Вивчення нового матеріалу

Як «поводитиметься» світловий промінь, який падає на поверхню якогось тіла?

Скоріше за все учні у своїх відповідях найчастіше згадуватимуть відбивання світла. Запропонуємо демонстраційний дослід. На приладі для демонстрації законів оптики встановлюємо плоске дзеркало та спостерігаємо відбивання вузького пучка світла. Потім на поверхню дзеркала кладемо по черзі смуги білого та чорного паперу.

Чим відрізнялися три ситуації, які ви спостерігали?

Відбивання світла від гладенької поверхні є дзеркальним (вузький пучок світла після відбивання залишається вузьким).

Відбивання світла від шорсткої поверхні є розсіяним (вузький пучок світла після відбивання розсіюється в різних напрямах).

Білий папір відбиває практично стільки ж світла, скільки відбиває дзеркало. Проте характер відбивання в цих випадках суттєво відрізняється. А от чорний папір відбиває лише кілька відсотків світла, що падає на нього. Кращим прикладом дзеркальної поверхні в природі є поверхня спокійної води. А відбивання світла від переважної більшості тіл є розсіяним. Саме завдяки розсіяному відбиванню світла ми можемо бачити одне одного, бачити будівлі, дерева, тварин...


А які об’єкти на нічному небі ми можемо бачити завдяки розсіяному відбиванню світла?

Після обговорення доходимо висновку, що це Місяць, планети, а тепер ще й штучні супутники Землі. Повернувшись до приладу для демонстрації законів оптики, робимо спробу спостерігати відбитий вузький пучок світла на білому аркуші, який утворює певний кут з площиною оптичного диска. Потім звертаємо увагу учнів на те, як змінюється напрям відбитого пучка внаслідок зміни напряму пучка, що падає на дзеркало. Після обговорення результатів демонстраційних дослідів формулюємо закони відбивання.

Закони відбивання

1. Промінь падаючий і промінь відбитий лежать в одній площині з перпендикуляром до поверхні в точці відбивання.

2. Кут відбивання світла дорівнює куту падіння.Плоске дзеркало

Коли ми дивимось у дзеркало або на поверхню спокійної води, ми бачимо не просто відбите світло (як при погляді на освітлений білий аркуш). Ми бачимо зображення свого обличчя або якихось предметів! Як утворюються ці зображення? Перш за все треба розібратися: за якої умови пучок променів, що потрапляє до наших очей, викликає уявлення про світну точку? Відповідь проста: треба, щоб продовження цих променів перетинались в одній точці (див. рисунок). Тоді саме в цій точці ми побачимо світну точку.Побудуємо хід довільного променя, що вийшов з точки A та зазнав відбивання від плоского дзеркала. Використовуючи закони відбивання світла, можна довести: продовження відбитого променя обов’язково пройде через точку A1 , яка розташована в «задзеркаллі» симетрично до точки A відносно площини дзеркала (див. рисунок).


Отже, коли пучок відбитих від дзеркала променів потрапляє нам в очі, ми сприймаємо ці промені як такі, що вийшли з точки A1 ! Таким чином, у точці A1 ми бачимо зображення точки A , як показано на рисунку.Зображення, утворені перетинанням продовжень променів, називають уявними.

Скоро ви познайомитесь і з іншим типом зображень: дійсними зображеннями, які утворені перетинанням самих променів. З безлічі таких точок складається зображення будь-якого предмета, що перебуває перед дзеркалом.Зображення предмета в плоскому дзеркалі є уявним. Його розмір дорівнює розміру предмета, зображення розташоване симетрично до предмета відносно плоскості дзеркала.


Конспект учня

Тема: Відбивання світла. Закони відбивання. Плоске дзеркало

Відбивання світла від гладенької поверхні є дзеркальним (вузький пучок світла після відбивання залишається вузьким).

Відбивання світла від шорсткої поверхні є розсіяним (вузький пучок світла після відбивання розсіюється в різних напрямках).

Закони відбивання

1. Промінь падаючий і промінь відбитий лежать в одній площині з перпендикуляром до поверхні в точці відбивання.

2. Кут відбивання світла дорівнює куту падіння.

Плоске дзеркало

Зображення, утворені перетинанням продовжень променів, називають уявними.

Зображення предмета в плоскому дзеркалі є уявним. Його розмір дорівнює розміру предмета, зображення розташоване симетрично до предмета відносно плоскості дзеркала.

ІІІ. Узагальнення та закріплення вивченого матеріалу

Бесіда за питаннями

Задача 1. Згадаємо дослід на початку сьогоднішнього уроку. Які тіла майже не відбивають світла?

Задача 2. Чому пучок світла від ліхтарика добре видно в запиленому повітрі?


ІV.Домашнє завдання

Прочитати теоретичний матеріал за підручником; вивчити матеріал за конспектом: Генденштейн Л.Е. Фізика, 7 кл.: Підручник для середніх загальноосвітніх шкіл. – Х.:Гімназія, 2007. – 208с.:іл. § 13 – 16.