vchilka.in.ua 1

1.Робота з програмою

1.1.Запуск програми

   1. Запуск програми АРМ «Діагностика» виконується стандартним методом, аналогічним для запуску більшості прикладних програм, що виконуються під керуванням операційної системи "Windows®". Після встановлення програми на робочому столі розміщується ярлик для швидкого доступу до запуску програми. Запуск програми виконується подвійним натисканням лівої клавіші миші на ярлику diagnostic.
1.2.Вхід До системи


   1. Після запуску програми АРМ «Діагностика» на екран виводиться головне вікно програми та запрошення до введення ідентифікаційних даних користувача. Зовнішній вигляд вікна "Реєстрація в системі" наведено на малюнку.


   1. Користувач DIAG є адміністратором локальної системи (пароль DIAG), протоколи необхідно створювати лише під створеним користувачем (не під DIAG).

   2. Поле «База даних» має бути заповнено літерами «DG».

   3. Для входу в систему слід ввести ім'я створеного користувача (Login) в поле "Ім'я користувача ("Имя пользователя") та пароль в поле "Пароль", далі натиснути кнопку «Реєстрація»

   1. Після реєстрації в системі у вікні «Перевірка системної дати та часу» необхідно перевірити чи співпадає час у вікні з реальним часом у Вашому місті.
    Якщо час вірний, натисніть кнопку «Згоден».
    В іншому разі натисніть кнопку «Змінити» та вказати правильний час.

1.3.Головне вікно програми


   1. У разі вдалого входу у систему на екран виводиться головне вікно програми. Зовнішній вигляд головного вікна наведено на малюнку.

На головному вікні програми АРМ Діагностика розташовані наступні елементи керування:

- поле для списку всіх протоколів, введених у програму АРМ Діагностика

- Кнопки швидкого доступу до основних функцій: 1) протокол випробувань КТЗ; 2) створити протокол КТЗ; 3) протокол випробування ГБО; 4) створити протокол випробування ГБО; 5) друк протоколу;

6) реєстр протоколів; 7) черга протоколів на відправку; 8) оновити основний екран; 9) керівництво користувача, 10) вихід.


   1. Елементи головного меню програми забезпечують доступ до основних та додаткових функцій програмного забезпечення АРМ Діагностика, у тому числі інформації про лабораторію, вимірювальну техніку, управління користувачами, зміну користувачів, завершення роботи з програмою, налаштування програми та інтерактивної довідкової системи, та ін.

   2. Головне вікно програми може бути розгорнуто на весь екран, згорнуте або бути представленим у вигляді вікна, розмір якого користувач може змінювати. Закриття головного вікна програми за допомогою кнопок керування вікном або системного меню вікна призведе до завершення сеансу роботи з системою та завершенню роботи програми АРМ «Діагностика» в цілому.

1.4.ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛАБОРАТОРІЮ.

   1. Вся інформація про лабораторію вводиться в меню «Лабораторія» - «Інформація про лабораторію».   1. Зареєстрована лабораторія буде мати відповідну таблицю із заповненими полями.


   1. Внести дані про лабораторію у відповідні поля та натиснути кнопку «Зберегти».


   2. Дані внесені в таблицю «Ідентифікаційні дані», будуть зазначені в протоколі відповідно.

   3. Для заповнення документів дозволу необхідно натиснути вкладку «Документи».

   4. Для створення нового документу дозволу потрібно натиснути кнопку «Додати», вибрати у вкладці «Параметри» документ із списку ГБО (зріджений газ), ГБО (стиснений газ) та ТС КТЗ, ввести номер документу дозволу (номер лабораторії), та дату початку та закінчення терміну дії документа.   1. У вкладці «Дозволи» необхідно виставити значення «так» для категорій, які дозволені для перевірки.
   1. Після заповнення необхідних вам даних натисніть кнопку «Зберегти». В головному вікні програми з’являться кнопки для створення протоколу.

1.5.Управління користувачами


   1. Для управління користувачами, необхідно увійти до системи під локальним адміністратором DIAG, натиснути «Налаштунки» - «Управління користувачами». В цьому меню ви можете Створювати, видаляти, блокувати користувачів системи під обліковим записом адміністратора та змінювати паролі користувачів системи.

   2. На початку роботи надається обліковий запис користувача Адміністратора. Цей запис є неактивним для підписання протоколів, він наданий для адміністрування користувачів та створення звітів.


   1. Для створення нового користувача, яким будуть підписуватися протоколи, натисніть «Налаштунки» - « Управління користувачами». На верхній панелі натисніть кнопку «Новий користувач».


   2. У полі «Користувач» введіть логін користувача, в полі «Прізвище» «Ім’я» «По-батькові» введіть прізвище, ім’я та по-батькові користувача, у полі «Пароль» введіть пароль із цифр та літер не менше ніж 8 символів та натисніть кнопку «Зберегти». Увага, створювати протоколи необхідно лише під створеним користувачем.
   1. Для зміни пароля користувача необхідно увійти в програму під користувачем, та натиснути «Система» – «Зміна власного паролю».

   1. Для надання користувачу прав до входу у програму, необхідно у вікні «Користувачі системи» виділити користувача у таблиці та натиснути кнопку «Блокувати/розблокувати» для дозволу/не дозволу входу відповідно.

   2. Видалити користувача системи неможливо. Для того, щоб обліковий запис був неактивним, необхідно запис заблокувати, як будл сказано в попередньому пункті.1.6.Робота з Протоколами контролю КТЗ

   1. УВАГА! Створювати протоколи необхідно тільки після входу в програму під створеним користувачем системи.

   2. Для початку роботи з новим Протоколом контролю технічного стану

КТЗ, натисніть кнопку «Новий протокол».

   1. На екран виводиться вікно форми для введення даних Протоколу контролю, зовнішній вигляд якого представлено на малюнку.
   1. У формі протоколу необхідно вибрати «робочий» протокол чи «тестовий», обов’язково заповнити всі виділені поля, та поля для додаткових даних, вибрати «робочий» протокол чи «тестовий».


   2. Переміщення по полям форми здійснюється за допомогою клавіші "Tab", "Вниз" або "Ввід" (Enter), залежно від навичок користувача. Для переміщення до попереднього поля слід обрати клавіші "Shift"+"Tab" або "Вгору".

   1. Після збереження протоколу з’являються вкладки «ГБО» та «Виміри».

   2. Вкладка ГБО використовується для вводу газобалонного обладнання, якщо воно присутнє.

   1. Вкладка «Виміри» призначена для результатів контролю. При натисканні на кнопку даного виміру змінюється статус виміру на «Н/З», «Так», «Ні». У деяких параметрів є можливість змінювати нормативні значення, якщо вони є. Для цього необхідно натиснути на поле з нормативом, та змінити або встановити необхідні значення. З лівого боку мінімум, з правого максимум. Після закінчення вводу вимірів необхідно натиснути кнопку «Зберегти».   1. Після збереження всіх даних протокол необхідно підписати у вкладці «Основні характеристики». Примусово можна вибрати справний стан КТЗ чи несправний.

   1. Після підписання протоколу присвоюється номер.

   2. Підписаний документ з’являється в таблиці в головному вікні програми.1.7.Робота з Протоколами контролю ГБО

   1. Для початку роботи з новим Протоколом контролю технічного стану ГБО натисніть кнопку «Новий протокол».


   2. На екран виводиться вікно форми для введення даних Протоколу контролю, зовнішній вигляд якого представлено на малюнку.

   1. Переміщення по полям форми здійснюється за допомогою клавіші "Tab", "Вниз" або "Ввід" (Enter), залежно від навичок користувача. Для переміщення до попереднього поля слід обрати клавіші "Shift"+"Tab" або "Вгору".

   2. У формі протоколу необхідно обов’язково заповнити всі виділені поля та поля для додаткових даних, натисніть кнопку «Зберегти».
   1. Після збереження протоколу з’являються нові вкладки «Газове обладнання», «Результати випробувань» та «Висновок».
   1. В таблицю «Газове обладнання» введіть обладнання, за допомогою якого перевіряється КТЗ.

   2. В таблиці «Результати випробувань» виберіть відповідність параметрів випробування: «так» або «ні». «н/з» - не застосовується.
   1. Підписати протокол можливо за допомогою кнопки «Підписати протокол». Результат перевірки протоколу присвоюється автоматично.

   1. Після підписання протоколу присвоюється номер.
   2. Підписаний документ з’являється в таблиці в головному вікні програми.

1.8.Друк Протоколів контролю


   1. Сформовані описаним вище чином та підписані цифровим підписом виконавця Протоколи контролю можуть бути роздруковані. Для друку протоколів можуть використовуватися засоби друку, підключені безпосередньо до робочої станції, іншої робочої станції або до локальної обчислювальної мережі. Для друку документів операційна система повинна бути налагоджена згідно з рекомендаціями виробника операційної системи та виробника пристрою для друку документів (повинні бути встановлені драйвери пристрою для друку документів та виконані відповідні налаштування). Налагодження виконується штатними засобами операційної системи Windows або (та) за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення, що поставляється виробником разом з пристроєм для друку документів.

   2. Програмне забезпечення АРМ «Діагностика» передбачає попередній перегляд документа безпосередньо перед виконанням його друком. Вікно попереднього перегляду відкривається подвійним натисканням лівої кнопки миші на протокол, або натисканням кнопки «Друк протоколу» на панелі у головному вікні програми.

   3. Перед роздрукуванням протоколу Ви маєте можливість його переглянути у вікні «Попередній перегляд», після чого перейти до другу або повернутися в протокол для його редагування.

   4. Для роздрукування протоколу натисніть кнопку «Друк» та виберіть принтер, налаштунки друку та натисніть «Ок».

   1. Після закінчення друку документа користувачу видається запит на підтвердження наступної дії для документа (зовнішній вигляд діалогового вікна представлено на малюнку ).   1. У разі невдалого друку документа на запит програми користувач повинен відповісти, що документ не надруковано, натиснувши кнопку "Не змінювати". В цьому випадку документ може бути надрукований повторно, або видалений.

   2. У разі виявлення невідповідності документа безпосередньо на етапі попереднього перегляду, користувач має можливість виправити помилки. Для цього необхідно натиснути кнопку «Редагувати».

   3. Друк протоколів контролю можливий на будь-якому принтері, який підключений до робочої станції та має відповідні драйвери для операційної системи.

   4. Друк протоколів контролю бажано виконувати на лазерному принтері з підтримкою двохстороннього друку документів, що суттєво зменшує час на підготовку документів та кількість браку в процесі підготовки твердих копій (на паперовому носії).1.9.Відправка протоколів


  1. Відправка протоколів здійснюється автоматично. Можна подивитися які протоколи знаходяться у відправці, натиснувши кнопку «Черга протоколів на відправку»

  2. У вікні «Відправка протоколів» розміщуються кнопки «Відновити відправку протоколів», «Зупинити відправку протоколів», «Журнал відправки протоколів», «Журнал помилок системи».

  3. Якщо протокол висвічується у вікні «Відправка протоколів» - він ще не є відправлений. Відправлений протокол з’являється в журналі відправки протоколів.
1.10.Реєстр протоколів


   1. Форма реєстру протоколів призначена для роботи з електронним реєстром Протоколів контролю технічного стану КТЗ. Реєстр протоколів знаходиться в головному вікні програми. Відкрити форму можливо шляхом натискання кнопки "Реєстр протоколів" на панелі у головному вікні програми.
   2. У вікні «Реєстр протоколів» знаходяться кнопки 1) «Установки фільтру пошуку», 2) «Друк протоколу» 3) «Друк реєстру протоколів».


   1. Поле " Установки фільтру пошуку " призначене для введення критерію пошуку та дозволяє відібрати лише ті Протоколи контролю, інформаційні елементи яких включають дані, що відповідають заданому критерію пошуку у вікні «Пошук документу». Пошук виконується по всім полям електронного реєстру за вибраний період.   1. Для отримання копії протоколу контролю з обраного запису необхідно двічі натиснути по ньому вказівною лівою кнопкою миші.

1.11.ЗАСОБИ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ.

   1. Вся інформація щодо вимірювальної техніки вводиться в меню «Лабораторія» - «Вимірювальна техніка».

   2. Вікно «Засоби вимірювальної техніки» містить таблицю із назвою вимірювальної техніки, описом приладу, діапазоном вимірювання, датою наступної повірки та зазначенням приладу за напрямком (стиснений природний газ, зріджений нафтовий газ, протокол перевірки ТС КТЗ).
   1. Для того, щоб додати найменування приладу, натисніть кнопку «Додати» на панелі над таблицею, введіть назву приладу у поле для назви та натисніть кнопку «Зберегти».
   1. Для видалення приладу виберіть прилад, який необхідно видалити, в таблиці із найменуваннями та натисніть кнопку «Видалити» на панелі над таблицею.
   2. Для додавання даних опису приладу, діапазону вимірювання, дати наступної повірки виберіть у таблиці «Назва вимірювальних приладів» прилад, і в таблицях опису приладу, діапазону вимірювання, дати наступної повірки натисніть «Додати» і введіть дані у поле для вводу.


   3. В таблиці «Де використовується прилад» натисніть на кнопку «Додати», укажіть порядковий номер, під яким це обладнання буде позначатися в таблиці з приладами в надрукованому протоколі.

   4. УВАГА! В надрукованому протоколі будуть зазначені шістнадцять приладів для протоколів ТС КТЗ, та чотири прилади для протоколів ГБО, порядковий номер і обладнання необхідно вказувати в таблиці «Де використовується прилад», але якщо вибрати в протоколі значення «Протокол ТС КТЗ», а в таблиці із приладами «Протокол перевірки КТЗ у частині газової паливної системи (зріджений нафтовий газ)», то в цьому протоколі це обладнання показуватися не буде.

Тобто в протоколі контролю ТС КТЗ обладнання, представлене на малюнку, буде під номером 6, в протоколі ГБО (стиснений газ) буде під номером 1.

1.12.нумерація протоколів

   1. Нумерація протоколів відбувається автоматично, є можливість вказати номер протоколу з якого необхідно почати роботу. Вказується користувачем адміністратором DIAG. Для цього необхідно натиснути «Налаштунки» - «Встановити початковий номер протоколів діагностики або ГБО».

   2. Нумерація протоколів контролю ТС КТЗ і протоколів ГБО окрема.
1.13.Конвертація документів


   1. Якщо на комп’ютері була встановлена стара версія АРМ Діагностика, і ви оновлювали програму, вам необхідно поновити реєстр протоколів, створений раніше.
   2. Натисніть меню Налаштунки – конвертор документів. В даному вікні натиснувши кнопку пуск, документи перенесуться із старої програми в нову.
1.14.Налаштування користувача


   1. Меню дає можливість вказати налаштунки для поточного робочого місця. Доступні наступні розділи: забарвлення для протоколів, інтервал оновлення головного вікна програми та розміри програми.

   2. Натисніть меню Налаштунки – Налаштування користувача.


1.15.Налаштунки системи.


   1. Меню дає можливість налаштувати системні можливості, що не пов’язані з якимось окремим робочим місцем.

   2. Натисніть меню Налаштунки – Налаштування системи.
1.16.Програма оновлень


   1. При запуску програми «АРМ Діагностика» автоматично запускається програма оновлень.При натисканні кнопки «Так» буде завантажене і встановлене оновлення. При натисканні кнопки «Ні», програма оновлюватись не буде. Якщо вибрати пункт меню «Запам’ятати відповідь і більше не запитувати» то при наступному запуску програми, вікно із запитом не з’явиться.Для виходу із програми оновлень натисніть кнопку «Закрити», після чого запуститься програма «АРМ Діагностика».

2.СУПРОВІД ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ

2.1.Резервне копіювання БД


З метою забезпечення безпеки даних рекомендовано час від часу виконувати резервне копіювання БД.

 • Виконайте запуск файлу «C:\DIAGN\bin\Backup.bat»

 • Вкажіть «Y» у відповідь на запитання.

  Warning: Log archiving (ARCHIVELOG mode) is currently disabled. If you restore the database from this backup, any transactions that take place between this backup and the next backup will be lost. It is recommended that you enable ARCHIVELOG mode before proceeding so that all transactions can be recovered upon restore. See the section 'Enabling ARCHIVELOG Mode...' in the online help for instructions. Backup with log archiving disabled will shut down and restart the database.

  Are you sure [Y/N]? Y


 • Зачекайте завершення роботи
  Резервну копію буде розміщено в «C:\DIAGN\FRA\DG\ …»:
  «c:\DIAGN\fra\DG\AUTOBACKUP\YYYY_MM_DD\»
  «c:\DIAGN\fra\DG\BACKUPSET\ YYYY_MM_DD\»

 • Отримані файли запакуйте будь-яким архіватором та відправте на збереження.


Нотатка: резервна копія призначена для відновлення БД на тому комп’ютері, де вона була створена.


Інструкція може змінюватись та доповнюватись.

Якщо виникнуть питання, за допомогою звертайтесь до служби підтримки за тел.: (056) 409-71-21