vchilka.in.ua 1Overview

Список
Актуалізація диска


Sheet 1: Список

13.200 ЗАПОБІГАННЯ АВАРІЯМ І КАТАСТРОФАМ
Позначення НД Назва НД Кільк. стор.
ГОСТ 24215-80 Выживание, автономное существование и спасение экипажа воздушных судов после вынужденного приземления или приводнения. Термины и определения 4
ДСТУ 33.207:2009 Страховий фонд документації. Аварійно-рятувальні роботи. Порядок створення, формування, ведення та використання 20
ДСТУ 3131-95 (ГОСТ 30310-96) Рукава рятувальнi. Загальнi технiчнi умови 28
ДСТУ 3587-97 Безпека дорожнього руху. Автомобiльнi дороги, вулицi та залiзничнi переїзди. Вимоги до експлуатацiйного стану 47
ДСТУ 3891-99 Безпека у надзвичайних ситуацiях. Термiни та визначення основних понять 25
ДСТУ 3900-99 Безпека у надзвичайних ситуацiях. Основнi положення 18
ДСТУ 3970-2000 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Надзвичайні ситуації на акваторіях. Терміни та визначення 21
ДСТУ 3977-2000 (ГОСТ 30714-2000) Рукави рятувальнi. Метод визначення безпечного термiну служби 19
ДСТУ 3994-2000 Безпека в надзвичайних ситуацiях. Надзвичайнi ситуацiї природнi. Чинники фiзичного походження. Термiни та визначення 26
ДСТУ 4933:2008 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Техногенні надзвичайні ситуації. Терміни та визначення основних понять 22
ДСТУ 4934:2008 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Джерела фізичного походження природних надзвичайних ситуацій. Номенклатура та показники впливів уражальних чинників 12
ДСТУ 5058:2008 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях. Основні положення 14
ДСТУ 7095:2009 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Захист населення у надзвичайних ситуаціях. Основні положення 14
ДСТУ 7134:2009 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Державний реєстр потенційно небезпечних об'єктів. Основні положення 16
ДСТУ 7135:2009 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Паспорт потенційно небезпечного об'єкта. Загальні вимоги 10
ДСТУ 7136:2009 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Моніторинг потенційно небезпечних об'єктів. Порядок проведення 12

Sheet 2: Актуалізація диска

Інформація про актуалізацію диска
Актуалізація за ___________ (ІПС -2011)
Нові надходження нормативних документів внесені в диск
Позначення НД Назва НД Кільк. Стор


Нормативні документи в які внесені зміни та поправки:
Позначення НД Назва НД № зміни


Нормативні документи в які замінені або відмінені
Позначення НД Назва НД Стан документа