vchilka.in.ua 1

II. ВІДОМОСТІ ПРО ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІКГрупа обліку
Придатність до військової служби
Категорія обліку
Назва райвійськкомату за місцем реєстрації
Склад


Військове звання
Назва райвійськкомату за місцем факт. проживання


Військово-облікова спеціальність №
Перебування на спеціальному обліку
III. ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА НА ВИРОБНИЦТВІ (ЗА РАХУНОК ПІДПРИЄМСТВА-РОБОТОДАВЦЯ)

Дата Назва структур- Період Вид Форма Назва документа, що посвідчує
ного підрозділу навчання навчання навчання професійну освіту, ким виданий


IV. ПРИЗНАЧЕННЯ І ПЕРЕВЕДЕННЯ


Дата Назва структурно- Професія, посада Розряд Підстава, Підпис
го підрозділу (код) назва код за КП* (оклад) наказ № працівника

*Відповідно до Класифікатора професій ДК 003-2005, затвердженого наказом Держкомстандарту України від 26.12.2005 №375, з ураху-ванням позначки кваліфікаційного рівня (6 знаків, наприклад, код професії «муляр» - 7122.2


V. ВІДПУСТКИ


Вид відпустки За який період Дата Підстава,
початку закінчення наказ №
відпустки відпустки

Додаткові відомості


Дата і причина звільнення (підстава)


Працівник кадрової служби(посада)
(підпис)
(прізвище, ім'я, по-батькові)
Підпис працівника

(дата)