vchilka.in.ua 1
1)Географічне положення, дослідження


ЗНО 8 кл 2011 = 48) Установіть відповідність між країнами та природними рубежами, по яких проходить державний кордон України з цими державами

1)Угорщина = А) р. Тиса 2)Польща = В) р. Західний Буг

3) Росія = Г) р. Сіверський Донець 4)Молдова = Б) р. Дністер

ЗНО 8 кл 2010 =17) Територія України удвічі більша за територію

А Італії Б Франції. В Білорусі. ГМолдови.

ЗНО 8 кл 2008 = 15)Із якою країною Україна має морську ділянку державного кордону.

А)Болгарія; Б) Грузія; В) Румунія; Г) Туреччина

ЗНО 8 кл 2012 = 14)Яка крайня точка України розташована найближче до Гринвіцького меридіана?

А) північна Б) південна В) східна Г) західна

ЗНО 8 кл 2011 = 17)Який населений пункт на території України знаходиться найближче до Гринвіцького меридіана?

А)м. Чоп Б) м. Київ В) с. Грем’яч Г) смт Добровеличківка

ЗНО 8 кл 2010 = 45) Установіть відповідність між інформацією про міста та географічними координатами

1)місто знаходиться південніше Києва на відстані 150 км = Г 46°30' пн. ш.. 31° сх. д

2)місцевий час в цьому місті випереджає поясний на 18 хв. = А 48° 30' пн. ш.. 35° сх. д

3)сонце заходить у цьому місті на 20 хв. пізніше , ніж у Києві = Д 49° ЗО’ пн. ш.. 25°сх д

4)кут, під яким завжди спостерігають Полярну зорю у цьому місті становить 45 0 = Б 45е пн. ш.. 34° 30’сх.д


ЗНО 8 кл 2009 = 15)3а даними таблиці визначте столицю держави, на залізничному вокзалі якої годинник в казус такий же час. що й на київському.


Столиця
Широта
Довгота
| Київ
51 пн. ш.
31 сх. д.
А
Братислава
48 пн. ш.
17 сх. д.
Б
Будапешт
47 пн. ш.
19 сх. д.
В
Бухарест
44 пн. ш.
26 сх. д.


Г

Москва


56 пн. ш.37 сх. д.
ЗНО 8 кл 2008 = 16)Розгляньте картосхему, Визначте місцевий часу пункті Л, якщо в пункті К за місцевим часом у цей момент


  1. година 04 хвилини.

А)10 год 44 хв; Б) 11 год 24 хв; В)10 год 59 хв; Г) 11 год 09 хв.

  1. 2)Рельєф тектонічна будова корисні копалини ЗНО 8 кл 2013 = 18)3а розвіданими запасами яких руд Україна посідає перше місце серед країн Європи?


А) ртутних, мідних Б) марганцевих. титанових В) поліметалевих,алюмінієвих Г нікелевих, цинкових

ЗНО 8 кл 2012 = 16) У кажіть тектонічну структуру, в межах якої сформувалися річкові долини Дніпра та його приток.

  1. Західноєвропейська платформа Б) Східноєвропейська платформа

  2. Скіфська плита Г) Перед карпатський крайовий прогин

ЗНО 8 кл 2012 = 15)Які форми рельєфу характерні для Подільської височини?

А)лавові плато, могили-останці Б) моренні горби, зандрові рівнини

В)карстові печери. лійки Г) поди, степові блюдця

ЗНО 8 кл 2011 = 18)Для якої рівнини в Україні характерні абсолютні висоти до 120 150 м. загальний похил на південь, широкі річкові долини, балки, поди

А) Хотинської височини Б) Закарпатської низовини В) Середньоруської височини

Г) Причорноморської низовини

ЗНО 8 кл 2011 = 20) Чому в межах Українського щита сконцентровані родовища залізних руд з високим вмістом металу породи


А)поверхню вкривають потоки застиглої лави давніх вулканів

Б)близько до поверхні залягають докембрійські магматичні та метаморфічні породи

В)після відступу льодовика залишилися товщі моренних відкладів та лесів

Г) унаслідок вивітрювання сформувався чохол з уламкових осадових порід

ЗНО 8 кл 2011 = 44) Установіть відповідність між формами рельефу в Україні та тиловими для них природними ландшафтами.

1)Розточчя = Б) широколистянолісові 2) Приазовська височин = Г) степові

3)Поліська низовина = А) мішанолісові 4)Середньоруська височина = В) лісостепові


ЗНО 8 кл2010 = 18)Розгляньте таблицю, яку склали геологи, досліджуючи відслонення. Визначте сумарну товшину (м) гірських порід палеозойського віку


Порода

Геологічний період

Товщина (м)

Пісок

Палеогеновий


10

Вапняк

Юрський

6

Вугілля

Кам \яновугільний

3

Глина

Кембрійський

11
А9м Б 14м В 19 м Г 24 м

ЗНО 8 кл 2010 = 21)3 якими тектонічними структурами, позначеними цифрами на картосхемі, повгязані основні басейни, райони та родовища залізних руд в Україні

ЗНО 2013 = 17)На рисунку відображено профіль рельєфу території України вздовж лінії\ що з'єднує дві протилежні крайні точки країни. У якому напрямку зорієнтований профіль, якщо рухатися від точки 1 до точки 2?ЗНО 8 кл 2008 = 44)3найдіть відповідність між рівнинами на території України та формами земної поверхні, що характерні для цих рівнин

1)Поліська низовина; = А моренні горби; 2)Придніпровська низовина; = Д) соляні куполи

З)Донецька височина; = В терикони; 4)Причорноморська низовина. = Г поди, блюдця;

3) Клімат

ЗНО 8 кл 2013 = 21)У січні на більшій частині території України ненадовго встановилася відносно тепла погода (від 0 °С до +4 °С) із мокрим снігом, що швидко танув. Якою буквою на картосхемі позначено напрямок переміщення повітряної маси, що зумовила таку погоду?

А) з півночі на південь Б з півдня на північ В) із заходу на схід Г) зі сходу на захід

ЗНО 8 кл 2009 = 16) Складовою якої тектонічної структури г. пороги в руслі річки, що мала назви: Боригфен, Данапріс, Славутич?

А) Український щит Б) Дніпровсько-Донецька западина В)Волино - Подільська плита Г) Донецька складчаста споруда ЗНО 8 кл 2009 =17) Результат якого процесу зображено на схемі?

А) сель Б )карст В) зсув Г) осипище


ЗНО 8 кл 2008 = 19)Яким умовним знаком на карті позначають родовища: Бориславське, Бугруватівське, Долинське.

А) нафта Б) ■ В) залізна руда Г) природний газ

ЗНО 8 кл 2008 = 18)До якої ери відноситься антропогеновий геологічний період?

А) протерозойська; Б) палеозойська; В) мезозойська Г) кайнозойська.

ЗНО 8 кл 2008 = 17) На якій платформі розташований Український кристалічний щит?

А) Західноєвропейська; Б) Східноєвропейська; В) Сибірська; Г) Скіфська.

ЗНО 8 кл 2009 = 55)Розташуйте послідовно назви родовищ корненнх копалин України, зображених на карті умовними знаками в порядку віддалення від Донецького вугільного басейну.

1 = Г) Великотокмацьке 2) = В) Білозерське 3) = Б) Сивашське 4) = А) Голіцінське

ЗНО 2008 = 44) Знайдіть відповідність між рівнинами на території України та формами земної поверхні, що характерні для цих рівнин:

1)Поліська низовина = А) Моренні горби 2)Придніпровська низовина = Д) соляні куполи

3) Донецька височина = В) терикони 4) Причорноморська низовина = Г поди, блюдця

3) Клімат


ЗНО 8 к 2013 = 21) У січні на більшій частині території України ненадовго встановилася відносно тепла погода із мокрим снігом, що швидко танув. Якою буквою на картосхемі позначено напрямок переміщення повітряної маси, що зумовила таку погоду ?

А)

ЗНО 8 кл 2012 = 48) На територію України заходить повітряна маса з Північної Атлантики. Розташуйте височини в тій послідовності, у якій на їхніх схилах пройдуть дощі.

1) В) масив Розточчя 2) А) Подільські Товтри 3) Б) Придніпровська височина 4) Г) Приазовська височина ЗНО 8 кл 2012 = 17)Де в Україні метеорологи реєструють найбільшу річну суму опадів?

А) у північних районах Полісся Б)на схилах Волинської височини В) на Південному березі Криму

Г) в Українських Карпат

ЗНО 8 кл 2011 = 19)Якщо метеорологічна служба в січні повідомляє про переміщення на територію України антициклону з центральних районів Євразії, то слід очікувати

А)морозної сонячної погоди Б) відлиги, посилення вітру В) хмарної погоди з мокрим снігом Г) сильних снігопадів, хуртовини

ЗНО 8 кл 2010 = 19) У якому напрямку посилюється континентальність клімату України?

А з північного заходу на південний схід Б з південного сходу на північний захід

В зі сходу на захід Г з півдня на північ

ЗНО 8 кл 2009 = 18)На якій кліматодіаграмі відображено кліматичні умови Києва? = 621мм


ЗНО 8 кл 2008 = 21)Розгляньте схеми. Визначте, яка із них відображає процес, що формує в Україні взимку мінливу вітряну погоду з відлигами і опадами = схема циклону

4)Внутрішні води

ЗНО 8 кл 2012 = 18)Який із вододілів, що позначені буквами на картосхемі України, перетинає канал Дніпро-Донбас

ЗНО 8 кл 2011 = 21)На річці., у руслі якої є ділянка з порогами, планують спорудити ГЕС. У якій із позначених на схемі буквою точок доцільно збудувати греблю гідроелектростанції зі і шлюзами, щоб затопити пороги і зробити судноплавство наскрізним В)

ЗНО 8 кл2010 = 20)Долиною якої річки проходить межа Тернопільської та Хмельницької областей ?

А)Тиси Б) Збруча В) Десни Г) Інгулу

ЗНО 8 кл 2010 = 48)Установіть відповідність між річковими системами та височинами, якими проходять вододіли цих річок

1)Прут і Дністер = Б)Хотинська 2)Дніпро та Південний Буг = В)Придніпровська

3) Південний Буг і Дністер = А) Подільська 4)Сіверський Донець і Кальміус =Д) Донецька

ЗНО 8 кл 2009 = 19)Визначте похил р. Дунай за даними, указаними на схемі.

А) 0.24 м/км Б) 4,22 км/м В) 0,24 км/м Г) 4.22 м/км


ЗНО 8 кл 2008 = 22)До басейну якої річки відносяться притоки Тетерів, Рось, Псел, Інгулець?

А) Дністер; Б) Дунай; В) Дон; Г) Дніпро

ЗНО 8 кл 2009 = 44) Установіть відповідність між річками та формами поверхні, де знаходяться витоки цих річок

1)Дніпро = А) Валдайська височина 2)Припять= Б)Поліська низовина

3)Сіверський Донець = Д Середньоруська височина 4) Дністер = Г)Карпати

5)Грунти рослинний тваринний світ

ЗНО 8 кл 2013 = 19)Порівняно із середньосвітовим показником в Україні менша

А)лісистість території. Б) забезпеченість ресурсами кам’яного вугілля.

В)природна родючість ґрунтів. Г) частка ріллі в структурі земельних угідь.

ЗНО 8 кл 2012 = 23)На діаграмі відображено структуру сільськогосподарських угідь У країни. Якою буквою позначено частку ріллі? Г

ЗНО 8 кл 2012 = 19)Які ґрунти на території України є азональними?

А) дерново-підзолисті Б) каштанові В) чорноземні Г) лучні

ЗНО 8 кл 2011 = 22) Який компонент природного комплексу дає можливість з високою імовірністю визначити тип грунту на цілинній ділянці, не закладаючи грунтовий розріз

А)рівнинний рельєф, пересічений балкою Б) сильні дощі з грозами в літній період

В)злакове різнотрав 'я з переважанням ковили Г) невелика видова різноманітність тварин


ЗНО 8 кл 2010 = 47) Установіть відповідність між видами грунтів окремих регіонів України і домінуючими процесами, шо спричиняють їхню деградацію


  1. )дерново-підзолисті ґрунти Волині = Д) заболочення

2)чорноземи Донеччини = В) насипання териконів

3)сірі лісові фунти Поділля = Б) утворення ярів

4)каштанові грунти Таврії = А) вторинне засолення

6)Природні комплекси, ресурси, іде охорона

ЗНО 8 кл 2013 = 20)Прочитайте уривок з літературного твору: «... Ліс стояв навкруги такий старий, високий і густий, що навіть повітря здавалося спертим. Місцями просіка була залита водою,... по обидва боки стелилося лісове болото. зелене Ітемне, покрите очеретами і дрібним вільшняком...». Укажіть заповідник, у якому описаний ландшафт охороняється як типовий.

А) «Асканія-Нова» Б) «Михайлівська цілина» В) Рівненський Г) Карадазький

ЗНО 8 кл 2013 = 22) Укажіть ознаку, за якою можна зробити припущення про опускання узбережжя Чорного моря.

  1. зміна напрямку морських течій Б) утворення заток-лиманів
  2. утворення піщаних морських пляжів Г) зменшення об’єму річкового стоку


ЗНО 8 кл 2013 = 50) Укажіть характеристики, спільні для двох природних зон України - лісостепової та степової

1 ) територія виходить до морського узбережжя країни2) абсолютні висоти поверхні не перевищують 200 м

3) для річок характерна весняна повінь 4) у ґрунтовому покриві переважають різні типи чорноземів

5)поширені ділянки буково-грабових і дубових лісів 6) у межах кожної зони виокремлюють кілька підзон 7) збереглася незначна частка природних ландшафтів

ЗНО 8 кл 2012 = 20)Прочитайте уривок із літературного твору: «Ось на повороті дороги проглянула велична маківка полонини, заховалася за деревами. По узбіччях зеленим глянцем палали зарослі брусниці,... смереки вихлюпували з таємничих своїх надр щебетання вітру, струмків і птахів».

Укажіть фізико-географічну область України, для якої описаний ландшафт е типовим.

А)Вододільно-Верховинські Карпати Б) Головне гірсько-лучно-лісове пасмо

В)Новгород-Сіверське Полісся Г) Середньобузький лісостеп

ЗНО 8 кл 2012 = 21)Де і чому в Україні відбувається приріст площі суходолу?

А)у затоці Сиваш унаслідок винесення постійними вітрами води в Азовське море


Б) у дельті Дунаю внаслідок нагромадження твердого річкового стоку

В)на Чорноморському узбережжі внаслідок підняття ділянок земної кори

Г) на південному березі Криму внаслідок сучасних процесів складкоутворення

ЗНО 8 кл 2012 = 22)Найбільшою науковою установою з акліматизації тропічних і субтропічних рослин в Україні є

А)біосферний заповідник « Асканія Нова». Б) природний заповідник « Михайлівська цілина ».

В)Карпатський національний природний парк. Г) Нікітський ботанічний сад.

ЗНО 8 кл 2012 = 43) Установіть відповідність між напрямом географічного прогнозування та передбачуваним негативним явищем.

1)геоморфологічне прогнозування = Б)активізація зсувів

2)метеорологічне прогнозування = В) загроза смерчу

3)гідрологічне прогнозування = А)пересихання малих річок

4)демографічне прогнозування = Г)депопуляція населення

ЗНО 8 кл 2012 = 44)Установіть відповідність між природними об'єктами на території України та районами їхнього розташування.

1) Олешківські піски = Г)Причорномор'я 2)печера Солдатська = Д)Крим

3)Шацькі озера = А)Волинське Полісся 4)букові праліси = Б)Українські Карпати

ЗНО 8 кл 2011 = 23) У якому заповіднику збережено унікальне поєднання природних ландшафтів грабово-дубових лісів, лучних степів, заплавині островів

А)Карпатському Б) Канівському В) Карадазькому Г) Поліському


ЗНО 8 кл 2011 = 55) Карпатські гори

1)за висотою належать до низьких гір 2) утворилися в альпійську епоху горотворення

3)складені переважно осадовими гірськими породами

4) знаходяться в області помірно континентального клімату.

5)охоплені зледенінням вище снігової лінії 6) вкриті широколистими мусонними лісами

ЗНО 8 кл 2011 = 58)В умовному регіоні з незначним антропогенним навантаженням ) проектується розробка родовища руди кар'єрним способом Визначте найбільш імовірні процеси що призведіть до зміни геоекологічної ситуації в цьому регіоні внаслідок реалізації проекту

1)зниження рівня підземних вод 2)активізація зсувів та осідищ 3)поширення суфозійних явищ

4) вторинне засолення грунтів 5)пилове забруднення атмосфери 6)випадання кислотних дощів

ЗНО 8 кл2010 = 22)Визначте фізико-географічну провінцію (край) України, для якої характерними наведені у таблиці типові грунтиу рослини і тварини.


Ґрунти

Рослини

Тварини

сірі лісові, чорноземи типові


дуб, липа, ко вита, типчак, шалфей лучний

перев'язка, хохуля, сапсан, дрофа

А)Українські Карпати Б)Західноукраїнська лісостепова В) Середньоруська лісостепова Г) Кримська південностепова

ЗНО 8 кл 2010 = 46) Установіть відповідність між назвами заповідників та буквами, якими на карті позначено їхнє місцезнаходження

1)Розточчя = А 2) Єланецький степ = В 3) Опукський = Д 4) Канівський = Б

ЗНО 8 кл 2013 = 16) Україна розташована

А)на захід від Гринвіцького меридіана. Б) на стику двох великих тектонічних структур.

В)у межах першого годинного поясу. Г) у трьох природних зонах: хвойних, мішаних лісів і степу.

20, Якою буквою на космічному знімку позначено частину акваторії Чорного моря, де проходить Кавказька течія?


ЗНО 8 кл 2009 = 21)Визначте регіон України, для якого типовими с подані в таблиш грунти, рослини і тварини.

З


Грунти

Рослини

Тварини

бурі, сіро-бурі дерново-буроземні

бук. ялиця, ялина.

ялівець, сосна сланка

олеиь благородний, ведмідь бурий, глухар

А) Карпати Б) Крим В) Полісся Г) Поділля

ЗНО 8 кл 2009 = 22) Яка причина збільшення солоності води в Азовському морі?

А)Надходження забруднених вод річок Кальміус і Молочної.

Б) Збільшення густоти популяції медуз і риби в морі.

В)Збільшення витрат кисню у воді під час розкладу органіки. Л

Г)Інтенсивне зрошення в долинах Дону та Кубані

ЗНО 8 кл 2009 = 45) Установіть відповідність між ландшафтними краями (провінціями) лісостепової зони України та їхніми характеристиками.

1)Середньоруський = Д) кліматичні умови континентальніші, ніж в інших лісостепових краях


2)Дністровсько - Дніпровський = А) знаходиться в межах Подільської та Придніпровської височини, у минулому значні площі були зайняті широколистими лісами

3)Західно - Український = Г) найбільш підвищена та найбільш зволожена частина лісостепової зони

4)Лівобережно - Дніпровський = Б )через неглибоку залягання засолених ґрунтових вод поширені солонцюваті ґрунти »солончаковою рослинністю, трапляються соляні куполи

ЗНО 8 кл 2008 = 56) Установіть послідовність перетину природних областей Українських Карпат, якщо рухатись у напрямку з північного сходу на південний захід.

1)Б Зовнішньокарпатська; 2) Г Вододільно-Верховинська 3) А Полонинсько-Чорногірська;

4) В Вулканічно-Карпатська;

ЗНО 8 кл 2008 = 45)Розгляньте космічний знімок. Установіть відповідність між інформацією про певні акваторії (позначена цифрами), та акваторіями (позначені на космічному знімку буквами

1)біля берегів України влітку тут найтепліша вода, проте взимку море в цьому районі може замерзати; = Б)

2)солоність води в цьому районі перевищує 18%о; = Г)

3)шельфова зона тут вузька, глибини моря стрімко збільшуються неподалік від берега; =

4)червону водорость (філофору) збирають тут у великій кількості = А)


ЗНО 8 кл2010 = 55)Біля берега коси Бирючий острів зірвався з якоря буйок, на якому кріпилось попередження про заборону вилову риби у водах Азово - Сиваського заповідника.

Установіть послідовність акваторій Азовського та Чорного морів, у яких цей буйок дрейфу« за течією.

1) В) Казантипська затока 2) Г) Керченська протока 3) Б) Феодосійська затока 4) А) Каламітська затока