vchilka.in.ua 1 2 ... 19 20
Біонеорганічна хімія


Методична вказівка для студентів до практичного заняття з хімії

Заняття 1

Тема: «Біогенні s-елементи.».


Актуальність теми: Всі організми, їх тканини і органи містять в тій чи іншій кількості всі відомі хімічні елементи. Маса людського організму на 96% складається з чотирьох елементів (C, H, O, N); ще 3% складають Ca, P, K, S. Тільки 1% маси припадає на I, Fe, Na, Cl, Mg, Cu, Mn, Co, Zn і інші елементи. За кількісним вмістом хімічних елементів їх умовно поділяють на макроелементи ( 10-2%), мікроелементи (10-3-10-12%), ультрамікроелементи (10-12%). Така класифікація не вказує на роль і значення в організмі того чи іншого елемента. При різних патологічних станах спостерігаються зміни кількості мікроелементів в тканинах (наприклад, при інфаркті міокарда знижується рівень цинку в плазмі крові і підвищується вміст купруму в ішемічному вогнищі інфаркта; при гіпертонії вміст літію в крові і еритроцитах зменшується більше ніж в два рази). Для нормального протікання фізіологічних процесів потрібне нормальне насичення організму мікроелементами, при якому вміст мікроелементів повністю задовольняє потребу біохімічних структур в тому чи іншому елементі (Г.А. Бабенко). s-елементи застосовуються як фармакопейні препарати:

NaCl - для приготування ізотонічного розчину та інших сольових плазмозамінників;

KCl – при гіпокаліємії, внаслідок прийому діуретиків; антиаритмічний засіб;

MgO – антацидний засіб при підвищенні кислотності шлункового соку, при отруєнні кислотами, складова частина препарату «Альмагель», а також як антидот при отруєнні Арсеном;

MgSO4 x 7H2O – в’яжучий та антацидний засіб;

CaCl2 x 6H2O – при посиленому виведенні Ca2+ з організму, при алергічних захворюваннях, як засіб, що зменшує проникність судин, як кровоспинний засіб, як антидот при отруєнні солями магнію;


BaSO4 – рентгенконтрасний засіб при рентгеноскопії шлунка та кишечника.

Навчальні цілі:


Знати:
Різні підходи до класифікації хімічних елементів, що складають організм людини; макро- і мікроелементи; особливості хімічних властивостей s-елементів пов’язані з будовою їх атомів; біороль і застосування в медицині сполук s-елементів; аналітичні реакції на катіони s-елементів.

Вміти: проводити якісні реакції на окремі s-елементи (реакції на полум’я йонів K+, Na+, Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+; дія розчину хромату калію на Sr2+, Ba2+);

Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми


Дисципліна

Знати

Вміти

Медична біологія

Макро- і мікроелементи.

Біогенні елементи.

Біороль Na, K, Ca в організмі людини.
Неорганічна хімія

Основні класи неорганічних сполук.

Будова атомів s-елементів

Ступінь окиснення елемента.

Хімічні властивості металів.

Виконувати якісні реакції методом напівмікроаналізу.

Записувати рівняння реакцій в молекулярній і йонній формах. Складати електронний баланс окисно-відновного процесу
Самостійна позааудиторна робота студентів


  1. Загальні відомості про біогенні елементи. Якісний та кількісний вміст біогенних елементів в організмі людини.
  2. Макро-, мікроелементи та домішкові (ультрамікроелементи). Органогени.


  3. Вчення В. Вернадського про біосферу та роль живої речовини (живих організмів)

  4. Зв’язок між вмістом біогенних елементів в організмі людини та їх вмістом в довкіллі.

  5. Електронна структура та електронегативність s- елементів.

  6. Типові хімічні властивості s- елементів та їх сполук.

  7. Аналітичні реакції йонів K+, Na+, Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+.

  8. Біологічна роль Li, Na, K, Mg, Ca, Sr, Ba.

  9. Застосування сполук s-елементів в медицині. Лікарські препарати, що містять s-елементи.

  10. Токсична дія сполук.следующая страница >>