vchilka.in.ua 1


____________________________________________________________________________________
Вельмишановні колеги!

15 березня 2013 року Хмельницький обласний осередок Всеукраїнської громадської організації «Європейська Асоціація Студентів Права Україна» та Хмельницький університет управління та права запрошують Вас взяти участь у роботі Круглого столу на тему «Сурогатне материнство: pro et contra». Круглий стіл проводиться з метою з’ясування юридичних, морально-етичних та релігійних проблем пов’язаних із застосуванням програми сурогатного материнства, професійне та своєчасне вирішення яких безпосередньо має відношення до його результативності та подальшого розвитку на території України.

До участі у проведенні Круглого столу залучаються студенти, члени Всеукраїнської громадської організації «Європейська Асоціація Студентів Права Україна», науковці, спеціалісти у даній сфері, представники громадськості та інші особи.

За бажанням кожен може взяти участь у конкурсі студентських правничих есе (положення додається).
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС

СТУДЕНТСЬКИХ ПРАВНИЧИХ ЕСЕ

«Сурогатне материнство: pro et contra»
ПОЛОЖЕННЯ

Передмова


Есе (фр.-essai «спроба, нарис», від лат. exagium «зважування») жанр твору невеликого розміру та вільної композиції.

Есе виражає індивідуальні враження та погляди автора на конкретну проблему і не претендує на виключну та визначальну трактовку теми. У співвідношенні об’єму та функції межує, з одного боку, з науковою статтею та літературним нарисом, з іншої – з філософським трактатом.

15 березня 2013 року буде проведено засідання «круглого столу», під час якого обговорюватиметься право людини на застосування допоміжних репродуктивних технологій методом сурогатного материнства. У рамках цього заходу, з метою ефективного та повного дослідження проблеми, Хмельницьким обласним осередком Всеукраїнської громадської організації «Європейська Асоціація Студентів Права Україна» спільно з Хмельницьким університетом управління та права проводиться конкурс правничих есе.


Сурогатне материнство – це допоміжна репродуктивна технологія, при застосуванні якої жінка добровільно погоджується завагітніти з метою виносити і народити біологічно чужу їй дитину, яка буде потім віддана на виховання іншим особам – генетичним батькам. Вони і будуть юридично вважатися батьками даної дитини, попри те, що її виносила і народила сурогатна мати.

Мета проведення Конкурсу:


 • привернення уваги студентів до актуальних питань, пов’язаних із здійсненням права на застосуваня допоміжних репродуктивних технологій методом сурогатного материнства;

 • сприяння дослідженню студентами можливих неточностей, колізій чи прогалин у положеннях законодавства щодо права на застосуваня допоміжних репродуктивних технологій методом сурогатного материнства;

 • забезпечення студентів можливістю виразити власну позицію та запропонувати пропозиції та шляхи їх здійснення щодо вирішення конкретної проблеми;

 • виявлення та розкриття творчого потенціалу студентства;

 • підвищення зацікавленості студентів-правників до розвитку юридичної науки;

 • підвищення рівня поінформованості студентів та поглиблення їх знань в правовій сфері шляхом спонукання до проведення досліджень.

Теми для написання есе:

1. Аналіз чинного законодавства, що регулює відносин сурогатного материнства: проблеми, шляхи вдосконалення.

2. Договірне регулювання сурогатного материнства.

3. Визначення походження дитини, народженої за допомогою сурогатного материнства.

4. Проблеми сімейно-правового статусу дитини, народженої за допомогою сурогатного материнства.

5. Особливості реєстрації народження дитини за допомогою сурогатного материнства як акту цивільного стану.

6. Сурогатне материнство: моральний та релігійний аспекти.

7. Особливості здійснення права на сурогатне материнство в зарубіжних країнах.

Щодо кожної з тем відбір робіт відбуватиметься окремо.
Учасники матимуть змогу представити свою роботу на засіданні «круглого столу», який матиме на меті обмін думками між учасниками, спільний пошук шляхів вирішення поставлених проблем. Окрім того, для участі в «круглому столі» буде запрошено науковців, а також спеціалістів у даній сфері.
ПРАВИЛА УЧАСТІ У КОНКУРСІ

1. Організація конкурсу.

Організаторами конкурсу правничих студентських есе «Сурогатне материнство: pro et contra» (Далі – Конкурсу) є Хмельницький обласний осередок Всеукраїнської громадської організації «Європейська Асоціація Студентів Права Україна» спільно з Хмельницьким університетом управління та права.

2. Мова конкурсу.

На Конкурс можуть бути подані роботи українською мовою.

3. Тематика конкурсних робіт.

Конкурсні роботи мають вiдповiдати загальнiй тематиці конкурсу.

4. Участь у конкурсі.

У Конкурсі мають право брати участь студенти 1-5 курсів, які до 1 березня 2013 року подали заявку на участь у конкурсі та конкурсну роботу.

5. Вимоги до заявок на участь у конкурсі та конкурсних робіт.

5.1. Формуляр заявки на участь у конкурсі додається.

5.2. Правила оформлення робіт:

5.2.1. обсяг роботи – до 10 сторінок (включаючи список літератури);

5.2.2. оформлення роботи:


 • роботи мають бути надіслані в форматі Microsoft Word (розширення .doc);

 • шрифт та розмір літер всіх частин есе - Times New Roman, 14 nm;

 • текст усіх частин есе повинен мати полуторний міжрядковий інтервал;

 • поля: ліве, нижнє – 2,5 см, праве – 1 см, верхнє – 2 см.

5.2.3. Есе для подання на конкурс має бути оформлене за зразком:
Іванов Іван Іванович,

студент 4 курсу 1 групи юридичного факультету Хмельницького університету управління та права


(контактний телефон та електронна скринька (обов’язково))

Сурогатне материнство: моральний та релігійний аспекти

Текст роботи
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


 1. Семенов О.Ф. Запобігання торгівлі людьми: криміналістичні аспекти. – К: Істина. – 2005. – 350 с.

 2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV (зі змінами та доповненнями) // ВВРУ. - 2003. - № 40-44. - Ст. 356.


Література оформлюється без повторів. У тексті статті посилання на літературу робляться у квадратних дужках із вказанням номеру джерела в списку літератури та сторінки у джерелі (наприклад: [3, с. 154]).
5.2. Плагіат.

Для цілей даного Конкурсу плагіатом вважатиметься використання в конкурсній роботі думок, ідей, висловлювань, що не належать авторові роботи (в тому числі думок, ідей, висловлювань інших конкурсантів) без належного посилання на їх автора.

Робота має виконуватися учасником індивідуально та одноособово.

5.3. З метою дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних» організатори мають право на включення персональних даних, наданих конкурсантом під час подання документів на конкурс, до бази персональних, на обробку таких персональних даних та, за необхідності, викликаної виконанням умов зазначеного закону, на передачу таких персональних даних третім особам.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

I етап. Як подати роботу?

Кожен, хто виявить бажання взяти участь у Конкурсі, надсилає заявку на участь у конкурсі та роботу на електронну скриньку Olesya2833@rambler.ru до 1 березня 2013 року включно.

II етап. Перевірка робіт журі.

Склад журі.

До складу журі входять провідні фахівці, які мають необхідну і достатню для оцінювання конкурсних робіт кваліфікацію (зокрема, мають вищу юридичну освіту та досвід наукової або практичної роботи в сфері права) та не мають особистої зацікавленості в результатах конкурсу.


Критерії оцінювання конкурсних робіт.

Оцінювання конкурсних робіт здійснюється за наступними критеріями:

10 балів

Правильність використання юридичної термінології, дотримання стилістичних і синтаксичних правил

20 балів

Послідовність, логічність викладених думок

20 балів

Обґрунтованість позиції, посилання на чинне українське законодавство та міжнародний досвід, їх аналіз та оцінка відповідності

20 балів

Аргументовані пропозиції щодо можливих шляхів вирішення проблеми

30 балів

Оригінальність викладених думок, креативність та неординарний погляд автора

100 балів

Максимальна кількість


Кожна робота оцінюється 3 членами журі, бали яких підсумовуються. Таким чином максимальна оцінка, яку може отримати конкурсна робота становить 300 балів. Переможцями конкурсу визнаються 7 конкурсантів (по одному на кожну запропоновану тему), що отримали найвищу кількість голосів.

III етап. Оголошення.

Результати конкурсу будуть оголошені 9-10 березня 2013 року шляхом повідомлення на електронну скриньку конкурсанта і публікації на офіційному сайті Хмельницького університету управління та права.

IV етап. Представлення.

Переможці конкурсу матимуть змогу представити роботи на засіданні «круглого столу», яке проходитиме 15 березня 2013 року на базі Хмельницького університету управління та права. У ході представлення конкурсної роботи учасник має висвітлити основні концептуальні положення своєї роботи, а також надати відповіді на запитання, що будуть поставлені учасниками засідання.

V етап. Нагородження.

Переможці конкурсу будуть нагороджені дипломами.

Конкурсанти, що не посядуть призових місць, будуть нагороджені cертифікатами учасників Конкурсу.
Контактна особа: Віце-президент з наукової діяльності Хмельницького обласного осередку ВГО «Європейська Асоціація Студентів Права Україна» Гудловська Олеся, тел.: (098)-003-44-15, email Olesya2833@rambler.ru, lesiya84 (skype).