vchilka.in.ua 1

Індивідуальний план роботи студента-практиканта

Дата, час проведення

Зміст роботи

Позначка про виконання


1.

2.
3.

4.

5.
.


6.03.13

11.03.13

11.03.13

11.03.13

14.03.13

….

….

18.03.13

8.04.13

9.04.13 - 13.04.13

13.04.13

17.04.13


  1. Організаційна робота

Участь у настановній конференції

Ознайомлення з програмою, документацією практики

Розподіл за службами практики

Оформлення індивідуального плану роботи

Ознайомлення з планом роботи служби.

…………………

………………..

Корекція індивідуального плану

Узагальнення результатів практики у звіті

Заповнення звітної документації практики
Надання звітної документації на перевірку

Участь у підсумковій конференції


Виконано
Виконано1.

2.

3

.
4.


21.03.13

22.03.13

23.03.13

25.03.13


  1. Методична робота

Вивчення документації на клієнтів, яка є в установі

Вивчити методики діагностування клієнтів соціальної служби

Ознайомитися з загальними відомостями про установу, її структуру, основні напрями діяльності, про склад спеціалістів, їх обов’язків та проблеми установи


Визначити коло проблем, які вирішуються спеціалістами цього закладу


1.

2.

3.

4.

5.


12.03.13

13.03.13

14.03.13

18.03.13

19.03.13
Кожен день


  1. Навчальна робота

Навчальний тренінг

Навчальний тренінг
Вивчення нормативно-правової документації роботи служби

Вивчення документації соціально-педагогічного супроводу клієнта

Вивчити проблеми клієнтів, які потребують соціальної допомоги;

Робота в бібліотеці з вивчення сучасної соціально-педагогічної літератури….

Патронаж сім’ї разом з методистом соціальної служби

Консультація у методиста практики з кафедри соціальної педагогіки

Проведення заходів:

1.
2.

3.


19.03.13

  1. Соціально-виховна робота

Участь в акції

Проведення виховного заходу « » з (вказати контингент , місце)

Проведення залікового виховного заходу індивідуальної форми «»

Проведення залікового виховного заходу колективної форми «»

Проведення ….

Проведення….

Участь у …..

Схема написання соціально-педагогічного заходу

Тема заходу

Місце проведення заходу

Контингент роботи

Форма організації заходу
Мета заходу

Обладнання заходу

План проведення заходу

Сценарій та зміст заходу

Самоаналіз заходу

(Довідковий розділ щоденника)


 1. Назва служби. Адреса установи. Телефон.

 2. Обов’язки студента-практиканта.

 3. Програма практики: мета; завдання.

 4. Зміст практики. (Основний розділ щоденника)Дата

Зміст роботи

Зауваження практиканта

6.03.13

Участь у настановній конференції

Мета, основні завдання практики зрозумілі

11.03.13

Ознайомлення зі роботою служби

:Ознайомлення з технікою безпеки

12.03.11

Навчальний тренінг

Назва «»

Мета

13.03.11


Навчальний тренінг
14.03.11

Ознайомлення з роботою служби

Звітні матеріали з практики

 1. Характеристика студента-практиканта (підписана та завірена печаткою директором служби) (Додаток 4).

 2. Індивідуальний звіт практиканта про виконану роботу відповідно до завдань практики.

 3. Індивідуальний план роботи, який складається кожним практикантом разом з методистом та керівником практики у перші 2-3 дні практики і ґрунтується на завданнях, зазначених у програмі практики та плану роботи служби (Додаток 3).
 4. Щоденник соціально-педагогічних спостережень, у якому студент щодня записує й аналізує виконану за день роботу, фіксує свої спостереження, педагогічні роздуми (Додаток 1,2).


 5. Картка утримувача послуг (Додаток 5, 6)

 6. Картка огляду життєвого простору клієнта(Додаток 7).

 7. Конспект заходів з соціально-виховної роботи з самоаналізом (1 захід індивідуальний, 1 – колективний .Провести не Додаток 8)

 8. Аналіз роботи служби (Додаток).

Основні вимоги для отримання заліку

  • Відвідування студентом усіх запланованих програмою днів практики (якщо з тієї чи іншої причини студент не зміг пройти практику в групі, він повинен пройти її індивідуально).

  • Повне виконання програми практики.

  • Проведення не менше 4 соціально-виховних заходів (обов’язково 1 захід індивідуальний, 1 – колективний, на які представити конспект заходів).

  • Оформлення щоденника, індивідуального плану роботи та звіту.

  • Захист основних положень та висновків на підсумковій конференції.

  • Знання специфіки, мети та основних напрямів роботи бази практики, відповідних форм, методів та засобів роботи з конкретними об'єктами педагогічної діяльності.

  • Знання теоретичних питань, на яких базується соціально-педагогічна діяльність.

  • Володіння етичними нормами стосунків з клієнтом, співробітниками установи, однокурсниками, керівниками.

  • Сформованість професійних умінь.

  • Творчий рівень виконання завдань практики.


План проведення підсумкової конференції

1. Привітання декана, зав. каф. студентів

2. Вступне слово керівника практики

3. Захист студентами практики у службах:

Питання для обговорення:

  1. Особливості проходження практики у службі.

  2. Основні форми, методи соціально-педагогічної діяльності студентів під час проходження практики.

  3. Основні напрямки роботи ЦСССДМ.

  4. Проблеми та шляхи їх подолання.
  5. Пропозиції щодо організації навчальної практики у службах.


 1. Підведення підсумку практики.


Схема аналізу діяльності служби за минулий рік

Напрямки аналізу служби:

 • Ознайомитися зі структурою ЦСССДМ;

 • Проаналізувати нормативне забезпечення ЦСССДМ (закони, постанови, устав);

 • Виявити фінансування ЦСССДМ (державне, місцеві бюджети, інші надходження);

 • Визначити напрямки роботи;

 • Проаналізувати діяльність служби за минулий рік за кількістю заходів (див. табл.);

 • Визначити об’єктів роботи;

 • Розглянути форми роботи ЦСССДМ;

 • Провести дослідження індивідуальних проблем клієнта;

 • Скласти картку огляду життєвого простору клієнтів.