vchilka.in.ua 1

 1. Бюджетний процес в Україні та його удосконалення (Сікорська М.)


 2. Бюджетні повноваження Державного казначейства України

 3. Взаємовідносини Державного казначейства України з банківською системою

 4. Взаємодія Державного казначейства з органами податкової служби

 5. Платіжна система виконання державного бюджету (Король Н.)

 6. Реєстраційні рахунки розпорядників коштів

 7. Внутрішня платіжна система Державного казначейства України

 8. Управління наявними коштами та вдосконалення системи управління готівкою

 9. Єдиний казначейський рахунок і перспективи його розвитку (Хоречко В.)

 10. Елементи платіжної системи виконання державного бюджету

 11. Касове виконання державного бюджету за доходами (Репеля М.)

 12. Фінансовий аналіз надходжень до державного бюджету (Довгань Д.)

 13. Облік казначейських операцій з касового виконання бюджету за доходами

 14. Фінансове планування та прогнозування надходжень до державного бюджету

 15. Казначейські операції за надходженнями до державного бюджету

 16. Управління рухом коштів по доходах державного бюджету

 17. Касове виконання бюджету за видатками

 18. Облік казначейських операцій з касового виконання бюджету за видатками

 19. Управління рухом коштів по видатках державного бюджету

 20. Організація роботи органів державного казначейства з касового виконання державного бюджету за видатками

 21. Кошторис як основний плановий документ бюджетної установи

 22. Порядок формування і затвердження кошторисів бюджетних установ

 23. Регулювання взаєморозрахунків між державним і місцевим бюджетами

 24. Планування податкових надходжень до місцевого бюджету

 25. Фінансове планування та прогнозування надходжень до місцевого бюджету
 26. Фінансовий аналіз надходжень до місцевого бюджету (Бур'ян К.)


 27. Управління фінансовими ресурсами місцевих органів самоврядування

 28. Казначейське обслуговування місцевого бюджету та його вдосконалення

 29. Організація обслуговування державного боргу (Ювченко О.)

 30. Звітність у системі казначейства та її удосконалення

 31. Звітність про доходи та видатки бюджету (Журавель Л.)

 32. Звітність про виконання бюджетів та її вдосконалення

 33. Облікова політика органів державного казначейства у процесі виконання бюджету

 34. Комп’ютерне та програмне забезпечення казначейських операцій

 35. Інформаційні системи управління та контролю за виконанням бюджету

 36. Система електронних платежів Національного банку України (Пономаренко С.)

 37. Фінансовий контроль за використанням державних коштів (Ященко М.)

 38. Контрольні повноваження державного казначейства та їхнє обґрунтування

 39. Організація контролю за станом і достовірністю бухгалтерського обліку та звітності в органах місцевого самоврядування

 40. Розробка системи попереднього контролю за використанням коштів державного бюджету

 41. Підготовка звітів про виконання бюджету та її удосконалення