vchilka.in.ua 1

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА


від 19 березня 2008 р. N 226

Київ

Про схвалення Основних напрямів реалізації державної політики щодо соціальних гарантій військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом


Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Схвалити Основні напрями державної політики щодо соціальних гарантій військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом (далі - Основні напрями), що додається.

2. Установити, що:

Міністерство оборони є головним органом у системі органів виконавчої влади, який забезпечує розроблення і реалізацію Основних напрямів;

Міністерство фінансів разом з Міністерством економіки та Міністерством оборони забезпечує розроблення і внесення пропозицій стосовно фінансового забезпечення переходу від комплектування військових формувань, правоохоронних органів та Державної спеціальної служби транспорту військовослужбовцями строкової служби до комплектування їх військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом.

3. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, в яких проходять службу військовослужбовці строкової служби, завершити до 2010 року виконання передбачених відповідними відомчими програмами заходів щодо переходу від комплектування військових формувань, правоохоронних органів та інших формувань військовослужбовцями строкової служби до комплектування їх військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом.

4. Міністерству оборони разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробити і подати у двомісячний строк Кабінетові Міністрів України проекти нормативно-правових актів з метою забезпечення реалізації Основних напрямів.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО Інд. 29

 


Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 19 березня 2008 р. N 226 


ОСНОВНІ НАПРЯМИ
реалізації державної політики щодо соціальних гарантій військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом


Реалізація державної політики щодо соціальних гарантій військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, є пріоритетом діяльності Кабінету Міністрів України та здійснюється за такими напрямами:

1. Установлення прав військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, та громадян, що її проходили:

право вибору місця проходження військової служби громадянами, що обрали військову службу за контрактом замість строкової військової служби;

заборона залучення військовослужбовців до виконання завдань, не пов'язаних безпосередньо з обов'язками служби;

відновлення права військовослужбовців на безоплатний проїзд до місця проведення чергової відпустки;

удосконалення програм соціальної адаптації та збільшення кількості професій, за якими проводиться перепідготовка військовослужбовців, що звільняються з військової служби;

виплата грошової допомоги у розмірі посадового окладу звільненим військовослужбовцям у період їх працевлаштування, але не більш як протягом трьох місяців;

надання громадянам протягом двох років з дня звільнення з військової служби переважного права на залишення на роботі у разі скорочення чисельності або штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці;

надання громадянам, що проходили військову службу за контрактом, переважного права для вступу на державну службу.

2. Покращення умов проходження військової служби шляхом:


1) поступового збільшення грошового забезпечення:

установлення мінімального місячного грошового забезпечення військовослужбовцям рядового складу, які проходять військову службу за контрактом, у розмірі 1200 гривень;

індексація грошового забезпечення військовослужбовців відповідно до законодавства;

установлення військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу винагороди у разі укладення: контракту про проходження військової служби (далі - контракт) у розмірі посадового окладу; другого та кожного наступного контракту - двох посадових окладів;

установлення надбавки в розмірі 20 відсотків місячного грошового забезпечення військовослужбовцям, що проходять службу у віддалених від населених пунктів військових гарнізонах, визначених Кабінетом Міністрів України;

2) запровадження нових стандартів забезпечення продовольством і речовим майном:

за рахунок держави:

- військовослужбовців рядового, сержантського та старшинського складу продовольством за встановленими нормами, а офіцерів - під час військових навчань, походів кораблів, бойових стрільб, бойового чергування, несення служби у добовому наряді;

- усіх категорій військовослужбовців речовим майном за встановленими нормами;

запровадження грошової компенсації замість продовольчого забезпечення у разі перебування військовослужбовця рядового, сержантського та старшинського складу у відрядженні та за вихідні, святкові і неробочі дні;

3) створення належних умов для відпочинку:

забезпечення встановленої тривалості службового часу, крім періоду військових навчань, походів кораблів, бойових стрільб, бойового чергування, несення служби в добовому наряді;

гарантоване забезпечення:

- п'ятиденного робочого тижня з двома вихідними днями;

- вільного пересування територією України у вихідні, святкові та неробочі дні, крім періоду військових навчань, походів кораблів, бойових стрільб, бойового чергування, несення служби в добовому наряді;


- надання відпочинку військовослужбовцям, що залучаються до виконання службових обов'язків у вихідні, святкові і неробочі дні;

надання щорічної відпустки із збереженням грошового забезпечення та виплатою допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення для військовослужбовців рядового, сержантського та старшинського складу, що обрали військову службу за контрактом замість строкової військової служби, тривалістю 24 календарні дні, в інших випадках - тривалістю, визначеною законодавством;

надання щорічної додаткової відпустки із збереженням грошового забезпечення військовослужбовцям, виконання обов'язків служби яких пов'язане з нервово-емоційним навантаженням або здійснюється в особливих природних географічних, кліматичних і екологічних умовах та умовах підвищеного ризику для життя і здоров'я, тривалістю до 10 календарних днів.

3. Забезпечення безоплатного проходження військовослужбовцями щорічного медичного огляду.

4. Забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями в мінімально можливий строк.

5. Створення умов для підвищення рівня освіти військовослужбовців:

 надання можливості:

- для підготовки до вступу до вищих навчальних закладів;

- для вступу поза конкурсом до державних вищих навчальних закладів;

- для вступу до вищих військових навчальних закладів на очну форму навчання військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, на пільгових умовах;

оплата вартості навчання на курсах водіїв та іноземних мов при військових навчальних закладах.

____________

 

© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 - 2009
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 - 2009