vchilka.in.ua 1

7.7


В першу чергу обладнуються майданчики для стоянки машин і КТП.

КТП організується у випадках компактного розташування частини і розчіщується біля основного виїзду із парку. При роззосередженому розташуванні військової частини контроль технічного стану машин організується командирами підрозділів.

КТП обладнується в наметі або землянці. Біля КТП відриваються щілини для укриття особового складу. Для контролю технічного стану машин використовується той же інструмент, що і на стаціонарному КТП.

Контрольно-технічний пункт (КТП) призначений для контролю за виходом машин із парку і поверненням їх в парк, перевірки їх технічного стану і правильності оформлення шляхових документів, за допуском особового складу в парк. КТП організується в кожній військовій частині, яка має 15 і більше машин. При спільному розташуванні частин в одному військовому містечку можуть організовуватись також гарнізонні КТП.

КТП включає будівлю, майданчик для перевірки технічного стану машин, в¢їздні і виїзні ворота.

Будівля КТП повинна розміщуватись між воротами для в"їзду і виїзду машин або біля них з одного боку.

Приміщення КТП повинно бути обладнано електричним освітленням (основним і черговим), опаленням, телефонним зв"язком і іншими засобами сигналізації і керування.

В будівлі КТП, як правило, обладнуються кімнати для чергового парку, начальника КТП, відпочинку осіб добового наряду і водіїв чергових машин, а також клас безпеки руху і інструктажу водіїв і старших машин. Крім того, в будівлі може бути обладнано приміщення для водіїв по оформленню ними шляхових листів і чекання дозволу на виїзд.
7.8

Польові парки створюються у разі тимчасового розташування військової частини (підрозділу) в польових умовах для кожної роти (батальйону).

Облаштування та обладнання парків мають забезпечувати швидкий і зручний вихід машин. Територія парку розмежовується на ділянки, які закріплюються за підрозділами. Межі ділянок позначаються покажчиками. Територія постійного парку обгороджується, озеленюється, освітлюється та оснащується технічними засобами охорони, обладнанням, які забезпечують додержання норм і правил охорони довкілля.


Усі будівлі парку, ворота будівель і ворота парку нумеруються.

За додержання внутрішнього порядку в парку, правильне утримання та зберігання озброєння, бойової та іншої техніки, спеціальних споруд, складів, за підтримання чистоти й виконання протипожежних і природоохоронних заходів відповідає заступник командира частини з озброєння, а там, де його за штатом не передбачено, - особа, призначена наказом командира військової частини.

За утримання техніки, приміщень і ділянок території парку, закріплених за підрозділами, відповідають командири підрозділів.

Технічне обслуговування озброєння і техніки здійснюється після кожного повернення з рейсів, а також після встановленого нормативами пробігу (роботи) та зберігання. Крім того, здійснюється сезонне обслуговування озброєння й техніки. Озброєння, бойова та інша техніка, що пройшли обслуговування, ставляться на стоянку.

Огляд та обслуговування озброєння, бойової та іншої техніки, а також дообладнання і впорядкування парків здійснюються у визначені командиром військової частини дні.

Внутрішній порядок і розпорядок роботи в парку оголошуються наказом по частині.

7.9

Особливостями польових парків можуть бути:

- можлива наявність додаткових елементів (пункт повної або часткової дезактивації машин, пост дозиметричного контролю, КПП, суміщений з КТП та ін.);

- організація і обладнання парку в масштабі підрозділу;

- використання рухомих засобів технічного обслуговування і поточного ремонту, в тому числі безпосередньо на місцях стоянки машин;

- використання рухомих засобів для дозаправки машин паливом і іншими видами палива і мастильних матеріалів, в тому числі і шляхом подачі їх до місць стоянки (укриття) машин;

- можлива відсутність окремих елементів парку і інше. При визначенні ділянки місцевості і обладнання окремих елементів польового парку повинні враховуватись по можливості додаткові наступні основні військово-технічні вимоги:


- територія, яка відводиться під парк, повинна мати ділянки з сухим твердим грунтом і низьким рівнем грунтових вод, що дозволяє обладнувати укриття для машин в повний профіль, а також мати достатню кількість під"їздниx шляхів;

- для розміщення автомобільної і інших видів техніки не використовувати населених пунктів і солончакових грунтів, які мають стійку наведену радіацію;

- польові парки необхідно розміщувати по можливості поблизу джерел води, які можуть використовуватись для технічних потреб і гасіння пожежі;

- в польових парках повинна забезпечуватись можливість зручного розміщення і ефективного використання рухомих майстерень.

Послідовність і обсяг робіт по обладнанню польових парків визначаються командиром частини в залежності від обставин, термінів розміщення частини і наявності спеціальних технічних засобів, які можуть бути використані для виконання інженерних робіт по укриттю машин і особового складу.

Рекомендується наступна послідовність виконання окремих видів основних робіт по обладнанню польових парків:

- розчищення місцевості для попередження загоряємості і розповсюдження вогню у випадку виникнення джерел пожежі;

- обладнання під"їздних шляхів і запасних виїздів для швидкого виводу машин на дороги (маршрути) із врахуванням майбутніх дій частини;

- обладнання щілин, укрить і землянок для особового складу;

7.10

Пункт заправки в польовому парку організується, як правило, з використанням рухомих засобів зберігання і видачі палива і масла. Заправляються машини із автопаливозаправників, автоцистерн, або бідонів (каністр), які перевозяться на бортових автомобілях.

В залежності від обставин -машини можна заправляти або на місцях їх стоянок з подачею до них засобів, або на спеціально обладнаному місці.

Взимку для заправки машин підігрітою водою і маслом використовуються водомаслозаправники і водомаслогрійки.

Пункт чистки і миття в польовому парку обладнується біля джерела води, розміщеного поблизу парку. В районі пункту чистки і миття організується майданчик для часткової дезактивації машин.


Якщо військова частина розміщується роззосереджено на значній території і машини підрозділу не мають спільних шляхів руху, то пункт миття необхідно обладнувати поблизу місць розгортання рухомих майстерень технічного обслуговування підрозділів. Для миття машин використовуються насосні установки ПЗ/2, МП-800, які входять в комплект майстерень.

Пункт технічного обслуговування в польових умовах обладнується на базі рухомих майстерень. Технічне обслуговування машин проводиться або на місцях стоянки машин, або на спеціально підготовлених майданчиках.

При роззосередженому розташуванні частини обслуговування машин організується в підрозділах силами водіїв за допомогою рухомих майстерень технічного обслуговування і ремонту МТО-АТ і МТО-АТГ.

В залежності від бойових обставин майстерня розгортається або частково, або повністю. При повному розгортанні і тривалому розміщенні майстерні на одному місці обладнуються укриття для особового складу і майстерні, біля майстерні розчищається ділянка, розбивається на пости, оснащується обладнанням для виконання робіт.
7.11

Машини перед виходом із парку готуються водіями з виконанням всього обсягу робіт контрольного огляду. Готовність машин до виходу контролюють командири підрозділів або їх заступники з озброєння (авто-техніки). Після перевірки кожної машини заступник командира підрозділу (авто-техніки), а там, де він штатом не передбачений, начальник автомобільної служби частини звіряє показ спідометра з записом в шляховому листі, розписується в ньому і дозволяє водію виїхати на майданчик огляду машин і пред"ставляє машину начальнику КТП для перевірки.

Начальник КТП перевіряє технічний стан машини: зовнішній вигляд, заправку охолоджуючою рідиною і маслом, показ контрольних приладів, справність механізмів і вузлів, які забезпечують безпеку руху, справність обладнання для перевезення людей, стан, а також зовнішній вигляд водія і наявність необхідних шляхових документів.

Черговий парку при наявності в шляховому листі усіх підписів посадових осіб звіряє шляховий лист із нарядом на використання машин, робить запис в журналі виходу і повернення машин, відмічає в шляховому листі час відбуття машини з парку і дає дозвіл днювальному на її випуск.


Порядок допуску до машин і іншої техніки на випадок тривоги або збору визначається відповідними інструкціями.

Машини при виході із парку на КТП в цих випадках звичайно не перевіряються.

Після повернення із рейсу водій доповідає черговому парку про виконання щоденного технічного обслуговування в повному обсязі і черговий парку приймає машину на місці її стоянки, після чого дозволяє водію піти з парку.

Машини із парку черговий парку випускає лише з оформленими шляховими листами, підписаними заступником командира полку з озброєння, і які мають відмітку начальника КТП про справний стан машин, при наявності у водія документів, які підтверджують їх особу, посвідчення водія, а у водіїв транспортних машин, крім того, талону на право експлуатації машин.