vchilka.in.ua 1

Затверджую

Перший проректор ____________Гнатюк В.О.
Графік навчального процесу економічного факультету

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

на ІІ семестр 2012-2013 навчального року

(заочна форма навчання)Напрям підготовки / спеціальність

Курс

Група

Теоретичне навчання та заліково-екзаменаційна сесія


Перелік заліків

Перелік екзаменів

Практика

Галузь знань 0305 Економіка і підприємництво

Напрям підготовки 6.030505 Управління персоналом і економіка праці

4 курс

41 – УП

Навчально-екзаменаційна сесія

з 25 березня по 13 квітня

2013 року

(20 днів)


1.Методи прийняття управлінських рішень1.Ринок праці

2.Управління персоналом

3.Нормування праці

4.Мотивація персоналу

5.Політологія

Виробнича

практика

з 22 лютого по 22 березня

2013 рокуГалузь знань 0305 Економіка і підприємництво

Напрям підготовки 6.030504 Економіка підприємства

на базі ОПП підготовки молодшого спеціаліста

4 курс

42 - ЕП

Навчально-екзаменаційна сесія

з 25 березня по 13 квітня

2013 року

(20 днів)


1.Операційний менеджмент

2.Капітал підприємства:формування та оцінювання


1.Проектний аналіз

2.Планування і контроль на підприємстві

3.Потенціал і розвиток підприємства

4.Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків

5.Економіка і організація інноваційної діяльності підприємства

Виробнича практика

з 22 лютого по 11 березня 2013року

Галузь знань 0305 Економіка та підприємництво

Спеціальність 7.03050401 Економіка підприємства

5 курс

51- 52 ЕП

Навчально-екзаменаційна сесія

з 25 березня по 13 квітня

2013 року

(20 днів)

.

1.Ціни і ціноутворення

2.Маркетинг в освіті

3.Менеджмент персоналу

4.Фінансова санація і банкрутство підприємств

5.Управління конкурентоспроможністю підприємства

1.Фінансовий менеджмент

2.Стратегічне управління підприємством

3.Економічна діагностика


Виробнича практика

з 11 лютого по 06 березня 2013року

Галузь знань 0305 Економіка і підприємництво

Напрям підготовки 6.030505 Управління персоналом і економіка праці

1курс

11 – УП

Навчально-екзаменаційна сесія

03 червня по 17 червня

2013 року

(15 днів)


1.Іноземна мова

2.Економічна етика

3.Основи наукових досліджень

4.Управління конфліктами

1.Мікроекономіка

2.Вища математика

3.Інформатика

4.Регіональна економікаГалузь знань 0305 Економіка і підприємництво


Напрям підготовки 6.030504 Економіка підприємства

1курс

12 – ЕП


Навчально-екзаменаційна сесія

03 червня по 17 червня

2013 року

(15 днів)


1.Іноземна мова

2.Економічна етика

3.Системи технологій в промисловості

4.Управління конфліктами

1.Мікроекономіка

2.Вища математика

3.Інформатика

4.Регіональна економіка
Галузь знань 0305 Економіка і підприємництво

Напрям підготовки 6.030505 Управління персоналом і економіка праці

2 курс

21 – УП

Навчально-екзаменаційна сесія

03 червня по 17 червня

2013 року

(15 днів)


1.Українська мова

2.Діловодство з використанням комп’ютерної техніки

3.Статистика праці

1.Іноземна мова

2.Філософія

3.Оптимізаційні методи та моделі

4.Економіка підприємства

5.Гроші і кредит

6.Курсова робота за вибором студента
Галузь знань 0305 Економіка і підприємництво

Напрям підготовки 6.030505 Управління персоналом і економіка праці

3 курс

31 – УП

Навчально-екзаменаційна сесія

03 червня по 22 червня

2013 року

(20 днів)


1.Психологія діяльності та навчальний менеджмент

2.Методика викладання економіки

3.Культурологія

4.Економічний аналіз

5.Кадрова служба

6.Інформаційні системи в управлінні персоналом та економіці праці


1.Маркетинг

2.Економіка праці і соціально-трудові відносини

3.Національна економіка

4.Політологія

5.Курсова робота
Галузь знань 0305 Економіка і підприємництво

Напрям підготовки 6.030504 Економіка підприємства

на базі ОПП підготовки молодшого спеціаліста

3курс

32 - ЕП

Навчально-екзаменаційна сесія

03 червня по 22 червня

2013 року

(20 днів)


1.Історія економіки і економічної думки

2.Економіко-математичні методи та моделі

3.Бухгалтерський облік

4.Статистика

5. Психологія діяльності та навчальний менеджмент

6. Методика викладання економіки


1.Мікроекономіка

2.Макроекономіка

3.Економіка підприємства

4.Гроші та кредит

5.Економіка праці і соціально-трудові відносини

6.Курсова робота з менеджменту

Декан економічного факультету П.А.Стрельбіцький

Затверджую
Перший проректор ____________Гнатюк В.О.

Розклад

екзаменів весняної екзаменаційної сесії факультету ……

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

на ІІ семестр 2012-2013 навчального року

(заочна форма навчання)
Напрям підготовки / спеціальність


№ з/п

Назва дисципліни

№ групи / дата

Прізвище екзаменатора


Декан ПІБ