vchilka.in.ua 13.17. ВЕЛОСИПЕДНИЙ ТУРИЗМ

3.17.1. Зміст змагань

3.17.1.1. Змагання з велосипедного туризму (ТВелТ) полягають у проходженні дистанцій, прокладених як по дорогам з твердим або ґрунтовим покриттям, так і на пересіченій місцевості з природними та штучними перешкодами, а також у виконанні спеціальних додаткових етапів - (ДЕ).

3.17.1.2. Змагання проводяться на дистанціях: „Велоралі” - командні змагання; „Фігурне водіння велосипеду”, „Велокрос”, „Тріал” - особисті змагання з можливим командним заліком.

3.17.1.3. Фігурне водіння велосипеду
, велокрос, та тріал можуть бути самостійними дистанціями на змаганнях з дистанціями І та II класу, а для дистанцій III - V класу - за умови їх об'єднання в одну „Комплексну дистанцію”.

3.17.2. Класифікація змагань

3.17.2.1. В залежності від складності, дистанції поділяються на 5 класів з перешкодами, що відповідають технічно складним ділянкам велосипедних походів (табл. 3.17.1).

Таблиця 3.17.1.

Клас дистанцій змагань

Вантаж на одн-ого учасника, чоловіка (жінку) кг.

Велоралі

Фігурне водіння

Велокрос

Тріал

Протяжність км.

не менше

Загальний набор висоти, м,*

не менше

Додаткових етапів, не менше

Кількість фігур,


не менше


Відстань між фігурами,

м.

Кількість перешкод на одному колі, не менше

Кількість перешкод, не менше

V

16 (12)

50

800

12-14**

11

3 - 3,5

7

7

IV

12 ( 9 )

40

600

10-11**

9

3 – 4

6

6

III

8 (6)

30

400

8-9***

7

3 – 4

5

5

II

6 (5)

20

200

5-7***

6

4 – 5

4

4

І

4 (3)

10


100

4-5***

5

5 - 6

3

3

* - при меншій набраній висоті (на кожні не повні 100 м) добавляється по одному додатковому етапу до максимальної їх кількості;

** - обов'язкові етапи: 3.17.4.1(1); 3.17.4.1(2); 3.17.4.1(19),

*** - обов'язкові етапи: : 3.17.4.1(1); 3.17.4.1(2)

3.17.2.2. Склад команд може бути чоловічим, жіночим або змішаним, про що зазначається в Положенні про змагання. Мінімальний склад команди на дистанціях: І-ІІ класів - 2 учасника; III - V класів - 4 учасника.

3.17.2.3. По часу проведення змагання можуть бути тільки денними.

3.17.3.Проходження дистанцій

3.17.3.1. Загальні положення для всіх дистанцій.

1) Проходження дистанцій полягає в подоланні всіх етапів з виконанням вимог, обумовлених в цих Правилах, Положенні про змагання та Умовах їх проведення.

2) До змагань допускаються будь-які велосипеди з базою (відстань між втулками колес) не менш 980 мм. і багажниками для перевезення вантажу. Наявність заднього багажника – обов’язкова.

3) На кожній дистанції (етапі) суддівська колегія може встановлювати оптимальний та контрольний час проходження. Розрахунок оптимального та контрольного часу визначається суддівською колегією з урахуванням класу змагань і конкретних погодних умов. За перевищення контрольного часу або не проходження дистанції (етапу) команда (учасник) отримує час останньої команди (учасника) плюс штраф одна хвилина за кожний неподоланий етап. За перевищення оптимального часу накладаються штрафні бали у відповідності до цих Правил.

4) Особливості проходження дистанції обумовлюються, при необхідності, Умовами проведення змагань і уточнюються при роз'ясненні або демонстрації проходження дистанції чи окремих її етапів.


5) Вважається, що учасник пройшов дистанцію, якщо переднє колесо його велосипеду торкнулося лінії фінішу.

6) Падінням учасника вважається ситуація, коли учасник торкається землі коліном або будь-якою частиною тіла вище колін.

7) Падінням велосипеда вважається ситуація, коли велосипед торкається землі своїми частинами крім коліс та педалей.

8) На автошляхах, де під час проведення змагань не був перекритий рух транспортних засобів, учасники змагань керуються Правилами дорожнього руху.

3.17.3.2. Дистанція „Велоралі”.

1) Велоралі полягає у проходженні дистанції по легенді та за графіком, в якому обумовлені час руху або швидкість між контрольними пунктами (КП), та у виконанні чи подоланні ДЕ. Дистанція може складатися з одного або кількох кіл. Перелік ДЕ розміщенний в п. 3.17.4.1.

2) Всі контрольні пункти чітко позначаються табличкою з відповідним номером і назвою.

3) За годину до часу свого старту команда отримує контрольну картку з маршрутною схемою.

Контрольна Картка - основний документ велоралі, в якому фіксується і підтверджується проходження дистанції та этапів командою. До неї заносяться відомості про час проходження дистанції та етапів. Проходженням КП вважається момент подання контрольної картки у руки судді учасником команди. Весь склад команди повинен знаходитися в зоні збору. За самовільне внесення учасниками записів та виправлення, а також втрату картки, команда отримує час останньої команди плюс штраф 10 хвилин.

Маршрутна схема являє собою нитку маршруту, на якій вказуються місця знаходження КП, їх орієнтири, відстань між ними, дані про ДЕ, перерви в русі та інші відомості про маршрут. Маршрутна схема видається у вигляді легенди - короткого пояснювального тексту у вигляді таблиці, умовних знаків (топографічних) і стрілок, які визначають напрямок руху.

4) Вантаж на дистанції „Велоралі” може розподілятися між учасниками команди довільно. На усіх інших дистанціях вантаж, у відповідності до табл.1, кожний учасник транспортує індивідуально на багажниках свого велосипеда.


5) Загальний результат на дистанції „Велоралі” визначається сумою часу перебування на деяких етапах та штрафами, переведеними у часовий вимір (п. 3.17.6.4)

3.17.3.3. Дистанція „Фігурне водіння велосипеду”

Дистанція фігурного водіння велосипеду полягає в проходженні фігур, що розташовані на майданчику з ґрунтовим або твердим покриттям, у будь-якій послідовності. Обов'язковими фігурами для дистанцій усіх класів є: вісімка, гойдалка, колія, стоп-лінія. Довжина всієї дистанції - близько 100 м.

3.17.3.4. Дистанція „Велокрос”.

Велокрос - це дистанція з штучними та природними перешкодами, загальною довжиною не менше 1 км, яка може складатися з одного або декількох кіл.

3.17.3.5. Дистанція „Тріал”.

Тріал являє собою дистанцію довжиною 100-200 м. з природними та штучними перешкодами (крутий схил; яр; піщані; заболочені та інші важкопрохідні дільниці; струмки; калюжі; стовбури дерев, що лежать, тощо) по вузькому коридору (до 1,5м), утвореному природними і штучними обмеженнями (стрічки між деревами або стійками тощо).

3.17.4. Рекомендовані ДЕ і перешкоди

Даний перелік ДЕ і перешкод наведено за видами дистанцій, проте, деякі перешкоди однієї дистанції можуть бути включені в інші дистанції.

3.17.4.1. Додаткові етапи на дистанції „Велоралі”

1) Правила дорожнього руху.

Завдання виконується всіма учасниками окремо. Кожний витягає картку з питаннями по дорожнім ситуаціям і дає відповідь.

Штрафується (по 3 бали) кожна невірна відповідь, підказка іншим учасником. Час усіх відповідей йде за рахунок часу між контрольними пунктами.

2) Надання першої долікарняної допомоги

Орієнтовний перелік травм:

1. Кровотечі. 2. Проникаюче поранення грудної клітини. 3. Проникаюче поранення черевної порожнини. 4. Травма черепа. 5. Перелом ключиці. 6.Перелом ребер. 7. Пошкодження хребта. 8. Перелом тазу. 9. Перелом плеча. 10. Перелом передпліччя. 11. Перелом стегна. 12. Перелом гомілки. 13. Перелом щиколотки. 14. Розтягнення і розрив зв'язок. 15. Вивихи. 16. Термічні опіки. 17.Переохолодження. 18. Тепловий, сонячний удар. 19. Ураження блискавкою. 20. Утоплення. 21. Гірська хвороба. 22. Гостра серцево-судинна недостатність, непритомність. 23. Зупинка серця та дихання. 24. Шок. 25. Харчові отруєння. 26.Простудні захворювання (запалення легенів). 27. Укуси комах, плазунів, звірів.


Завдання виконується всіма учасниками окремо. Кожний витягає картку з назвою умовної травми і дає відповідь.

Штрафується (по 3 бали) кожна невірна відповідь, підказка іншим учасником. Час перебування на етапі - аналогічно п.3.17.4.1.(1).

3) Кріплення та перевезення вантажу.

Завдання проводяться безпосередньо на старті дистанції велоралі після п. 3.17.4.1(1) та п. 3.17.4.1(2) в рахунок часу між контрольними пунктами. Після сигналу „Старт” учасники підносять вантаж до велосипедів, що знаходяться на відстані 8-10 м у напрямку подальшого руху, закріплюють його на задніх багажниках та транспортують до фінішу. Можлива перевірка ваги на будь-якому КП дистанції. Штрафується втрата вантажу (2 бали за кожний неповний кілограм).

4) Встановлення намету.

Етап виконується на час (у секундах). Намет суддівський. Змагання полягають в розбиранні та складанні в чохол попередньо встановленого намету і деталей кріплення, а потім - встановленні намету до повної готовності. Неякіс-на установка намету виправляється командою за рахунок свого часу.

5) Розпалювання вогнища.

Метою змагання є доведення до кипіння певної кількості води в суддівській посуді на вогнищі, розпаленому дровами. Фінішем є мить стабільного кипіння води. Приладдя для вогнища і дрова - суддівські. Кількість сірників не обмежується. Використання горючих рідин, вибухонебезпечних і горючих речовин не допускається. Завдання виконується виконуєтьсяз врахуванням часу від старту до фінишу в секундах. Штрафується використання при розпалюванні одночасно більше 1-го сірника (по 1 балу за кожний додатковий сірник).

6) Визначення азимуту.

Виконується по черзі кожним учасником. Компас суддівський. Штрафується (по 1 балу) відхилення на кожні ± 3 град. від істинного (дійсного) значення азимуту на вказаний суддею орієнтир. Час перебування на етапі - аналогічно п. 3.17.4.1(1).

7) Ремонт велосипеда.


Ремонт полягає у виправленні умовної поломки на вказаному суддею велосипеді. Всім командам призначається однаковий вид ремонту. Ремонт виконується інструментом команди. Перелік поломок: вісь переднього колеса, вісь педалі, вал каретки, спиця або ніпель, шатун, болт руля, гальмівна колодка, заміна камери колеса. Завдання виконується на час. Неповноцінність ремонту визначає суддя за рахунок часу команди. Фіксується час, витрачений командою на ремонт до остаточного виправлення дефектів (у секундах). Штраф аналогічно п. 3.17.4.1(4).

8) Рух по бездоріжжю на велосипеді.

Дільниця довжиною не більше 100 м і шириною 1,5 - 2 м прокладається по бездоріжжю з природними перешкодами (пісок, болото, рови, брід, круті повороти тощо). Дистанція долається по черзі кожним учасником окремо. Штрафується кожен дотик ногою землі (по 1 балу), виїзд за обмеження і падіння учасника (велосипеду) - по 3 бала. Час перебування на етапі - аналогічно п. 3.17.4.1(1).

9) Рух за графіком.

Графік руху задається швидкістю або часом (оптимальний час). Команда штрафується (по 2 бали) за кожну неповну хвилину запізнення на кожному етапі контролю. Випередження графіку не штрафується і не заохочується.

10) Швидкісна дільниця.

Етап (довжина до 2 км) проводиться на дорозі з твердим покриттям або ґрунтовій дорозі, без перетину з автошляхами. Час перебування на етапі враховується у сек.

11) Підйом вгору на велосипеді.

Довжина етапу - до 200 м, крутизна підйому - не більше 15 град (27%). Дистанція долається на велосипеді по черзі окремо кожним учасником. Штраф аналогічно пункту 3.17.4.1(8).

12) Спуск по схилу на велосипеді.

Довжина етапу до 100 м, крутизна схилу - не більше 20 град (36.5%). На ґрунтовому схилі прокладається дистанція спуску з З - 5 поворотами під кутом до 90°. Місця поворотів позначаються не менш як двома прапорцями і обмежувальними лініями шириною до 2 м. Дистанція долається по черзі окремо кожним учасником. Штраф і час виконання - аналогічно пункту 3.17.4.1(8).


13) Піщана дільниця.

Дільниця з піщаним покриттям з довжиною від 10 до 50м (через 10 м, в залежності від класу дистанції). Штраф і час виконання - аналогічно пункту 3.17.4.1(8).

14) Колія.

Використовується дільниця шляху, що має колію глибиною 0,5 – 0,6 м, довжиною до 10 м. та шириною до 0.6 м. Колія може бути наповнена водою та бути непрямою. Штраф і час виконання - аналогічно пункту 3.17.4.1(8).

15) Рух за азимутом.

Етап влаштовується між двома дорогами або стежками, що розташовані на відстані 200 - 500 м. На дорозі, що веде до фінішу, через 5.-.10 м встановлюються пронумеровані таблички. На старті етапу команді вказується азимут на один з орієнтирів. При виході на фінішну дорогу капітан записує в контрольну картку номер таблички, на яку вийшла команда. Штрафується відхилення від справжнього напрямку (по 1-му балу за кожний градус). Виправлення в контрольних картках штрафується у 10 балів.

16) Орієнтування.

Етап полягає у визначенні свого місцезнаходження. На старті команда отримує спортивну карту з нанесеним місцем старту. На маркованій трасі вказуються контрольні пункти, знаходження яких треба відмітити на карті проколюванням голкою або відміткою кольоровим олівцем. Етап проходиться на час як рух за графіком (див.п. 3.17.4.1(9). Крім відхилення від графіку штрафується відхилення відмітки КП на кожний 1мм зверх 2 мм - 3 бали, але не більше 10 балів, відсутність кожної відмітки - по 10 балів

17) Подолання броду на велосипеді.

Використовується ділянка струмка або річки шириною до 2 м, глибиною до 0,3 м, швидкість течії до 1 м/сек. Штраф і час виконання аналогічно пункту 3.17.4.1(8).

18) В'язання вузлів.

Кожен учасник по черзі витягує картку з назвою одного з 7 вузлів і зав'язує вузол на суддівській вірьовці. Фіксується час у секундах, витрачений командою. Перелік вузлів: прямий, брамшкотовий, академічний, провідник (одним кінцем), подвійний провідник, булінь, удавка. Зразки вузлів повинні бути у судді для порівняння. Штраф за невірно зав'язаний вузол - 3 бали.


19) Переправа через річку (яр) по колоді.

Довжина заздалегідь укладеної колоди - 5 - 8 м. діаметр - 25 - 30 см. Місце під колодою повинно бути очищено і звільнено від сторонніх предметів. Вірьовки застосовуються суддівські. Перешкода долається учасниками по черзі. Вантаж та велосипеди транспортуються по перилах окремо. Учасники переправляються по черзі з застосуванням страховки допоміжною вірьовкою. Фіксується час долання етапу. Штрафи: неправильна страховка, супроводження – 3 бала; тимчасова відсутність страховки, супроводження – 5 балів; використання опори за обмеженням – 5 балів; зрив з зависанням на суддівській страховці – 5 балів; втрата основної мотузки або контрольного вантажу – 5 балів; залишене спорядження після закінчення етапу – 10 балів.

3.17.4.2. Перешкоди на дистанціях велокрос і тріал

Зміст перешкод на дистанціях велокрос і тріал полягає у подоланні їх, як і всієї дистанції, на велосипеді. Перешкоди мають коротку довжину (від 2 до 5 м.). Перелік перешкод:

- вузький проїзд шириною до 1 м;

- крутий поворот під кутом 90° - 120°;

- проїзд по канаві (перетин канави);

- переїзд через вал; - проїзд лабіринтом;

- крутий підйом; - крутий спуск;

- розворот у зворотній напрямок на обмеженій площі;

- проїзд по кам'яному завалу;

- переїзд через водяну перешкоду, рівчак або яр;

- заїзд на перешкоду типу "висока бровка" або "колода";

- переїзд через закріплені колоди;

- заїзд або з'їзд з перешкоди типу "сходи".

Штраф аналогічно п. 3.17.4.1(8).

3.17.4.3. Перешкоди для дистанції „Фігурне водіння велосипеда”

1) Щілина. На відстані 5 - 8 см (в залежності від ширини шини) один від одного встановлюються два плоских предмети висотою не більше 15 см. Учасник повинен проїхати між ними.

2) Змійка між стійками. Учасник проїжджає послідовно всі проїзди між 6 стійками висотою не менше 1,5 м, встановленими через 1,5 м одна від одної в одну лінію. Обмежувальні лінії проведені на відстані 1,5 м з обох боків від неї.


3) Коридор. Учасник проїжджає по коридору довжиною 10 м, шириною 0,7 м, утвореному розміткою і двома паралельними рядами стійок висотою 1,5 м, встановленими через 0,5 - 0,8 м.

4) Колія. Учасник проїжджає по колії довжиною 5 м і шириною 20 см, утвореною двома рядами обмежувачів через 0,5 м висотою до 15 см.

5) Коло. Учасник заїжджає через розрив шириною 1 м в коло діаметром 3 м, розвертається там і виїжджає через розрив назад. Забороняється відрив колес від землі. По розмітці кола встановлюються обмежувачі у вигляді кеглів чи брусків висотою до 15 см через 0,5 м.

6) Вісімка. Фігуру утворюють два кола діаметром 3 м, що прилягають одне до одного.Учасник заїжджає у фігуру вздовж дотичної в перший розрив шириною 1 м, розвертається в першому колі потім в другому, вимальовуючи вісімку, і виїжджає через другий розрив. Місця заїзду і виїзду, а також розмітка фігури - аналогічно п. 6.4.3.5.

7) Ворота. Учасник проїжджає через ворота шириною 0,9 м і висотою 1,2 м. верхня перекладина воріт не закріплена і вільно лежить на стійках.

8) Кільце. На відстані 5 м одна від одної встановлюються дві стійки з кронштейнами, які закріплені на висоті 1,5 м від землі. На одній з стійок висить кільце (діаметром 20-30 см). Учасник знімає кільце однією рукою, берется цією рукою за руль перехоплює кільце і вішає його на кронштейні другої стійки іншою рукою.

9) Перенесення предмету. На землі на відстані 5 м одне від одного розмічені два кола діаметром 20 см. В одному з них встановлюється кегля (куб з ребром 8-12 см. або фішка відповідного розміру) висотою 15 - 20 см. Учасник, рухаючись на велосипеді, повинен переставити кеглю (куб, фішку) в друге коло.

10) Зигзаг. Фігура складається з п'яти прямолінійних відрізків шириною 80 см і довжиною по 3 м (по осі), з'єднаних під прямим кутом. По розмітці фігури встановлюються обмежувачі у вигляді кеглів чи т.п. висотою до 15 см. через 0,5 м.


11) Гойдалка. Учасник проїжджає по дошці (довжиною 2,5 - 3 м., шириною 20 - 30 см.), яка встановлена в центрі на опорі висотою 15-25 см. і гойдається. Кінець дошки призначений для заїзду, повинен опускався вниз під дією власної ваги.

12) Змійка між фішками. Учасник проїзджає зигзаг між 6-8 фішками висотою 15 см., встановленими через 1,0 - 1,2 м. одна від одной на одній лінії.

13) Стоп-лінія. Фініш. На землі розмічається квадрат, сторона якого дорівнює 1 м. На його дальній стороні розмічується білою фарбою лінія шириною 10 см, довжиною 1 м, яка є стоп-лінією. Учасник повинен зупинити велосипед так, щоб переднє колесо мало контакт зі стоп-лінією. Фінішем є дотик переднього колеса до стоп-лінії. Допускається дотик землі ногами в межах квадрату після зупинки велосипеду.

3.17.4.4. Штрафи на дистанції „Фігурного водіння”

1) Штраф по 1 балу призначається: за збиття одної фішки, кеглі, стійки або їх об'їзд; кожен заїзд за обмежувальну лінію одним колесом; недоїзд до Стоп-лінії, кожен дотик ногою до землі, в т.ч. при недоїзді до стоп-лінії (поза межами квадрату); помилка при перевішуванні кільця.

За об'їзд якоїсь якоїсть частини фігури учасник отримує штраф за кожну фішку по 1 балу, але не більше 10 балів у сумі.

2) Штраф по 5 балів призначається: за виїзд двома колесами за обмежувальну лінію; за падіння; за переїзд стоп-лінії; за збиття планки фігури Ворота; за втрату кільця; за втрату предмету (п. 3.17.4.3(9).

3) За об'їзд якоїсь фігури учасник отримує штраф 10 балів.
3.17.5. Забезпечення безпеки на дистанціях

3.17.5.1. Всі дистанції з техніки велосипедного туризму учасники долають у шоломах або касках.

3.17.5.2. До змагань допускаються велосипеди лише в технічно справному стані. Відповідальність за технічний стан велосипедів несуть самі учасники.

3.17.5.3. Дистанції фігурного водіння, тріалу, кросу, а також окремі етапи ралі обладнуються в місцях, де відсутній (закритий) рух автотранспорту.


3.17.5.4. В місцях перетину дистанції ралі з залізницею обладнують суддівські пункти контролю часу.

3.17.5.5.Дистанції фігурного водіння та тріалу, а також окремі ділянки велокросу повинні бути відгороджені від глядачів.

3.17.5.6. Перешкоди не повинні мати гострі та необроблені краї та виступи.

3.17.5.7. Начальник дистанції і головний суддя зобов’язані особисто перевірити район змагань, дистанції, етапи, надійність обладнання, вжити заходів для усунення причин, що можуть привести до нещасного випадку.
3.17.6. Визначення результатів

3.17.6.1. Результат учасника на дистанціях „Фігурне водіння”, „Тріал” і „Велокрос” визначається сумою часу подолання дистанції та штрафного часу, перерахованого з балів, отриманих за технічні помилки.

3.17.6.2. Сумарний результат команди на Комплексній дистанції” (п.3.17.1.3) може складатися з суми кращих результатів 3-х учасників.

3.17.6.3. На дистанції велоралі результат команди визначається сумою часу роботи на етапах, що долаються на час, та штрафного часу за технічні помилки.

3.17.6.4. Штрафні бали для дистанцій „Фігурне водіння”, „Тріал” і „Велокрос” рекомендується враховувати в межах 1 бал = 5 - 10 сек., а на дистанції „Велоралі" - 1 бал = 30 сек.

3.17.6.5. При рівності результатів, вище місце присуджується команді (учаснику), що стартували раніше,

3.17.6.6. Особисті результати можуть визначаються окремо серед чоловіків та жінок, що передбачається у конкретному Положенні.

3.17.6.7. Результат команди визначається за сумою місць, що посіли учасники команди незалежно від статі.

3.17.6.8. Загальний результат команди визначається за найменшою сумою місць, що вже посіла на всіх дистанціях.

У випадку рівності суми місць у кількох команд, перевага надається команді, яка зайняла вище місце на дистанції „Велоралі”.