vchilka.in.ua 1 2 3 4

Вступ


Метою даної роботи є рівень короткострокового попит концерну ВАТ «Воронін» на ринку Грузії.

Українська компанія за своє нетривале існування досягла успіхів на українському ринку і є досить відомою в інших країнах.

Обєкт дослідження – ринок чоловічої лінії одягу.

Субєкт дослідження – ВАТ «Воронін».

Предметом дослідження є маркетингові можливості та перспективи ВАТ «Воронін» на ринку чоловічого одягу в Грузії.

Фірма «Воронін» визначально орієнтована на вирішення різних завдань, основне з яких – розширення ринків збуту, створення бутіка, міжнародне визнання.

Границі дослідження – в межах ринку Грузії.

Стратегічні цілі:


 • збільшення частки збуту та досягнення провідних позицій на ринку;

 • впровадження нових технологій;

 • збільшення асортименту продукції для максимального задоволення потреб споживачів;

 • поглиблення партнерських відносин та залучення нових партнерів.

Вибір типу ринку.

Для просування товару ВАТ «Воронін» було обрано споживчий ринок. Тобто товар будуть купувати для особистого вжитку.

Формулювання управлінської проблеми.

Отже, ми вибрали ринок Грузії і сформулювали наступну управлінську проблему. Основне завдання, яке стоїть перед ВАТ «Воронін» - вихід на ринок Грузії з лінією чоловічого одягу, просування товару та розширення мережі збуту. Дана проблема є дуже багатоємна. Оскільки при неправильному представлені товару на ринку існує можливість відторгнення та не сприйняття його споживачами. Саме тому потрібно дослідити вподобання споживачів, оцінити конкурентні переваги товару та продукцію конкурентів. Проаналізувавши всі переваги та недоліки, виводити на ринок свій товар з правильно сформульованим та оригінальним позиціонуванням. Дана компанія не має бутіка на ринку Грузії, але виходити на ринок їй буде легко через довіру до даної продукції завдяки іміджу і давньому партнерству України та Грузії. Можливістю для компанії є незначна кількість конкурентів, які не займають провідного місця на ринку. Існує підтримка з боку держави за допомогою законодавчих актів, податкової системи, тощо. Існує управлінська проблема, вирішивши яку, компанія розширить сферу збуту свого товару(чоловічого одягу) та закріпить свої позиції на ринку Грузії. 1. Опис української концерну ВАТ «Воронін»


Фабрика  "ВОРОНІН" (раніше «Желань», Ф-Ка ім.Горького)  побудована французькою фірмою «Vestra Union» і здана в експлуатацію в 1987 р. В 1994 р. фабрика була акціонована й перетворена у відкрите акціонерне товариство  «Київська швейна фабрика «Желань». Після придбання контрольного пакета акцій Михайлом Вороніним і входження  підприємства  до складу Концерну,  фабрика була переоснащена найсучаснішим устаткуванням фірм: PFAFF, DURKOPP, STROBEL, JUKI, UNION SPECIAL, INDUPRESS; пресами фірм VEIT і MЕYER; САПР і розкрійно-підготовчим комплексом LECTRA SYSTEMES.
  В 2006 році оновлена фабрика одержала ім'я "ВОРОНІН" .

Відповідне новітнім технологічним розробкам устаткування дозволило підприємству першим у світі  випускати високоякісну, екологічно чисту продукцію.

Технічне оснащення фабрики включає:

 • 85% устаткування виробництва Німеччини;

 • 5% устаткування виробництва Франції;

 • 5% устаткування виробництва Швейцарії.

 • 5% устаткування Японії

Виробництво виробів високої якості забезпечують такі технологічні аспекти:

 • власна дизайнерська й конструкторська база;

 • власна експериментальна база;

 • автономна система забезпечення електроенергією;

 • автономна система забезпечення паром фірми LOOS;

 • сучасна лінія волого - теплової обробки, що обумовлює випуск різних моделей з будь-яких видів вовняної або напівшерстяної тканини.

Інформаційна обробка здійснюється за допомогою локальної комп'ютерної мережі фірми «Netgear» (США).
При виготовленні  продукції  використовуються прикладні матеріали відомих європейських фірм: KUFNER, HENZEL, LAINIERE de PICARDIE, JABULEY  і ін.

Виробнича потужність підприємства – 250 тис. виробів у рік.
Концерн «Воронін»  об’єднує в собі наступні структури:


 1. ВАТ «Швейна фабрика «ВОРОНIН» - виробнича база компанії

 2. ВАТ Торговий Дім «ВОРОНІН-УКРАЇНА» - розвиток торгової мережі в Україні й за кордоном.

 3. ТОВ « Михаїл Воронін Київ - Нью-Йорк» - розробка нових колекцій і моделей одягу.

 4. Салон " Михаїл Воронін Ексклюзив"-  одне з найбільш знаменитих і респектабельних  ательє.Торгівельні марки:

 • Voronin Exclusive

 • Voronin Sport

 • Mackentosh

 • Михаіл Воронін

 • Верхній одяг

 • Парфум Voronin


Партнери Концерну «Михаіл Воронін» :

 1. Аналіз маркетингового середовища ВАТ «Воронін» на ринку Грузії.


Фактори макромаркетингового середовища – це фактори маркетингового середовища, які мало підвладні впливу фірми і мають переважно форс-мажорний характер. Ці фактори впливають на ефективність ринкових обмінів між фірмою і споживачами.

2.1.Аналіз макромаркетингового середовища

Можна виділити такі основні фактори макромаркетингового середовища:Табл.1 Попередня таблиця політико-правових факторів

Політичні фактори

Загроза/Можливість

Попит/Пропозиція

Часті військові дії

-

D/S

Антимонопольна політика

-

S

Рівень корумпованості влади

+

S

Ставлення до іноземних компаній


+

D/S

Орієнтація країни в НАТО та ЄС

+

D/S

Табл.2 Підсумкова таблиця політико-правових факторів

Політико-правові фактори

Оцінка значущості


Варіанти вирішення проблеми або впровадження можливості

Часті військові дії

7

Відкриття філіалу на території, віддаленій від центру військових дій.

Антимонопольна політика

6

Фірма «Воронін» не має наміру здобути монопольну владу на ринку.

Високий рівень корумпованості влади

4

Лобіювання.

Позитивне ставлення до іноземних компаній

9

Легкий вхід на ринок. Відсутність бар’єрів входу та виходу. Розширення ринку збуту товару.

Орієнтація країни в НАТО та ЄС

9

Відповідність товару стандартам якості та її конкурентоздатність.


1.Політико-правові фактори.

Проведений аналіз показав,що Грузія хоч і має досить велику кількість політичних проблем,але вона впевнено рухається до їх вирішення. Проводяться реформи,застосовуються міри щодо корупції,реорганізація транспортної політики,судові реформи тощо. Запроваджено політичну реформу в підтримку прав людини,релігійних свобод. Ведеться жорстка боротьба по торгівлі людьми. Конфлікт з Росією дещо порушив динаміку росту країни. Хоча ця проблема є можливістю для України як партнера і експортера товарів в Грузією..Несприятливим фактором є досить високий податок з продажу, жорсткість податкової політики. Відбувається надання допомоги в здійсненні програм по розвитку потенціалу і підготовці кадрів, підтримка по впровадженню та веденню бізнесу. Також негативною для країни є ситуація корумпованості - по шкалі від 0 до 10, Грузія має 4,1 бали. Хоча для нас це є можливістю, адже це дає можливість легко домовитись з владними підрозділами швидкого впровадження нашого бутіка в країні.


Країна являється членом ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО, МВФ, ВТО, Чорноморської економічної співпраці, приймає активну участь в програмі НАТО «Партнерство заради миру». Орієнтація Грузії в НАТО та ЄС є надзвичайно важливим і позитивним фактором, адже це стимулює її дотримуватись правил вступу та відповідності стандартам якості.

Табл.3 Попередня таблиця економічних факторів

Економічні фактори

Загроза/Можливість

Попит/Пропозиція

Економічна криза

-

D/S

Рівень купівельної спроможності

-

D/S

Розподіл доходів населення

-

D/S

Рівень інфляції

-

D/S

Рівень безробіття

-

D/S

Система оподаткування

+

S/D

Рівень ділової активності

+

D/S


Табл.4 Підсумкова таблиця економічних факторів

Економічні фактори

Оцінка значущості

Варіанти вирішення проблеми або впровадження можливості


Економічна криза

9

Диференціація модельного ряду для більшої орієнтації на середній клас суспільства.

Рівень купівельної спроможності

10

Зниження ціни на продукцію.

Нерівномірний розподіл доходів населення

8

Зниження ціни.

Високий рівень інфляції

7

Встановлення цін у національній валюті Грузії, зменшення собівартості виробництва.

Рівень безробіття

8

Зниження ціни, проведення періодичних розпродажів деяких ліній костюмів.

Система оподаткування

9

Спрямування більшої кількості коштів на розвиток філіалу та розширення асортименту.

Збільшення рівня ділової активності

9

Розширення асортименту, надання знижок постійним клієнтам.следующая страница >>