vchilka.in.ua   1 2 3 4

2.Економічні фактори.

- Економічна криза. Передбачалося б зниження обсягів продажу, але так як продукція орієнтована на середній та вищий клас і за рахунок того, що вони хочуть завжди виглядати досить престижно,об’єм продаж залишається незмінним.

- Купівельна спроможність. Середня місячна заробітна плата становить 1600 лар (це приблизно $1065). І хоч на одежу в Грузії дуже високі ціни,інколи в 10 разів перевищують європейські, витрати на одежу щомісяця = $200-$300.

- Рівень доходів досить неоднорідний. Велика різниці між рівнями забезпеченості. Населення за межею бідності складає 10,10% (на 2008 рік). Хоча залишається значна частина забезпеченого населення-політиків, бізнесменів,які ведуть активну діяльність і прагнуть виглядати стильно і вишукано.

- Інфляція на кінець 2009 р. становила 10%, що зменшує реальні доходи населення. Хоча це частково пояснюється економічною кризою світу в цілому.

Рівень експорту країни - $2,43 млрд , імпорт -$6,26 млрд , з України - майже 10%.

- Хорошою можливістю для впровадження бізнесу стала зміна системи оподаткування. Податок на прибуток підприємств знизився з 25% до 20%, податок на доходи з 15% до 12%, соціальний податок - 20%, Імпортних мит в Грузії немає – це наслідок одностороннього рішення, яке покликане максимально відкрити ринок для закордонних товарів, а відтак – створити умови для гідної конкуренції місцевій продукції. Квотування на ввезення імпортних товарів теж немає. Крім того, в рамках реформи, запроваджено принципи «єдиного вікна» та «мовчазної згоди» , коли відсутність відповіді чиновника на запит про початок роботи дає право починати бізнес.

Табл.5 Попередня таблиця демографічних факторів

Демографічні фактори

Загроза/Можливість

Попит/Пропозиція


«Старіння» населення

+

D

Тривалість життя

+

D

Статева структура населення

+-

D


Табл.6 Підсумкова таблиця демографічних факторів

Демографічні фактори

Оцінка значущості

Варіанти вирішення проблеми або впровадження можливості

«Старіння» населення

7

Розширення вікової структури

Тривалість життя

7

Розширення моделей для різних вікових категорій

Статева структура населення

7

Випуск жіночої лінії костюмів «бізнес – вумен »

3.Демографічні фактори.

Цільова аудиторія фірми «VORONIN»- чоловіки від 20 до 70 років, люди середнього та високого класу. В усьому світі спостерігається «старіння» населення. У Грузії в деяких населених пунктах тривалість життя становить до 75 років. Адже вона славиться великою кількістю довгожителів. Тому для «Воронін» це хороша можливість мати визнання не лише серед молоді, але і серед старшого покоління. Населення складає 4,62 млн осіб. Приріст населення -1,44 чол. на рік, що є досить низьким показником. У Грузії переважну більшість населення займають жінки – 53% , чоловіки – 47%. Це не є значною загрозою для фірми «Воронін». Чоловіків, які бажають престижно виглядати там достатньо.


Табл.7 Попередня таблиця науково-технічних факторів

Науково-технічні фактори

Загроза/Можливість

Попит/Пропозиція

Технічний стан тканин для пошиття костюмів

+

D/S


Табл.8 Підсумкова таблиця науково-технічних факторів

Науково-технічні фактори

Оцінка значущості

Варіанти вирішення проблеми або впровадження можливості

Технічний стан тканин для пошиття костюмів

9

Вдосконалення якості, вигідна співпраця з партнерами.


4.Науково-технічні фактори.

«Воронін» співпрацює з англійськими партнерами, які виготовляють дорогі тканини, а також поставляють тканини з Індії. Це позитивно впливає на обсяг продажу, адже Грузія прагне відповідати міжнародним стандартам,підвищити конкурентоспроможність на міжнародному ринку. Відбувається фінансування інвестиційних проектів по реабілітації і розширенню пріоритетних інфраструктур.

Табл.9 Попередня таблиця природних факторів

Природні фактори

Загроза/Можливість

Попит/Пропозиція

Сировинна забезпеченість


+

S

Наявність курортних баз

+

D/SТабл.10 Підсумкова таблиця природних факторів

Природні фактори

Оцінка значущості

Варіант вирішення проблеми або впровадження можливості

Відсутність сировинної забезпеченості

5

Співпраця з іноземними виробниками

Наявність курортних баз

8

Реклама торгівельної марки


5.Природні фактори.

Не відіграють значної ролі через те, що компанія «Воронін» не має жодного виробничого підрозділу в Україні та Грузії, отже не має доступу до природних ресурсів, а також забруднює навколишнє середовище своєю продукцією не більше, ніж конкуренти без жодних стягнень з боку держави за використовувану технологію. Велика кількість курортних баз є надзвичайно позитивним фактором, адже надає можливість збільшити продаж за рахунок приїжджаючих.

Табл.11 Попередня таблиця соціо - культурних факторів

Соціо - культурні фактори

Загроза/Можливість

Попит/Пропозиція

Надання переваг імпортним товарам

+

S


Релігійність населення

-

D/S

Освіта

+

D

Мода

+

S


Табл.12 Підсумкова таблиця соціо – культурних факторів

Соціо - культурні фактори

Оцінка значущості

Варіант вирішення проблеми або впровадження можливості

Надання переваг імпортним товарам

9

Реклама та підвищення іміджу товару.

Висока релігійність населення

7

Пошиття костюмів ділового стилю.

Освіченість країни

8

Впровадження знижок, акцій для студентів.

Мода

8

Розширення асортименту.


6.Соціо- культурні фактори.

В країні існує велика прірва по фінансовим показникам між забезпеченими та бідними прошарками суспільства. Це не впливає на пряму на об’єм продажу, але піднімає елітність товару. Також існує залежність людей від статусних речей. Національність досить емоційна, товариська. Соціальне життя в Грузії зосереджене у родині. У дітей виховують повагу до сімейних цінностей. Схвалюється те, щоб молоді люди рано одружувались. Чоловіки відіграють провідну роль у суспільному і сімейному житті. Високо цінують свої культурні надбання(література,архітектура,музеї,театри тощо.). Досі зберігається традиційне ремісниче мистецтво, шкіряне пошиття одягу, в тому числі розпис по емалі і художня обробка металів (ювелірне мистецтво, карбування). Це може становити певну загрозу для продажу товару. Табу - американське слово «ОК» є непристойним жестом. Люди освічені, виховані, добродушні. Основна релігія - ортодоксальне християнство-83,9 %, мусульманство-9,9%,католики-0,8%,армяно-григоріанська-3,9%,жодна-0,7%,інші-0,8%. Мова – грузинська (національна).

2.2. Визначення маркетингових проблем та можливостей ВАТ

«Воронін».

Визначимо значення кожного з факторів (сума=100%).


  • Політико-правові фактори = 25

  • Економічні фактори =45

  • Демографічні =10

  • Науково-технічні =5

  • Природні =5

  • Соціо- культурні =10

Тепер визначимо сукупну оцінку кожного з розглянутих вище факторів.

Табл.13. Ринкові загрози

Фактори

Сукупна оцінка

Варіанти вирішення загроз

Політико-правові
- Часті військові дії

- Антимонопольна політика7*25=175

6*25=150


- Відкриття філіалу на території, віддаленій від центру військових дій.

- Фірма «Воронін» не має наміру здобути монопольну владу на ринку.

Економічні
- Економічна криза

- Рівень купівельної спроможності

- Розподіл доходів населення

- Рівень інфляції


- Рівень безробіття9*45=405

10*45=450
8*45=360
7*45=315


8*45=360- Диференціація модельного ряду для більшої орієнтації на середній клас суспільства.

- Зниження ціни на продукцію.
- Зниження ціни.
- Встановлення цін у національній валюті Грузії, зменшення собівартості виробництва.

- Зниження ціни, проведення періодичних розпродажів деяких ліній костюмів.


Демографічні
- Статева структура населення8*10=80- Випуск жіночої лінії костюмів «бізнес – вумен ».


Соціо- культурні
- Релігійність населення7*10=70- Пошиття костюмів ділового стилю.

Табл.14. Ринкові можливості

Фактори

Сукупна оцінка

Варіант впровадження можливості

Політико-правові

- Рівень корумпованості влади
- Ставлення до іноземних компаній

- Орієнтація країни в НАТО та ЄС


4*25=100


9*25=225


9*25=225


- Лобіювання.


- Легкий вхід на ринок. Відсутність бар’єрів входу та виходу. Розширення ринків збуту товару.
- Відповідність товару стандартам якості та її конкурентоздатність.

Економічні

- Система оподаткування

- Рівень ділової активності


9*45=405


9*45=405


- Спрямування більшої кількості коштів на розвиток філіалу та розширення асортименту.
- Розширення асортименту, надання знижок постійним клієнтам.

Демографічні

- «Старіння» населення

- Тривалість життя

- Статева структура населення7*10=70

7*10=70

7*10=70- Розширення вікової структури

- Розширення моделей для різних вікових категорій населення.
- Випуск жіночої лінії костюмів «бізнес - вумен ».

Науково-технічні

- Технічний стан тканин для пошиття костюмів


9*5=45


- Вдосконалення якості, вигідна співпраця з партнерами.

Природні

- Сировинна забезпеченість
- Наявність курортних баз


5*5=25

8*5=40


- Співпраця з іноземними виробниками
- Реклама торгівельної марки

Соціо - культурні

- Надання переваг імпортним товарам
- Освіта

- Мода


9*10=90

8*10=80

8*10=80


- Реклама та підвищення іміджу товару
- Впровадження знижок, акцій для студентів
- Розширення асортименту<< предыдущая страница   следующая страница >>