vchilka.in.ua   1 ... 2 3 4

Маркетингові стратегії концерну ВАТ «Воронін»


 1. Стратегія охоплення ринку

Я вважаю, що ВАТ «Воронін» повинна обрати стратегію диференційованого маркетингу у напрямку супер - сегменту – один товар для кількох сегментів.

 1. Конкурентна стратегія

На мій погляд, компанія «Воронін» вийшовши на ринок з лінією чоловічого одягу повинна обрати стратегію лідера. Я вважаю, що компанії необхідно діяти в напрямі стратегії розширення місткості ринку, тобто збільшувати зусилля щодо підвищення рівня споживання товару через пошук нових потреб або нових споживачів.

 1. Цінова стратегія

Я вважаю, що компанія «Воронін» повинна обрати стратегію ринкових цін, оскільки її найближчий конкурент «Armani» має приблизно таку ж ціну, а також тому що, не зважаючи на те, що товар знаходиться на стадії життєвого циклу зростання, я думаю, що в найближчому майбутньому вона досягне стадії зрілості, і тоді така стратегія буде взагалі повністю виправдана.

 1. Збутова стратегія

Я думаю, що ВАТ «Воронін» повинна підтримувати наявну збутову стратегію, оскільки вона доводить свою ефективність. На мій погляд, використання нульового та першого каналів збуту є для компанії найбільш доцільними.

 1. Рекламна стратегія

Оскільки нашими головними сегментами є чоловіки віком 20-70 років з середнім та високим доходом від 1600лар(1065$) на місяць, які бажають стильно та престижно виглядати, то на мій погляд, в рекламі ми повинні наголошувати саме : на якості, унікальності технологій пошиття «Вороніна», а також на її помірній ціні та що цей одяг підкреслює статусність та імідж.

 1. Стратегія позиціонування

Я думаю, що при позиціонуванні «Вороніна» необхідно обрати стратегію USP. «Воронін» має унікальні властивості(технологія пошиття, співвідношення ціна-якість тощо), які відрізняють його від інших товарів, саме це, на мій погляд, і може бути унікальною пропозицією компанії ВАТ «Воронін».


 1. Товарна стратегія

Відповідно до рівнів товару чоловічий одяг «Воронін» знаходиться на 1,2 рівнях товару, тобто є товаром за задумом і товаром реального виконання. На основі довго тривалості вироби концерну «Воронін» можна класифікувати як товар довгострокового використання. Класифікуючи вироби концерну «Воронін», як товар широкого споживання, можна сказати, що її не можна віднести до товарів повсякденного попиту. Аналізуючи життєвий цикл товарів концерну «Воронін» необхідно зазначити, що вона знаходиться на стадії зростання, оскільки тільки в 2006 році товар було випущено на ринок і кількість його прихильників постійно збільшується.

Висновки

У даній роботі було проведено комплексний аналіз маркетингових проблем, можливостей та перспектив концерну ВАТ «Воронін» лінії чоловічого одягу на ринку Грузії. Було розглянуто макро- та мікромаркетингове середовище функціонування чоловічого одягу, розроблено відповідні маркетингові стратегії представлення «Вороніна» на іноземному ринку. Це дозволило прийти до наступних висновків:

 1. Концерн ВАТ «Воронін» працює на ринку України з 1987 року(з 2006 під назвою «Воронін»). За трохи більше 20 років свого функціонування фірмі вдалося досягти великих успіхів, і наразі вона входить до числа найбільш відомих українському споживачеві, має виробничу потужність більш ніж 250 виробів за рік, а також великий асортиментний ряд продукції;

 2. Найближчим конкурентом до «Вороніна» є : «Armani», «Versace»;

 3. Аналізуючи маркетингове середовище, я прийшла до висновку, що загроз на ринку зараз більше, ніж можливостей, проте сильні сторони товари превалюють над слабкими. Аналізуючи загрози, я б не надавала їм великого значення, оскільки вони характерні не тільки для ВАТ «Воронін», але й для всіх виробників одягу;
 4. Наразі, на мій погляд, компанія чоловічого одягу «Воронін» обрала правильні маркетингові стратегії представлення свого товару на іноземному ринку.


 5. Можна сказати, що для концерну «Воронін» є вигідним виходити на даний ринок, оскільки потенційний попит зростає. Споживачі цілком позитивно сприймають появу нового товару - лінії чоловічого одягу на ринку. Основною причиною є : елітність, вишуканість, приваблива ціна та широкий асортимент.

Дослідження рівня короткострокового попиту та споживчих мотивацій на споживчому ринку лінії чоловічого одягу на ринку Грузії

ТАБЛИЦЯ ПОШУКОВИХ ПИТАНЬПитання

Гіпотези відповіді

Джерела інформації

1

Скільки грошей витрачає середній грузин на одяг?

немає

Опитування кінцевих споживачів, джерела вторинної маркетингової інформації

2

Яку частку доходів споживачів становлять ці витрати?

немає

Опитування кінцевих споживачів, опитування експертів, джерела вторинної маркетингової інформації

3

Який вид одягу має найбільший попит в Грузії?

1) костюми

2) верхній одяг

3) офіційний

4) неофіційний

Опитування кінцевих споживачів, джерела вторинної маркетингової інформації

4

Які характеристики альтернативного виду одягу будуть визначальними?

1) велика кількість моделей

2) забезпеченість розмірів


3) сервісна підтримка

4) інше


Опитування кінцевих споживачів

5

На яку ціну розраховують споживачі?

немає

Опитування кінцевих споживачів, опитування експертів, джерела вторинної маркетингової інформації

6

Яка кількість платоспроможних споживачів одягу у Грузії?

немає

Опитування експертів, джерела вторинної маркетингової інформації

7

Чи знають споживачі про існування лінії чоловічого одягу «Михаіл Воронін»?

1) так

2) ні

Опитування кінцевих споживачів, джерела вторинної маркетингової інформації

8

Яким чином державне сприяння (не сприяння) можуть вплинути на зміну попиту на споживчому ринку чоловічого одягу в Урузії?

1) стимулювання попиту

2) зменшення попиту


Опитування експертів, джерела вторинної маркетингової інформації


Концерн ВАТ «Воронін» проводить маркетингове дослідження для визначення короткострокового попиту та споживчих мотивацій для лінії чоловічого одягу на ринку Грузії.

Просимо Вас допомогти нам у цьому дослідженні відповівши на декілька запитань.

АНКЕТА

1.Чи знаєте Ви про українську компанію чоловічого одягу «Воронін»?

А) так __

Б) ні __
2. Чи зацікавлені Ви у купівлі закордонного одягу?

А) так __

Б) ні __

3.У Вас є в гардеробі хоч один класичний костюм?


А) так__

Б) ні__
4. Чи влаштовують Вас наступні параметри лінії чоловічого одягу «Михаіла Вороніна»?

- якість А)так__ Б)ні__

- ціна А)так__ Б)ні__

- надійність А)так__ Б)ні__

- обслуговування А)так__ Б)ні__

- гарантія А)так__ Б)ні__
5. Чи вважаєте Ви стиль пошиття одягу «Воронін» стимулом до наступного візиту?

А)так__

Б)ні__
Якщо Ви не заперечуєте, чи не могли б Ви повідомити декілька фактів про себе:

1.ПІБ______________________________________________________________

2. Яку частину Вашого доходу Ви витрачаєте на купівлю одягу? __________________________________________________________________

3. Сфера діяльності _________________________________________________

4.Тел._____________________________________________________________

5. Місто___________________________________________________________


<< предыдущая страница