vchilka.in.ua 1

Питання


 1. Дати характеристику динамічної структури даних.

 2. Дати визначення динамічної структури даних.

 3. Назвати всі динамічні структури даних. Дати визначення суміщенню.

 4. Записати доступ до елементів динамічної структури даних.

 5. Дати визначення зв’язаному представленню даних.

 6. Записати, як відбувається перегляд однонаправленого списку.

 7. Записати, як відбувається перевірка списку на пустоту.

 8. Записати, як відбувається знищення списку.

 9. Дати визначення стеку. Дати визначення черзі.

 10. Дати визначення двонаправленому списку.

 11. Пояснити, що таке FIFO, LIFO.

 12. Пояснити, що таке вершина стеку.

 13. Назвати, що містить кожний елемент двонаправленого списку.

 14. Записати пошук елемента в двонаправленому списку.

 15. Записати ініціалізацію двонаправленого списку.

 16. Дати визначення впорядкованому дереву.

 17. Дати визначення дереву, гілці, листу.

 18. Дати визначення обходу дерева. Назвати способи обходу.

 19. Записати всі поділи дерев.

 20. Записати опис бінарного дерева.

 21. Дати визначення бінарного дерева. Дати визначення деку.

 22. Записати всі властивості червоно-чорного дерева. Дати визначення чорній висоті дерева.

 23. Дати визначення рекурсивній складності алгоритму.

 24. Дати визначення трудоємності алгоритма.

 25. Дати визначення алгоритмам роботи зі структурами даних.

 26. Назвати всі базові алгоритми обробки даних.

 27. Дати визначення глибіні рекурсивних викликів.

 28. Дати визначення непрямій (взаємній) рекурсії.

 29. Дати визначення об’єму рекурсії. Дати визначення повному дереву рекурсії.

 30. Дати визначення рекурсивній функції і рекурсивному алгоритму.

 31. Дати визначення пошуку, ключа пошуку.
 32. Записати алгоритм послідовного (лінійного) пошуку.


 33. Записати алгоритм бінарного пошуку.

 34. Дати визначення стисненню даних. Назвати основні типи стиснення.

 35. Записати алгоритм побудови дерева Хаффмана.

 36. Дати визначення кодового дерева, записати його властивості.

 37. Записати параметри оцінки алгоритмів.

 38. Записати класифікацію алгоритмів сортування.

 39. Записати алгоритм сортування піраміди.

 40. Записати алгоритм сортування методом Шелла.