vchilka.in.ua 1 2 3 4


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ»


СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ

СВО НГУ 8.050301 ПД ПВШ-2012


ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ«ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ»

Галузь знань0503 Розробка корисних копалин

Напрям підготовки 6.050301 Гірництво


Спеціальність - 8.05030101 Розробка родовищ та видобування корисних копалин (за способом видобування) 

Освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр

Кваліфікація – 2147, 2147.2 , 2147.1 Професіонал в галузі гірництва, гірничий інженер, науковий співробітник
Видання офіційне
Дніпропетровськ

2012

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ

ПРОГРАМИ НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


«ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ»


Галузь знань – 0503 Розробка корисних копалин

Напрям підготовки 6.050301 Гірництво


Спеціальність - 8.05030101 Розробка родовищ та видобування корисних копалин (за способом видобування) 

Освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр

Кваліфікація – 2147, 2147.2 , 2147.1 Професіонал в галузі гірництва, гірничий інженер, науковий співробітник
ПОГОДЖЕНО
Голова методичної комісії Державного ВНЗ «НГУ» за напрямом 6.050101 Гірництво

_____________В.І. Бондаренко

____________________20___р.
ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор


_________________П.І. Пілов
___________________20____р.
Керівник розробки

______________ В.О. Салов
____________________20__р.ПЕРЕДМОВА
1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО

Кафедрою транспортних систем і технологій
2 ВВЕДЕНО

замість стандарту вищої освіти ВНЗ «Програма навчальної дисципліни Педагогіка вищої школи», затвердженого наказом ректора від 30 серпня 2000 р., № 553 РОЗРОБНИКИ

Салов Володимир Олександрович;

Письменкова Тетяна Олександрівна

ЗМІСТ


Вступ

5

1. Галузь використання

8

2. Нормативні посилання

8

3. Базові дисципліни

8

4. Дисципліни, що забезпечуються

8

5. Обсяг дисципліни


8

6. Компетенції, що набуваються, та зміст дисципліни

9

7. Індивідуальне завдання

14

8. Форма підсумкового контролю

14

9. Вимоги до засобів діагностики

14

10. Вимоги до інформаційно-методичного забезпечення дисципліни

16

11. Рекомендована література

17

12. Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного забезпечення

17


СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

СВО НГУ 8.050301 ПД-12следующая страница >>