vchilka.in.ua 1 2 ... 10 11

Питання білетів ДПА


Завдання 1. Дайте відповідь на теоретичне питання:


 1. Німецький окупаційний режим в Україні.

1.Причини, хід та наслідки колективізації.

  1. Загарбання України німецькими військами в 1941-1942 рр.

 1. Рух опору в Україні в роки Другої світової війни.

 2. 1. Джерела, хід та наслідки індустріалізації.

 3. 1. Сталінські репресії в Україні в 1930-х роках.

 4. Внутрішня та зовнішня політика П.Скоропадського.

 5. 1. Особливості непу в Україні в промисловості та сільському господарстві.

 6. 1.Реформи М.Хрущова у сільському господарстві.

 7. 1. Злука УНР та ЗУНР.

 8. 1. Брест-Литовський мир та Україна.

 9. 1.Наслідки Другої світової війни для України.

 10. 1. Визволення України від німецьких загарбників.

 11. 1.Реформи М.Хрущова у промисловості.

 12. Неосталінізм в Україні.

 13. 1. Створення незалежної Закарпатської України.

 14. 1. Третій Універсал і війна УЦР з більшовицькою Росією.

 15. 1. Згортання непу в Україні.

 16. 1. Запровадження непу в Україні.

 17. 1.Повоєнна відбудова промисловості в Україні.

1.Повоєнне становище сільського господарства. Голод 1946-1947 років.

1. «Перебудова» в ідеології та суспільно-політичному житті.

1.Створення СРСР і Україна.

1.Голод 1921-1923 років.

1. Голодомор 1932-1933 років.

1. Конституція УРСР 1937 року.

1. Політика Щербицького в Україні.

1.Українські землі у складі Польщі в 1920-30-х роках.

1.Українські землі у складі Румунії у 1920-1930-х роках.

1.Реформи М.Хрущова у соціальній сфері.

1.Повсякденне життя в Україні в роки «застою».

 1. Перший та Другий Універсали УЦР.


Завдання 2. Альтернативне тестове завдання закритої форми відповіді (необхідно писати номер завдання і поряд з ним букву того варіанту відповіді, який вважаєте вірним):


2. Першою українською політичною партією була УСДРП.

А) Так: Б) Ні.

2.В Першому Універсалі УЦР проголошено незалежність УНР.

А) Так; Б) Ні.

2. П.Скоропадський був головою УЦР.

А) Так; Б) Ні.

2. Євген Петрушевич був президентом ЗУНР.

А) Так; Б) Ні.

2.Україна ввійшла до складу СРСР у 1922 році.

А) Так; Б) Ні.

2.Українські січові стрільці були підрозділом російської армії.

А) Так; Б) Ні.

2. В роки непу запроваджено продподаток.

А) Так; Б) Ні.

2. Голодомор 1932-1933 років було спричинено посухою та неврожаєм.

А) Так; Б) Ні.

2. Німецькі війська напали на територію України у 1939 році.

А) Так; Б) Ні.

2. Промисловість України була повністю відбудована після війни до 1950 року.

А) Так; Б) Ні.

2.Роман Шухевич – голова радянського партизанського загону.

А) Так; Б) Ні.

2.Впровадження масових посівів кукурудзи призвело до покращення стану сільського господарства України.

А) Так; Б) Ні.

2.В.Щербицький проводив політику українізації.

А) Так; Б) Ні.

2. П.Шелест проводив політику русифікації.

А) Так; Б) Ні.

2. В роки «перебудови» розпочалася десталінізація.

А) Так; Б) Ні.

2. ХХ з’їзд КПРС схвалив політику Сталіна.

А) Так; Б) Ні.

2. В Декларації про державний суверенітет проголошено незалежність України.

А) Так; Б) Ні.

2.Внаслідок угод 1992-1994 років з Росією та США Україна зберегла ядерне озброєння.

А) Так; Б) Ні.

2. М.Грушевський був головою Генерального Секретаріату.

А) Так; Б) Ні.

2.Ініціатором проведення аграрної реформи 1906 року був П.Столипін.

А) Так; Б) Ні.

2. Продрозкладка – це натуральний податок, який сплачував селянин державі.

А) Так; Б) Ні.

2. Колабораціоністи – це жителі окупованих територій, які співпрацювали з нацистами.

А) Так; Б) Ні.

2.Українська автокефальна православна церква підпорядковувалася московському патріарху.

А) Так; Б) Ні.

2. Індустріалізація спричинила в Україні Голодомор 1932-1933 років.

А) Так; Б) Ні.

2. М.Скрипник був репресований у 1933 році за русифікацію.

А) Так; Б) Ні.

2.Дисиденти підтримували офіційну комуністичну ідеологію.

А) Так; Б) Ні.

2. Брусилівський прорив 1916 року закінчився поразкою російських військ.

А) Так; Б) Ні.

2.М.Грушевський був головою Директорії УНР.

А) Так; Б) Ні.

2.Народний Секретаріат підпорядковувався УЦР.

А) Так; Б) Ні.

2. Відповідно до Брест-Литовського мирного договору 1918 року УНР увійшла до складу Росії.

А) Так; Б) Ні.

2.Першим президентом Української академії наук став В.Вернадський.

А) Так; Б) Ні.

2.Лікнепи – це організації, створені в 1920-х роках для навчання неписьменних громадян.

А) Так; Б) Ні.

Завдання 3. Вкажіть одну вірну відповідь на кожне із зазначених закритих тестових завдань (необхідно писати номер завдання і поряд з ним букву того варіанту відповіді, який вважаєте вірним):


 1. Наслідком столипінської аграрної реформи є:

А) знищення розшарування селян; Б) економічна криза;

В) поява хуторських господарств та відрубів.

4. Бойові дії в Україні в роки першої світової війни почалися на території:

А) Галичини; Б) Буковини; В) Волині.

5. ІІІ Універсал УЦР…:

А) самовільно проголошував автономію України;

Б) проголошував створення УНР;

В) проголошував незалежність УНР.

6. Делегацію УНР на переговорах у Брест-Литовську очолював:

А) В.Винниченко; Б) С.Єфремов; В) В.Голубович.


7. ЗУНР було проголошено:

А) 10 вересня 1918 р.; Б) 13 жовтня 1918 р.; В) 13 листопада 1918 р.

8. Хто очолив Народний Секретаріат (уряд Радянської УНР) у 1917 р.:

А) Х.Раковський; Б) Є.Бош; В) Г.П’ятаков.

9. Лідером Татарбунарського повстання 1924 р. в Румунії був:

А) В.Залозецький; Б) У.Батищев; В) С.Канюк.

10. У якому твердженні йдеться про Євгена Коновальця?

А) З 1938 р. був президентом Карпатської України;

Б) Ініціатор створення у 1914 р. Союзу Визволення України (СВУ);

В) Перший голова Організації Українських Націоналістів (ОУН).

11. Оборона якого міста тривала найдовше під час війни:

А) Київ; Б) Одеса; В) Севастополь.

12. В результаті якої битви 23 серпня 1943 р. визволено Харків?

А) Курська битва; Б) Сталінградська битва;

В) Білоруська операція.

13. Членом якої міжнародної організації стала Україна в перші повоєнні роки?

А) Рада Економічної Взаємодопомоги;

Б) Організація Варшавського договору;

В) Організація Об’єднаних Націй.

14. Найуспішнішу реформу М.Хрущова проведено в галузі:

А) сільського господарства; Б) промисловості;

В) соціальної сфері.

15. Проведенню реабілітації жертв сталінських репресій після ХХ зїзду в Україні сприяв:

А) П.Тичина; Б) М.Рильський; В) В.Сосюра.

16. Хто змінив П. Шелеста на посаді Першого секретаря Компартії України?

А) М.Хрущов; Б) В.Щербицький; В) М.Підгорний.

17. Що таке “номенклатура”?

А) Художній засіб в літературі та мистецтві, який вимагає зображення дійсності в дусі вірності ідеям комунізму;

Б) Партійна та управлінська бюрократія, яка перетворилась в новий правлячий клас радянського суспільства;

В) Показник кількості продукції, яка вироблена за певний час.

18. В якому році була прийнята нова Конституція УРСР?


А) 1976 р.; Б) 1977 р.; В) 1978 р.

19. Які з фактів стосуються життя та діяльності В.Щербицького?

А) В липні 1963 року був вибраний першим секретарем ЦК КПУ;

Б) Проводив політику русифікації України;

В) Був усунений з посади першого секретаря ЦК КПУ за “потурання націоналізму”.

20. Укажіть особливості економічного розвитку УРСР 70-х – 80-х років XX ст.:

А) Істотне зменшення капіталовкладень у сільське господарство республіки;

Б) Відновлення централізованого управління економікою через галузеві міністерства;

В) Активне залучення іноземних інвестицій у підприємства ВПК.

21. Яка подія стала поштовхом до підписання «Акту проголошення незалежності України»:

А) Спроба антиконституційного перевороту в СРСР (ГКЧП);

Б) Проведення першого Всеукраїнського референдуму;

В) Перетворення Української групи сприяння виконанню Гельсінських угод на Українську Гельсінську спілку.

22. Першим кроком до незалежності України було:

А) Акт проголошення незалежності; Б) Закон про громадянство;

В) Декларація про державний суверенітет.

23. Першим президентом України був:

А) Л.Кравчук; Б) Л.Кучма; В) О.Мороз.

24. Конституцію незалежної України прийнято:

А) 24 серпня 1991р.; Б) 16 липня 1990 р.; В) 28 червня 1996 р.

25. Вищий законодавчий орган України – це:

А) Кабінет міністрів України; Б) Верховний Суд України;

В) Верховна Рада України.

26. З 1995 року Україна є членом:

А) Європейського Союзу; Б) НАТО; В) Ради Європи.

27. Футбольне «Євро-2012» не приймало місто:

А) Харків; Б) Донецьк; В) Одеса.


 1. Проведення столипінської аграрної реформи почалося в:

А) 1900 р.; Б) 1905 р.; В) 1906 р.

4. Яка з битв Першої світової війни відбулась пізніше?


А) наступ австрійських військ; Б) Брусилівський прорив;

В) Галицька битва.

5. Українські січові стрільці – це:

А) Політична партія; Б) Військове формування;

В) Народні повстанці.

6. Якою була реакція УЦР на більшовицький переворот в Росії наприкінці жовтня 1917 р.?

А) УЦР підтримала більшовиків; Б) УЦР проголосила війну більшовикам;

В) УЦР зайняла вичікувальну позицію.

7. Який з українських урядів відновив владу на території України завдяки допомозі Німеччини?

А) УЦР і Генеральний Секретаріат; Б) уряд гетьмана П.Скоропадського;

В) Директорія.

8. Злука ЗУНР і УНР відбулася:

А) 9 січня 1918 р.; Б) 13 листопада 1918 р.; В) 22 січня 1919 р.

9. Брест-Литовський мирний договір уклали:

А) Росія та УНР; Б) УНР та Австро-Угорщина;

В) УНР та Польща.

10. В Радянсько-польській війні 1920 – 1921 рр. Червону армію очолював:

А) П.Врангель; Б) Н.Махно; В) М.Тухачевський.

11. Х з’їзд РКП(б) впровадив:

А) НЕП; Б) Індустріалізацію; В) Голодомор.

12. Які верстви українського суспільства виникають у роки непу?

А) Інтелігенція; Б) Непмани; В) Селяни.

13. Укажіть причину поразок Червоної Армії на початковому етапі Великої Вітчизняної війни:

А) Зосередження основних сил радянських військ в Південних регіонах СРСР;

Б) Поразка й капітуляція Польщі та Чехословаччини – союзників СРСР у війні;

В) Дезорієнтація населення гаслом про війну на ворожій територіїї.

14. УПА з 1943 р. очолював:

А) С.Бандера; Б) Р.Шухевич; В) Я.Стецько.

15. Процес післявоєнної відбудови народного господарства на Україні (1945 – початок 1950-х років) визначався:

А) опорою лише на власні сили та ресурси Радянського Союзу;

Б) збільшенням капіталовкладень у легку і харчову промисловість;


В) використанням фінансової та технічної допомоги за «планом Маршалла».

16. Яка з подій відбулася в УРСР у роки перебудови?

А) Створення Української Гельсинської групи;

Б) Створення Українського історико-просвітницького товариства «Меморіал»;

В) Впровадження 6 ст.Конституції про керівну роль КПРС.

17. Культ особи Й.Сталіна на ХХ з’їзді КПРС розвінчав:

А) Л.Брежнєв; Б) Ю.Андропов; В) М.Хрущов.

18. Хто був автором економічної реформи 1965-1970 рр.?

А) О.Косигін та О.Ліберман; Б) О.Ліберман та Л.Брежнєв;

В) В.Щербицький та О.Ліберман.

19. Дисиденти – це:

А) Політична партія; Б) Опозиційний рух;

В) Бандитські угрупування.

20. «Проімперську політику» в УРСР проводив:

А) П.Шелест; Б) М.Хрущов; В) В.Щербицький.

21. Конституція 1978 р. проголосила УРСР:

А) Незалежною державою; Б) Суверенною республікою в складі СРСР;

В) Безправною територією унітарного СРСР.

22. Гласність – це:

А) Елемент демократії; Б) Ознака тоталітаризму;

В) Частина авторитарного режиму.

23. «Перебудову» у 1985 році запровадив:

А) Ю.Андропов; Б) К.Черненко; В) М.Горбачов.

24. На всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991р. громадяни підтримали:

А) СРСР у формі федерації; Б) Автономію України у складі СРСР;

В) Незалежність України.

25. Лідером « Помаранчової революції» був:

А) В.Янукович; Б) О.Турчинов; В) В.Ющенко.

26. Україна є членом:

А) Ради Європи; Б) НАТО; В) Європейського Союзу.


 1. Яка подія на Україні відбулася в 1996 році:

А) обрання президентом Л.Кравчука; Б) створення Блоку Юлії Тимошенко;

В) Прийняття Конституції України.

3. Який український діяч був лідером РУП:

А) Д.Антонович; Б) М.Грушевський; В) С.Петлюра.


4. Столипінська реформа була впроваджена в:
А) 1904 р.; Б) 1905 р.; В) 1906 р.

5. Г.Бобринський в 1914 році очолив:

А) війська Південно-Західного фронту російської армії;

Б) українських січових стрільців у боях на Карпатських перевалах;

В) Галицько-Буковинське генерал-губернаторство.

6. Спілка Визволення України була створена в:

А) Росії; Б) Автро-Угорщині; В) Німеччині.

7. Головою УЦР був обраний:

А) М.Міхновський; Б) М.Грушевський; В) В.Винниченко.

8. ІV Універсал УЦР проголошував:

А) автономію України; Б) створення УНР; В) незалежність УНР.

9. Н.Махно в 1919 році був союзником:

А) військ Денікіна; Б) Червоної Армії; В) військ Антанти.

10. Запровадження непу було проголошено на:

А) ІХ з’їзді РКП(б); Б) Х з’їзді РКП(б); В) ХІ з’їзді РКП(б).

11. Коли було утворено СРСР?

А) 25 грудня 1922 р.; Б) 30 грудня 1922 р.; В) 31 січня 1924 р.

12. ОУН в 30-ті роки на території Польщі проводила:

А) культурницьку діяльність; Б) терористичні акти;

В) мирні мітинги та демонстрації.

13.Індустріалізація в Україні характеризувалася:

А) великими капіталовкладеннями з союзного бюджету;

Б) масовим будівництвом підприємств легкої промисловості;

В) впровадженням нових технологій у сільському господарстві.

14.Яка особливість була характерною для суцільної колективізації на Україні?

А) поєднання в сільському господарстві різних форм власності на землю;

Б) створення колгоспів переважно на добровільній основі;

В) курс на ліквідацію куркульства як класу.

15.Територія західноукраїнських земель в період окупації німцями під час Другої світової війни входила до складу:

А) Рейхскомісаріату «Україна»; Б) Дистрикту «Галичина»;

В) Трансністрії.

16.За планом «Барбаросса» на територію України наступало німецьке угрупування армій:


А) Північ; Б) Південь; В) Центр.

17.Останнє місто в Україні, яке було захоплене нацистськими військами:

А) Севастополь; Б) Свердловськ; В) Харків.

18.Промисловість в УРСР було повністю відбудовано в:

А) 1950 р.; Б) 1953 р.; В) 1956 р.

19.Десталінізація була запроваджена за часів правління в СРСР:

А) М.Хрущова; Б) Л.Брежнєва; В) М.Горбачова.

20.Які з тверджень характеризують розвиток культури та науки в УРСР у 1953-1964 pp.?

А) Визначальна роль Олександра Олеся, М. Вороного, Г. Косинки в розвитку літературного процессу;

Б) Поява нової генерації української інтелігенції – «шістдесятників»;

В) Створення радянським урядом сприятливих умов для літераторів та театральних критиків, євреїв за національністю.

21.Найбільш успішною п’ятирічкою була:

А) шоста п’ятирічка; Б) восьма п’ятирічка;

В) дев’ята п’ятирічка.

22.Які явища та процеси характерні для економіки УРСР у першій половині 80-х років?

А) впровадження різноманітних форм власності;

Б) курс на прискорення економічного розвитку;

В) економічна стагнація, дефіцит товарів народного споживання.

23.Характерною рисою «перебудови» в ідеологічній сфері була:

А) гласність; Б) цензура; В) однопартійність.

24.Першою політичною партією України в 1990 році стала:

А) Соціалістична партія України; Б ) Українська республіканська партія;

В) Комуністична партія України.

25.Президент В.Ющенко союзником України у зовнішній політиці бачив:

А) Росію; Б) США; В) Німеччину.

26.Національна валюта «гривня» була введена в обіг у:

А) 1992 р.; Б) 1994 р.; В) 1996 р.

27.Яка подія відбулася за часів правління першого президента України?

А) проведення першого референдуму; Б) прийняття Конституції України; В) впровадження купоно-карбованця.


3. Яка подія призвела до створення Державної Думи в Російській імперії:

А) економічна криза 1900-1903 рр.; Б) революція 1905 р.;

В) зречення престолу Миколи ІІ.

4.Столипінська аграрна реформа:

А) призвела до розшарування селянства;

Б) прискорила розвиток капіталізму на селі;

В) знищила поміщицьке землеволодіння.

5.Які українські землі планувала захопити Російська імперія в ході Першої світової війни?

А) Крим, Південь України; Б) Галичину, Закарпаття, Буковину;

В) Волинь, Поділля.

6.Легіон українських січових стрільців був сформований у:

А) 1914 р.; Б) 1915 р.; В) 1916 р.

7.Центральна Рада була створена :

А) після Лютневої революції; Б) після жовтневого перевороту;

В) на Українському національному конгресі.

8.Коли Тимчасовий уряд видав «Тимчасову інструкцію Генеральному Секретаріату»?

А) В червні 1917 р.; Б) В липні 1917 р.; В) В листопаді 1917 р.

9.Хто був головою уряду Української держави?

А) П.Скоропадський; Б) Ф.Лизогуб; В) В.Винниченко.

10.Бій під Крутами відбувся:

А) 7 листопада 1917 р.; Б) 9 січня 1918 р.; В) 16 січня 1918 р.

11.Яка подія відбулася в роки непу?

А) проголошення створення Радянської УНР;

Б) проголошення створення СРСР; В) створення МТС.

12.«Розстріляне відродження» - це:

А) згортання українізації; Б) репресії щодо українських митців;

В) самоліквідація УАПЦ.

13.Колективізація в УРСР почалася:

А) у 1928 р.; Б) у 1929 р.; В) у 1930 р.

14.Найбільшою танковою битвою 1941 р. була:

А) битва в районі Луцьк-Броди-Рівне-Дубно; Б) Уманська операція;

В) Харківська оборонна операція.

15.Головою Рейхскомісаріату «Україна» був:

А) Я.Стецько; Б) Е.Кох; В) Х.Франк.

16.Які риси повоєнної відбудови були характерними для України:


А) першочергова відбудова легкої та харчової промисловості;

Б) використання грошей, отриманих за планом Маршалла;

В) відбудова підприємств важкої промисловості за рахунок сільського господарства.

17.Після візиту в США М.Хрущов ініціював:

А) реформу тваринництва; Б) запуск штучного супутника Землі;

В) створення раднаргоспів.

18.«Реабілітація» – це:

А) повернення після війни на Батьківщину військовополонених, цивільних полонених, які були направлені на примусові роботи, біженців;

Б) створення умов для вільної діяльності політичних партій, громадських організацій;

В) виправдання, відновлення в правах неправильно звинувачених, зганьблених чи засуджених осіб.

19.Під час правління в УРСР В.Щербицького:

А) завершилася електрифікація на селі; Б) було створено МТС;
В) закінчилася газифікація на селі.

20.В роки «перебудови» УРСР називали «заповідником «застою» внаслідок:

А) невдалих реформ; Б) пожвавлення «чорного ринку»;

В) політики В.Щербицького, що гальмувала реформи.

21.В роки «перебудови» в УРСР були створені:

А) кооперативні та орендні підприємства; Б) радгоспи;

В) раднаргоспи.

22.Першим керівником Народного Руху України був:

А) Л.Лук’яненко; Б) В.Чорновол; В) І.Драч.

23. Причиною Чорнобильської катастрофи 1986 р. є:

А) старе устаткування ЧАЕС; Б) халатність персоналу;

В) змова керівництва КПУ.

24. В якому році було прийнято державні символи України?

А) 1991 р.; Б) 1992 р.; В) 1993 р.

25. Хто, згідно з Конституцією України, є головою держави:

А) Голова Верховної Ради України; Б) Президент України;

В) Прем’єр-міністр України.

26. Введення українського миротворчого контингенту в Ірак відбулося за часів президентства:

А) Л.Кравчука; Б) Л.Кучми; В) В.Ющенко.


27. Біловезька угода 8 грудня 1991 р. закріпила утворення:

А) ГУУААМ; Б) СНД; В) ОБСЄ.

3.Одна з причин революції 1905 р. в Російській імперії – це:

А) економічна криза 1900-1903 рр.; Б) військова диктатура;

В) вступ Миколи ІІ на престол.

4.Яку з українських політичних партій очолив М.Міхновський:

А) РУП; Б) УНП; В) УПСР.

5.Автором історичної праці «Ілюстрована історія України» був:

А) М.Грушевський; Б) В.Винниченко; В)Д.Багалій.

6.Виберіть вірне твердження:

А) УСС формувалось як збройне формування на Наддіпрянській Україні;

Б) Українські землі тільки на завершальному етапі війни стали театром бойових дій;

В) СВУ займала проавстрійську позицію.

7.Галицька битва відбулася в:

А) 1914 р.; Б) 1915 р.; В) 1916 р.

8.На скільки губерній поширювалась влада Генерального Секретаріата згідно з “Тимчасовими інструкціями Генеральному Секретаріату Тимчасового уряду на Україні”?

А) на три; Б) на п`ять; В) на дев`ять.

9.Всеукраїнська академія наук була заснована:

А) Українською Центральною Радою; Б) П.Скоропадським;

В) Директорією УНР.

10.Радянська влада в Україні була проголошена:

А) 25 жовтня 1917 р.; Б) 4 грудня 1917 р.; В) 12 грудня 1917 р..

11. Падіння Української Центральної Ради (УЦР) спричинено:

А) завершенням УЦР аграрної реформи та переданням землі селянам.

Б) відкритою підтримкою УЦР селянських виступів і робітничих страйків.

В) загостренням відносин УЦР із німецьким та австро-угорським командуванням.

14. УАПЦ було розпущено:

А) 1925 р.; Б) 1927 р.; В) 1930 р.

15.Яке з джерел використовувалися для прискорення індустріалізації?

А) ентузіазм населення, стаханівських рух;

Б) залучення іноземних кредитів;

В) підвищення податків на приватні підприємства.


16. Під час розкуркулення в УРСР було знищено:

А) радгоспи; Б) колгоспи;

В) індивідуальні селянські господарства.

17.Людей, які в роки Другої світової війни рятували від смерті євреїв називають:

А) остарбайтери; Б) колабораціоністи; В) Праведники Світу.

18. Яке місто оборонялось проти нацистів протягом 250 днів:

А) Київ; Б) Одеса; В) Севастополь.

19. Після Другої світової війни УРСР стала членом:

А) НАТО; Б) ЮНЕСКО; В) РЕВ.

20.Які риси були характерними для сільського господарства УРСР у повоєнні роки?

А) Зростання виробництва, обумовлене підвищенням матеріальної зацікавленості колгоспників;

Б) Безправне соціальне становище селян;

В) Кваліфіковане керівництво на всіх рівнях управління.

21. Кримську область включено до складу УРСР в:

А) 1945 р.; Б) 1949 р.; В) 1954 р.

22. Українська гельсінська група – це:

А) релігійна організація; Б) наукова організація;

В) правозахисна організація.

23. Які явища та процеси характерні для УРСР у другій половині 60-х — на початку 80-х років?

А) Демократизація радянської системи, запровадження гласності;

Б) Посилення утисків та репресій щодо інакодумців;

В) Створення умов для формування багатопартійності.

24. «Помираючі» села УРСР були характерною рисою епохи:

А) «відлиги»; Б) «застою»; В) «перебудови».

25. Кабінет Міністрів України є:

А) вищим органом законодавчої влади;

Б) вищим органом виконавчої влади;

В) вищим органом судової влади.

26. В.Янукович до того, як стати Президентом України, займав посаду:

А) Голова Верховної Ради; Б) Прем’єр-Міністр;

В) Голова Верховного Суду.

27.Скасування 12-річної системи освіти відбулося за часів правління президента:

А) Л.Кучми; Б) В. Ющенко; В) В. Януковича.


3.Унаслідок проведення земельної реформи П. Столипіна в Україні:

А) утверджено приватне селянське землеволодіння;

Б) остаточно зруйновано селянську громаду;

В) зупинено процес майнового розшарування селянства.

4.Автором брошури «Самостійна Україна» був:

А) М.Грушевський; Б) Д.Донцов; В) М.Міхновський.

5. «Брусиловський прорив» – це назва військової операції, проведеної:

А) на території Галичини в 1914 р.;

Б) наступ російських військ Південно-Західного фронту у 1916 р.;

В) відступ росіян з Галичини у 1915 р.

6.Українські січові стрільці брали участь у битвах:

А) на горі Лисоня та Маківка; Б) під Верденом; В) на р.Марні.

7.Коли було проголошено ІІ Універсал?

А) 27 лютого 1917 р.; Б) 10 червня 1917 р.; В) 3 липня 1917 р.

8.Директорія була створена з метою боротьби проти:

А) президента УНР М.Грушевського; Б) голови РНК Х.Раковського;

В) гетьмана Української держави П.Скоропадського.

9.Вищим державним органом більшовиків в Україні в 1917 р. був:

А) Генеральний Секретаріат; Б) ВУЦВК;

В) Народний Секретаріат.

10.Голод 1921-1923 рр. спричинений:

А) політичною кризою; Б) економічною кризою;

В) посухою та неврожаєм.

11.М.Хвильовий очолював:

А) Лікнеп; Б) ВАПЛІТЕ; В) Об’єднання «Плуг».

12. Колективізація села – це процес створення:

А) приватних господарств; Б) орендних господарств;

В) колгоспів.

13.Форсовану індустріалізацію було затверджено в:

А) 1925 р. Б) 1929 р.; В) 1930 р.

14.В якій із країн існувала заборона на ввезення українських книжок і музичних творів у 20-30-ті роки?

А) Польщі; Б) Румунії; В) ЧСР.

15. Коли Харків був остаточно визволений від німецьких військ?

А) 16 лютого 1943 р.; Б) 16 березня 1943 р.; В) 23 серпня 1943 р.


16. Найбільша танкова битва початкового періоду Великої Вітчизняної війни відбулася в районі міст:

А) Житомир – Бердичів – Київ. Б) Луцьк – Рівне – Броди.

В) Львів – Перемишль – Чернівці.

17. Перший населений пункт УРСР, визволений від німецьких загарбників – це:

А) с.Півнівка; Б) с.Лавочне; В) м.Мілове.

18. Голод 1946-1947 рр. був спричинений:

А) посухою та наслідками війни;

Б) новими законами СРСР про хлібозаготівлі;

В) сталінською репресивною політикою.

19.Органи державного управління, утворені за територіальним принципом, що керували господарством у межах економічних районів – це:

А) раднаргоспи; Б) колгоспи; В) радгоспи.

20. Український національний комітет – це:

А) політична партія; Б) культурницьке товариство;

В) дисидентська організація.

21. П.Шелест очолював ЦК КП(б)У в:
А) 1953-1957 рр.; Б) 1957-1963 рр. В) 1963-1972 рр.

22. Розвиток сільського господарства в роки «застою» характеризувався:

А) стагнацією; Б) стрімким зростанням;

В) стрімким падінням.

23. Для якого періоду історії України є характерним проголошення гласності, курсу на прискорення економічного розвитку?

А) період «відлиги»; Б) період «застою»; В) період перебудови.

24. Чорнобильська катастрофа відбулася:

А) в 1985 р.; Б) в 1986 р.; В) в 1987 р.

25.Норми якої Конституції діяли в Україні з 1991 до 1996 р.:

А) Конституція УНР 1918 р.; Б) Конституція УРСР 1937 р.;

В) Конституція 1978 р.

26. Верховна Рада України є:

А) вищим органом виконавчої влади; Б) вищим органом судової влади;

В) вищим органом законодавчої влади.

27. В період президентства Л.Кучми:

А) в Україні введено грошову одиницю «купони»;

Б) прийнято Конституцію України;

В) Україна увійшла до Світової організації торгівлі.


3.Більшість населення Наддніпрянської України на початку 20 ст. складали:

А) українці; Б) росіяни; В) поляки.

4.М.Міхновський за політичними поглядами був:

А) соціалістом; Б) самостійником; В) лібералом.

5. Коли розпочалися бойові дії на території України в роки першої світової війни?

А) У липні 1914 р.; Б) У серпні 1914р.; В) У вересні 1914 р.

6.Галицько-Буковинське генерал-губернаторство у 1914 р. очолив:

А) Д.Дорошенко; Б) О.Брусилов; В) О.Бобринський.

7.Союз визволення України (СВУ) був утворений:

А) на території Наддніпрянської України;

Б) на території західноукраїнських земель;

В) утворився і діяв в обох частинах України.

8. У І Універсалі УЦР…:

А) самовільно проголошено автономію України;

Б) бралося зобов`язання не проголошувати автономного устрою України до скликання Всеросійських Установчих зборів;

В) питання про автономію України взагалі не ставилося.

9.Гетьман Української держави П.Скоропадський зрікся влади:

А) 7 листопада 1918 р.; Б) 14 листопада 1918 р.; В) 14 грудня 1918 р.

10.Центр махновського руху був розташований у:

А) Житомирі; Б) Трипіллі; В) Гуляйполі.

11.«Золотий червонець» був введений в обіг у період:

А) «воєнного комунізму»; Б) непу; В) радянської модернізації.

12.Відповідно до Конституції 1925 р. УРСР стала:

А) незалежною; Б) автономною; В) підпорядкованою центру.

13. Президентом Карпатської України був:

А) А.Волошин; Б) А.Бродій; В) У.Батищев.

14. Сталінські репресії 30-х років в УРСР торкнулися:

А) військових; Б) діячів культури; В) всіх верств населення.

15. Є.Коновалець був лідером:

А) УНДО; Б) УВО; В) УСРП.

16. Яка з воєнних операцій Червоної Армії в роки Великої Вітчизняної війни відбулася раніше:


А) Оборона Києва; Б) Битва в районі Луцьк-Броди-Рівне-Дубно;

В) Корсунь-Шевченківська операція.

17. Дата повного визволення України від німецьких військ:

А) 29 серпня 1944 р.; Б) 8 жовтня 1944 р.; В)28 жовтня 1944 р.

18. Членом якої міжнародної організації Українська РСР стала в 1945 році?

А) ООН; Б) ОВД; В) СЕВ.

19. Які з указаних нижче заходів радянського керівництва в 1950 – середині 1960-х років вплинули на життєвий рівень населення України?

А) Реорганізація МТС у РТС.

Б) Ліквідація присадибних ділянок колгоспників.

В) Ведення широкомасштабного індустріального житлового будівництва.

20. «Хрущовками» називають:

А) грощі, впроваджені після реформи 1961 р.;

Б) житлови будинки; В) паспорти, які отримали селяни.

21. О.Косигін у 1964 році посів посаду:

А) Першого секретаря ЦК КП(б)У; Б) голови Ради міністрів СРСР;

В) голови Верховної Ради СРСР.

22. Орендні підприємства з’явилися в УРСР у період:

А) «відлиги»; Б) «застою»; В) «перебудови».

23. Яка з організацій зявилася в період «перебудови»?

А) Український національний комітет; Б) «Меморіал»;

В) Українська Гельсинська група.

24. Який документ було прийнято Верховною Радою УРСР після спроби політичного перевороту в СРСР у серпні 1991 р.?

А) «Акт проголошення незалежності України»;

Б) «Декларацію про державний суверенітет України»;

В) Конституцію України.

25. Хто з українських співаків переміг на пісенному конкурсі «Євробачення»?

А) О.Пономарьов; Б) Руслана; В) Т.Повалій.

26. Україна не є членом:

А) СНД; Б) Ради Європи; В) НАТО.

27. За часів правління якого з президентів Україна позбулася ядерної зброї?

А) Л.Кравчук; Б) Л.Кучма; В) В.Ющенко.

3.Столипінська аграрна реформа почалася:


А) в 1903 р.; Б) в 1905 р.; В) в 1906 р.

4. Хто очолив українську думську громаду в І Державній Думі:

А) І.Шраг; Б) В.Винниченко.; В) М.Грушевський.

5. В результаті Брусилівського прориву:

А) австро-угорські війська розгромили російські;

Б) російські війська розгромили австро-угорські;

В) часткові успіхи мали обидві сторони.

6. Метою СВУ було створення:

А) незалежної України; Б) української автономії у складі Росії;

В) автономії України у складі Автро-Угорщини.

7. Битва під Мотовилівкою сприяла приходу до влади:

А) П.Скоропадського; Б) Директорії; В) УЦР.

8.Коли відбувся збройний виступ самостійників?

А)у червні 1917 р.; Б) у липні 1917 р. В) у серпні 1917 р.

9. Незалежність УНР проголошено:

А) І Універсалом УЦР; Б) ІІІ Універсалом УЦР;

В) ІV Універсалом УЦР.

10. У якому твердженні йдеться про Євгена Петрушевича?

А) Голова ГУР (Головної української ради);

Б) Державний секретар військових справ ЗУНР;

В) Президент ЗУНР.

11. Українізацію в УРСР було започатковано в:

А) 1921 р.; Б) 1923 р.; В) 1925 р.

12. В 1921 р. продрозкладку було замінено:

А) госпрозрахунком; Б) продподатком; В) розкуркуленням.

13. В роки радянської модернізації суспільства в Україні було проведено:

А) ліквідацію куркульства як класу;

Б) заміну продрозкладки продподатком;

В) створення Трудової армії.

14. Голодомор 1932-1933 років був спричинений:

А) злочинними діями радянського керівництва; Б) стихійним лихом;

В) міжнародною ізоляцією СРСР.

15. Які із заходів стосуються політики радянської влади на Західній Україні напередодні вторгнення Німеччини та її союзників на територію СРСР?

А) Призначений української інтелігенції на важливі посади нової компартійно-радянської адміністрації;


Б) Підтримка новою владою всіх українських культурно-освітніх, спортивних організацій;

В) Розгортання масових репресій у формі депортації «неблагонадійних елементів».

16. На окупованих українських землях німці проводили політику відповідно до плану:

А) «Ост»; Б) «Барбаросса»; В) «Вайс».

17. Особовий склад дивізії СС «Галичина» складався з:

А) росіян і німців; Б) росіян і українців; В) українців і німців.

18. УПА на території УРСР було повністю ліквідовано в:

А) 1946 р.; Б) 1950 р.; В) 1956 р.

19. Частка української промисловості в економіці СРСР зросла майже вдвічі за часів правління:

А) М.Хрущова; Б) Л.Брежнєва; В) М.Горбачова.

20. Раднаргоспи – це:

А) селянські господарства; Б) станції з обслуговування сільгосптехніки;

В) органи управління господарством.

21.Укажіть особливості економічного розвитку УРСР у 70-х—першій половині 80-х років XX ст.:

А) Промисловість України була частиною єдиного загальносоюзного народного господарства;

Б) Високі досягнення в сільському господарстві внаслідок реалізації програм механізації, хімізації та меліорації;

В) Упровадження нових технологій, зростання якості продукції важкого машинобудування, яка перевищувала світові стандарти.

22. Конституція УРСР 1978 р. затвердила:

А) багатопартійність; Б) монополію на владу КПРС;

В) двопартійність.

23. Народний Рух України був заснований у 1989 р. як:

А) політична партія; Б) громадсько-політична організація;

В) культурницьке товариство.

24. Останнім в УРСР головою ЦК КПУ був:

А) В.Щербицький; Б) С.Гуренко; В) В.Івашко.

25. В 1991 р. зовнішня політика України була проголошена:

А) агресивною; Б) миролюбною; В) вичікувальною.

26. Декларацію про державний суверенітет України проголошено:

А) 26 березня 1989 р.; Б) 16 липня 1990 р.; В) 24 серпня 1991 р.


27. За часів правління якого президента України відбулося введення українського миротворчого контингенту в Ірак?

А) Л.Кравчук; Б) Л.Кучма; В) В.Ющенко.

3.Приводом до початку революції 1905-1907 рр. в Росії є:

А) «Кровава неділя»; Б) Маніфест 17 жовтня 1905 р.;

В) розпуск І Державної Думи.


 1. Партія РУП була створена:

А) у 1900 р.; Б) у 1901 р.; В) у 1902 р.

5.Хто був генерал-губернатором Галичини і Буковини в 1914 р.?

А) В.Бобринський; Б) Д.Дорошенко; В) С.Петлюра.

6. Легіон Українських січових стрільців був створений за ініціативою:

А) РУРП; Б) ГУР; В) СВУ.

7.Повстання організоване більшовиками в Києві на заводі “Арсенал” проти УЦР відбулося в:

А ) жовтні 1917 р.; Б) січні 1918 р.; В) лютому 1918 р.

8. Який з українських урядів доклав найбільше зусиль для розвитку української культури у 1917-1920 рр.?

А) Генеральний Секретаріат; Б) уряд гетьмана П.Скоропадського;

В) Директорія УНР.

9. Хто був командуючим УГА:

А) С.Петлюра; Б) Є.Петрушевич; В) М.Омелянович-Павленко.

10. З наведеного переліку заходів більшовиків виберіть ті, що були здійснені у 1919 р.:

А) приватизація землі; Б) запровадження продрозкладки;

В) відновлення поміщицького землеволодіння.

11. Згортання непу відбулося в:

А) 1925 р.; Б) 1927 р.; В) 1929 р.

12. Лікнепи в УРСР очолював:

А) Г.Петровський; Б) М.Скрипник; В) О.Шумський.

13.Українська політична партія в Польщі, яка боролася за створення української держави мирним шляхом – це:

А) УСРП; Б) ОУН; В) УНДО.

14. Першою сталінською репресивною справою в Україні була:

А) справа УВО; Б) справа Українського національного центру;

В) шахтинська справа.

15.Найбільші капіталовкладення в роки індустріалізації спрямовувалися на розвиток:


А) легкої промисловості; Б) важкої промисловості;

В) харчової промисловості.

16. 15 березня 1939 р. Карпатська Україна була проголошена:

А) приєднаною до Угорщини; Б) автономією в складі Угорщини;

В) незалежною.

17. Визволення Правобережної України пов’язано із проведенням радянськими військами:

А) Львівсько-Сандромирської операції;

Б) Корсунь-Шевченківської операції;

В) Яссько-Кишеневської операції.

18.Львівська область під час німецької окупації була включена до складу:

А) рейхскомісаріату «Україна»; Б) дистрикту «Галичина»;

В) Трансністрії.

19.Політика радянізації західних областей України у повоєнний період характеризувалася:

А) налагодженням співробітництва влади з політичними партіями;

Б) націоналізацією промисловості, торгівлі, земель великих власників;

В) лояльним ставленням влади до священиків греко-католицької церкви.

20. В 1957-1963 рр. головою ЦК КП(б)У був:

А) О.Кириченко; Б) М.Підгорний; В) П.Шелест.

21. «Кукурудзяна кампанія» почалася в:

А) 1954 р.; Б) 1957 р.; В) 1959 р.

22.Головою Української Гельсинської групи був:

А) Л.Лукяненко; Б) М.Руденко; В) В.Стус.

23. «Економіка має бути економною» - це вислів епохи:

А) «відлиги»; Б) «застою»; В) «перебудови».

24.В результаті антиалкогольної кампанії в УРСР:

А) було знищено елітні виноградники Криму;

Б) знизився рівень алкоголізму;

В) збільшився імпорт горілчаних виробів.

25. Першим прем’єр-міністром незалежної України був:

А) В.Масол; Б) В.Фокін; В) Л.Кучма.

26. В 1990 р. суверенна УРСР підписала перший міжнародний договір із:

А) Угорщиною; Б) Польщею; В) Росією.

27.Констутуція незалежної України була прийнята:

А) 16 липня 1990 р.; Б) 24 серпня 1991 р.; В) 28 червня 1996 р.


3.Який український діяч був лідером РУП:

А) Д.Антонович; Б) М.Грушевський; В) С.Петлюра.

4. Приводом до початку революції 1905 р. стала:

А) економічна криза 1900-1903 рр. Б) національне пригнічення українців;

В) «Кривава неділя».

5.«Брусилівський прорив» – це назва військової операції:

А) на території Галичини в 1914 р.;

Б) наступ російських військ Південно-Західного фронту у 1916 р.;

В) відступ росіян з Галичини у 1915 р.

6. Легіон УСС був сформований у місті:

А) Львів; Б) Стрий; В) Чернівці.

7.Повстання організоване більшовиками в Києві на заводі “Арсенал” проти УЦР відбулося в:

А ) жовтні 1917 р.; Б) січні 1918 р.; В) лютому 1918 р.

8.Де було створено Народний Секретаріат?

А) У Курську; Б) У Харкові; В) У Києві.

9.Україна за часів правління П.Скоропадського мала назву:

А) УНР; Б) ЗУНР; В) Українська держава.

10.Що було вирішальним у поразці ЗУНР?

А) відсутність зовнішньої підтримки ЗУНР; Б) воєнна перевага Польщі;

В) відсутність підтримки з боку населення.

11.В роки непу в Україні було проведено:

А) ліквідацію куркульства як класу; Б) заміну продрозкладки продподатком;

В) створення Трудової армії.

12.Перша п’ятирічка почалася в:

А) 1925 р.; Б) 1928 р.; В) 1932 р.

13.ХТЗ був збудований в роки:

А) непу; Б) індустріалізації; В)повоєнної відбудови.

14. УАПЦ ліквідували в:

А) 1925 р.; Б )1930 р.; В) 1938 р.

15.Людей, які за часів окупації співпрацювали з нацистами, називають:

А) колабораціоністи; Б) остарбайтери; В) Праведники Світу.

16. Наймасовіше оточення радянських військ німцями у Другій світовій війні відбулося підчас:

А) Київської оборонної операції; Б) Харківської оборонної операції;

В) Одеської оборонної операції.


17.У якому році Українська РСР стала членом Організації Об'єднаних Націй?

А) 1944 р.; Б) 1945 р.; В) 1949 р.

18. Під час радянізації Західної України було знищено:

А) РПЦ; Б) УГКЦ; В) УАПЦ.

19.Виникнення в Україні руху «шістдесятників» зумовлено:

А) лібералізацією суспільно-політичного та духовного життя;

Б) збільшенням фінансування культури та народної творчості;

В) долученням до європейської та світової культурної спадщини.

20.Відомий український поет В.Стус був:

А) ідейним комуністом; Б) релігійним діячем; В) дисидентом.

21. В.Щербицького було знято з посади голови ЦК КПУ в:

А) 1985 р.; Б) 1989 р.; В) 1991 р.

22. Які явища та процеси характерні для УРСР у другій половині 80-х — на початку 90-х років?

А) Демократизація радянської системи, запровадження гласності;

Б) Посилення утисків та репресій щодо інакодумців;

В) Впровадження 6 статті Конституції щодо керівної ролі КПРС.

23. «Перебудова» в Україні закінчилася:

А) вдалими економічними реформами;

Б) пожвавленням ринкових відносин;

В) економічною кризою.

24.Наприкінці 80-х років відбувалися масові страйки шахтарів:

А) у західних областях України; Б) на Донбасі;

В) по всій Україні.

25.Друга конституційна реформа відбулась в:

А) 2004 р.; Б) 2008 р.; В) 2010р.

26.Рух «Україна без Кучми» пов'язаний із:

А) зникненням журналіста Гонгадзе;

Б) масовими порушеннями на виборах 2004 р.;

В) сутичками під час святкування Дня народження Т.Шевченка.

27.Яка з політичних партій була створена раніше:

А) Партія регіонів; Б) Блок Юлії Тимошенко;

В) Соціалістична партія України.

3. Одна із причин економічної кризи 1900-1903 рр. в Україні:

А) проведення столипінської аграрної реформи;


Б) перевиробництво товарів та відсутність широкого кола споживачів;

В) створення синдикатів та інших форм монополістичних об’єднань .

4. Хто очолював самостійників в Києві?

А) В.Винниченко; Б) М.Міхновський; В) М.Грушевський.

5. О.Брусилов був:

А) воєначальником австро-угорської армії;

Б) воєначальником російської армії;

В) воєначальником УСС.

6. Головна українська рада (ГУР) – це:

А) Політична партія утворена на західноукраїнських землях у роки Першої світової війни;

Б) Політичний блок утворений на західноукраїнських землях представниками українських політичних партій з Наддніпрянської України;

В) Міжпартійний блок утворений у 1914 р. провідними українськими партіями Галичини.

7. Основним найбільш чисельним прошарком українського суспільства на передодні революції 1917 р. були:

А) робітники; Б) селяни; В) підприємці та промисловці.

8. Коли було висунуто Ультиматум РНК Українській Центральній Раді?

А) 25 жовтня 1917 р.; Б) 4 грудня 1917 р.; В) 12 грудня 1917 р.

9. Як називалась Україна за гетьманування П.Скоропадського?

А) Українська держава; Б) Українська Народна Республіка;

В) Українська Радянська Соціалістична Республіка.

10. Як українські селяни ставилися до непу:

А) позитивно; Б) негативно; В) нейтрально.

11. Яким був статус УРСР у складі СРСР в роки непу?

А) незалежна республіка; Б) фіктивний суверенітет;

В) автономна республіка.

12. В якому році було створено ОУН?

А) 1920 р.; Б) 1929 р.; В) 1934 р.

13. М.Грушевський був автором досліджень в галузі:

А) географії; Б) історії; В) правознавства.

14. Які з тверджень характеризують суспільно-політичне становище українських земель у складі Польщі в міжвоєнний період?

А) Отримання українцями широких національно-культурних прав;


Б) Легальність політичних партій, діяльність яких не суперечила польському законодавству;

В) Створення ОУН під керівництвом Є.Коновальця.

15.С.Ковпак – це:

А) керівник збройного загону ОУН-УПА;

Б) командир партизанського з’єднання у Сумській області;

В) командувач Південно-Західного фронту.

16. «Роланд» і «Нахтігаль» - це батальони у складі:

А) СС; Б) вермахту; В) допоміжних українських військ.

17. Масовий розстріл євреїв у Києві відбувся:

А) у Бабиному яру; Б) у Дробицькому яру; В) у Янівському таборі.

18. Житлова проблема в хрущовський період вирішувалася шляхом:

А) перебудови існуючих будинків;

Б) масового будівництва дешевого державного житла;

В) надання кредитів всім бажаючим одержати нове житло.

19. «Реабілітація» – це:

А) відновлення в правах неправильно звинувачених чи засуджених осіб;

Б) звільнення в’язнів, винних у злочинах, від кримінального покарання;

В) повернення після війни на батьківщину військовополонених, цивільних полонених, які були направлені на примусові роботи, біженців.

20. ГУЛАГ було ліквідовано у період:

А) «відлиги»; Б) «застою»; В) «перебудови».

21.Які з тверджень характеризують соціально-скономічний розвиток УРСР в 70-ті - першій половині 80-х років XX ст.?

А) Різке зменшення масштабів житлового будівництва;

Б) Низький рівень квартплати та ціни на комунальні послуги;

В) Відсутність державної системи пенсійного забезпечення колгоспників.

22. Четверту Конституцію УРСР було прийнято в:

А) 1977 р.; Б) 1978 р.; В)1979 р.

23. На референдум 17 березня 1991 р. було винесено питання:

А) реформування СРСР; Б) ліквідації СРСР; В) збереження СРСР.

24. Україна стала учасником СНД: А) 1 грудня 1991 р.; Б) 8 грудня 1991 р. В) 21 грудня 1991р.


25. 6 статтю Конституцій СРСР та УРСР було скасовано в:

А) 1989 р.; Б) 1990 р.; В) 1991 р.

26. В перше десятиріччя незалежності України найбільшою фракцією у Верховній Раді України була:

А) СПУ; Б) КПУ; В) Народний Рух.

27. Яка з подій новітньої історії України сталася раніше:

А) Ухвалення Верховною Радою УРСР Декларації про державний суверенітет України;

Б) Запровадження в Україні нової національної валюти – гривні;

В) Проведення Першого Всеукраїнського референдума та виборів Президента України.

3.Програма якої з перших українських політичних партій на території Російської імперії будувалася на ідеях українського націоналізму:

А) РУП; Б) УНП; В) УСДРП.

4.СВУ виступала…:

А) за поразку Австро-Угорщини у війні; Б) за поразку Росії у першій світовій війні; В) за негайне проголошення незалежності України. 5.Президентом УНР був обраний:

А) М.Міхновський; Б) М.Грушевський, В) В.Винниченко.

6.Що давало УЦР законні підстави виступати в ролі загальноукраїнського представницького органу?

А) Те, що в ній були представлені всі прошарки і національні меншини населення України;

Б) Наявність міцних збройних сил;

В) Домовленість з Тимчасовим урядом.

7.Що було вирішальним у поразці ЗУНР?

А) відсутність зовнішньої підтримки ЗУНР; Б) воєна перевага Польщі; В) відсутність підтримки з боку населення. 8.Коренізація в Україні отримала назву:

А) індустріалізація; Б) українізація; В) колективізація.

9.Розвиток кооперації у виробництві та торгівлі є характерною рисою політики:

А) воєнного комунізму; Б) непу; В) радянської модернізації.

10.Яка особливість індустріалізації в роки першої п'ятирічки була характерною для України?

А) поєднання великої державної промисловості та дрібнотоварного приватного виробництва;

Б) створення Трудової армії;


В) пріоритетний розвиток важкої промисловості.

11. О.Стаханов був:

А) шахтарем; Б) металургом; В) колгоспником.

12.Розкуркулених селян відправляли:

А) за кордон; Б) у західні області України;

В) у східні райони СРСР.

13. Людей, які за часів окупації співпрацювали з нацистами, називають:

А) колабораціоністи;

Б) остарбайтери;

В) Праведники Світу.

14. Оборона Севастополя у Другій світовій війні тривала:

А) 73 дні; Б) 72 дні; В) 250 днів.

15. Яке з тверджень характеризує розвиток культури та науки в УРСР у 1946-1953pp.?

А) Публічне цькування і звинувачення в націоналізмі українських істориків та письменників;

Б) Визначальна роль Олександра Олеся, М. Вороного, Г. Косинки в розвитку літературного процессу;

В) Створення радянським урядом сприятливих умов для літераторів та театральних критиків, євреїв за національністю.

16. Міністерство закордонних справ УРСР було створено:

А) у 1944 р.; Б) 1946 р.; В) 1949 р.

17. 65 000 колишніх членів ОУН-УПА були реабілітовані в період:

А) «відлиги»; Б) «перебудови»; В) незалежності України.

18. Скільки разів М.Хрущов очолював ЦК КП(б)У?

А) один раз; Б) два рази; В) три рази.

19. Самвидав – це:

А) офіційне видавництво творів комуністичного спрямування;

Б) форма поширення ідей дисидентів;

В) видавництво іноземної літератури українською мовою.

20. Хрущовська грошова реформа була проведена:

А) у 1960 р.; Б) у 1961 р.; В) 1965 р.

21. О.Кириченко був:

А) дисидентом; Б) партійним керівником; В) військовим діячем.

22. Яке явище є характерним для УРСР у другій половині 80-х років?

А) Посилення утисків та репресій щодо інакодумців;

Б) Демократизація радянської системи, запровадження гласності;


В) Відмова від директивного планування в економіці країни.

23. Всесоюзний референдум з питань майбутнього СРСР відбувся:

А) 16 липня 1991 р.; Б) 17 березня 1991р. В) 1 грудня 1991р.

24. Першим секретарем ЦК КПУ після звільнення В.Щербицького став:

А) В.Івашко; Б) Л.Кравчук; В) С.Гуренко.

25. Кримська автономія у складі України була утворена в:

А) 1990 р.; Б) 1991 р.; В) 1992 р.

26. Яка з названих подій відбулася раніше:

А) створення СНД; Б) «Помаранчова революція»

В) перемога на президентських виборах В.Януковича.

27. Яка подія відбулася за часів каденції другого Президента України?

А) впровадження гривні; Б) реформа Податкового кодексу;

В) впровадження купоно-карбованця.

3. Ознакою економічної кризи 1900 – 1903 рр. є:

А) створення хуторів; Б) монополізація промисловості;

В) зниження безробіття.

4. Перша руська революція відбувалася:

А) 1900-1903 рр.; Б) 1904-1905 рр.; В) 1905-1907 рр.

5. Яка політична партія виступала проти участі українців у Першій світовій війні?

А) більшовики; Б) ТУП; В) Бунд.

6. “Галицька битва” завершилась…:

А) окупацією російськими військами Галичини і Північної Буковини;

Б) оволодінням росіянами Львова;

В) захоплення росіянами фортеці Перемишль.

7. Коли було опубліковано ІІІ Універсал?

А) 7 листопада 1917 р.; Б) 22 грудня 1917 р.; В) 9 січня 1918 р.

8. Соціальну базу гетьманського режиму складали:

А) консервативні партії, колишні царські чиновники, промисловці і землевласники;

Б) партії національно-соціалістичного спрямування;

В) сільська біднота і робітники.

9. Акт про возз’єднання ЗУНР і УНР (Акт Злуки) був підписаний:

А) 13 листопада 1918 р.; Б) 4 січня 1919 р.; В) 22 січня 1919 р.

10. Неп було запроваджено в…:

А) 1921 р.; Б) 1923 р. В) 1925 р.

11. Видатний діяч культури О.Довженко був:

А) науковцем; Б) кіномитцем; В) істориком.

12. В якій галузі народного господарства України відбувалося соціалістичне змагання:

А) залізничний транспорт; Б) видобуток вугілля;

В) машинобудування.

13. «Розстріляне відродження» – умовна назва:

А) покоління українських політичних діячів часів Української революції, знищених під час Великого терору 1930-х років;

Б) групи українських «буржуазних спеціалістів», розстріляних у ході боротьби зі

«шкідництвом» у 1920 – 1930-х роках;

В) літературно-мистецької генерації України 1920 – 1930-х років, репресованої

сталінським режимом.

14. Політика радянізації західноукраїнських земель включає:

А) демократизацію; Б) українізацію; В) масові репресії.

15. Коли було звільнено Київ від нацистів?

А) 6 жовтня 1943 р.; Б) 6 листопада 1943 р.; В) 25 жовтня 1943 р.

16. В роки окупації Київська область опинилася в складі:

А) дистрикту «Галичина»; Б) рейхскомісаріату «Україна»;

В) Трансністрії.

17. Операція «Вісла» була проведена в:

А) 1945 р.; Б) 1946 р.; В) 1947 р.

18. Процес післявоєнної відбудови народного господарства України (1945 - початок 1950-х років) визначався:

А) першочерговою відбудовою важкої промисловості та енергетики;

Б) спрямуванням основної частини капіталовкладень в соціальну сферу;

В) приоритетним розвитком сільського господарства як джерела фінансування промисловості.

19. Органи управління народним господарством в 1957-1965 рр. називалися:

А) трести; Б) корпорації; В) раднаргоспи.

20. Політика десталінізації в Україні характеризувалася:

А) реабілітацією всіх політв’язнів;

Б) засудженням культу особи Сталіна;


В) визнанням факту Голодомору в Україні.

21. «Золотою п’ятирічкою» називали:

А) восьму п’ятирічку; Б) дев’яту п’ятирічку; В) десяту п’ятирічку.

22. Русифікація була складовою частиною політики:

А) П.Шелеста; Б) В.Щербицького; В) В.Івашко.

23. «Демократична платформа» в КПУ утворилася:

А) у 1989 р.; Б) 1990 р.; В) 1991 р.

24. С.Гуренко був:

А) останнім головою Верховної Ради УРСР;

Б) останнім головою КПУ;

В) останнім головою Ради Міністрів УРСР.

25. Основним торгівельним партнером сучасної України є:

А) США; Б) Росія; В) Туреччина.

26. Яка з зазначених подій відбулася раніше:

А) обрання президентом України Л.Кучми; Б) створення Конституції України;

В) запровадження гривні.

27. Акція протесту «Україна без Кучми» була проведена представниками опозиції в:

А) березні 2001 р.; Б) березні 2002 р.; В) листопаді 2004 р.

3.Унаслідок проведення земельної реформи П. Столипіна в Україні:

А) остаточно зруйновано селянську громаду;

Б) зупинено процес майнового розшарування селянства;

В) утверджено приватне селянське землеволодіння.

4. Автором брошури «Самостійна Україна» був:

А) М.Грушевський; Б) В.Винниченко; В) М.Міхновський.

5. Основний напрям діяльності СВУ:

А) культурницький; Б) антиросійська агітація;

В) антиавстрійська агітація.

6. «Брусиловський прорив» – це назва військової операції, проведеної:

А) на території Галичини в 1914 р.;

Б) в ході відступу росіян з Галичини;

В) наступ російських військ Південно-Західного фронту у 1916 р.

7. Коли було проголошено І Універсал?

А) 27 лютого 1917 р.; Б) 10 червня 1917 р.; В) 3 липня 1917 р.

8. До складу створеної Українським національним союзом Директорії входили


А) С. Петлюра, М. Міхновський, С. Єфремов, В. Винниченко, О. Бош.

Б) В. Винниченко, С. Петлюра, Ф. Швець, О. Андрієвський, А. Макаренко.

В) М. Грушевський, Х. Раковський, С. Єфремов, В. Винниченко, С. Петлюра.

9. Лікнепи в УРСР очолив:

А) О.Шумський; Б) Г.Петровський; В) В.Молотов.

10. «Золотий червонець» був введений в обіг у:

А) 1919-1921 рр.; Б) 1922-1924 рр.; В)1927-1929 рр.

11. В роки якої п’ятирічки збудовано завод ХТЗ?

А) першої; Б) другої; В) третьої.

12. Надзвичайну комісію з вилучення хліба в Україні очолював:

А) Л.Каганович; Б) В.Молотов; В) С.Косіор.

13. Заборона на ввіз українських книжок і музичних творів у 20-30-ті роки існувала в…:

А) Польщі; Б) Румунії; В) ЧСР.

14. Найбільша танкова битва початкового періоду Великої Вітчизняної війни відбулася в районі міст:

А) Луцьк – Рівне – Броди.

Б) Житомир – Бердичів – Київ.

В) Львів – Перемишль – Чернівці.

15. Рейхскомісаріат «Україна» очолював:

А) А.Розенберг; Б) Г.Гіммлер; В) Е.Кох.

16. В.Сосюру було звинувачено в буржуазному націоналізмі за твір:

А) «Любіть Україну»; Б) «Третя рота»; В) «Червона зима».

17. Відбудова в Україні розпочалася:

А) відразу після визволення території УРСР;

Б) в ході визволення території УРСР;

В) після отримання відповідної допомоги іноземних держав.

18. «Раднаргоспи» – це:

А) органи державного управління, утворені за територіальним принципом, що керували господарством у межах економічних районів;

Б)організації, що керували системою державних закупівель сільськогосподарської продукції в Україні.

В) державні органи, що здійснювали укрупнення колгоспів, продаж їм техніки машинно-тракторних станцій (МТС).

19. Грошова реформа в період правління М.Хрущова була проведена:


А) 1956 р.; Б) 1961 р.; В) 1964 р.

20. Смерть Сталіна призвела до:

А) початку Карибської кризи;

Б) запеклої боротьби у партійно-державному керівництві;

В) розпаду СРСР.

21. «Самвидав»-це:

А)Твори,що видані всупереч офіційним заборонам;

Б)Спосіб розповсюдження офіційної інформації;

В)Видання літератури компартії.

22. Реформу Косигіна-Лібермана було розпочато:

А) 1960 р.; Б) 1965 р.; В) 1970р.

23. Які з названих проблем гостро постали в УРСР у 70-80-ті рр.. минулого століття?

А) Соціальні; Б) Економічні; В) Культурні.

24. Період перебудови в Україні характеризувався:

А) проголошенням форсованої індустріалізації та суцільної колективізації;

Б) проголошенням гласності, курсу на прискорення економічного розвитку;

В)введенням шостої статті Конституції


следующая страница >>