vchilka.in.ua 1 2 3 ... 10 11
відповідно до якої КПРС проголошувалася керівною і спрямовуючою силою радянського суспільства, ядром його політичної системи.


25. «Помаранчева революція» відбулась в:

А) 2001 р.; Б) 2004 р.; В) 2006 р.

26.Першою міжнародною організацією,в яку вступила незалежна Україна,була:

А) Рада Європи; Б) ГУУАМ; В) СНД.

27. Перша Констутуція України була прийнята за часів правління президента:

А) Л. Кравчука; Б) Л. Кучми; В) В. Ющенко.

3. Партія октябристів в Росії отримала назву на честь такої події, як:

А) розпуску І Державної Думи; Б) «Кривава неділя»;

В) проголошення «Маніфесту» 17 жовтня 1905 р.

4. Лідером Української радикальної партії був:

А) В.Винниченко; Б) М.Порш; В) С.Єфремов.

5. Яку організацію очолив К.Левицький на початку Першої світової війни?

А) СВУ; Б) ЗУНР; В) ГУР.

6. В 1914 р. російська армія захопила:

А) Східну Галичину; Б) Поділля; В) Волинь.

7. Де було створено Народний Секретаріат?

А) У Курську; Б) У Харкові; В) У Києві.

8. У якому твердженні йдеться про М.Міхновського?

А) Задля зміцнення незалежності УНР вдавався до заходів зі створення регулярної армії;

Б) Організатор збройного виступу самостійників, які прагнули примусити Центральну Раду проголосити незалежність України;

В) Голова Генерального Секретаріату УЦР.

9. Незалежність УНР була проголошена:

А) 10 червня 1917 р.; Б) 7 листопада 1917 р.; В) 9 січня 1918 р.

10. УЦР була утворена на базі політичних партій:

А) ТУП та УСДРП; Б) УНП та УДП; В) РСДРП та УРП.

11. Що передбачала нова економічна політика в УСРР?

А) Запровадження трудової повинності;

Б) Заміну продрозкладки натуральним продовольчим податком;

В) Заборону приватної торгівлі в селі та містах.

12. М.Скрипник був:

А) письменником; Б) партійним діячем; В)художником.

13. УРСР увійшла до складу СРСР в:

А) 1922 р.; Б) 1924 р. В) 1925 р.


14. Одним з джерел коштів для проведення індустріалізації є:

А) зовнішня торгівля; Б) колективізація; В) економія держбюджету.

15. Західноукраїнські землі увійшли до складу Польщі згідно з:

А) Ризьким договором; Б) Брест-Литовським договором;

В) Паризьким договором.

16. Колаборанти – це особи, які:

А) приймали участі у підпільному русі; Б) співробітничали з окупантами;

В) вели боротьбу з партизанами.

17. Визволення с. Лавочне радянськими військами відбулося:

А) 23 серпня 1943 р.; Б) 6 листопада 1943 р.; В) 8 жовтня 1944 р.

18. Укажіть особливості розвитку промисловості в 1946—на початку 1950 pp.:

А) Надання США кредитів Радянському Союзу згідно з планом Маршалла;

Б) Матеріальна зацікавленість робітників у розвитку виробництва та якості продукції;

В) Першочергова відбудова підприємств важкої промисловості та енергетики.

19. Під час відбудови пріоритетне значення надавалося:

А) важкій промисловості; Б) легкій промисловості;

В) видобувній промисловості.

20. Під час усунення М.Хрущова від влади партійне керівництво України:

А) підтримало Хрущова; Б) сприяло відставці Хрущова;

В) зайняло вичікувальну позицію.

21. Введення радянських військ до Афганістану відбулося в період:

А) «відлиги»; Б) «застою»; В) «перебудови».

22. Яке з тверджень характеризує соціальний розвиток УРСР у другій половині 70 - на початку 80-х рр. XX ст.?

А) Недостатній обсяг виробництва і, як наслідок, дефіцит споживчих товарів;

Б) Уповільнення темпів зростання кількості жителів міст;

В) Ліквідація відмінностей між умовами життя в селі та місті.

23.Л.Брежнєв очолив КПРС у:

А) 1957 р.; Б) 1964 р. В) 1969 р.

24.О.Косигін у 1964-1980 рр. займав посаду:

А) Голови Ради Міністрів СРСР; Б) Голови Верховної Ради СРСР;


В) Першого секретаря КП(б)У.

25.Першим законом України з наведених нижче був:

А) Конституція України; Б) «Про громадянство»;

В) «Про збройні сили України».

26.Український референдум на підтвердження Акта проголошення незалежності України відбувся:

А) 16 липня 1990р.; Б) 24 серпня 1991р.; В) 1 грудня 1991р.

27. Яка подія відбулася за часів каденції президента Леоніда Кучми? А)Підписання документу про припинення існування СРСР;

Б) Введення купоно-карбованця;

В) Введення українського миротворчого контингенту в Ірак.

3. Метою столипінської аграрної реформи було:

А) скасування кріпацтва; Б) створення верстви заможного селянства;

В) ліквідація розшарування селян.

4. Головою ТУП був:

А) В.Винниченко; Б) М.Грушевський; В) С.Петлюра.

5. Яка з битв Першої світової війни відбулась раніше?

А) наступ австрійських військ; Б) Брусилівський прорив;

В) Галицька битва.

6. УЦР складалась з:

А) комітетів; Б) Малої та Великої Ради; В) секцій.

7. Якою була реакція УЦР на “Тимчасові інструкції Генеральному Секретаріату Тимчасового уряду на Україні”?

А) схвалила; Б) відхилила; В) прийняла до уваги.

8. Який з українських урядів досяг найбільших успіхів у дипломатичній сфері в 1917-1920 рр.?

А) Генеральний Секретаріат; Б) уряд гетьмана П.Скоропадського;

В) Директорія.

9. Президентом ЗУНР був обраний:

А) К.Левицький; Б) Є.Петрушевич; В) М.Омелянович-Павленко.

10. Неп було запроваджено в :

А) 1921 р.; Б) 1922 р.; В) 1923 р.

11. План ГОЕЛРО передбачав:

А) націоналізацію; Б) електрифікацію; В) індустріалізацію.

12. Яким буол положення Буковини у складі Румунії:

А) автономія; Б) суверенна республіка; В) сировинна база.

13. Які верстви українського суспільства зникають наприкінці 1930-х років?


А) підприємці, інтелігенція, духовенство;

Б) селяни-власники, буржуазія, дворянство;

В) підприємці, робітники, духовенство.

14. Укажіть причину поразок Червоної Армії на початковому етапі Великої Вітчизняної війни:

А) Зосередження основних сил радянських військ на Далекому Сході;

Б) Поразка й капітуляція Франції та Великої Британії – союзників СРСР у війні;

В) Масові репресії наприкінці 1930-х років проти армійського командного складу.

15. Днем Перемоги у Великій Вітчизняній війні вважається:

А) 8 травня 1945 р.; Б) 9 травня 1945 р.; В) 2 вересня 1945 р.

16. Процес післявоєнної відбудови народного господарства України (1945 - початок 1950-х років) визначався:

А) опорою лише на власні сили та ресурси Радянського Союзу;

Б) збільшенням капіталовкладень у легку і харчову промисловість;

В) використанням фінансової та технічної допомоги за «планом Маршалла».

17. ЦК КП(б)У в 1949-1953 рр. очолював:

А) Л.Каганович; Б) Л.Мельников; В) М.Хрущов.

18. Хрущовське керівництво намагалося розв’язати житлову проблему:

А) шляхом переселення мешканців міст у села;

Б) виділенням кредитів на будівництво житла;

В) широким будівництвом багатоповерхових будинків.

19. Історичне значення ХХ з’їзду КПРС полягає:

А) у прийнятті нової програми партії;

Б) у розробці нової зовнішньополітичної доктрини;

В) у засуджені культу особи Сталіна.

20. Домінуючим і офіційно визнаним методом у культурі в 70-х роках був:

А) неореалізм; Б) соціалістичний реалізм; В) критичний реалізм.

21. Яка з подій відбулася в УРСР у роки «застою»?

А) Створення Української Гельсинської групи;

Б) Створення Українського історико-просвітницького товариства «Меморіал»;

В) Формування багатопартійності.


22. Брежнєвські часи в УРСР характеризуються:

А) Низьким рівнем життя радянських людей;

Б) Стагнацією сільського господарства;

В) Демократизацією суспільно-політичного життя.

23. «Перебудова»-це:

А) Назва газети; Б) Назва суспільно-політичної організації;

В) Період в історії радянської держави.

24.Генеральним секретарем ЦК КПРС після смерті К.Черненка був:

А) Ю.Андропов; Б) Л.Брежнєв; В) М.Горбачов.

25.В 2001р. в Україні відбувся:

А) Всеукраїнський референдум; Б) Всеукраїнський перепис населення;

В) Круглий стіл з питань вступу України до НАТО.

26.12-річну систему середньої шкільної освіти було запроваджено в Україні в:

А) 1999 р.; Б) 2001 р.; В) 2005 р.

27. Яка з політичних партій була створена раніше:

А) Партія регіонів; Б) Блок Юлії Тимошенко;

В) Соціалістична партія України.

3.Метою столипінської аграрної реформи було:

А) створення верстви заможного селянства;

Б) скасування кріпацтва;

В) ліквідація розшарування селян.

4. Головою УНП був:

А) Д.Антонович; Б) М.Русов; В) М.Міхновський.

5. Яка з битв Першої світової війни відбулась у 1916 р.?

А) наступ австрійських військ; Б) Брусилівський прорив;

В) Галицька битва.

6. Перша битва, в якій брали участь підрозділі УСС – це:

А) бій на горі Маківка; Б) битва на Ужоцькому перевалі;

В) бій на горі Лисоня.

7. Президентом ЗУНР був обраний:

А) К.Левицький; Б) Є.Петрушевич; В) М.Омелянович-Павленко.

8. На скільки губерній розповсюджувалася влада Генерального Секретаріату згідно з “Тимчасовою інструкцією Генеральному Секретаріату Тимчасового уряду на Україні”?

А) на три; Б) на п’ять; В) на дев’ять.

9. Який з українських урядів існував раніше?

А) Рада Міністрів; Б) Генеральний Секретаріат; В) Директорія.


10. Госпрозрахунок – це елемент:

А) політики «воєнного комунізму»; Б) непу;

В) індустріалізації.

11. Українізація проводилася в:

А) 1917-1919 рр.; Б) 1923-1932 рр.; В) 1946-1949 рр.

12. Який термін використовували для позначення селянина-власника, який відмовлявся вступати до колгоспу та здавати хліб державі?

А) куркуль; Б) «ворог народу»; В) спекулянт.

13. Як називалося військо Карпатської України?

А) Українська галицька армія; Б) Полк січових стрільців;

В) Карпатська січ.

14. Укажіть причину поразок Червоної Армії на початковому етапі Великої Вітчизняної війни:

А) Переважання застарілої воєнної техніки в частинах Червоної Армії;

Б) Масова підтримка німців з боку населення прикордонних регіонів;

В) Масові репресії наприкінці 1930-х років проти армійського командного складу.

15. План «Ост» передбачав:

А) створення незалежної України;

Б) переселення українців до Західної Європи;

В) фізичне знищення і рабство українців.

16. Процес післявоєнної відбудови народного господарства України (1945 - початок 1950-х років) визначався:

А) опорою лише на власні сили та ресурси Радянського Союзу;

Б) збільшенням капіталовкладень у легку і харчову промисловість;

В) використанням нових ефективних методів обробки землі та швидкою відбудовою сільського господарства.

17. Поразку ОУН-УПА у збройній боротьбі спричинила:

А) ліквідація УГКЦ; Б) чисельна перевага радянських військ;

В) репресії проти мирних жителів.

18. Реформи М.Хрущова в УРСР:

А) були успішними; Б) потерпіли крах; В) були незавершеними.

19. Раднаргоспи – це:

А) органи управління господарством;

Б) колективні селянські господарства;

В) ради народних господарів.

20. Неосталінізм – це елемент політики:


А) «відлиги»; Б) «застою»; В) «перебудови».

21. Автором косигінської реформи був:

А) М.Хрущов; Б) О.Ліберман; В) Л.Брежнєв.

22. В.Чорновіл був:

А) дисидентом; Б) головою Верховної Ради України;

В ) діячем компартії України.

23. Яка з подій відбулася в УРСР у роки перебудови?

А) Створення Української Гельсинської групи;

Б) Створення Українського історико-просвітницького товариства «Меморіал»;

В) Впровадження 6 ст. Конституції про керівну роль КПРС.

24. Елементами політики «перебудови» в ідеологічній сфері є:

А) лібералізація; Б) гласність; В) національно-визвольний рух.

25. Першим прем’єр-міністром України був:

А) В.Масол; Б) В.Фокін; В) Л.Кучма.

26. Конституцію України було прийнято в:

А) 16 липня 1990 р.; Б) 1 грудня 1991 р.; В) 28 червня 1996 р.

27. Яка з політичних партій була створена раніше:

А) Партія регіонів; Б) Блок Юлії Тимошенко; В) Народний Рух.

3.Одним із наслідків економічної кризи 1900-1903 рр. в Україні:

А) ліквідація пережитків кріпосницької системи в сільському господарстві;

Б) зупинено процес майнового розшарування селянства;

В) монополізація економіки.

4. Політичну партію РУП було створено в:

А) 1900 р.; Б) 1901 р.; В) 1903 р.

5. Головою Легіону УСС був:

А) Д.Вітовський; Б) Є.Коновалець; В) М.Галущинський.

6. Брусиловський прорив – це назва військової операції:

А) на території Галичини в 1914 р.; Б) в ході відступу росіян з Галичини;

В) наступ російських військ Південно-Західного фронту у 1916 р.

7. Хто очолював Українську державу?

А) К.Левицький; Б) П.Скоропадський; В) М.Грушевський.

8.Коли було оприлюднено Акт злуки ЗУНР і УНР?

А) 10 листопада 1918 р.; Б) 22 січня 1919 р.; В) 21 березня 1919 р.


9.Хто був першим Головою Раднаркому України?

А) Г.Петровський; Б) Х.Раковський; В) Є.Бош.

10. УАПЦ було засновано в:

А) 1917 р.; Б) 1921 р.; В) 1923 р.

11. Трести були елементом політики:

А) «воєнного комунізму»; Б) непу; В) індустріалізації.

12. В період радянської модернізації суспільства (1929-1938) в Україні:

А) проголошено курс на форсовану індустріалізацію;

Б) розпочався курс на прискорення економічного розвитку;

В) збільшено капіталовкладення в сільське господарство, створено фонди матеріального заохочення працівників.

13. Чим характеризувався культурно-освітній процес в УРСР у другій половині 1930-х років?

А) Існуванням різноманітних мистецьких шкіл та напрямів;

Б) Репресіями проти представників української інтелігенції;

В) Реабілітацією Г.Косинки.

14. Західноукраїнські землі було приєднано до УРСР в:

А) 1939 р.; Б) 1940 р.; В) 1941 р.

15. На окупованих українських землях німці встановили «новий порядок», який передбачав:

А) звільнення українського народу від сталінського режиму;

Б) експлуатацію та масове знищення жителів українських земель;

В) створення самостійної української держави під керівництвом лідерів ОУН.

16. Операція «Вісла» - це:

А) примусова депортація українського населення з Польщі в УРСР;
Б) депортація українців з УРСР в Польщу;

В) примусова депортація українців польською владою із східних районів Польщі в західні.

17.Повоєнна відбудова народного господарства в УРСР розпочалась в:

А) 1943 р.; Б) 1945 р.; В) 1947 р.

18. Позначте період, протягом якого управління економікою здійснювалося через раднаргоспи:

А) Повоєнна відбудова; Б) « відлига»; В) «застій».

19. «Кукурудзяна кампанія» почалася в:

А) 1954 р.; Б) 1959 р.; В) 1964 р.


20. Електрифікацію села завершено в період:

А) «відлиги»; Б) «застою»; В) «перебудови».

21. Ліна Костенко була:

А) партійним діячем; Б) дисидентом; В) поетесою.

22. Кооперативи були створені за часів правління в СРСР:

А) М.Хрущова; Б) Л.Брежнєва; В) М.Горбачова.

23. Шосту статтю Конституції СРСР про монополію КПРС на владу було скасовано в:

А) 1989 р.; Б) 1990 р.; В) 1991 р.

24. Керівником «Помаранчової революції» був:

А) О.Мороз; Б) Ю.Луценко; В) В.Ющенко.

25.Партія, яку очолює Ю.Тимошенко,має назву:

А) Наша Україна; Б) Батьківщина; В)Народна Самооборона.

26.У зовнішній торгівлі України найбільшим партнером виступає:

А) Польща; Б) США; В) Росія.

27. Членами яких організацій стала Україна в роки незалежності?

А) ООН, СНД, ЄС; Б) НАТО, ЄС, ОБСЄ;

В) СНД, Рада Європи, ОБСЄ.

3.Приводом до початку революції 1905-1907 рр. в Росії є:

А) розпуск І Державної Думи; Б) «Кривава неділя»;

В) Маніфест 17 жовтня 1905 р..


  1. Д.Донцов був ідеологом:

А) анархізму; Б) націоналізму; В) лібералізму.

  1. Хто був командуючим Південно-Західного фронту під час наступу російських військ в 1916 р.?

А) В.Бобринський; Б) О.Брусилов; В) С.Петлюра.

6. В 1915 р. на території Західної України російська армія:

А) потерпіла поразку; Б) перемогла; В) зайняла оборону.

7. Повстання організоване більшовиками в Києві на заводі “Арсенал” проти УЦР відбулося в:

А ) жовтні 1917 р.; Б) січні 1918 р.; В) лютому 1918 р.

8. Який з українських урядів доклав найбільше зусиль для розвитку дипломатії у 1917-1920 рр.?

А) Генеральний Секретаріат; Б) уряд гетьмана П.Скоропадського;

В) Директорія .

9.Хто був командуючим УГА:

А) Є.Петрушевич; Б) М.Омелянович-Павленко; В) С.Петлюра.


10. З наведеного переліку заходів більшовиків виберіть ті, що були здійснені в роки «воєнного комунізму»:

А) приватизація землі; Б) відновлення поміщицького землеволодіння;

В) запровадження продрозкладки .

11. Продподаток був елементом:

А) політики «воєнного комунізму»; Б) непу; В) колективізації.

12. ДніпроГЕС збудовано в роки:

А) першої п’ятирічки; Б) другої п’ятирічки; В) третьої п’ятирічки.

13. УНДО – це українська політична партія, яка існувала:

А) у Буковині; Б) на Закарпатті; В) у Східній Галичині.

14. Айнзацгрупи СД на українських територіях:

А) відроджували українську культуру;

Б) допомагали українським селянам;

В) масово знищували громадян.

15. Визволення Правобережної України пов’язано із проведенням радянськими військами:

А) Яссько-Кишеневської операції; Б) Корсунь-Шевченківської операції;

В) Львівсько-Сандромирської операції.

16. Голод 1946-1947 рр. був наслідком:

А) німецького окупаційного режиму; Б) повоєнної розрухи та неврожаю;

В) сталінської репресивної політики.

17. Політика радянізації західних областей України у повоєнний період характеризувалася:

А) налагодженням співробітництва влади з політичними партіями;

Б) денаціоналізацією промисловості;

В) репресіями влади щодо священиків греко-католицької церкви.

18. ХХ з’їзд КПРС започаткував:

А) сталінські репресії; Б) десталінізацію; В) неосталінізм.

19. Виникнення в Україні руху «шістдесятників» зумовлено:

А) долученням до європейської та світової культурної спадщини;

Б) збільшенням фінансування культури та народної творчості;

В) лібералізацією суспільно-політичного та духовного життя.

20. Яка галузь розвивалася найповільніше у період «застою» в УРСР?

А) промисловість; Б) сільське господарство; В) соціальна сфера.


21. В.Стус був:

А) партійним діячем; Б) правозахисником; В) військовим.

22.В.Щербицького на посаді керівника КПУ змінив:

А) Л.Кравчук; Б) С.Гуренко; В) В.Івашко.

23. «Перебудова» почалась в:

А) 1985 р.; Б) 1986р.; В) 1987р.

24. Яка політична партія була заснована в роки «перебудови»?

А) УРП; Б) СПУ; В) Народний Рух.

25.Першим військовим міністром незалежної України був:

А) О.Кузьмук; Б) К.Морозов; В) Л.Каденюк.

26.Принципом зовнішньої політики України є:

А) агресивність; Б) нейтралітет;

В) втручання в діла інших держав.

27.Вибори президента незалежної України відбулися:

А) 24 серпня 1991 р.; Б) 1 грудня 1991 р.; В) 8 грудня 1991 р.

3.Промислово розвинутими регіонами українських земель напередодні Першої світової війни були:

А) Галичина; Б) Правобережна Україна;

В) Донбас і Придніпров`я.

4.Лідером партії УНП, заснованої на Наддніпрянщині у 1902 році був:

А) М.Грушевський; Б) В.Винниченко; В) М.Міхновський.

5. Як називалася адміністративна одиниця створена росіянами після загарбання Галичини у 1914 р.?

А) Галицька губернія; Б) Галицько-Буковинське генерал-губернаторство;

В) Галицько-Волинське губернаторство.

6. Яка подія відбулася раніше?

А) Брусиловський прорив; Б) створення Легіону УСС;

В) Брест-Литовський мирний договір.

7. Хто очолював делегацію УЦР, яка у травні 1917 р. вручила Тимчасовому уряду вимогу проголошення автономії України?

А) М.Грушевський; Б) В.Винниченко; В) С.Петлюра.

8.Утвердження радянської влади в Україні було зумовлене:

А) підтримкою її більшістю населення;

Б) нездатністю українських урядів заручитися підтримкою населення;

В) воєнною перевагою Червоної армії.

9. Повстання на заводі «Арсенал» проти УЦР відбулось:


А) у березні 1917 р.; Б) у січні 1918 р.; В) у квітні 1918 р.

10. Голод 1921-1923 рр. був спричинений:

А) міжнародною ізоляцією УСРР; Б) діяльністю продзагонів;

В) посухою та неврожаєм 1921 р.

11. Лікнепи були елементом:

А) політики «воєнного комунізму»; Б) непу; В) українізації.

12. К.Малевич був:

А) політичним діячем; Б) військовим; В) художником.

13. Колективізацію проведено в роки:

А) першої п’ятирічки; Б) другої п’ятирічки; В) третьої п’ятирічки.

14. Які з тверджень характеризують суспільно-політичне становище українських земель у складі Польщі в міжвоєнний період?

А) УНДО категорично заперечувало будь-яку співпрацю з державною адміністрацією;

Б) Польський уряд гальмував розвиток народної освіти, перетворював україномовні школи в двомовні ;

В) КПЗУ виступа ла ініціатором консолідації всіх національних сил.

15. С.Ковпак очолював:

А) загін УПА; Б) радянський партизанський загін;

В) батальйон «Роланд».

16. Людей, які співпрацювали з нацистами в роки окупації, називають:

А) остарбайтери; Б) колабораціоністи; В) Праведники Світу.

17. УГКЦ було ліквідовано в:

А) 1945 р.; Б) 1946 р.; В) 1947 р.

18. Укажіть особливість розвитку промисловості та соціальної сфери УРСР за доби «відлиги»:

А) скорочення планів заготівель сільгосппродукції;

Б) закінчення електрифікації України;

В) заміна галузевого принципу управління промисловістю на територіальний.

19. «Хрущовки» - це:

А) комунальні квартири і бараки; Б) селянські паспорти;

В) багатоповерхові будинки з індивідуальними квартирами.

20. П.Шелест проводив в УРСР політику:

А) українізації; Б) русифікації; В) радянизації.

21. Бюрократизм та корупція різко посилилися в роки:

А) «відлиги»; Б) «застою»; В) перебудови.


22.М.Горбачов займав посаду:

А) голови Ради Міністрів СРСР; Б) Першого секретаря ЦК КПУ;

В) Генерального секретаря ЦК КПРС.

23. СНД було утворено:

А) 16 липня 1990 р.; Б) 17 березня 1991р.; В) 8 грудня 1991р.

24. Які з тверджень характеризують процес формування багатопартійності в Україні наприкінці 80-х — на початку 90-х років XX ст.?

А) Більшість партій чітко вказували в програмових документах, виразниками інтересів яких груп населення вони є;

Б) Новоутворені партії були масовими, порівняно з КПРС;

В) Діяльність більшості новоутворених партій набувала опозиційного характеру.

25. «Акт проголошення незалежності України» було підтверджено:

А) виборами в Верховну Раду; Б) хабарем;

В) всеукраїнським референдумом.

26.Хто з українських артистів був переможцем пісенного конкурсу «Євробачення»?

А) О.Пономарьов; Б) Руслана; В) Т.Повалій.

27.Яка із подій сталася пізніше:

А) Обрання Віктора Януковича Президентом України;

Б) Реформа Податкового Кодексу України;

В) Ухвалення Верховною Радою Закону України «Про Голодомор 1932-1933 pp. в Україні».

3. Яку з українських політичних партій виникла на Наддніпрянщині у 1900 році?

А) РУП; Б) УНП; В) УПСР.

4. «Кривава неділя» була початком:

А) економічної кризи 1900-1903 рр.; Б) революції 1905-1907 рр.;

В) русько-японської війни 1904-1905 рр.

5. Австро-Угорщина планувала в ході Першої світової війни захопити:

А) Правобережжя та Лівобережжя; Б) Волинь та Поділля;

В) Донбас і Крим.

6. О.Брусилов був:

А) політиком; Б) військовим; В) письменником.

7. Виберіть вірне твердження:

А) Бойові дії на українських землях під час Першої світової війни розпочалися в 1915 р.;

Б) Брусилівський прорив закінчився перемогою австрійських військ;


В) Уперше бійці УСС взяли участь в оборонних боях із кубанськими козаками російської армії на Борецькому й Ужоцькому перевалах.

8. Коли було обрано склад Генерального Секретаріату?

А) 10 червня 1917 р.; Б) 15 червня 1917 р.; В) 3 липня 1917 р.

9. В.Винниченко був головою:

А) УНП; Б) УРП; В) УСДРП.

10. Яку позицію щодо устрою СРСР відстоював Ленін:

А) план автономізації; Б) план федералізації;

В) створення союзу незалежних держав.

11. УАПЦ було розпущено в:

А) 1925 р.; Б) 1927 р.; В) 1930 р.

12. Під час розкуркулення в УРСР було знищено:

А) радгоспи; Б) колгоспи; В) індивідуальні селянські господарства.

13. Яке з джерел використовувалося для прискорення індустріалізації?

А) ентузіазм населення, стаханівських рух;

Б) залучення іноземних кредитів;

В) підвищення податків на приватні підприємства.

14. Які події пов’язані із суцільною колективізацією на Україні?

А) створення МТС;

Б) викуп земельних наділів у куркулів і передача їх колгоспам;

В) зниження планів хлібозаготівель.

15.Карпатська Україна проголошена незалежною в:

А) 1938 р.; Б) 1939 р.; В) 1941р.

16. Організація українських націоналістів діяла:

А) в Східній Галичині; Б) на Буковині; В) в Закарпатті.

17. Відповідно до плану «Ост» окуповані території південно-західної України увійшли до складу:

А) Рейхскомісаріату «Україна»; Б) Дистрикту «Галичина»;

В) Трансністрії.

18. Людей, які в роки Другої світової війни рятували від смерті євреїв називають:

А) остарбайтери;

Б) колабораціоністи;

В) Праведники Світу.

19. Яке місто оборонялось проти нацистів протягом 250 днів?

А) Київ; Б) Одеса; В) Севастополь.

20. Кримську область включено до складу УРСР в:


А) 1945 р.; Б) 1949 р.; В) 1954 р.

21. Українська гельсінська група – це:

А) релігійна організація; Б) наукова організація;

В) правозахисна організація.

22. Які риси були характерними для сільського господарства УРСР в роки «застою»?

А) Зростання виробництва, обумовлене підвищенням матеріальної зацікавленості колгоспників;

Б) Хімізація, меліорація та механізація сільського господарства;

В) Масові посіви кукурудзи.

23. «Помираючі» села УРСР були характерною рисою періоду:

А) «відлиги»; Б) «застою»; В) «перебудови».

24. С.Гуренко у 1990-1991 рр. займав посаду:

А) голова Ради Міністрів СРСР; Б) голова Верховної Ради УРСР;

В) Перший секретар ЦК КПУ.

25. Які явища та процеси характерні для УРСР у другій половині 80-х — на початку 90-х років?

А) Демократизація радянської системи, запровадження гласності;

Б) Посилення утисків та репресій щодо інакодумців;

В) Впровадження 6 статті Конституції щодо керівної ролі КПРС.

26. В.Янукович до того, як стати Президентом України, займав посаду:

А) Голова Верховної Ради; Б) Прем’єр-Міністр;

В) Голова Верховного Суду.

27. Запровадження 12-річної системи освіти відбулося за часів правління президента:

А) Л.Кучми; Б) В. Ющенко; В) В. Януковича.

3. Ініціатором аграрної реформи, яка розпочалася в Російській імперії у 1906 р., став:

А) Микола ІІ; Б) Г.Распутін; В) П.Столипін.

4. Програма якої з перших українських політичних партій на території Російської імперії будувалася на ідеях українського націоналізму:

А) РУП; Б) УНП; В) УСДРП.

5. СВУ виступала…:

А) за поразку Австро-Угорщини у війні; Б) за поразку Росії у першій світовій війні; В) за негайне проголошення незалежності України.

6. В результаті Брусилівського прориву…:


А) австро-угорські війська розгромили російські;

Б) російські розгромили австро-угорські;

В) часткові успіхи мали обидві сторони.

7. Коли Микола ІІ зрікся престолу?

А) 2 березня 1917 р.; Б) 4 березня 1917 р. В) 25 жовтня 1917 р.

8. Створення УНР проголошено:

А) І Універсалом УЦР; Б) ІІІ Універсалом УЦР;

В) ІV Універсалом УЦР.

9. У якому твердженні йдеться про Євгена Петрушевича?

А) Голова ГУР (Головної української ради);

Б) Державний секретар військових справ ЗУНР;

В) Президент ЗУНР.

10. Президентом УНР був обраний:

А) М.Міхновський; Б) М.Грушевський, В) В.Винниченко.

11. Що давало УЦР законні підстави виступати в ролі загальноукраїнського представницького органу?

А) Те, що в ній були представлені всі прошарки і національні меншини населення України;

Б) Наявність міцних збройних сил;

В) Домовленість з Тимчасовим урядом.

12. Що було вирішальним у поразці ЗУНР?

А) відсутність зовнішньої підтримки ЗУНР; Б) воєна перевага Польщі; В) відсутність підтримки з боку населення.

13. Коренізація в Україні отримала назву:

А) індустріалізація; Б) українізація; В) колективізація.

14. Розвиток кооперації у виробництві та торгівлі є характерною рисою політики:

А) воєнного комунізму; Б) непу; В)радянської модернізації.

15. В роки радянської модернізації суспільства в Україні було проведено:

А) колективізацію; Б) заміну продрозкладки продподатком;

В) створення Трудової армії.

16. О.Стаханов був:

А) шахтарем; Б) металургом; В) колгоспником.

17. Розкуркулених селян відправляли:

А) за кордон; Б) у західні області України;

В) у східні райони СРСР.

18. Людей, які за часів окупації співпрацювали з нацистами, називають:

А) колабораціоністи; Б) остарбайтери; В) Праведники Світу.

19. Оборона Севастополя у Другій світовій війні тривала:

А) 73 дні; Б) 72 дні; В) 250 днів.

20. Який із заходів стосується політики радянської влади на Західній Україні напередодні вторгнення Німеччини та її союзників на територію СРСР?

А) Призначеня української інтелігенції на важливі посади радянської адміністрації;

Б) Розгортання масових репресій у формі депортації «неблагонадійних елементів»;

В) Підтримка новою владою всіх українських культурно-освітніх, спортивних організацій.

21. Розчленування окупованих українських земель проводилося відповідно до плану:

А) «Ост»; Б) «Барбаросса»; В) «Вайс».

22. Міністерство закордонних справ УРСР було створено:

А) 1944 р.; Б) 1946 р.; В) 1949 р.

23. 65 000 колишніх членів ОУН-УПА були реабілітовані в період:

А) «відлиги»; Б) «перебудови»; В)незалежності України.

24. Скільки разів М.Хрущов очолював ЦК КП(б)У?

А) один раз; Б) два рази; В) три рази.

25. Укажіть особливість економічного розвитку УРСР у 70-х—першій половині 80-х років XX ст.:

А) Промисловість України була частиною єдиного загальносоюзного народного господарства;

Б) Високі досягнення в сільському господарстві внаслідок реалізації програм механізації, хімізації та меліорації;

В) Упровадження нових технологій, зростання якості продукції важкого машинобудування, яка перевищувала світові стандарти.

26. Першим секретарем ЦК КПУ після звільнення В.Щербицького став:

А) В.Івашко; Б) Л.Кравчук; В) С.Гуренко.

27.За часів правління якого президента України відбулося введення українського миротворчого контингенту в Ірак?

А) Л.Кравчук; Б) Л.Кучма; В) В.Ющенко.

3.Партія октябристів в Росії отримала назву на честь такої події, як:

А) «Кровава неділя»; Б) проголошення «Маніфесту» 17 жовтня 1905 р.;


В) розпуску І Державної Думи.

4. Ознакою економічної кризи 1900 – 1903 рр. є:

А) створення хуторів; Б) монополізація промисловості;

В) зниження безробіття.

5. Перша руська революція відбувалася:

А) 1900-1903 рр. Б) 1904-1905 рр. В) 1905-1907 рр.

6. Яка політична партія виступала проти участі українців у Першій світовій війні?

А) більшовики; Б) ТУП; В) Бунд.

7. “Галицька битва” завершилась…:

А) окупацією російськими військами Галичини і Північної Буковини;

Б) оволодінням росіянами Львова;

В) захоплення росіянами фортеці Перемишль.

8. Яку організацію очолив К.Левицький на початку Першої світової війни?

А) ГУР; Б) ЗУНР; В) СВУ.

9. Де було створено Народний Секретаріат?

А) У Харкові; Б) У Курську; В) У Києві.

10. У якому твердженні йдеться про Володимира Винниченка?

А) Задля зміцнення незалежності УНР вдавався до заходів зі створення регулярної армії;

Б) Організатор збройного виступу самостійників, які прагнули примусити Центральну Раду проголосити незалежність України;

В) Голова Генерального Секретаріату УЦР.

11. Автономія України була проголошена:

А) 10 червня 1917 р.; Б) 7 листопада 1917 р.; В) 9 січня 1918 р.

12. Соціальну базу гетьманського режиму складали:

А) консервативні партії, колишні царські чиновники, промисловці і землевласники;

Б) партії національно-соціалістичного спрямування;

В) сільська біднота і робітники.

13. Акт про возз’єднання ЗУНР і УНР (Акт Злуки) був підписаний:

А) 13 листопада 1918 р.; Б) 4 січня 1919 р.; В) 22 січня 1919 р.

14. Неп було запроваджено в…:

А) 1921 р.; Б) 1923 р. В) 1925 р.

15. Видатний діяч культури О.Довженко був:

А) науковцем; Б) кіномитцем; В) істориком.

16. Що передбачала нова економічна політика

<< предыдущая страница   следующая страница >>