vchilka.in.ua 1
Лабораторна робота № 2


Програмування розгалужених алгоритмів. Оператор умовного переходу.

Мета:

– навчитися використовувати оператор умовного переходу if для програмування розгалужених алгоритмів.

Обладнання:


  1. комп’ютер

  2. операційна система Windows

  3. програма Delphi

Завдання – Варіант №8 Чернишенко В.

І рівень. Виконати програму та розробити блок-схему. Набрати текст консольного додатку і запустити програму на виконання. Виправити помилки при наявності. Надрукувати текст програми, блок-схему і результати її виконання.

Задача 1. Обчислити . Дописати та виконати програму, розробити блок-схему.

if x<0 then

begin


if
xthen z:=x else z:=y

end


else


if
x>y then z:=x else z:=y;

Задача 2. Введено ціле число. Якщо це цифра, то визначити, парна вона чи ні, а якщо число, то визначити, чи потрапляє воно у діапазон від 10 до 100. Якщо ні, то видати відповідне повідомлення.

program
chyslo;

var
і:integer;

begin


write
('Введите целое число:'); readln(i);

case і of


0,2,4,6,8: writeln('Четная цифра');

1,3,5,7,5: writeln('Нечетная цифра');

10...100: writeln('Число от 10 до 100');

else writeln('Число – не цифра и за диапазоном');

end;

readln

end.

ІІ рівень. Розробити блок-схему та написати програму згідно варіанту. Набрати текст консольного додатку і запустити програму на виконання. Виправити помилки при наявності. Надрукувати текст програми, блок-схему і результати її виконання.Зміст задачі

Початкові

даніЗміст задачі

Початкові

дані

1a = -0.5

b = 2

9a = 2.5

b = 0.4

2a = 1.5

10a = 0.9

b = 5

3a = 2.8

b = -0.3

c = 4

11a = 0.9

4b = 2

12


a = 7.4 b = -6


5a = 2.3

13a = 0.1 b = 5.3

6a = 2.5

14a = 5

7b = 2.5

15a = 7.4 b = -6

8t = 2.2


Контрольні питання: Вибрати правильну відповідь.Питання

Відповіді


1

Які мають бути режимі обчислювання логічних виразів?

а) послідовний та вибірковий.

б) повний та вибірковий.

с) скорочений та повний (вираз обчислюється до кінця)

2

Чи мають логічні операції вищий пріоритет ніж операції порівняння?

а) Так.

б) Ні.

3

Чому це рекомендовано мінімізувати число операторів goto у програмі?

а) Щоб збільшити швидкість роботи програми.

б) Щоб збільшити надійність програми.

в) Щоб покращити текст програми.

4

Що являє собою властивість Visible?

а) Якщо значення властивості True розмір об’єкта визначається його напису або зображенням на його поверхні.

б) Визначає, є об’єкт помітним.

в) До виводу написи на поверхні об'єкту.

5

Яке призначення властивості AutoSize?

а) Розмір об’єкту визначається автоматично його напису або зображення на його поверхні (True).

б) Переніс слів при переповненні довжині на інший рядок.

в) Вирівнювання об’єкту відносно контейнеру, в котром знаходиться об’єкт

6

Яке призначення властивості Align?

а) Висота об'єкту у пікселях

б) Ширина об'єкту у пікселях

в) Вирівнювання об’єкту відносно контейнеру, в котром знаходиться об’єкт

7


Яке призначення події OnClick?

а) Подвійний натиск лівої кнопки мишею на об'єкті.

б) Натиснення будь-якої кнопки мишею.

в) Натиснення лівої кнопки мишею на об'єкті.

8

Якого вікна не має у Delphi?

а) Інспектор об’єктів

б) Древо об’єктів

в) Головна форма

г) Інспектор слоїв

9

Головна форма проекту має назву…

а) Application

б) Main

в) Form

г) Data module

10

Які два умовних оператора є?

а) if умова then "оператор" або
if умова then "оператор1" else "оператор2"

б) оператори: if та case

в) кратка и повна форми умовного оператора if

г) оператор виконання циклу по умові та оператор if

Виберете тип змінної, необхідні для виконання дії. Якщо відомо, що зміни А = Real, В = Integer?

Дія

Тип змінної

Дія

Тип змінної

C:=A+B

real

A:=A+1

real


D:=A+A

real

B:=B+1

integer

F:=B+B

integer

U:=SQRT(A)

real

Q:=A*B

real

I:=SQRT(B)

real

W:=A*A

integer

P:=A+0.5

real

E:=B*B

real

S:=B+0.5

real

R:=A/B

real

F:=A+B/B

real

T:=A/A

1

G:=(A+A)*B

real

Y:=B/B

1

H:=(A+A)/A

real

program Project1;

uses

SysUtils;

var x, y, z:real;

begin

write('vvedite x=');

readln(x);

write('vvedite y=');

readln(y);

if x<0 then

begin

if x
end

else

if x>y then z:=x else z:=y;

write('pri x=',x:5:2,';','pri y=',y:5:2,';','Z=',Z:5:2);

READLN;

end.
vvedite x=8

vvedite y=-6

pri x= 8.00;pri y=-6.00;Z= 8.00


Результаты

vvedite x=5

vvedite y=2

pri x= 5.00;pri y= 2.00;Z= 5.00
program chyslo;

uses

SysUtils;

var i:integer;

begin

write('Vvedite tceloe chyslo:'); readln(i);

case i of

0,2,4,6,8: writeln('chetnaya tcifra');

1,3,5,7: writeln('nechetnaya tcifra');

10..100: writeln('chyslo ot 10 do 100');

else writeln('Chyslo - ne tcifra iz diapazona');

end;

readln

end.
Vvedite tceloe chyslo:1

nechetnaya tcifra

Vvedite tceloe chyslo:2

chetnaya tcifra

Vvedite tceloe chyslo:10

chyslo ot 10 do 100

Vvedite tceloe chyslo:101

Chyslo - ne tcifra iz diapazona

Результыты

Vvedite tceloe chyslo:1000

Chyslo - ne tcifra iz diapazona