vchilka.in.ua 1
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1
Зведення і групування статистичних даних

Основні поняття зведення і групування.

 1. Види зведення залежать від:

а) складності побудови зведення (прості, групові),

б) способу розробки матеріалів статистичного спостереження (ручні, машинні),

в) місця проведення зведення (централізованим, децентралізованим).

 1. Види групувань: типологічні, структурні, аналітичні.

 2. Аналітичні групування можуть бути побудовані за результативною ознакою і за факторною ознакою.

 3. Показники: абсолютні
  і відносні.

 4. Статистичні таблиці: підмет
  і присудок.

 5. Ряди розподілу: атрибутивні
  і варіаційні.

 6. Варіаційний ряд розподілу: варіанта
  і частота.

 7. Ранжирування варіанти.

 8. Варіаційні ряди підрозділяються на дискретні і інтервальні.

 9. Побудова інтервального ряду розподілу:

а) розмах варіації,

б) чисельність сукупності

в) число груп,

г) величини інтервалів (рівні, нерівні).

 1. Крива розподілу, полігон, гістограма.

 2. Форма кривої розподілу.Задача 1.1. Строки розслідування кримінальних справ становили (днів):

5, 4, 4, 5, 3, 4, 4, 5, 3, 4, 3, 4, 5, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 3, 4, 5, 5, 3, 4, 3, 4, 4, 5.

Завдання:

1) Побудуйте ряд розподілу кримінальних справ за строком їх розслідування.

2) Зобразіть його графічно.

3) Зробіть висновки.
Додаткові питання:

 1. Повністю охарактеризуйте вид зведення.

Відповідь: групове, ручне, децентралізоване.

 1. Охарактеризуйте вид групування.


Відповідь: структурне.


 1. Досліджуваний ряд розподілу є атрибутивним чи варіаційним?

Відповідь: варіаційним.


 1. Як ранжируваний ряд розподілу?

Відповідь: за зростанням ознаки.


 1. Назвіть варіанти і частоти ряду розподілу.

Відповідь: варіанти – 3, 4, 5; відповідні частоти – 7, 15, 8.


 1. Досліджуваний ряд є дискретним чи інтервальним?

Відповідь: дискретним.


 1. Досліджуваний показник є абсолютним чи відносним?

Відповідь: абсолютним.
8) Побудуйте ряд розподілу із відносним показником.


 1. Назвіть підмет і присудок побудованої таблиці.

Відповідь: підмет – строки розслідування, присудок – кількість справ (частка справ).

Ряд розподілу Табл. 1.1


Строки розслідування кримінальних справ (дні)

Кількість справ

В % до загальної кількості

3

7

23,3

4

15

50

5

8

26,7

Разом

30

100


Висновки:


 1. половину справ розслідують 4 дня.

 2. Близько чверті справ розслідують по 3, або 5 днів.

Задача 1.2. Строки розслідування кримінальних справ становили (днів):


20

50

180

330

430

75

45

360

75

60

90

75

420

120

60

90

50

240

30

60

50

150

45

180

45

180

360

360

420

50

240

90

60

45

120

180

90

240

60

30

30

330

90

60


90

320

120

60

45

90


Завдання:

1) Побудуйте ряд інтервальний розподілу кримінальних справ за строком їх розслідування з однаковими інтервалами.

2) Зобразіть його графічно.

3) Зробіть висновки.
Додаткові питання:

1) Повністю охарактеризуйте вид зведення.

Відповідь: групове, ручне, децентралізоване.


 1. Охарактеризуйте вид групування.

Відповідь: структурне.


 1. Досліджуваний ряд розподілу є атрибутивним чи варіаційним?

Відповідь: варіаційним.


 1. Як ранжируваний ряд розподілу?

Відповідь: за зростанням ознаки.
5) Назвіть варіанти і частоти ряду розподілу.

Відповідь: варіанти – інтервали кількості днів розгляду справ; відповідні частоти – у табл.
6) Досліджуваний ряд є дискретним чи інтервальним?

Відповідь: інтервальним.
7) Чому дорівнює розмах варіації?

Відповідь: max-min=430-20=410.
8) Чому дорівнює чисельність сукупності?

Відповідь: 50.
9) Знайдіть рекомендоване число груп за таблицею.
Табл. 1.2

Чисельність сукупності N

25-40

40-60

60-100

100-200

200-500

Понад 500

Число груп n


5-6

6-7

7-8

8-9

9-10

10-15


Відповідь: 6


 1. Укажіть рівні інтервали розподілу.

Відповідь: Величина інтервалу дорівнює 410: 6 ≈ 70.

Інтервали: 20-90, 90-160, 160-230, 230-300, 300-370, 370-440.
11) Досліджуваний показник є абсолютним чи відносним?

Відповідь: абсолютним.
12) Побудуйте ряд розподілу із відносним показником.
13) Назвіть підмет і присудок побудованої таблиці.

Відповідь: підмет – строки розслідування, присудок – кількість справ (частка справ).
Ряд розподілу Табл. 1.3


Інтервали строків розслідування кримінальних справ (дні)

Кількість справ

В % до загальної кількості

20-90

23

46

90-160

11

22

160-230

4

8

230-300

3

6

300-370

6

12

370-440

3

5

Разом

50


100Висновки:

 1. Майже половину справ розслідують не більш як за 3 місяця.

 2. Чверть справ розслідують не більш як за півроку

 3. За рік розслідують 95% справ.

Задача 1.3. У сукупності злочинів, що досліджуються, трапляються таки види:


Грабіж

Зґвалтування

Крадіжка

Хуліганство

Крадіжка

Хуліганство

Вбивство

Зґвалтування

Хуліганство

Грабіж

Зґвалтування

Крадіжка

Вбивство

Хуліганство

Грабіж

Хуліганство

Зґвалтування

Крадіжка

Крадіжка

Крадіжка


Завдання:

1) Побудуйте ряд розподілу злочинів за видами.

2) Зобразіть його графічно у вигляді секторної діаграми.

3) Зробіть висновки.
Додаткові питання:

 1. Повністю охарактеризуйте вид зведення.

Відповідь: групове, ручне, децентралізоване.


 1. характеризуйте вид групування.

Відповідь: типологічне. 1. Досліджуваний ряд розподілу є атрибутивним чи варіаційним?

Відповідь: атрибутивним.


 1. Досліджуваний показник є абсолютним чи відносним?

Відповідь: абсолютним.
5)) Побудуйте ряд розподілу із відносним показником.


 1. Назвіть підмет і присудок побудованої таблиці.

Відповідь: підмет – вид злочину, присудок – кількість скоєних злочинів даного виду.
Ряд розподілу Табл. 1.4


Види злочину

Кількість скоєних злочинів

В % до загальної кількості

Грабіж

3

15

Крадіжка

6

30

Хуліганство

5

25

Зґвалтування

4

20

Вбивство

2

10

Разом

20

100Висновки:

 1. Майже третину злочинів становлять крадіжки.

 2. Чверть злочинів – хуліганство.

 3. Майже третину злочинів становлять особливо тяжкі – зґвалтування і вбивство.