vchilka.in.ua 1
ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА (розділ 2)


Застосувати індексний метод при аналізі продуктивності праці (вихідні дані наведено в таблиці 1.1.).

Таблиця 1.1 - Вихідні дані та розрахункові даніОбсяг робіт виконаних власними силами, грн.

Середньо-спискова чисельність, чол

ώ0,
q0/T0

ώ1,
q1/T1

i,
ώ10


ώ0∙T0

ώ1∙T1

ώ0∙T1

q0

q1

Т0

Т1

1

15696

16315

2208

2200

7,11

7,42

1,04

15696

16315

15639,13

2

19171

19458

2167

2226


8,85

8,74

0,99

19171

19458

19692,96

3

14198

13664

1757

1764

8,08

7,75

0,96

14198

13664

14254,57

4

18572

19384

3236

2818

5,74

6,88

1,20

18572

19384

16173,02

5

22779

20800

2606

2607

8,74

7,98

0,91

22779

20800

22787,74

6

11688


13288

2065

1675

5,66

7,93

1,40

11688

13288

9480,58

7

22404

20875

3091

2999

7,25

6,96

0,96

22404

20875

21737,17

8

18944

19042

2547

2344

7,44

8,12

1,09

18944

19042

17434,13

9

21114

19812

2627

2549

8,04

7,77

0,97

21114

19812

20487,09


10

16417

17511

2065

1972

7,95

8,88

1,12

16417

17511

15677,64

11

17469

18943

2464

2206

7,09

8,59

1,21

17469

18943

15639,86

12

10492

12449

1628

1428

6,44

8,72

1,35

10492

12449

9203,06

13

12840

12997

1558

1399

8,24

9,29

1,13


12840

12997

11529,63

14

17498

16295

2217

2279

7,89

7,15

0,91

17498

16295

17987,34

15

8952

10198

1261

1210

7,10

8,43

1,19

8952

10198

8589,94

16

14462

15746

2239

1910

6,46

8,24

1,28

14462

15746

12336,95

17

27113

22497

3325

3566

8,15


6,31

0,77

27113

22497

29078,18

18

23159

24857

3131

2952

7,40

8,42

1,14

23159

24857

21834,99

19

18692

16117

2723

2777

6,86

5,80

0,85

18692

16117

19062,68

20

23172

24985

3001

3014

7,72

8,29

1,07

23172

24985

23272,38354832

355233


47916

45895

7,41

7,88

-

354832

355233

341899,05


Існують наступні формули для визначення показників, які застосовуються при аналізі продуктивності праці:

- продуктивність праці по кожному підприємству визначаються за формулою:

;

- індивідуальні індекси продуктивності знаходяться так:

;

- середня продуктивність праці:

,

грн.

грн.

- загальний індекс змінного складу:

,

;

Індекс змінного складу показує як змінюється середня фактична продуктивність по групі підприємств у звітному періоді порівняно з базовим.

- умовна продуктивність праці звітного періоду:

,

грн.


- індекс фіксованого складу:

,

;

Індекс фіксованого складу відображає вплив зміни продуктивності праці на кожному підприємстві на її загальний середній рівень.

- індекс структурних зрушень:

,

;

Перевірка:

,

.

Отже обсяг виробленої продукції зріс на:

,

.грн

Це відбулося за рахунок:

- зміни чисельності:

,

;

- зміна продуктивності праці:

,

.

Перевірка:

,

15367,096 – 14966,096 = 401 грн..

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА (розділ 3)

Застосувати індексний метод при аналізі залежності обсягу робіт виконаних власними силами від величини середньорічної вартості основних фондів і фондовіддачі (вихідні дані наведено в таблиці 1.2.).


Таблиця 1.2 - Вихідні дані та розрахункові дані

№ п/п

Обсяг робіт виконаних власними силами в базовому періоді, q0

Обсяг робіт виконаних власними силами в звітному періоді, q1

Середньорічна вартість основних фондів в базовому періоді, ф0

Середньорічна вартість основних фондів в звітному періоді, ф1

Фондовіддача, f

f0

f1

1

2

3

4

5

6

7

1

15696

16315

5364

5838

2,926174

2,794621

2

19171

19458

4993

6467

3,839575

3,008814

3


14198

13664

3223

3379

4,405213

4,043800

4

18572

19384

5153

6227

3,604114

3,112895

5

22779

20800

6407

6307

3,555330

3,297923

6

11688

13288

6122

6513

1,909180

2,040227

7

22404

20875

6039

7391

3,709886

2,824381

8

18944

19042

7516

8187

2,520490

2,325882


9

21114

19812

5266

6867

4,009495

2,885103

10

16417

17511

5354

6023

3,066306

2,907355

11

17469

18943

6319

6522

2,764520

2,904477

12

10492

12449

5235

5393

2,004202

2,308363

13

12840

12997

5126

6338

2,504877

2,050647

14

17498

16295

5221

6361


3,351465

2,561704

15

8952

10198

4716

6912

1,898219

1,475405

16

14462

15746

5107

6016

2,831799

2,617354

17

27113

22497

7531

8983

3,600186

2,504397

18

23159

24857

7298

7520

3,173335

3,305452

19

18692

16117

5603

5762

3,336070

2,797119

20

23172

24985


6781

7644

3,417195

3,268577354832

355233

114374

130650

3,12138

2,75172


Відомо, що існує взаємозв’язок між величиною основних фондів і обсягом виробництва, який виражають у показниках фондовіддачі або фондомісткості продукції:

,

де q – обсяг виробництва;

ф – середньорічна вартість основних виробничих фондів;

f – фондовіддача.

Обсяг виробництва можна представити як добуток фондовіддачі на величину основних фондів:

.

Маючи такі дані в звітному і базовому періодах, визначимо вплив цих факторів на зміну обсягу виробництва:

,

зміна обсягу виробництва:

.

Зміна величини фондовіддачі впливає на обсяг виробництва:

,

зміна величини основних фондів впливає на обсяг виробництва:

, а

.

В нашому випадку:

;

;

∆q = 355233 – 354832 = 401;

∆f = (2,71897 – 3,10238) ∙ 130650 = – 50093,39236;

∆ф = (130650 – 114374) ∙ 3,10238 = 50494,39236.

Перевірка: 401 = – 50093,39236 + 50494,39236.