vchilka.in.ua 1

Підготовка до ЗНО УкрМова Підготував Григоріо http://grigorio.at.ua


Типові завдання і запитання:

 • Антоніми вжито в прислів’ї. Відповідь: Добро далеко розходиться, а зло ще далі.

 • Фразеологічний зворот ужито в реченні: Минає день, тиждень, місяць і півроку збігло за водою.

 • Простим є речення: По діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне тополю до самого долу.

 • Числівник є в реченні / Відповідь: Дуб уже ріс кількадесят років.

 • Орфографічну помилку допущено в слові / Відповідь: до схочу

 • Апостроф пишеться в усіх словах рядка / Відповідь: тім..я, пів..ягняти, возз..єднання, ін..єкція

 • Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка / Відповідь: від..аль, старан..ий, нал..ю

 • Правильно поєднано іменники з числівниками в рядку / Відповідь: двадцять два футболісти

 • Літеру (и) на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка: реч..татив, такс..ст, Лейпц..г

 • Правильно узгоджено прикметники з іменниками в усіх словах рядка / Відповідь: сонячна Перу, золоте кольє, сіре кашне, дивакуватий маестро

 • Закінчення -у (-ю) у формі родового відмінка мають усі іменники в рядку: продукт, характер, сік

 • Неправильно побудовано словосполучення: п’ятнадцять хвилин десятого

 • Прийменник (у) на місці пропуску слід уживати в усіх словах рядка / Відповідь: висновок … статті, експонат … музеї, птах … небі, участь … форумі

 • Разом пишуться всі слова в рядку: одно/разовий, давньо/український, загально/державний
 • Вставне слово, що вказує на послідовність і зв’язок думок, ужито в реченні / Відповідь: Отже, сполучники поділяємо на сурядні й підрядні.


 • Кома НЕ СТАВИТЬСЯ в реченні (розділові знаки пропущено) / Відповідь: В одну мить розсунувся простір і стали ближчими зорі

 • Граматичну помилку допущено в реченні: Читаючи цей роман, у моїх очах з’явилися сльози.

 • Правильно утворені всі форми дієприкметників у рядку: лежачий, посивілий, зліплений, нафарбований;

 • Поширеним є речення / Відповідь: Гостям весело.

 • Правильну вимову слів відображено: ллється [л':éц':а], розпитати [розпиета́ти], сьомий [с'о́мий]

 • Антоніми використано в реченні: І другий висновок: нудне – тільки охололе цікаве.

 • Літеру (с) на місці пропуску треба писати в усіх словах: ..формований, зі..ковзувати, ..порожніти.

 • Літеру (и) на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка: р..нг, ж..раф, Єг..пет, с..лует.

 • М'який знак на місці пропуску НЕ ПИШЕТЬСЯ в усіх словах рядка: ковз..кий, камін..чик, американ..ський.

 • Подвоєння літер у всіх словах НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в рядку: піц..а, сум..а. ем..іграційний.

 • Закінчення -а (-я) у формі родового відм. однини мають іменники: уривок, ведмідь, чисельник

 • Виділене слово є сполучником і його слід писати разом у реченні : Як/би я турбувавсь завжди про себе, вже б онімів давно від самоти

 • Усі складні слова потрібно писати разом: перекоти/поле, мікро/біологічний, південно/український;

 • Кома перед як НЕ СТАВИТЬСЯ в реченні (розділові знаки пропущені): У національну історію Сковорода ввійшов як філософ письменник-байкар поет перший український лірник.

 • Поширеним є речення: Надворі стемніло.

 • Синоніми: жвавий хлопчина – прудкий хлопчина
 • Фразеологічний зворот ужито в рядку: Ішов би робити, а не байдики бити!


 • Складним є речення: На заході ще жевріло небо, а в степу вже заходила ніч.

 • Не відмінюються слова: кенгуру, турне, ательє

 • Літеру (е) на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка: ріднес..нький, жод..н, кис..нь, с..зонний

 • Усі слова написані правильно: карпатський, дорожчати, робітництво

 • Апостроф пишеться в усіх словах: торф..яний, між..ярусний, кон..юнктура, дев..яносто

 • Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка: Пікас..о, примадон..а, рот..ердамець

 • Форми ступенів порівняння прикметників утворено правильно: багатший, більш вірогідний, щонайрозвинутіший, найбільш цивілізований

 • Граматично правильно утворено словосполучення: виплатити по сто гривень

 • Правильно узгоджений числівник з іменником у реченні: Квартет утворюють чотири виконавці.

 • Сполучник умови вжито в реченні: Коли бажання добре, то й дорога легка.

 • Правильно утворено всі імена по батькові в рядку: В’ячеславівна, Євгенович, Кузьмич

 • Кома НЕ СТАВИТЬСЯ в реченні: На подвір’ї голосно сміються діти і пурхають горобці.

 • Правильно утворені дієслівні форми в рядку: пролити – проллю, проллєш, пролийте

 • М’який знак треба писати на місці обох пропусків: громадянс..ка позиція, здаєт..ся в оренду

 • Букву (и) треба писати на місці обох пропусків: виконувати реч..тативом, промовиста ц..тата

 • Правильну відмінкову форму числівника 798-ім наведено: Ор. в. сьомастами дев’яноста вісьма

 • Частка (не) пишеться окремо у варіанті: не/здужати всіх завдань
 • Синонім до фразеологізму «Він справді набив руку старанними, наполегливими й самозреченими вправами» – собаку з’їсти


 • Літеру и треба писати на місці обох пропусків: Пр..дніпровська залізниця, пр..вабливі ціни

 • Звук [ґ] треба вимовляти в обох словах рядка: об..рунтувати, во..зальний

 • Апостроф треба писати на місці обох пропусків: кишеньковий комп..ютер, розв..язати рівняння

 • Подвоєні букви треба писати на місці пропусків: пісен..а спадщина, зав..ишки з будинок

 • Граматичну помилку допущено в рядку: нові паспорта

 • Правильно утворено форму третьої особи множини від інфінітива: сипати – сиплють

 • Частка (не) пишеться разом у варіанті: не/забутня подорож

 • Звертання є в реченні: Запалай, мій вогнику крилатий, полум’ям привітним і незлим.

 • Безмежно можна замінити фразеологізмом: без кінця-краю

 • Літеру (е) треба писати на місці обох пропусків рядка: в..сняне мар..во

 • Через дефіс пишуться всі прислівники рядка: віч/на/віч, по/домашньому, будь/деРозширені завдання:

   • Визначте вид підрядного речення:

  • Мені завжди здавалося, що в Греції навіть статуї теплі. З’ясувальне

  • Якби Данило був маляром, то змалював би дівчину із сонцем на плечі. Обставинне умови

  • Тому веселиками звуться журавлі, що прилітають до веселої землі. Обставинне причини

  • Нехай будинок не дуже затишний, та теплішого в них немає. Обставинне допустове. • Завдання: З’ясуйте причину вживання розділового знака:

  • Тонкі брови, русяві дрібні кучері, рум’яні губи – усе це дихало молодою парубоцькою красою. Тире перед узагальнювальним словом
  • Здобути волю – то мій рай. Тире між підметом і присудком


  • Я тільки тепер побачив село – нужденну купку солом’яних стріх. Тире при відокремленій прикладці

  • Прийде осінь – у засіках буде хліб золотий. Тире в безсполучниковому реченні


 • Визначте тип речення

  • Ще сніг кругом, ще голі віти дуба, і не курличуть в небі журавлі. Складне з різними видами зв’язку

  • З високих круч луна орлиний клекіт, лиш тихі води все стоять мовчазно. Безсполучникове

  • Як вечір рожевий на землю злетить, я вийду самотній у гай. Складнопідрядне

  • Розкішно вбраний, сад густий стоїть, і ллється спів пташок дзвінкий. Складносурядне • Завдання: З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово):

  • Правічну (1)думу [іменник] думають ліси, вгрузають в мох (2)столітні [прикметник] дідугани.

  • Переметнеться заєць (3)навскоси [прислівник] — горить асфальт у (4)нього [займенник] під ногами.   • Визначте тип речення:

 • Ясенець – дуже гарна рослина. Не можна пройти повз привабливі білі або рожеві пелюсткові квітки, зібрані у китицеподібні суцвіття. Односкладне безособове

 • Має цупке листя, схоже формою на листочки ясеня. Двоскладне неповне

 • Мабуть, тому і назвали його лагідним словом ясенець. Односкладне неозначено-особове

 • Тож, ідучи полем, зверни увагу на цю цікаву рослинку. Односкладне означено-особове • Вид односкладного речення

  • Завіяло, заговорило снігом у полі, попід садом і в саду. Безособове

  • Благословляю і люблю твоє чоло двадцятивесне. Означено-особове
  • Стоїш високо – не будь гордим, стоїш низько – не гнися. Узагальнено-особове


  • Над лиманом білять синім, білять білим над лиманом. Неозначено-особове   • Вид підрядного речення

  • Знай, що в світі найтяжче – це серце носити студене. З'ясувальне

  • Де рідний край, там і під ялиною рай. Обставинне місця

  • Вкраїнський хліб тому такий смачний, що він завжди замішаний на пісні. Обставинне причини

  • Простіть мене за смуток цих тирад, де чути звук струни лиш однієї. Означальне  • Відокремлений член речення

 • Натрудившись у квітні, перецвівши у маю, йдуть дерева перелітні в повінь лагідну свою. Обставина

 • А тепер, замість крила вітрильника, Таня й Віталій бачать удалині темну непорушну гору якусь. Додаток

 • Небо розгорнуло намет свій – синій, широкий, глибокий! Означення

 • Спить студент, довгов’язий смаглявець з чорними бровами, усмішка блукає на вишнево-пришерхлих губах. Прикладка (різновид означення)  • Значення фразеологізму

 • Біла пляма = недосліджене питання

 • Наріжний камінь = основа

 • Три кити = устої

 • Як нитка за голкою = невідступно

ДОДАТКОВО:Вдалого Вам ЗНО!!! На вcі 195+ балів!!!

Надіюся і вірю, що данні матеріали Вам допоможуть!!!

Свою подяку висловлюйте автору http://vk.com/oliunyk

Чекаємо Вас на сайті автора: http://grigorio.at.ua

2013 – Біла Церква – Григорій Олійник