vchilka.in.ua 1

  1. Конототивний компонент семантики власного імені у фразеології. (наук.керівн. доц. Арделян О.В.)


  2. Власні імена як компоненти запозичених фразеологізмів (наук.керівн. доц. Арделян О.В.)

  3. Комунікативні стратегії і тактики респондента в тексті-інтерв’ю сучасної англомовної преси (наук.керівн. доц. Апалат Г.П.)

  4. Комунікативні стратегії і тактики інтерв’юєра в тексті-інтерв’ю сучасної англомовної преси (наук.керівн. доц. Апалат Г.П.)

  5. Лексичні засоби репрезентації категорії «часу» в творах Г.Хемінгуея «По кому дзвін?» (наук.керівн. ст. виклад. Лівицька І.А.)

  6. Лексико-стилістичні творення психологізму в повісті Д.Селінджера «Над прірвою у житі». (наук.керівн. ст. викл. Лівицька І.А.)

  7. Семантичні особливості та функціонування лексеми difficulty в англ.мові (наук.керівн. к.ф.н., доц. Іваненко Н.В.)

  8. Лексико-семантична парадигма кольоролексем англ.мови (наук.керівн.к.ф.н., доц. Іваненко Н.В.