vchilka.in.ua 1КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
Назвіть імена та терміни, яким відповідають нижченаведені визначення. (В дужках вказана цифра, яка відповідає кількості букв у слові.)


 1. Група індоєвропейських народів, що в епоху бронзи мешкала в степах Євразії, а в II тис. до н.е. переселилася до Інду та Ірану (4).

 2. Наука, що вивчає історичне минуле людства за памятками матеріальної культури (стоянки, поселення, поховання, знаряддя праці тощо) (10).

 3. Жерці в Індії (8).

 4. У Давній Індії – замкнена група людей, місце якої в суспільстві визначалося звичаями та релігійним нормами (5).

 5. Войовничі народи Скандинавського півострова,предки сучасних данців, норвежців, шведів (7).

 6. Народні повстанці на Правобережній Україні у XVIII ст. (9).

 7. Київські князі др. пол. 9 ст. За деякими даними – нащадки Кия. За літописними даними були вбиті бл. 882 у Києві кн. Олегом (7, 3).

 8. Народовладдя, форма правління в державі, при якій влада належить народу. (10).

 9. Особливий податок на утримання храмів і духівництва. (8).

 10. Монгольський хан, полководець, онук Чингіз-хана. У 1236-43 рр. очолив похід монголо-татарського війська в Східну і Центральну Європу (5).

 11. Період, у який відбувається перехід від кам’яного віку до доби металів, проте камінь і далі відіграє важливу роль у господарстві. (7).

 12. Альтернативне віровчення, яке засуджувалося церквою й оголошувалося шкідливим для віри. (5).

 13. Знак-малюнок, що позначає слово або склад (8).

 14. Грамота про відпущення гріхів, що продавалася католицькою церквою. (12).

 15. Стародавня оповідь про дії богів, надприродних істот, героїв (3).

 16. Форма правління, за якою верховна державна влада належить одній особі з правлячої династії і передається у спадок (8).
 17. Містечко Бахмутського р-ну Чернігівської області на р. Сеймі. В 1669-1708 рр. – резиденція гетьманів Лівобережної України. У 1708 – зруйноване московським військом (7).


 18. Одна з найважливіших подій в історії церковного життя в Україні, внаслідок чого в 1596 році утворилась Українська Греко-Католицька Церква (12, 4).

 19. Договір, укладений між гетьманом України Б. Хмельницьким і польським урядом у 1651 році (15, 6, 7).

 20. Прокляття, що накладається церквою за найтяжчі провини. (7).

 21. Збірна назва представників правлячого стану у Київській Русі, які займали друге, після князів, панівне становище в управлінні державою (5).