vchilka.in.ua 1

Контрольні запитання до самостійної підготовки за 1-м та 2-м змістовними модулями дисципліни «Цивільний захист» 1. Історія створення в Україні єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій.

 2. Поняття про цивільний захист

 3. Визначення терміну «цивільний захист»

 4. Визначення терміну «цивільна оборона»

 5. Відмінності між поняттями «цивільна оборона» та «цивільний захист»

 6. Основні завдання цивільного захисту

 7. Мета цивільного захисту

 8. Напрямки зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій та гарантованого рівня захисту населення і територій від їх наслідків

 9. Визначення терміна «Надзвичайна ситуація».

 10. Порядок віднесення надзвичайної події до надзвичайної ситуації.

 11. Класифікація надзвичайних ситуацій за походженням.

 12. Класифікація надзвичайних ситуацій за рівнями.

 13. Критерії визначення рівня надзвичайної ситуації.

 14. Система цивільного захисту України

 15. Сили цивільного захисту України

 16. Організація цивільної оборони у зарубіжних країнах