vchilka.in.ua 1

Культура наукового тексту (практ. заняття №5-6)


 1. Науковий текст і його структурно смислові компоненти.

 2. Читання і сприймання наукового тексту:

а) рекомендації щодо ефективного швидкісного читання;

б) складання планів різних видів;

в) різновиди компресії наукового тексту (тези, конспект, реферат, анотація).

3. Композиція писемного наукового тексту:

а) універсальні послідовні етапи процесу наукового дослідження;

б) методи наукових досліджень;

в) правила оформлення наукової роботи.
Завдання для самостійної роботи

 1. Особливості редагування наукового тексту. Знаки коректури.

 2. Перелік фахових методів наукового дослідження з докладною характеристикою одного з них.


Практичні завдання


 1. Опрацюйте алгоритмічні приписи для складання та зразки анотації, резюме і тез наукового джерела.

 2. Ознайомтеся зі статтею і приготуйтеся до складання плану, тез, анотації та реферата-резюме за її змістом


Література

 1. Коваль А. Науковий стиль української літературної мови. структура наукового тексту / Алла Коваль. – Київ : Вища школа, 1070 – 306 с.

 2. Мацюк З. Українська мова професійного спілкування / Зоряна мацюк, Ніна Станкевич. – Київ : Каравела, 2008. – С. 275-290.

 3. Мацько Л. Культура української фахової мови : навч. посібник / Любов Мацько, Лариса Кравець. – Київ : Вид. центр «Академія», 2007. – С. 49-69, 72-73.

 4. Онуфрієнко Г. С. Науковий стиль української мови : навч. посібник / Галина Онуфрієнко. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. - С. 18-26, 33-34, 92-94, 130-142, 154-155, 184-203.

 5. Семеног О. Культура наукової української мови / Ольга Семеног. – Київ : Вид. центр «Академія», 2010. – С.63-113.
 6. Філіпенко Основи наукових досліджень : конспект лекцій / Антон Філіпенко. – Київ : Академвидав, 2004. – С. 85-153

 7. Шевчук С. Українська мова за професійним спрямуванням / Світлана Шевчук, Інна Клименко. – Київ : Алерта, 2011. – С.532- 628. ’