vchilka.in.ua 1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Кафедра соціальних комунікацій та

інформаційної діяльності

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсової роботи

з дисципліни “Мовні технології інформаційного пошуку (частина2)”

для спеціальності 6.020105 “Документознавство та інформаційна діяльність”
Затверджено

на засіданні кафедри

соціальних комунікацій та

інформаційної діяльності

Львів – 2012
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Мовні технології інформаційного пошуку” для студентів спеціальності 6.020105 “Документознавство та інформаційна діяльність” / Укл. О.Ю. Тимовчак-Максимець. – Львів, 2012.

Укладач: Тимовчак-Максимець О.Ю., асистент кафедри СКІД

Формування теми курсової роботи


Курсова робота присвячена інформаційно-аналітичний огляд інформаційних ресурсів щодо об’єктів туристичної області. Предметною областю обрано “театри України”.

Кожен студент обирає один об’єкт із зазначеної предметної області (тобто театр) та здійснює огляд існуючих інформаційних ресурсів щодо обраного об’єкта з подальшим публікуванням результатів огляду на спеціалізованому веб-сайті.

Тема курсової роботи формується на основі обраного об’єкта предметної області і складається з двох частин: уніфікованої та індивідуальної частини. Уніфікована частина формулюється так: “Інформаційно-аналітичний огляд інформаційних ресурсів щодо <індивідуальна частина>”. Індивідуальна частина формулюється так, як звучить повна офіційна назва обраного об’єкта, наприклад: Львівський Національний Академічний театр опери та балету ім.. Соломії Крушельницької. Тоді тема курсової формулюватиметься так: “Інформаційно-аналітичний огляд інформаційних ресурсів щодо Львівського Національного Академічного театру опери та балету ім.. Соломії Крушельницької”.

Мета курсової роботи


Мета курсової роботи полягає у відшуканні, опрацюванні на розміщенні на спеціальному веб-сайті матеріалів стосовно певного об’єкта предметної області. Курсова робота присвячена виявленню, опрацюванню та розміщенні інформації про обраний театр на спеціальному веб-сайті.

Для того, щоб розмістити виявлену та опрацьовану інформацію на веб-сайті, необхідно зареєструватися. Процес реєстрування описаний у наступному пункті.

Реєстрування на веб-сайті place2visit.info


Для виконання курсової роботи необхідно розмістити знайдені матеріали на веб-сайті.

Адреса веб-сайта: http://place2visit.info/

Для того, щоб отримати можливість розміщувати матеріали на веб-сайті, необхідно зареєструватися, тобто створити новий обліковий запис (рис. 1).Рис.1. Створення нового облікового запису на сайті place2visit.info

Для реєстрування необхідно у відповідні поля ввести ім’я користувача та адресу електронної скриньки (рис. 2).

 • Ім’я користувача: складається з прізвища та імені, записаних латиницею з нижнім підкресленням, наприклад, ivanov_ivan.

 • Адреса електронної скриньки: адреса електронної скриньки, якою користуєтеся

Увага! Електронна пошта повинна бути діючою, оскільки на цю скриньку прийде підтвердження про реєстрування.Рис.2. Реєстрування нового користувача

Після введення імені користувача та адреси електронної пошти тиснемо “Create new account”.


Рис. 3. Повідомлення після реєстрування


Після реєстрування на вказану адресу буде надіслано лист, в якому сказано, що вашу заявку розглядають.Рис. 4. Лист про очікування результатів розгляду заявки

Через певний час (в межах 24 годин) адміністратор надасть Вам можливість зареєструватися. На адресу електронної пошти прийде лист-підтвердження реєстрації із запрошенням перейти за посиланням, яке буде надано в листі, для того, щоб зареєструватися.


Рис. 5. Лист-підтвердження реєстрації

Після переходу за посиланням на веб-сайт пропонується ввійти на сайт під обраним ім’ям користувача та розробити пароль для цього імені та за бажанням розмістити фото користувача (рис. 6 і 7).Рис. 6. Запрошення для входу на сайтРис. 7. Вікно для введення паролю та налаштувань облікового запису

Створення інформаційного наповнення щодо обраного об’єктаЗавдання курсової роботи полягає у висвітленні таких пунктів щодо обраного об’єкта:

 1. Повна офіційна назва, інформація про скорочені варіанти назв, зокрема побутові, жаргонні тощо;

 2. Повна адреса;

 3. Адреса офіційного сайта;

 4. Місце розташування позначене в GoogleMaps;

 5. Історія;

 6. Різноплановий опис об’єкта;

 7. Згадки про об’єкт у засобах масової комунікації;

 8. Відгуки про театр на веб-форумах, соц. мережах тощо;

 9. Фото та зображення обраного об’єкта;

 10. Опис структури веб-сайта обраного об’єкта;

Вся знайдена та опрацьована інформація про об’єкт має бути розділена на окремі логічні статті.


Для будь-якої інформації, що буде розміщена на сайті, повинно бути розміщене посилання на джерело!

У друкованому звіті щодо курсової роботи мають бути включені всі розділи, на веб-сайті розміщується інформація за всіма пунктами окрім останнього (аналіз офіційного веб-сайту театру у статті не розміщується).

Створення наповнення починається з вибору пункту “Add content” в розділі Navigation (рис. 8).Рис. 8. Створення наповнення статті

Стаття має заголовок (Title), коротку частину статті, що буде відображатися на головній сторінці (Summary), тіло статті (Body), зображення (Image), які можна завантажити, та ключові слова. Всі ці розділи повинні бути заповнені для кожної статті.Рис. 9. Розділи статті


 1. Посилання на джерело формується так:

Коментар до посилання

Наприклад: Взято зі статті у Вікіпедії

Таке посилання матиме вигляд (рис. 10):Рис. 10. Гіперпосилання на інформаційне джерело

 1. Вставлення малюнка формується так:Наприклад:

Таке вставлення малюнка буде відображатися так (рис. 11):Рис. 11. Вставлення зображення в статтю

 1. Для виділення тексту жирним чи курсивним шрифтом використовуються теги відповідно:


  • текст


  • текст

Для форматування тексту також можна використовувати такі теги:
  1. . Їхнє призначення можна дізнатися наприклад, тут: http://www.tepka.ru/html4a/. Ці теги також можна використовувати при форматуванні, якщо необхідно.

   Вимоги до оформлення


   1. Обсяг курсової роботи повинен становити 30-35 друкованих аркушів формату A4.

   2. Поля аркуша: ліве – 2,5 см; праве, верхнє, нижнє – 1,5 см.

   3. Заголовки розділів, підрозділів та пунктів нумеруються (рис. 1).

   Заголовки першого рівня виділяються стилем Heading (Заголовок) 1;

   другого рівня - Heading (Заголовок) 2;

   третього рівня - Heading (Заголовок) 3;   Рис. 1. Оформлення стилів заголовків


   1. Текст курсової роботи виконується кеглем Times New Roman (14), міжрядковий відступ – 1,5. Текст вирівнюється по ширині.

   2. Відступ першого рядка абзацу – 1 см.

   3. Курсова робота складається з таких розділів:

    • Титульна сторінка

    • Зміст

    • Вступ

    • Інформаційно-аналітичний огляд

    • Висновки

    • Література

   4. Титульна сторінка повинна бути оформлена за зразком у Додатку 1. Оформлення можна скопіювати і внести відповіді дані.

   5. Зміст формується засобами Microsoft Word, а не вручну. За умови відзначення назв заголовків відповідним стилями, зміст з вказанням сторінок сформується автоматично: Вставка→Ссилка→Оглавление и указатели (рис. 2).


   Рис. 2. Автоматичне формування змісту


   1. Вступ повинен містити мету роботи та опис того, що зроблено в роботі.

   2. Висновки повинні бути зроблені на основі виконаної роботи. У висновках надається загальний висновок щодо інформаційного покриття обраного об’єкта, чи достатньо він висвітлюється на різних інфо ресурсах тощо.

   Додаток 1: Титульна сторінка

   Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

   Національний університет “Львівська політехніка”
   Кафедра соціальних комунікацій та

   інформаційної діяльності

   Курсова робота

   з курсу: “Мовні технології інформаційного пошуку (частина 2)”

   на тему: “Інформаційно-аналітичний огляд інформаційних ресурсів щодо …”   Виконав (Виконала)


   студент(ка) групи ДК – 3…


   Прізвище, ініціали

   Оцінка

   Підпис
   Перевірила   асистент кафедри СКІД
   Тимовчак-Максимець О.Ю.   Львів – 2013